Ochrana Klienta

POISTENIE VKLADOV

Sú moje vklady chránené ochrany vkladov esisuisse? Dukascopy Bank SA je podobne ako všetky banky a obchodníci s cennými papiermi vo Švajčiarsku signatárom zmluvy o ochrane vkladov klientov s názvom "Swiss banks and securities dealers agreement". Vklady klientov sú chránené do výšky 100,000 CHF na klienta. Za vklady sa považujú aj strednodobé bankovky držané na meno majiteľa v emitujúcej banke. Ochrana vkladateľov vo Švajčiarsku je zabezpečená spoločnosťou esisuisse a systém ochrany vkladateľov je podrobne vysvetlený na www.esisuisse.ch.

Vklady klientov Dukascopy Europe sú chránené reguláciou EÚ do výšky 20,000 EUR pre každého klienta. 

Kreditné riziko Dukascopy Bank

Vaše finančné prostriedky sú chránené manažmentom Dukascopy Bank a jej vlastnými aktívami a likviditou. Bankové aktíva Dukascopy pozostávajú z viac ako 90% z peňažných prostriedkov a väzieb Švajčiarskej konfederácie. Dukascopy Bank nedrží rizikové cenné papiere alebo majetok a neponúka pôžičky.

Exkluzívna ochrana kapitálu

Dukascopy Bank SA poskytuje jedinečnú možnosť obmedzenia strát na Vašom účte pomocou "stop-loss" funkcie, pokiaľ sú Vaše prostriedky spravované externým správcom alebo inou treťou osobou. V prípade, že obchodovateľný kapitál na Vašom účte dosiahne úroveň stanovenú stop-lossom, obchodovanie sa okamžite preruší a všetky otvorené pozície budú uzatvorené z dôvodu ochrany zostatku kapitálu na účte pred ďalšími stratami.

Okrem toho Vám Dukascopy Bank SA dává možnosť okamžite zastaviť obchodovanie realizované Vaším správcom účtu (Money Manager) a jednoducho uzavrieť všetky otvorené pozície jedným klikom v online reportoch.

Berte prosím na vedomie, že poskytnutie Vášho účtu tretím stranám za účelom zhodnotenia prostriedkov, vrátane Vašich blízkych osôb, je podmienené podpisom a odovzdaním splnomocnenia tejto osobe.

Kontrola slippage

Dukascopy Bank vynakládá veľlké úsilie na podporu riadenia rizika na volatilních trzích pomocou nástrojov pre obchodníkov.

Pomocou ovládacieho prvku kontroly slippage môžete vopred nastaviť maximálny negatívny sklz v plnení (slippage), ktorý môže ovplivniť cenu vyplnenia príkazu. Môžete dokonca úplne vylúčiť možnosť negatívneho sklzu, ale v takom prípade berte na vedomie, že zníženie tolerancie slippage zvyšuje pravdepodobnosť odmietnutia príkazu.

Ďalšie informácie o kontrole slippage nájdete na naších Wiki stránkach.

Uschovajte svoje užívateľské meno, heslo a PIN v tajnosti

Tretie osoby ako napríklad externý správca alebo poskytovatelia služieb by nemali nikdy žiadať o Vaše prístupové kódy a údaje, ale mali by mať osobitné prístupové práva priamo od Dukascopy Bank. Komunikovaním svojíchch prihlasovacích údajov a dát tretím osobám nielen porušujete zmluvné podmienky Dukascopy Bank, ale rovnako tak vážne vystavujete Vaše prosriedky zneužitiu či zprenevere. Okrem toho, osoby neidendifikované spoločnosťou Dukascopy Bank nemôžu komunikovať s našou podporou obchodu (support), čím by ste mohli vystaviť Váš kapitál riziku (napr. keď pozície na Vašom účte musia byť nutne uzatvorené a prístup k internetu zabraňuje prístupu k obchodnému systému na SWFX).

Forexové podvody

Pre bezpečnosť Vašich prostriedkov by mali byť investičné príležitosti vyhodnocované s tendenciou byť skeptický o vývoji trhu a investície. Dukascopy Bank SA doporučuje obozretnosť pri nasledujúcich situáciach:

  • Investície "príliš dobré, aby to bola pravda": neobchodujte príležitosti sľubujúce zbohatnutie za jediný deň. Nepoužívajte Vaše ťažko zarobené peniaze, úspory, penzijný fond alebo zálohu na Váš dom, aby ste investovali do týchto systémov. Existuje riziko, že nikdy nezískate takto stratené prostriedky späť.
  • Sľuby zaručených ziskov alebo extrémne dobrých výsledkov: Každý, kto tvrdí, že je schopný poskytovať pravidelné mesačné 30% alebo 40% zhodnotenie investícií sľubuje niečo, čo nemôže byť splnené z dlhodobého hľadiska. Takéto sľuby o obrovských ziskoch sú s najväčšou pravdepodobnosľou falošné a sú v podstate taktikou, ako sa dostať k Vašim prostriedkom.
  • Podcenenie rizík spojených s obchodovaním cudzích mien: Vždy by ste mali byť ostražití pred prehláseniami individualít alebo firiem sľúbujúcich zvrátenie Vašej straty alebo ubezpečujúce, že Vaše investície zostanú v bezpečí. Obchodovanie na forexovom trhu zahrňuje vysoké riziko a môže skončiť stratou Vašich investícií.
  • Problémy získať informácie o subjekte: Nikdy nespolupracujte s niekým, kto nechce zdieľať informácie o svojej minulosti.
  • Prevod finančných prostriedkov tretej osobe: Investor plánujúci obchodovať v Dukascopy Bank svoje vlastné prostriedky, prípadne spolupracovať s externým správcom, musí vložiť svoje finančné prostriedky na účet v Dukascopy vedený na svoje meno alebo na účet v jednej z kustodiánských bánk Dukascopy. Prípadne môže investor požiadať o bankové garancie v prospech svojho účtu v Dukascopy Bank.

Spiace Účty (Dormant Accounts)

Váš účet sa stane "spiacím" (ang. "dormant"), pokiaľ Dukascopy Bank SA nie je schopná s Vami naviazať kontakt. Táto situácia môže nastať najmä pri zmene miesta trvalého bydliska alebo kontaktných údajov bez upozornenia Dukascopy, alebo v prípade smrti bez predtým povereného právneho zástupcu, ktorého by sme mohli kontaktovať. V prípade "spánku" bude znovu-naviazanie kontaktu s Vami alebo Vašimi dedičmi pre Dukascopy Bank SA obtiažné alebo nemožné. Aby sa predišlo "spánku" účtu, Dukascopy Bank SA Vám odporúča:

  • informujte nás ihneď, pokiaľ príde k zmene adresy, mena (napr. po svadbe);
  • informujte nás pokiaľ idete mimo Vaše trvalé bydlisko na dlouhú dobu a chcete zabezpečiť korešpondenciu;
  • vymenujte splnomocnenca alebo zástupcu s plnou mocou k zastupovaniu, ktorého môže Dukascopy Bank SA kontaktovať v prípade, že sa účet stane "spiacím";
  • informujte priateľov (osoby, ktorým veríte) o svojich bankových údajoch. Dukascopy Bank SA môže poskytnúť informácie iba osobám, ktoré sú oprávnené jednať vo Vašom mene na základe písomne potvrdeného a overeného formulára;
  • zostaviť zoznam aktív a mien príslušných bánk, kde sú uložené.

Dukascopy Bank SA je povinná reportovať všetky "spiace" účty s kapitálom vyšším ako 100 CHF do centrálnej databázy, ktorá je prístupná iba švajčiarskému bankovému ombudsmanovi (Swiss Banking Ombudsman http://www.bankingombudsman.ch). Kontaktujte prosím Centrálnu Databázu Švajčiarského Bankového Ombudsmana (Central Claims Office of the Swiss Banking Ombudsman) pre prístup k databáze spiacich účtov.

Dormant Accounts Authorisation to Contact Trusted Persons

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.