Koncept

Binárne opcie, rovnako známe ako digitálne opcie alebo opcie s fixnou návratnosťou (ang. FRO alebo fixed-return options), sú nejjednoduchší spôsob ako špekulovať na cenové rozdiely na jednotlivých finančných trhoch. Binárne opcie sa líšia od tradičných (vanilkových) opcií predovšetkým z pohľadu ziskov, nákladov, rizík, likvidity a investičného procesu. Základnými črtmi binárných opcií sú:

  • Jednoduchosť obchodovania - intuitívne a zrozumiteľné na pochopenie.
  • Vopred dané riziko a výnos - na rozdiel od tradičných opcií, potenciálny výnos je binomický, preddefinovaný a funguje na princípe "všetko, alebo nič".
  • Návratnosť - kontrakty in-the-money zaručujú návratnosť od 70% zo zaplateného prémia/kontraktu až do výšky 90% pre štandartné binárne opcie a od 60% do 80% pre Denné opcie na akcie
  • Rôznorodost trhov - podkladovými inštrumentami môžu byť akcie, indexy, FOREX, komodity, atď.
  • Nízka hodnota obchodov, nízke požiadavky na vklad - kontrakty/prémium z binárnych opcií v Dukascopy Bank začínajú už od 1 USD.
  • Žiadne komisie - Dukascopy Bank neúčtuje žiadne komisie k prémiu zaplatenému obchodníkom.
  • Početné strike ceny a expiračné dátumy - pre call/put binárne opcie je strike cena cenou na začiatku opčného kontraktu.

Binárne opcie ponúkajú nelineárny výnos a cestu k výnosom až do 90% z pôvodnej investície/prémia pokiaľ je kontrakt naplnený in-the-money.

Obchodovanie binárnych opcií je špekulatívne a zahrňuje riziko straty celej investícee. Obchodovať by ste mali iba s finančnými prostriedkami, ktoré si môžete dovoliť stratiť.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.