Správa Účtu Dukascopy - LP PAMM

NAŠA PONUKA

Dukascopy Bank ponúka jedinečnú príležitosť zhodnotiť svoje prostriedky pre klientov v podobe automatického pasívneho investovania na SWFX trhu.

Stačí si otvoriť účet s minimálnym vkladom aspoň  1000USD a podpísať kontrakt na správu účtu Dukascopy. Následne sa Dukascopy Bank bude starať o financie na tomto účte a bude Vám podávať aktualizácie o vývoji a stave účtu.

LP PAMM ZHODNOTENIE OD SPUSTENIA

Minulá výkonnosť negarantuje budúce výsledky.

AKO TO FUNGUJE?

Pomocou vlastnej technológie bude Dukascopy automaticky spájať krátke obchody investorov s nákupnými príkazmi klientov za rovnaké ASK ceny, a naopak, dlhé pozície obchodníkov bude spájať s predajnými príkazmi klientov za BID ceny.

Výsledkom bude investor spĺňajúci rolu poskytovateľa likvidity na SWFX trhu.

Kvôli vysokej frekvencii obchodov v sieti sú poskytovatelia likvidity schopný získať polovicu spreadu z ich obchodného objemu.

AKÉ SÚ RIZIKÁ?

Ako poskytovateľ likvidity môže klient pod správou Dukascopy čeliť trhovým fluktuáciam spôsobených volatilitou. Preto musia klienti, ktorí sa rozhodnú mať svoje prostriedky spravované Dukascopy súhlasiť s možnosťou vyšších poklesov na účte (drawdown) a preto by nemal byť horizont na investovanie kratší ako 1 rok. Ak klient nechá prostriedky v správe po dobu 1 roka, pravdepodobnosť záporných zhodnotení je 13%.

Na limitovanie strát môže klient využiť stop loss funkciu, ktorá automaticky uzavrie všetky pozície v prípade, ak stav účtu poklesne pod želanú úroveň na konci dňa v čase uzavretia trhov (settlement).

POLITIKA KOMPENZÁIE KOMISIÍ

Keďže je služba zameraná na spokojnosť klientov so službami Dukascopy Bank, banka môže vrátiť provízie za poskytnuté obchodné služby. Aby bol klient oprávnený na kompenzáciu provízií, musia byť splnené nasledujúce podmienky. Po prvé, klient musí držať investíciu bez výberov po dobu 260 aktívnych obchodných dní. Po druhé, obchodný účet klienta musí byť stratový počas 260 dní aktívnych obchodných dní. Ak sú uvedené podmienky splnené, Dukascopy Bank môže na žiadosť klienta vrátiť provízie účtované v danom období; do výšky, ale nepresahujúcej sumu vzniknutej straty

Klient má právo pozastaviť svoje obchodovanie, aby prehodnotil svoje obchodné výsledky a investičné riziko. Pozastavené dni sa nepočítajú ako aktívne obchodné dni. Akýkoľvek výber na účte vynuluje počet aktívnych obchodných dní.

STOP-LOSS POLITIKA

Klient má takisto poskytnutý prístup k stop loss tlačidlu, ktoré mu umožňuje deaktivovať obchodovanie (zastaviť obchodovanie a zatvárať pozície).

Okrem toho je klientovi poskytnutý nástroj riadenia rizík (stop-loss funkcionalita), ktorý mu umožňuje naučiť systém, aby automaticky zastavil obchodovanie a zatvoril všetky pozície na svojom účte v prípade, že zostatok na konci obchodného dňa zostane rovnaký alebo nižší ako nastavená úroveň stop-loss. Dukascopy Bank odporúča zvážiť 15% očakávanú volatilitu pri nastavovaní stop loss úrovne (viď tabuľka hodnotenia rizika nižšie).

POPLATKY A KOMISIE

Dukascopy Bank neúčtuje za správu účtu žiadne extra poplatky ako Management alebo Performance Fee. Účtované sú jedine komisie za zobchodovaný objem a nočné swapy.

Súčasná sadzba komisie z objemu je 5 USD na 1 milión USD obchodovaného objemu. Na obchodovanie s menovými párami sa používa základná sadzba.

Sadzba komisie z objemu drahých kovov a CFD na komoditách, dlhopisoch, kryptomenách a indexoch je 1,5-krát vyššia ako sadzba základná komisia (30 USD na 1 milión USD obchodovaného objemu).

Dukascopy Bank si vyhradzuje právo kedykoľvek na základe vlastného uváženia zmeniť objem základnej komisie v rozmedzí 0 USD a 25 USD na 1 milión USD obchodovaného objemu, pričom komisia na CFDs sa automaticky mení podľa základnej komisie (1,5 násobok základnej komisie).

Historický denník použitej základnej sadzby Komisie na 1 milión obchodovaného objemu
Od Komisia základného objemu
11/06/2018 USD 25
28/06/2018 USD 20
10/04/2019 USD 5

Obchodné komisie za CFD na akcie sú definované na tomto odkaze. Minimálna komisia sa nebude uplatňovať na účty LP PAMM. Obchodná komisia za CFD na akcie nie je ovplyvnená zmenou základnej komisie a Dukascopy Bank ho môže kedykoľvek zmeniť podľa vlastného uváženia s oznámením na tomto odkaze.

Nočné swapy sú účtované automaticky ako Advanced Rollover Policy.

Ostatné podmienky

  • Minimálna investícia — USD 1000

    vložená na účet pod vaším menom.

  • Maximálna investícia

    Dukascopy Bank si vyhradzuje právo obmedziť alebo znížiť výšku vašej investície kedykoľvek podľa vlastného uváženia.

  • Vstup a výstup z LP PAMM fondu je možný

    každý pracovný deň v čase zúčtovania (settlement).

  • Všetky čísla sú zaokrúhlené na najbližší cent

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.