Požiadavky na Margin

Transakcie vykonávané na trhu SWFX sa môžu vykonávať na báze obchodovania s marginom, čo klientovi umožňuje vykonávať obchody väčšie ako jeho vklad, čím sa zvyšuje efekt pohybu cien. Expozícia účtu medzi inštrumentami je obmedzená celkovou obchodnou líniou, ktorá sa vypočíta vynásobením vlastného kapitálu účtu a pákou. V predvolenom nastavení je počiatočná páka pre bežné obchodné hodiny nastavená na 1:100, čo umožňuje zvýšiť expozíciu až na 100-násobok výšky vlastného kapitálu, ale na požiadanie možno nastaviť páku až 1:200.

Počiatočný pákový efekt účtu môže byť upravený na rôzne úrovne (napr. 1:50 alebo 1:20), ktoré sú preddefinované spoločnosťou Dukascopy Bank SA a klientom. Rozpätie potrebné na zvýšenie expozície sa počíta na začiatku obchodu a množstvo voľnej a použitej marže sa aktualizuje v reálnom čase na obchodnej platforme.

Vzhľadom na špecifické obchodné podmienky má niekoľko nástrojov vyššie požiadavky na maržu (nižší pákový efekt). Pozrite si miniaplikáciu nižšie.

 1. Minimálne požiadavky na margin sa budú odlišovať pri zmene finančnej páky.
 2. Viac informácií nájdete v sekcii "Víkendová Páka".
 3. Nižšie páky zostávajú bez zmeny bez ohľadu na požiadavky klienta na zvýšenie pákového efektu.
 4. If equity for the self trade account is less than CHF 20 or equivalent in foreign currency, the account may be blocked by Dukascopy Bank.

Maximálna páka počas sviatkov a iných mimo trhových dní sa rovná najnižšej hodnote páky cez víkendy (1:30 pre účty s najvyššou pákou 1: 100 a 1:60 pre účty s najvyššou pákou 1: 200) prípadne špecifickej páke pre inštrumenty.

Ak je kapitál na účte obchodníka v príslušnej mene menší ako 20 CHF alebo ekvivalent, účet môže Dukascopy Bank zablokovať.

 • Na ochranu klientov pred vznikom straty kapitálu a na ochranu Dukascopy Bank SA pred súvisiacimi rizikami sa uplatňujú tieto zásady minimálneho marginu: Minimálna požiadavka na vlastný kapitál pre obchodný účet je 20 CHF. Pre účty s rôznymi základnými menami sa minimálna výška kapitálu na účte vypočíta podľa výmenného kurzu posledného settlementu. Všetky otvorené pozície môžu byť uzavreté a účet môže byť zablokovaný, ak kapitál na účte dosiahne požiadavku minimálneho marginu.

  Minimálne požiadavky na margin pre otvronie pozície závisia od požadovanej finančnej páky, menového páru a aktuálných cien.

 • Použitie finančnej páky je ukazovateľ zobrazujúci, aká veľká časť kolaterálu je aktuálne použitá pri expozicí (otvorené pozície) na obchodnom účte. Páka je zobrazená v percentách v reálnom čase a počítaná je nasledovne:

  Použitie Páky
  =
  Použitý Margin*
  Obchodovateľný Kapitál (equity)
  x
  100%
  • *Použitý Margin sa rovná výške expozície vydelenej pákou.

  Príklad

  Pozícia 1 mio EUR/USD 1.2000
  Expozícia na účte USD 1'200'000
  Zisk a strata 0
  Páka na účte 1:20
  Obchodovateľný Kapitál (equity) USD 100'000

  Použitý Margin = Expozícia na účte / Páka = USD 1'200'000 / 20 = USD 60'000
  Použitie Páky = Použitý Margin / Obchodovateľný Kapitál (equity)  = 60'000 / 100'000 = 60%

 • Margin call (použitie páky >100%) nastane v situácii, keď požiadavky na margin nedovoľujú klientovi navýšit jeho expozíciu na účte. Klient môže iba zredukovať expoziciu uzavretím nekrytých pozícií alebo otvorením pozícií opačných k aktuálnym, na krytie rizika a zníženie expozície (hedging). Aj napriek dosiahnutiu Margin call-u nebude pozúcia okamžite uzavretá, náš automatický systém iba zruší všetky príkazy, ktoré by mohli expozíciu eště navýšit.

  Margin cut alebo cut-off úroveň (použitie páky ≥ 200%) nastane v situácii, keď použitá páka prekročí 200%. Dukascopy Bank má právo (nie povinnosť) v takomto prípade uzavrieť existujúce pozície alebo otvoriť pozície opačné (hedging) na zníženie expozície (celej alebo iba jej časti). Obyčajne je expozícia zredukovaná automaticky tak, že aktuálna páka dosahuje úroveň 100%. Avšak individuálni obchodníci si môžu nastaviť úplné uzavretie pozícií v prípade margin cut-u.

  Použitie Páky Popis
  0% Žiadna expozícia
  < 100% Normálny stav
  ≥ 100% Margin call: obchodník nemôže navýšit expozíciu pokiaľ použitie páky prekročí 100%
  ≥ 200% Margin cut: obyčajne nastane otvorenie opačnej pozíce (hedging) pre všetky pozície podieľajúcich sa na expozícii účtu. Použitie páky sa zníži na 100% alebo menej.
 • Maximálna povolená páka cez víkendy a ostatné netrhové dni je obyčajne 1:30 (1:60 pre účty s maximálnou pákou 1:200). Dôvodom na takéto nastavenie je minimalizácia rizika spôsobeného potenciálnymi cenovými skokmi (angl. gap) v čase, keď je trh zatvorený, čo by mohlo ohroziť investované financie.

  Štandartný algoritmus: Víkendové pravidlá obchodovania sú aplikované 3-4 hodiny pred oficiálnym uzavretím trhu (víkend, sviatky, atď.) do momentu otvorenia trhu. Pre bežný piatok v týždni by tieto pravidlá začali platiť o 18:00 GMT. Ako dôsledok zníženia páky sa môže zvýšit expozícia na účte. Bez ohľadu na víkendové pravidlá obchodovania, bežné pravidlá ohľadne margin call-u a margin cut-u zostávajú aj cez víkend. To znamená, že v prípade, že kapitál na účte nestačí na podporu zostávajúcich pozícií s pákou 1:30, účet dostane margin cut (viď Margin Call a Margin Cut odstavec).

 • The maximum net exposure of each currency pair or CFD instrument is calculated as an aggregate figure based on all sub-accounts of the client.

  Clients may request to waive/increase the maximum exposure limit. In this case the account leverage will be reduced to 1:20 (1:10 over-the-weekend).

  The exact limits are specified in the tables below:

  • Inštrument Maximum exposure in millions of primary currency
   All currency pairs
   (except the pairs in the next rows)
   15
   HKD/JPY, USD/CNH and USD/MXN 5
   EUR/RUB, USD/RUB, EUR/PLN, TRY/JPY, USD/PLN, CAD/HKD, EUR/CZK, EUR/DKK, EUR/HKD, EUR/HUF, EUR/TRY, USD/CZK, USD/DKK, USD/HKD, USD/HUF, USD/ILS, USD/RON, USD/THB and USD/TRY 1
  • Inštrument Maximálna expozícia v kontraktoch (pre CFD) /
   Oz (pre vzácne kovy) / USD (pre crypto)
   BRENT.CMD/USD 650
   LIGHT.CMD/USD 650
   GAS.CMD/USD 4'500
   DIESEL.CMD/USD 1'800
   COFFEE.CMD/USX 940'000
   COCOA.CMD/USD 225
   SUGAR.CMD/USD 1'430
   COTTON.CMD/USX 685'000
   OJUICE.CMD/USX 410'000
   SOYBEAN.CMD/USX 223'500
   COPPER.CMD/USD 8'000
   USA500.IDX/USD 1'000
   USATECH.IDX/USD 300
   USA30.IDX/USD 100
   USSC2000.IDX/USD 2'000
   DEU.IDX/EUR 250
   GBR.IDX/GBP 350
   FRA.IDX/EUR 500
   AUS.IDX/AUD 750
   JPN.IDX/JPY 20'000
   HKG.IDX/HKD 1'000
   CHE.IDX/CHF 350
   ESP.IDX/EUR 300
   EUS.IDX/EUR 900
   XAU/USD 1'500
   XAG/USD 40'000
   BTC/USD 100'000 USD equivalent
   ETH/USD 100'000 USD equivalent
   LTC/USD 50'000 USD equivalent
   BCH/USD 50'000 USD equivalent
   XLM/USD 50'000 USD equivalent
   CHI.IDX/USD 200
   DOLLAR.IDX/USD 25'000
   NLD.IDX/EUR 4'550
   SGD.IDX/SGD 11'220
   IND.IDX/USD 270
   PLN.IDX/PLN 1'545
   BUND.TR/EUR 10'000
   USTBOND.TR/USD 10'000
   UKGILT.TR/GBP 10'000

   Výnimky sa môžu vzťahovať na niektorých klientov alebo na niektoré nástroje. Informácie o platných maximálnych limitoch čistej expozície sú k dispozícii vo Výkazoch v sekcii CFS inštrumenty v podsekcii Maximálna Expozícia.

  • Maximum exposure per single stock CFD is 100'000 USD or equivalent in other currencies. Clients may request to increase maximum exposure to 250'000 USD, in this case leverage will be reduced to 1:2 from default setting of 1:10. Clients may request to increase leverage to 1:20. In this case maximum exposure per CFD will be 50'000 USD. Over-the-weekend leverage reduction rules do not apply to single stock CFDs.

   Trh Maximum exposure
   for a share CFD
   Austria 100'000 EUR
   Belgium 100'000 EUR
   Denmark 750'000 DKK
   Finland 100'000 EUR
   France 100'000 EUR
   Germany 100'000 EUR
   Hong Kong 780'000 HKD
   Italy 100'000 EUR
   Ireland 100'000 EUR
   Japan 10 000 000 JPY
   Netherlands 100'000 EUR
   Norway 900'000 NOK
   Portugal 100'000 EUR
   Spain 100'000 EUR
   Sweden 950'000 SEK
   Switzerland 100'000 CHF
   UK 90'000 GBP
   US 100'000 USD
 • Obchodovanie menových párov pomocou využitia marginu je vysoko rizikové a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Silno doporučujeme použitie finančnej páky v normálnom stave (<100%). Klient by mal mať na pamäti, že obchodovanie s využitím marginu zvyšuje potenciálne straty, ale rovnako tak aj zisky, a investované prostriedky môžu skončit v strate v prípade vysokej volatility, vytvarajúcej nepriaznivé prostredie pre účastníka s vysokou finančnou pákou. Klient by mal byť sám zodpovedný za udržiavanie postačujúceho marginu vo vzťahu k existujúcim pozíciám.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.