Čo sú CFDs?

CFD (Contract For Difference) je finančný nástroj využívajúci pákový efekt, ktorý umožňuje špekulovať na zmeny cien podkladových aktív na rôznych trhoch (napr. indexy, komodity, akcie, štátne pokladničné poukážky a ich deriváty).

Na rozdiel od tradičného obchodovania na týchto trhoch, pri CFD nemusíte mať veľké množstvo kapitálu na zahájenie obchodovania — obchodovanie CFD je podobne ako Forex založené na využití páky.

Pri CFD možno špekulovať na pohyby cien smerom hore (long) alebo dole (short), rovnako ako hedgovať a diverzifikovať svoje portfólio akcií alebo komodít s výrazne nižšími požiadavkami na margin a veľkosť lotu, ako je tomu pri tradičných futures kontraktoch.

Aj keď cena CFD obvykle odráža cenu podkladového nástroje, nie je to vždy podmienkou. Vezmite prosím na vedomie, že pri CFD neprichádza k vlastníctvu podkladového nástroja/aktíva.

Charakteristiky obchodovania CFD

CFD sú navrhnuté tak, aby uspokojovali potreby väčšiny obchodníkov:

 • Špekulujte na rast alebo pokles trhu

  Ako v prípade obchodovania Forexu, obchodovanie CFD umožňuje nakúpiť (otvorenie dlhej pozície), pokiaľ predpokladáte, že ceny na trhu porastú, alebo predať (otvorenie krátkej pozície) pokiaľ predpokladáte, že ceny budú klesať.

 • Efektívne využitie Vášho kapitálu využitím pákového efektu

  CFD obchody sa exekuujú využitím pákového efektu, čo znamená, že na otvorenie pozície budete potrebovať iba malú čiastku.

 • Rozšírené obchodné hodiny

  Veľké množstvo CFD inštrumentov je k dispozícii obchodníkom aj mimo bežné obchodné hodiny.

 • Možnosť hedgovania

  pokiaľ predpokladáte, že Vaše aktuálne portfólio komodít alebo akcií v krátkodobom horizonte môže stratiť časť svojej hodnoty, môžete použiť CFD na pokrytie týchto strát prostredníctvom krátkej prozície.

V súčasnej dobe sú CFD k dispozícii pre klientov so živými účtami obchodujúcimi od 19. apríla 2012, alebo na individuálnu žiadosť klienta. Pre viac informácií sa obráťte na Vášho account manažéra alebo pracovníkov technickej podpory.

Vstup do obchodovania s CFD je špekulatívny a môže mať za následok podstatnú stratu, ktorá môže prevýšiť celú vašu investíciu. Teoreticky môže byť potencionálna strata neobmedzená.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.