PAMM Technológia

Model Percentuálnej Alokácie (ang. Percent Allocation Management Module - PAMM) je služba poskytovaná Dukascopy Bank, ktorá dáva klinetom možnosť zveriť správu účtu iným obchodníkom na základe splnomocnenia. PAMM umožňuje obchodníkovi takisto vedenie neobmedzeného počtu účtov súbežne prostredníctvom jedinej obchodnej platformy. Spravované účty môžu byť fundované z různých institucí a vedené v rôznych menách. V závislosti na veľkosti vkladu má každý PAMM účet svoj vlastnť alokačnť pomrr (v percentách). Súčet všetkých alokačných pomerov vyjadrených v percentách v jednom PAMM účte sa vždy rovná 100%. Výsledky obchodníka (obchody, zisky a straty) sú prerozdelené medzi jednotlivé spravované účty pomocou alokačného pomeru.

PAMM účty sú dostupné vo všetkých troch variantoch, individuálne, korporátne alebo zdieľlané.

ŠPECIFIKÁCIE FUNKCIÍ PAMM TECHNOLÓGIE

  • Možnost pridat a/alebo odobrať účty a finančné prostriedky bez narušenia obchodnej aktivity
  • Možnost spravovať neobmedzené množstvo účtov v rôznych menách pomocou jednej platformy
  • Voľba základnej meny na obchodníkovej platforme
  • Okamžitá a automatická alokácia obchodov medzi účtami
  • Výpočet poplatkov na základe výsledkov (Performance Fee)
  • Možnosť blokovať obchodné aktivity pri vybraných účtoch
  • Interaktívne funkcie prijímania a odmietania nových spravovaných účtov

PRÍKLAD ALOKÁCIE OBCHODOV

Predpokladajme, že máte tri spravované účty:

  1. USD účet s vkladom $  100,000 a s podielom 9,3%
  2. EUR účet s vkladom € 400,000 a s podielom 49,5%
  3. GBP účet s vkladom £ 300.000 a s podielom 41,2%

V závislosti od množstva finančných prostriedkov prevedených na účet sú uplatnené rôzne alokačné pomery (pre kalkuláciu alokačných poměrov sú všetky prostriedky prevedené do meny USD).

Predpokladajme, že sa obchodník rozhodne kúpiť 10 miliónov jednotiek EUR/USD. PAMM alokuje príkazy a pozície medzi jednotlivé klientské účty v závislosti na alokačnom pomere. Každý spravovaný účet má vlastnú spravovanú časť pozície a k tomu príslušné zisky nebo straty. Vo vyššie uvedenom príklade bude mať prvý účet dlhú pozíciu na 930,000 EUR/USD, druhý účet má dlhú pozíciu na 4,950,000 EUR/USD, tretí účet dlhú pozíciu 4,120,000 EUR/USD. Výsledné zisky a straty sa automaticky vypočítajú pre každý účet na základe trhových cien.

Bez akýchkoľvek výnimiek sa Dukascopy Bank SA nezúčastňuje a nepodieľa na obchodných rozhodnutiach externých správcov účtov, neposkytuje zastupovanie, záruky a neberie na seba žiadnu zodpovednosť za obchodné stratégie a výsledky externých správcov účtov.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.