Možnosti Fundovania

Dukascopy Bank ponúka svojím klientom štyri spôsoby fundovania obchodného účtu. Všectky nové účty musia splniť minimálne požadavky na prvotný vklad.

Bankový prevod

Ide o nejrýchlejší a nejjednoduchši spôsob. Akceptujeme vklady v AUD, USD, CHF, EUR, GBP, CAD, CZK, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, CNH, SEK, SGD, TRY a ZAR. Finančné prostriedky sú spravidla prijaté v horizonte 1-2 pracovných dní. Inštrukcie k bankovému prevodu Vám na požiadanie poskytne Váš Account manažér (Správca účtu).

Fundovaníe pomocou platobných kariet

Fundovanie účtu pomocou kreditnej / debetnej karty je k dispozícii klientom Dukascopy Bank SA za nasledujúcích podmienok: 

 • Meno držiteľa karty musí byť zhodné s menom majiteľa účtu v Dukascopy Bank SA. Platby od tretích strán nebudú akceptované a finančné prostriedky budú zaslané späť na náklady osoby, ktorá platbu zasielala.
 • Pre bezpečnost našich klientov, maximálna veľkosť transakcie je CHF 10'000 / USD 10'000 / EUR 8'000 / GBP 7'000 / CAD 10'000 / JPY 1'000'000 / PLN 34'000 / SEK 70'000 / NOK 70'000 / CZK 200'000 / RUB 500'000 v závislosti od vybranej meny.
 • Akceptované sú debetné (Maestro, Visa Electron) a kreditné karty (MasterCard, Visa). Typy kariet akceptované v Dukascopy Bank môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia klienta.
 • Dukascopy Bank SA neúčtuje žiadne poplatky za fundovanie pomocou kreditnej / debetnej karty. Avšak účtovaná bude komisia partnerskej banky vo výške
  1.2 % pri transakciách v  EUR, GBP alebo CHF,
  1.5% pri transakciách v NOK, CZK, PLN alebo SEK,
  2% pri transakciách v USD a
  2.3 % pri transakciách v RUB, JPY, AUD a CAD.
  Táto komisia bude odpočítaná z celkovej prevedenej sumy. Pokiaľ klient prevádza prostriedky v inej mene ako  EUR, USD, GBP, CHF, CAD, JPY, SEK, NOK, CZK, RUB alebo PLN, celá suma bude konvertovaná do CHF, EUR, USD, GBP, CAD, JPY, SEK, NOK, CZK, RUB alebo PLN, pričom môže byť účtovaný poplatok za konverziu.
 • Prostriedky sú prevedené na obchodný účet behom jedného pracovného dňa od momentu, keď Dukascopy Bank SA tieto prostriedky obdrží.

FUNDOVANIE ÚČTOV V BITCOINOCH

Obchodné účty otvorené ako „kryptofundovateľné“ sa možu fundovať a vyberať prostriedky prostredníctvom (BTC). Táto služba je ponúkaná za podmienok, ktoré sú podrobne opísané v časti „Fundovanie účtu v Bitcoinoch“ webovej stránky.

FUNDOVANIE ÚČTOV V DUKASCOINOCH

Špeciálny druh obchodných účtov označených ako „fundovateľné cez Dukascoin“ sa možu fundovať a vyberať prostriedky prostredníctvom Dukascoinov (DUK +). O vytvorenie takéhoto obchodného účtu môže požiadať ktorýkoľvek klient s minimálnym zostatkom 100 DUK + na svojom MCA účte v Dukascopy. Obchodné účty fundované dukascoinami majú štandardne ako základnú menu EUR. Iné základné meny môžu byť ponúkané na požiadanie.

Konverzia z DUK+ na EUR a späť sa uskutoční pri každej operácii fundovania/výberu účtu pomocouKonverzného kurzu fundovania obchodného účtu (TAFCR) . Táto sadzba má fixný multiplikačný faktor ×1,8 k priemernej historickej cene dukascoinu na EUR, čo umožňuje zabezpečiť vyšší EUR kapitál na obchodnom účte (v porovnaní s priamym fundovaním v EUR), ak sa použije táto metóda fundovania.

Služba sa ponúka za podmienok, ktoré sú podrobne popísané v časti „ Fundovanie obchodného účtu v Dukascoinoch “ na webovej stránke projektu Dukascoin.

Bankové Záruky

Riešenie fundovania účtu pomocou bankových záruk poskytuje obrovskú flexibilitu pre klientov Dukascopy Bank a dovoľuje Vám ponechať si finančné prostriedky vo Vašej banke pre prípad okamžitej potreby finančných prostriedkov. Bankové záruky môžu byť použité pre viac účtov pod rovnakým menom žiadateľa bankových záruk. Dukascopy Bank akceptuje bankové záruky pre vklady od 100'000  USD. Všetky prípady žiadostí o bankové záruky sú schvalované individuálne prípad od prípadu.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.