Externe Spravované Účty

Investujte do menových párov a ochráňte tak svoj kapitál

Forexový správcovský účet je investícia s finančnou pákou pre špekulatívne obchodovanie menových párov. Vďaka použitiu finančnej páky na investované prostriedky môže potenciálny zisk z investície dosiahnuť stovky percent a zároveň znížiť riziko na minimum pomocou technológie Dukascopy Bank. Kľúčový pre investora je výber správneho obchodníka a kontrola jeho obchodných aktivít.

Dukascopy Bank SA poskytuje svojím klientom riešenie dovoľujúce pridat obchodníka - správcu na svoj účet. Na podporu týchto aktivít vytvořila Dukascopy Bank jedinečné prostredie postavené na následujúcich zásadách a prioritách:

  • Výber základnej meny investície (USD, CHF, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD, DKK, ZAR, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, CNH, SEK, SGD, TRY a HKD) s cieľom vyhnúť sa riziku devalvácie
  • Výber spôsobu fundovania účtu a inštitúcií, z ktorých vloží prostriedky na účet, vrátan samotnej Dukascopy Bank, na lepšiu kontrolu stability spravcu
  • Okamžitá deaktivácia obchodovania dovoľuje investorom zablokovať obchodovania na ich spravovaných účtoch s okamžitým účinkom
  • Ochrana kapitálu: funkcia Stop Loss Level poskytuje investorom kontrolu nad rizikom. Investori môžu zablokovať aktivity na ich účte pokiaľ úroveň drawdown dosiahne určitú, vopred stanovenú hodnotu
  • Okamžitý prístup k reportom 24/7 a výpisy z účtu dovoľujú investorom monitorovať obchodné aktivity online na ich spravovaných účtoch

Sofistikovaný reporting a široký rozsah nástrojov manažmentu rizika v kombinácii s prostredím švajčiarského regulátora a unikátným prístupom k ECN likvidite SWFX - švajčiarský forexový trh - vytvára adekvátne prostredie pre investovanie.

Bez akýchkoľvek výnimiek sa Dukascopy Bank SA nezúčastňuje a nepodieľa na obchodných rozhodnutiach externých správcov účtov, neposkytuje zastupovanie, záruky a neberie na seba žiadnu zodpovednosť za obchodné stratégie a výsledky externých správcov účtov.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.