Externí Poskytovatelia Služieb

Dukascopy Bank SA is otvorená spolupráci so spoločnosťami/jednotlivcami pôsobiacími ako nezávislí poskytovatelia služby/technológie k finančným produktom.

Táto spolupráca Vám umožní:

 • Propagovať svoje produkty pod záštitou značky Dukascopy
 • Získať dodatočné provízie (ang. markup commisions) od klientov za Vami poskytované služby/technológie
 • Získať dodatočné zľavy za privedenie klientov k Dukascopy Bank

Ak sú Vaše produkty/služby kompatibilné s cenovým tokom dát Dukascopy Bank, získate navyše jedinečné výhody:

 • Ponúkať produkty založené na reálnom ECN cenovom toku poskytovanom lídrami forexového trh
 • Ponúkať exekúciu príkazov klientov vo vysokej kvalite

Ako sa stať externým pokytovateľom služieb?

Každá fyzická osoba alebo spoločnosť s vlastným technickým/intelektuálnym riešením sa môže stať externým poskytovateľom technológie alebo služieb. Všetci poskytovatelia služieb musia spĺňať nasledujúce požiadavky:

 • Externí poskytovatelia služieb nesmú vykonávať žiadnu brokerskú činnost alebo pôsobiť ako market maker v oblasti forexového obchodovania.
 • Externí poskytovatelia služieb by mali informovať svojich potenciálnych klientov o možnosti otvorenia účtu v Dukascopy Bank.
 • V prípade poskytovania technického riešenia by toto riešenie/software malo byť prevádzkované na servroch poskytovateľa služieb alebo jeho partnerov na jeho vlastné náklady.
 • Poskytovateľ služieb by mal byť poskytovať technickú podporu k svojim produktom.

Príklady aktivít externého poskytovateľa služieb:

 • Obchodné poradenstvo;
 • Algoritmický obchodný systém;
 • Vývoj obchodných signálov;
 • Rešenia pre technickú analýzu;
 • API/premostenie pre produkty Dukascopy Bank;
 • Lokálne kurzy obchodovania a podpora.

Dodatočné provízie (ang. Markup commission)

Externí poskytovatelia služieb sú oprávnení ponúkať obchodovanie s Dukascopy Bank s tým, že za svoje služby si môžu účtovať dodatočné provízie za svoje služby poskytované klientom. Dodatočné poplatky musia byť účtované oddelene od brokerských komisií na základe dohody vopred podpísanej klientom. Dodatočné poplatky musia byť schválené osobitne medzi Dukascopy Bank a externým poskytovateľom služieb.

Integrácia Cenového Toku (ang. Price Feed Integration)

Pre produkty založené na cenovom toku dát poskytovanom Dukascopy Bank sú k dispozícii dve API riešenia:

 1. Pro profesionálnych obchodníkov ponúka Dukascopy Bank možnosť integrácie FIX API. Dukascopy FIX API je založené na FIX4.4 protokole. Používa sa na príjímanie reálnych dát v reálnom čase, prijímanie obchodných príkazov, nastavenie / modifikovanie / zrušenie príkazov a prijímanie automatických notifikácií o obchodných aktivitách.
 2. JForex API poskytuje možnosť vyvíjať softvérové aplikácie na mieru pomocou programovacieho jazyku JAVA. API client library tak môže byť prepojená so zákazníkovym softvérom a komunikuje priamo s Dukascopy Bank obchodnými servrami prostredníctvom bezpečnej a overenej internetovej seansy. Nie je tak nutné spustiť JForex platformu v rovnakom čase, ale tá môže byť použitá na monitoring aktivít systému v reálnom čase.

Ako sa registrovať?

Prejaviť záujem o spoluprácu môžete zaslaním emailu s podrobnými informáciami o Vašom produkte/službe a referenciách k Vašim aktivitám.

Verifikácia prebehne následne oslovením z našej strany, predložením potrebných zmlúv a diskusiou k podmienkam spolupráce. Po schválení môžete začať pôsobiť ako poskytovateľ služieb.

Berte prosím na vedomie, že Dukascopy Bank môže previesť konktrolu identity klienta a rozhodnúť tak, či vstúpi do obchodného vzťahu alebo nie.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.