Overnight Politika

Overnight politika Dukascopy Bank je zameraná na poskytovanie vysoko-konkurenčných rolovacích (ang. rollover) podmienok svojím klientom na potvrdenie líderskej pozície na forexovom trhu. Dukascopy Bank aplikuje rôzne rolovacie poplatky pre klientov s vyšším obratom na poskytnutie lepších podmienok nočného obchodovania.

Rolovacie pravidlá na klientovom účte sa dynamicky menia na základe obchodných aktivít klienta. Obchodná aktivita je počítaná ako celkový objem obchodov (volume) klienta na všetkých jeho účtoch vydelená súčtom denného a nočného objemu obchodov za posledných 30 dní.

Obchodná Aktivita
=
Obchodovaný Objem*
Obchodovaný Objem + Nočný Objem**
×
100%
 • *Sútom všetkých exekuovaných obchodov okrem rolovacích obchodov.
 • **Súčtom otvorených rolovacích obchodov.

Obchodná aktivita zobrazuje tendenciu obchodníka obchodovať prevažne cez deň (intraday) ako držať pozícia cez noc (overnight). Obchodná aktivita je kalkulovaná na dennej báze v čase vyrovnania (settlement) na konci obchodného dňa a rolovacie pravidlá (politika) sú definované na základe percentuálnych úrovní nížšie:

Rolovacia Politika Požadovaná Obchodná Aktivita
Premium > 90%
Advanced > 20%
Regular ≤ 20%

Rolovacia politika "Advanced" je základných nastavením v prípade, že obchodná história nie je dlhšia ako 30 dní a je poskytovaná ako cieľová úroveň, ktorá zabezpečí klientovi atraktívne poplatky. Avšak klienti s obchodnou aktivitou vyššou ako 90% môžu profitovať z takzvaných "Premium swap rates". Rolovacia politika pre každého klienta je zobrazená v jeho backoffice v reporte nazvanom "Rollovers". Pre viac informácií o obchodnej aktivite, nasledujte prosím príklady nižšie.

 • Príklad 1

  Za posledných 30 dní otvorí obchodník 6 pozícií v hodnote 1 millión, uzavrie 5 pozícií v rovnaký deň a ponechá 1 otvorenú pozíciu cez noc.

  Objem otvorených obchodov 6'000'000
  Objem uzavretých obchodov 5'000'000
  Rolovací objem v období 1 dňa 1'000'000
  Celkový objem obchodov 11'000'000
  Celkový objem obchodov spolu s rolovacím objemom 12'000'000

  Obchodná Aktivita: 11'000'000 / 12'000'000 * 100% = 92%
  Aplikovateľná rolovacia politika: Premium

  Príklad 2

  Za posledných 30 dní otvorí obchodník 1 pozíciu v hodnote 1 millión a ponechá ju otvorenú 9 dní.

  Objem otvorených obchodov 1'000'000
  Objem uzavretých obchodov 1'000'000
  Rolovací objem v období 9 dní 9'000'000
  Celkový objem obchodov 2'000'000
  Celkový objem obchodov spolu s rolovacím objemom 11'000'000

  Obchodná Aktivita: 2'000'000 / 11'000'000 * 100% = 18%
  Aplikovateľná rolovacia politika: Regular

Please beware that on certain calendar days, multiple swaps must be applied and that consequently, your own calculation of applicable swap points may differ from swap points charged or credited to your account. If in doubt, please contact the Trading Support Desk.

Priebeh Rolovania

Overnight politika opisuje denný priebeh rolovania, na základe ktorého je prispôsobená expozícia v ďalší obchodný deň. Tento proces je taktisto nazývaný "position roll", "carry" alebo "overnight swap"; je potrebné vyhnúť sa príjmu obchodovaného menového páru a vyrovnania z obchodu (full cash delivery). Proces vyrovnania prebieha na konci obchodného dňa o 21:00/22:00 GMT [v závislosti od letného/zimného času]. Jeden pár rolovacích obchodov je rezervovaný pre každú otvorenú pozíciu v čase, keď sú existujúce pozície zatvárané v čase vyrovnanie na konci obchodného dňa (settlement) a súčasne otvárané do nového obchodného dňa, ktorý nasleduje, za vyrovnávaciu cenu (tzv. settlement price) +/- upravenú o overnight politiku z tabuľky. Tieto obchody sú označené ako "rollover close" alebo "rollover open" v reportoch klienta priamo v jeho portfolio výkazoch. Vplyv rolovacej politiky je rovnako dostupný v reporte pozícií.

Aktualizácia swapov

Nočné swapy vychadzajú z referenčných úrokových sadzieb centrálných bánk v tabulke nižšie. Nočné swapy sa môžu meniť so zmenami úrokových sadzieb dvoch konkrétnych mien. Dukascopy Bank aktualizuje svoje vlastné sadzby na báze mezibankových nočných swapov.

Dukascopy Bank používa nasledovné sadzby centrálnych bánk na nastavenie svojich nočných swapov. Je nutné zdôrazniť, že Dukascopy Bank pridáva k daným sazbám vlastné náklady (carry costs).

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate

Swap-free-accounts

Swap-free accounts are trading accounts in adherence with Islamic religious principles.

The overnight swap cost which is normally charged or credited to client accounts as price difference between rollover close and rollover open trades is not applied to swap-free accounts meaning that both rollover trades are booked at same price. The Client will not be credited nor debited any interest on any open position in their trading account with Dukascopy Bank at the closing of each business day (21:00/22:00 GMT summer/winter time).

In order to prevent abusive use of swap-free conditions and financial damage to Dukascopy, following protection measures are applied:

 • In addition to the standard volume commission paid by clients, an additional fee of USD 5 per 1 million USD for currencies and USD 7.5 per 1 million USD for precious metals and CFDs is charged to swap-free accounts
 • Dukascopy estimates its financial damage by calculating the difference between the additional commission paid by the client and the swap amount which is not applied to the account due to the swap-free conditions. If the difference is negative (the “Deficit”) and the account equity does not fully cover the Deficit Dukascopy will block further trading by closing opened exposures and canceling active pending orders

The Deficit is calculated once a day at settlement time and is applied by adjusting the minimum Stop Loss Level.

The Deficit amount will be debited from the account if:

 • klient stlačí tlačidlo "Pay Deficit" na tlačku Rollover Policy report
 • je vyšší ako ekvivalent 5 000 USD alebo 10% zostatku na účte
 • the swap-free rollover policy is terminated
 • a full withdrawal is made on the account
 • the account is to be charged as per maintenance fee policy

The amount of a partial withdrawal cannot exceed the difference between the account equity and the Deficit.

In case of a contradiction between the present Swap-Free Account Terms & Conditions and any other contractual arrangement between the client and Dukascopy Bank, the present Swap-Free Account Terms & Conditions shall prevail. Dukascopy Bank may change Swap-Free Account Terms & Conditions, decline or cancel the use of swap-free conditions, at its own discretion. Dukascopy reserves the right to debit the Deficit at any time.

Any self-trader may activate/cancel the swap-free conditions at any time from reports as illustrated below:

Priebeh vyrovnania (Settlement)

Vyrovnanie (settlement) sa uskutočňuje na dennej báze a zahrňuje všetky poobchodné operácie vrátane vyrovnania obchodov, rollovers, učtovania komisií podľe obratu, denné prevody ziskov a strát a ostatné operácie, ktoré se vykonávajú na konci obchodného dňa (pre viac informácií sa odvolajte na časť Overnight politika). Proces vyrovnania sa uskutočňuje o 21:00/22:00 GMT a je vykonávaný v základnej mene účtu. Veľkosť účtu je aktualizovaná na dennej báze po procese vyrovnania. Klienti môžu sledovať históriu účtu v rôznych reportoch priamo z platformy alebo z webového prístupu na svoj účet.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.