Požiadavky na Margin

Transactions conducted in the SWFX marketplace may be done on a margin trading basis, enabling a client to execute trades larger than the deposit, amplifying price movement effect. The multi-instrument exposure of the account is limited by the total trading line which is calculated by multiplying the Equity of the account by the leverage agreed with Dukascopy Bank SA. By default the initial leverage for regular trading hours is set to 1:100, which allows to increase exposure up to a 100 times the amount of the equity, but can be set up to 1:200 by request (restrictions may apply).

The initial leverage of the account can be adjusted to different levels (e.g. 1:50 or 1:20) which are predefined by Dukascopy Bank SA and the client. The margin necessary to increase the exposure is computed at trade initiation, and the amount of Free and Used Margin is updated in real time on the trading platform.

Due to specific trading conditions several instruments have higher margin requirements (lower leverage). See the widget below.

  1. Minimálne požiadavky na margin sa budú odlišovať pri zmene finančnej páky.
  2. Viac informácií nájdete v sekcii "Víkendová Páka".
  3. The lower leverages remain in place regardless of the clients' requests for leverage incease.

Maximum available leverage for weekends and other off-market days equals to the lowest value of the over-the-weekend leverage (1:30 for the accounts with top leverage 1:100 and 1:60 for the accounts with top leverage 1:200) or to special margin requirements of the instrument or trading account.

If equity for the self-trader's account is less than CHF 20 or equivalent in foreign currency, the account may be blocked by Dukascopy Bank.

Minimálne Požiadavky na Margin

In order to protect clients from incurring liability above their equity and protect Dukascopy Bank SA from associated risks, the following minimum margin policy applies: The minimum equity requirement for the self-trading account is 20 CHF. For accounts with different base currency the minimum amount of equity is calculated at the exchange rate of the latest settlement. All open positions may be closed and the account may be blocked should the equity on the account reach the minimum margin requirement.

Minimálne požiadavky na margin pre otvronie pozície závisia od požadovanej finančnej páky, menového páru a aktuálných cien.

Použitie Páky

Použitie finančnej páky je ukazovateľ zobrazujúci, aká veľká časť kolaterálu je aktuálne použitá pri expozicí (otvorené pozície) na obchodnom účte. Páka je zobrazená v percentách v reálnom čase a počítaná je nasledovne:

Použitie Páky
=
Použitý Margin*
Obchodovateľný Kapitál (equity)
×
100%
  • *Použitý Margin sa rovná výške expozície vydelenej pákou.

Príklad

Pozícia 1 mio EUR/USD 1.2000
Expozícia na účte USD 1'200'000
Zisk a strata 0
Páka na účte 1:20
Obchodovateľný Kapitál (equity) USD 100'000

Použitý Margin = Expozícia na účte / Páka = USD 1'200'000 / 20 = USD 60'000
Použitie Páky = Použitý Margin / Obchodovateľný Kapitál (equity)  = 60'000 / 100'000 = 60%

Margin call a margin cut pravidlá

Margin call (použitie páky >100%) nastane v situácii, keď požiadavky na margin nedovoľujú klientovi navýšit jeho expozíciu na účte. Klient môže iba zredukovať expoziciu uzavretím nekrytých pozícií alebo otvorením pozícií opačných k aktuálnym, na krytie rizika a zníženie expozície (hedging). Aj napriek dosiahnutiu Margin call-u nebude pozúcia okamžite uzavretá, náš automatický systém iba zruší všetky príkazy, ktoré by mohli expozíciu eště navýšit.

Margin cut alebo cut-off úroveň (použitie páky ≥ 200%) nastane v situácii, keď použitá páka prekročí 200%. Dukascopy Bank má právo (nie povinnosť) v takomto prípade uzavrieť existujúce pozície alebo otvoriť pozície opačné (hedging) na zníženie expozície (celej alebo iba jej časti). Obyčajne je expozícia zredukovaná automaticky tak, že aktuálna páka dosahuje úroveň 100%. Avšak individuálni obchodníci si môžu nastaviť úplné uzavretie pozícií v prípade margin cut-u.

Použitie Páky Popis
0% Žiadna expozícia
< 100% Normálny stav
≥ 100% Margin call: obchodník nemôže navýšit expozíciu pokiaľ použitie páky prekročí 100%
≥ 200% Margin cut: obyčajne nastane otvorenie opačnej pozíce (hedging) pre všetky pozície podieľajúcich sa na expozícii účtu. Použitie páky sa zníži na 100% alebo menej.

Víkendová Páka

Maximálna povolená páka cez víkendy a ostatné netrhové dni je obyčajne 1:30 (1:60 pre účty s maximálnou pákou 1:200). Dôvodom na takéto nastavenie je minimalizácia rizika spôsobeného potenciálnymi cenovými skokmi (angl. gap) v čase, keď je trh zatvorený, čo by mohlo ohroziť investované financie.

Štandartný algoritmus: Víkendové pravidlá obchodovania sú aplikované 3-4 hodiny pred oficiálnym uzavretím trhu (víkend, sviatky, atď.) do momentu otvorenia trhu. Pre bežný piatok v týždni by tieto pravidlá začali platiť o 18:00 GMT. Ako dôsledok zníženia páky sa môže zvýšit expozícia na účte. Bez ohľadu na víkendové pravidlá obchodovania, bežné pravidlá ohľadne margin call-u a margin cut-u zostávajú aj cez víkend. To znamená, že v prípade, že kapitál na účte nestačí na podporu zostávajúcich pozícií s pákou 1:30, účet dostane margin cut (viď Margin Call a Margin Cut odstavec).

Maximálna expozácia pre jednotlivé inštrumenty

Maximálna čistá expozícia pre každý menový pár je limitovaná na pozíciu vo výške 15 miliónov jednotiek základnej meny na všetkých podúčtoch klienta, s výnimkou pre nasledujúce menové páry: EUR/RUB, USD/RUB, HKD/JPY, USD/CNH, USD/MXN, pre ktoré môže byť expozícia limitovaná na 5 miliónov jednotiek základnej meny. Maximálna čistá expozícia je obmedzená na 1 milión primárnej meny pre nasledujúce menové páry: EUR/PLN, TRY/JPY, USD/PLN, CAD/HKD, EUR/CZK, EUR/DKK, EUR/HKD, EUR/HUF, EUR/TRY, USD/CZK, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/ILS, USD/RON, USD/THB, USD/TRY. Pre vzácne kovy a CFD je maxilmálna čistá expozícia zobrazená v tabuľke nižšie:

Inštrument Maximálna expozícia v kontraktoch (pre CFD) /
Oz (pre vzácne kovy) / USD (pre crypto)
BRENT.CMD/USD 650
LIGHT.CMD/USD 650
GAS.CMD/USD 4'500
DIESEL.CMD/USD 1'800
COFFEE.CMD/USX 940'000
COCOA.CMD/USD 225
SUGAR.CMD/USD 1'430
COTTON.CMD/USX 685'000
OJUICE.CMD/USX 410'000
SOYBEAN.CMD/USX 223'500
COPPER.CMD/USD 8'000
USA500.IDX/USD 1'000
USATECH.IDX/USD 300
USA30.IDX/USD 100
USSC2000.IDX/USD 2'000
DEU.IDX/EUR 250
GBR.IDX/GBP 350
FRA.IDX/EUR 500
AUS.IDX/AUD 750
JPN.IDX/JPY 20'000
HKG.IDX/HKD 1'000
CHE.IDX/CHF 350
ESP.IDX/EUR 300
EUS.IDX/EUR 900
XAU/USD 3'000
XAG/USD 160'000
BTC/USD 30'000 USD equivalent
ETH/USD 30'000 USD equivalent
LTC/USD 30'000 USD equivalent
CHI.IDX/USD 200
DOLLAR.IDX/USD 25'000
NLD.IDX/EUR 4'550
SGD.IDX/SGD 11'220
IND.IDX/USD 270
PLN.IDX/PLN 1'545
BUND.TR/EUR 10'000
USTBOND.TR/USD 10'000
UKGILT.TR/GBP 10'000

Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".

Clients may request to waive/increase the maximum exposure limit.
In this case the account leverage will be reduced to 1:20 (1:10 over-the-weekend).

Stock CFD Maximum Instrument Exposure

Maximum exposure per single stock CFD is 100'000 USD or equivalent in other currencies. Clients may request to increase maximum exposure to 250'000 USD, in this case leverage will be reduced to 1:2 from default setting of 1:10. Clients may request to increase leverage to 1:20. In this case maximum exposure per CFD will be 50'000 USD. Over-the-weekend leverage reduction rules do not apply to single stock CFDs.

Trh Maximum exposure
for a share CFD
Austria 100'000 EUR
Belgium 100'000 EUR
Denmark 750'000 DKK
Finland 100'000 EUR
France 100'000 EUR
Germany 100'000 EUR
Netherlands 100'000 EUR
Norway 900'000 NOK
Portugal 100'000 EUR
Spain 100'000 EUR
Sweden 950'000 SEK
Switzerland 100'000 CHF
UK 90'000 GBP
US 100'000 USD

Vyrozumenie o riziku

Obchodovanie menových párov pomocou využitia marginu je vysoko rizikové a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Silno doporučujeme použitie finančnej páky v normálnom stave (<100%). Klient by mal mať na pamäti, že obchodovanie s využitím marginu zvyšuje potenciálne straty, ale rovnako tak aj zisky, a investované prostriedky môžu skončit v strate v prípade vysokej volatility, vytvarajúcej nepriaznivé prostredie pre účastníka s vysokou finančnou pákou. Klient by mal byť sám zodpovedný za udržiavanie postačujúceho marginu vo vzťahu k existujúcim pozíciám.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.