Často Kladené Otázky

Nové regulačné nariadenia ESMA

 • The European Securities and Markets Authority (ESMA) je finančná regulačné inštitúcia EÚ so sídlom v Paríži.

 • Zasiahnuté budú iba inštitúcie s sídlom v EÚ. Spomenutú regulácie postihnú iba Dukascopy Europe, nie Dukascopy Bank alebo Dukascopy Japan.

 • Pobočka Dukascopy Bank Dukascopy Europe Dukascopy Japan
  Hlavné menové páry do 1:200 do 1:30 do 1:25
  Vedľajšie menové páry, zlato a indexy do 1:200 do 1:20 do 1:10
  Ostatné komodity okrem zlata a vedľajšie indexy do 1:100 do 1:10 n/a
  Jednotlivé akcie do 1:10 do 1:5 n/a
  Kryptomeny do 1:3 do 1:2 n/a
 • Dukascopy Bank nespolupracuje s klientami z nasledujúcich krajín: Cuba, Iran, Japan, Myanmar, North Korea, South Sudan, Sudan, Syria and the USA.

  Dukascopy Europe nespolupracuje s klientami z krajín na tomto zozname

  Dukascopy Japan spolupracuje iba s rezidentmi Japonska.

Daňové otázky - Automatický reporting finančných informácií AEOI (Automatic Exchange of Information)

 • AEOI sa zameriava na reporting informácií o účtoch klientov daňovým úradom.

  Táto regulácia prikazuje švajčiarskym finančným inštitúciám reportovať informácie na ročnej báze o určitých účtoch klientov priamo FTA (Swiss Federal Tax Administration). Ide o účty FO a PO z krajín, ktoré podpísali zmluvy o transparentnosti finančných výkazov (AEOI). V prípade PO môžu úrady vyžadovať aj informácie o osobách, ktoré vykonávajú riadiacu činnosť spoločnosti.

  Po prijatí týchto informácií ich FTA prevedie priamo daňovým úradom krajiny FO alebo PO. Ak FO alebo PO má rezidenciu, či domicil vo viacerých krajinách, oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na všetky krajiny.

  Zoznam krajín nájdete na týchto stránkach

 • Áno, ako švajčiarska banka má aj Dukascopy Bank má povinnosť dodržiavať regulácie a zmluvy AEOI.

 • Retroaktívne sa reportovať nebude. Pre každú partnerskú krajiny sa začne reporting od mementu podpísania zmlúv AEOI medzi Švajčiarskom a partnerskou krajinou. Prvý reporting sa robí od jeden rok od dňa podpísania zmluvy.

  Napr. pre všetky krajiny EÚ je týmto dňom 1st Január 2017. Preto Dukascopy Bank bude reportovať všetky informácie 31st Decembra 2017 (prípadne v deň uzavretia účtu, ak je to pred 31.12.2017).

  Deň podpisu zmluvy so všetkými krajinami môžete nájsť na odkaze www.sif.admin.ch

  Reporting prebieha každý rok pre všetky účty FO a PO z krajín, ktoré podpísali zmluvy AEOI.

 • Nie, retroaktívne sa reportovať nebude.

 • Ide o všetky informácie vrátane mena, adresy, krajiny daňovej rezidencie, DIČ a dátum narodenia/rok založenia PO. Reportingu podliehajú takisto majitelia a výkonní pracovníci právnických osôb.

  Spolu s týmito informáciami sa reportuje aj číslo účtu, hrubý zisk/strata a stav účtu na konci kalendárneho roka.

 • Tieto informácie budú k dispozícií iba daňovým úradom členských krajín. Členské krajiny budú narábať s týmito informáciami diskrétne a nebudú ich poskytovať ostatným krajinám.

 • You have the following rights under the AEOI Act and the Federal Act on Data Protection (FADP):

  1. Vis-à-vis Dukascopy Bank

   You are entitled to the full extent of legal protection offered by the Federal Act on Data Protection (FADP) regarding Dukascopy Bank. In particular, you have the right to request which information has been collected about you for reporting to the FTA. On request, Dukascopy Bank shall provide you with a copy of its report to the FTA. Moreover, you are entitled to request that incorrect data about you in Dukascopy Bank systems be corrected.

  2. Vis-à-vis FTA

   You have the right to access information and to request that incorrect data about you resulting from errors in the reporting process be corrected. For the rest we refer to the article 25a of the Federal Act on Administrative Procedure.

Regulácie a ochrana klienta

 • Dukascopy Bank je regulovaná FINMA ako banka a obchodník s cennými papiermi. Tieto informácie si môžete overiť na stránkach regulátora FINMA

 • Dukascopy Bank SA je podobne ako všetky banky a obchodníci s cennými papiermi vo Švajčiarsku signatárom zmluvy o ochrane vkladov klientov s názvom "Swiss banks and securities dealers agreement". Vklady klientov sú chránené do výšky 100,000 CHF na klienta. Za vklady sa považujú aj strednodobé bankovky držané na meno majiteľa v emitujúcej banke. Ochrana vkladateľov vo Švajčiarsku je zabezpečená spoločnosťou esisuisse a systém ochrany vkladateľov je podrobne vysvetlený na www.esisuisse.ch.

Otvorenie a fundovanie účtu

 • Dukascopy Bank víta všetkých klientov: individuálnych/súkromných klientov a finančné inštitúcie ako banky a investičné fondy.

 • Proces otvorenia obchodného účtu začnete vyplnením krátkeho registračného formulára priamo z našej internetovej stránky, na základe ktorého obdržíte potvrdzujúci email s inštrukciami spolu s PDF dokumentom, ktorý treba vytlačiť, vyplniť, podpísať a poslať v origináli poštou na našu adresu v Ženeve.

  Spolu s týmto dokumentom zašlite certifikovanú kópiu pasu / OP (toto nie je nutné v prípade, ak ste sa stretli so zamestnancom Dukascopy Bank osobne a ten potvrdila Vašu totožnosť). Pre viac info ohľadom certifikácie kliknite na (tento odkaz). Posledný doklad je potvrdenie o trvalom bydlisku (jednoduchá kópia) vo forme bankového výpisu, SIPO, účtu za pevnú linku, plyn, elektriku a pod.

  Po obdržaní týchto dokumentov Vás budeme kontaktovať a po schválení účtu Vám zašleme inštrukcie k prevodu finančných prostriedkov.

 • Áno, Váš účet môže byť aktivovaný iba potom, ako obdržíme všetky riadne podpísané dokumenty.

 • Ak poskytnete/ukážete svoje identifikačné dokumenty jednému zo zamestnancov Dukascopy Bank, certifikácia nie je potrebná.

  Certifikáciu môžu vykonať nasledujúce osoby/inštitúcie/úrady:

  • Notár
  • Solicitor (iba Veľká Británia)
  • Policajný úradník
  • Člen súdu
  • Zamestnanec Obecného úradu
  • Ambasáda, Konzulát alebo komisár krajiny, ktorá pas vydala
  • Finančné inštitúcia (napr. banka, regulovaný broker / obchodník s cennými papiermi, atď.)
  • Commissioner for oaths (e.g. UK former territories, Canada, Malaysia)
  • Justice of the Peace (only in Australia and New Zealand)
  • Pošta (iba Veľká Británia, Švajčiarsko, Nemecko, Portugalsko, Austrália, kde to je bežnou praxou)

  Dôležité

  1. Neváhajte nás kontaktovať ohľadom certifikácie, ak máte nejaké otázky, alebo v prípade problémov s certifikáciou.
  2. Dukascopy Bank môže odmietnuť prijať certifikáciu, ak nespĺňa podmienky dané regulátorom, preto je vhodné kontaktovať Vášho Account manažéra pred zaslaním dokumentov.
  3. Podmienky akceptovania certifikácie pasu alebo OP:
   1. Certifikácia by mala obsahovať:
    1. text "Hodnoverná kópia originálu", alebo "Certified true copy of the original";
    2. meno osoby, ktorá doklad certifikovala, podpis a dátum certifikácie, pozícia a inštitúcia tejto osoby (napr. verejný notár),kontaktné údaje vrátane adresy, telefónneho čísla, pečiatky inštitúcie.
   2. Pas/OP musí obsahovať podpisový vzor. Ak ste medzičasom zmenili podpis, prosím podpíšte certifikáciu a požiadajte osobu, ktorá vykoná certifikáciu, aby Vám tento podpis potvrdila "Podpísané v mojej prítomnosti" / "Signed in my presence".
   3. Fotokópia a fotografia na OP musia byť jasne viditeľné a čitateľné.
   4. Certifikácia by mala byť na rovnakej strane ako kópia pasu/OP, ak certifikácia obsahuje viacero stránok, je nutné ich zviazať.
   5. Pas/OP musí byť platný v čase vykonania certifikácie.
   6. Pas/OP by mali obsahovať miesto narodenia držiteľa.
   7. Ak je Vaše priezvisko iné ako na pase/OP, je nutné poskytnúť certifikáciu potvrdenia o manželskom zväzku.

  V prípade ďalších otázok kontaktuje svojho account manažéra.

 • Obchodný účet je možné fundovať prostredníctvom bankového prevodu, kreditnej (MasterCard, Visa) / debetnej karty (Maestro, Visa Electron) a pomocou bankových záruk. Neakceptujeme šeky a iné cenné papiere ako možnosť fundovania účtu. Viac informácií nájdete v sekcii Možnosti Fundovania na našich stránkach.

 • Prihlasovacie meno a dočasné heslo sú zaslané klientom ihneď po schválení účtu.

  PIN kód je zaslaný SMS správou na registrované telefónne číslo ihneď po zmene dočasného hesla z obdržaného emailu. V prípade, že neobdržíte PIN kód, zavolajte prosím na obchodnú podporu Dukascopy Bank. Obyčajne sú prihlasovacie údaje zaslané ihneď po obdržaní finančných prostriedkov od klienta.

ECN technológia a znižovanie rizika

 • Ceny na SWFX sú kombináciou cien poskytovaných poskytovateľmi likvidity, teda jednotlivými obchodníkmi a ich obchodnými príkazmi (nákup a predaj), ktorí tvoria tzv. internú likviditu, a bankami, brokermi a ostatnými (externými poskytovateľmi likvidity). Kombinácia internej a externej likvidity umožňuje klientom obchodovať s minimálnym spreadom. Klienti na SWFX si môže vybrať medzi prijímaním likvidity (príkazy na trhu na nákup/predaj) alebo poskytovaním ich vlastnej likvidity (možnosť byť market maker)  ostatným obchodníkom, pomocou nákupných a predajných príkazov. Okrem internej a externej likvidity môže Dukascopy Bank dodať svoju likviditu za trhové ceny.

 • Švajčiarsky forexový trh SWFX je ECN prostredie. Dukascopy Bank je protistranou všetkých obchodov klientov na SWFX. Dukascopy Bank posiela príkazy na medzibankový trh vo svojom vlastnom mene pre svoje vlastné potreby ako napríklad hedging pozícii a/alebo testovanie správnosti cien zasielaných od poskytovateľov likvidity. Nie všetky obchody klientov sú hedgované a zaslané na medzibankový trh. Presnejšie, malé pozície klientov nemôžu byť hedgované s externými protistranami na trhu, a práve preto Dukascopy využíva svoju vlastnú likviditu na otvorenie pozície pre klienta, keďže poskytovatelia likvidity by takéto malé príkazy neprijali. Klienti obchodujúci binárne opcie nie sú hedgeovaný Dukascopy Bank vôbec. Dukascopy Bank hedguje obchody plne, čiastočne alebo vôbec, vždy v súlade s jej technológiami, potrebami a reguláciami.

 • Dukascopy Bank nemôže garantovať, že nepríde ku konfliktu záujmov, avšak všetci klienti sú chránení voči nekalým obchodným praktikám nasledujúcimi ustanoveniami:

  • Na trhu SWFX ECN prijímajú všetci obchodníci rovnaké ceny a data feed, v rovnakej kvalite bez ohľadu na veľkosť pozície;
  • Rýchla exekúcia a absencia dealing desku vylučuje možnosť ľudského zlyhania. Exekúcia príkazov je plne automatická pomocou technológie SWFX akonáhle sú splnené všetky podmienky (ceny, slippage, atď.). Všetky príkazy sú transparentné a môžu byť na požiadanie prezentované klientom;
  • História tickových cien je verejne dostupná pre verifikáciu exekúcie príkazov. Takáto transparentnosť vylučuje možnosť poskytovania rôznych cien klientom;
  • švajčiarsky regulátor kontroluje poctivosť obchodných praktík a záujmy klienta;
 • Áno, ECN prostredie je definované nasledovne: existencia trhu, kde obchodníci môžu obchodovať medzi sebou navzájom, zobrazenie hĺbky trhu vrátane nákupných a predajných príkazov, variabilných spreadov, rýchla exekúcia bez dealing desku, cenová konkurencia medzi obchodníkmi a rovnaké ceny a data feed pre všetkých účastníkov trhu. SWFX spĺňa všetky tieto podmienky ECN trhu.

 • Švajčiarsky forexový trh SWFX je pomenovanie pre obchodnú technológiu ECN vyvinutou a neustále zdokonaľovanou Dukascopy Bank.

 • Áno, všetky účty majú priamy prístup na SWFX. Prístup na SWFX je zabezpečené, že všetci klienti obchodujú za rovnaké ceny a s rovnakou likviditou bez ohľadu na veľkosť a typ obchodného účtu.

 • Nie, všetky obchody sú exekvované automaticky pomocou SWFX systému, exekúcia je STP (Straight-Through Processing) bez manuálnych zásahov. V prípade príkazov cez telefón, tie sú zadávané do systému manuálne pracovníkmi technickej podpory na automatickú exekúciu.

 • Funkcia Ochrana kapitálu umožňuje klientovi kontrolovať riziko straty na účte. Obchodníci majú možnosť uzavrieť všetky pozície automaticky po dosiahnutí určitej úrovne drawdownu.

  Na ochranu finančných prostriedkov použite prosím funkciu kapitálového stop lossu priamo z Vašej platformy v sekcii Portfolio. Všetky otvorené pozície budú uzavreté, všetky čakajúce príkazy budú zrušené a obchodovanie bude zablokované v prípade, že kapitál na účte dosiahne úrovne kapitálového stop lossu (alebo nižšiu).

 • Naša obchodná platforma dáva klientom možnosť limitovať alebo úplne eliminovať slippage pri všetkých trhových príkazoch. Berte však na vedomie, že znižovanie tolerancie slippage zvyšujete pravdepodobnosť nevyplnenia príkazov.

 • Dukascopy Bank garantuje vyplnenie stop lossu, avšak počas volatilných dní (gaps a pod.) vzniká riziko vyššej slippage.

 • Pri vstupovaní podmieneným príkazom by ste mali dávať pozor na aktuálne trhové ceny, Vami očakávanú cenu a znak nerovnosti (≤ alebo ≥) pri zadávaní príkazu. Ak trhové ceny zodpovedajú cenám vo Vašom príkaze, ten bude exekvovaný okamžite.

  Príkaz: aktuálna trhová cena EUR/USD 1.3010, Váš podmienený príkaz je Nákup ak ≥ 1.3005. V tomto prípade nastane exekúcia okamžite.

 • Z bezpečnostných dôvodov môžu byť obchodné príkazy zadávané iba priamo z platformy alebo telefonátom s našou technickou podporou

Obchodné príkazy

 • Trhový príkaz je príkaz na nákup alebo predaj inštrumentu za aktuálnu trhovú cenu. Trhové príkazy sú exekvované na základe bid a offer cien dostupných v hĺbke trhu, ktorá predstavuje volume na jednotlivých cenách. Ak je príkaz zadaný za trhové ceny a obsahuje vyššie volume ako je aktuálne dostupné na trhu (best available price v platforme), exekúcia príkazu sa rozdelí medzi ceny, ktoré sú dostupné v hĺbke trhu. Pri trhových príkazoch je slippage nastavená na základné hodnoty samotným obchodníkom. Ak by mala cena skĺznuť viac ako špecifikované obchodníkom, príkaz bude automatický zamietnutý.

 • Tieto príkazy umožňujú obchodníkom pôsobiť ako poskytovatelia likvidity umiestňovaním jednotlivých bid a offer príkazov na trh SWFX. Bids/Offers sú podobné limitným príkazom a používané na nákup inštrumentu za špecifickú alebo lepšiu cenu. V porovnaní s limitným príkazom majú niekoľko výhod. Keďže sú všetky tieto príkazy zadané priamo na trh, môžu tak byť prijaté konzumentmi likvidity, čo umožňuje obchodníkom vyhnúť sa nákladom na spready. Požadovaný margin na tieto príkazy je zablokovaný na účte okamžite po akceptovaní príkazu, čo znamená kratší čas na exekúciu. Navyše obchodníci môžu špecifikovať časovú periódu príkazu (Good Till Cancelled / Good For / Good Till), čo robí príkazy bid/offer vhodné na intradenné obchodovanie.

 • Stop Príkaz

  Stop Príkaz je čakajúci príkaz na nákup alebo predaj inštrumentu, pričom je vyplnený akonáhle je dosiahnutá tzv. stop cena príkazu. Po dosiahnutí stop ceny sa príkaz stáva trhovým (Market). Nákupný stop príkaz je vždy umiestnený nad aktuálne trhové ceny, predajný stop príkaz, naopak, pod aktuálne trhové ceny. Stop príkaz môže byť zasiahnutý ask alebo bid cenami, je preto veľmi flexibilný pre klientov. Ak klient definuje slippage v príkaze, ten sa stáva stop limitným príkazom. To znamená, že v prípade nevyplnenia príkazu v špecifikovanom slippage rozmedzí sa príkaz automaticky transformuje na limitný príkaz.

  Príkaz Limit

  Limitný príkaz je čakajúci príkaz na nákup alebo predaj inštrumentu za špecifikovanú cenu, prípadne lepšiu. Nákupný limitný príkaz môže byť exekvovaný za limitnú cenu alebo nižšiu, spúšťačom je cena ask. Predajný limitný príkaz môže byť exekvovaný za limitnú cenu alebo vyššiu, spúšťačom je cena bid. Limitné príkazy nemusia byť vždy vyplnené z dôvodu volatility trhových cien.

 • MIT príkaz je podobný limitnému príkazu (Limit), no má navyše špecifikovanú toleranciu slippage vychádzajúcu z cien v obchodnom príkaze. Na porovnanie, MIT majú vyššiu pravdepodobnosť exekúcie ako limitné príkazy, no za cenu, ktorá môže byť horšia ako cena v príkaze (kvôli zvolenému slippage).

Núdzové situácie

 • V týchto situáciách volajte prosím našu núdzovú linku / obchodnú podporu. Dukascopy Bank je dostupná vždy počas trhových hodín. Telefónne čísla sú:

 • Áno, zadávať obchodné príkazy cez telefón je možné prostredníctvom našej obchodnej podpory na:

 • Áno, naša obchodná podpora je dostupná 24 hodín denne pripravená asistovať pri obchodných záležitostiach na reálnych účtoch, vždy počas trhových hodín od nedele 21:00 GMT do piatku 21:00 GMT letný čas (nedeľa 22:00 GMT až piatok 22:00 GMT zimný čas), na nasledujúcich telefónnych číslach:

 • Zavolajte obchodnú podporu na:

Obchodné podmienky

 • Dukascopy Bank služby sú spoplatnené rôzne. Kompletný prehľad poplatkov nájdete na našich stránkach.

 • V Dukascopy Bank je páka nastaviteľná až na úroveň 1:200 počas pracovných dní a 1:60 cez víkendy/sviatky/mimo-trhové hodiny.

 • Dukascopy Bank's rollover rates (overnight swaps) are updated regularly. Current overnight swaps rates can be found here.

 • Dukascopy Bank uplatňuje rôzne sadzby tak, aby zaistila lepšie "overnight" podmienky pre klientov s vyšším obchodným obratom. Čím viac obchodujete, tým lepšie rolovacie podmienky dostanete. Pre viac informácií kliknite na tento odkaz.

 • Ak máte otvorené dve opačné pozície (dlhú a krátky) pre rovnaký inštrument, môžete použiť funkciu "Merge" (spojiť pozície), za ktorú nemusíte platiť žiadne komisie, keďže nepríde k žiadnemu obchodu.

  Berte však prosím na vedomie, že aj plne hedgeované pozície vytvárajú náklady (spread, komisia).

 • Áno, obchodné podmienky sa môžu líšiť v závislosti od inštrumentov, obchodného nastavenia a pod. Dukascopy Bank sa snaží zaručiť rovnaké podmienky pre všetkých obchodníkov na DEMO a LIVE účtoch, no rozdiely sa môžu vyskytnúť.

Technické otázky

 • Dukascopy Bank offers LIVE trading on MetaTrader 4 platform with direct access to the SWFX Swiss Marketplace. Clients of the Bank can trade in both mobile and desktop versions of MetaTrader 4.

  Please note the following important differences in trading conditions between MetaTrader 4 and JForex accounts:

  • Volume commission is higher by $10 per $1 million on MT4 account.
  • Only 41 currency pairs can be traded on MT4 account while over 600+ instruments are available on JForex.
  • Maximum net exposure per currency pair is limited to 3 million units of primary currency of the pair (or 30 MT4 lots).

  For more information, see the full specifications on MT4 accounts.

 • Všetky funkcie a prvky v oboch platformách sú rovnaké, avšak klienti by si mali byť vedomý faktu, že obchodovanie na reálnom účte je omnoho náročnejšie. Najpodstatnejším detailom je to, že na demo účte obchodované volume (počet kontraktov) neovplyvní samotný trh, no pri reálnych účtoch klient veľkosťou kontraktu priamo ovplyvní situáciu na trhu, hlavne ak ide o veľký počet obchodov, prípadne veľké nakúpené / predané objemy. Ďalším dôležitým faktorom je psychológia obchodníka, ktorá zohráva odlišné roly pri demo a reálnych účtoch. Obchodníci na demo účtoch často precenia svoje schopnosti na základe dosiahnutých výsledkov na demo účte. Preto odporúčame rozvážne rozhodovanie pri prechode na reálne účty.

 • Pre JAVA verziu platformy:

  • priame pripojenie na internetové pripojenie (nie proxy);
  • Java v.7.0+;
  • CPU 1500 MHz+

  Pre WEB verziu platformy:

  • Internet Explorer 10+
  • Firefox 11+
  • Chrome 16+
  • Safari 7+
  • Opera 12.1+
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.