Poplatky a Komisie

Poplatky a komisie klientov sa rôznia v závislosti na využívaných službách s Dukascopy Bank SA.

 • Komisie zobchodovaného objemu sú účtované v základnej mene účtu pre každý otvorený a uzavretý obchod. Komisie z obchodovaného objemu sú vyjadrené v USD za zobchodovaný 1 milión USD (10 lotov).

  Komisie zobchodovaného objemu sú konvertované do základnej meny držiteľa účtu.

  Pre individuálnych klientov (Self Traders)

  Sa komisie zobchodovaného objemu odvodzujú od Čistého vkladu, Kapitálu a Zobchodovaného objemu ako vysvetluje tabuľka nižšie:

  Čistý Vklad*
  (USD alebo ekvivalent)
  Komisia (v USD) za 1 Zobchodovaný Milión USD
  Vklad s  Dukascopy Bank Banková záruka
  Meny Vzácne Kovy, CFD** Meny Vzácne Kovy
  5'000 35 52.5 N/A N/A
  ≥ 5'000 33 49.5 N/A N/A
  ≥ 10'000 30 45 N/A N/A
  ≥ 25'000 25 37.5 N/A N/A
  ≥ 50'000 18 27 18 27
  ≥ 250'000 16 24 18 27
  ≥ 500'000 15 22.5 18 27
  ≥ 1'000'000 14 21 18 27
  ≥ 5'000'000 12 18 18 27
  ≥ 10'000'000 10 15 18 27
  • *Čistý vklad - je súčet všetkých vkladov znížený o súčet všetkých výberov v USD (alebo ekvivalentoch).
  Kapitál*
  (USD alebo ekvivalent)
  Komisia (v USD) za 1 Zobchodovaný Milión USD
  Vklad s  Dukascopy Bank Banková záruka
  Meny Vzácne Kovy, CFD** Meny Vzácne Kovy
  5'000 35 52.5 N/A N/A
  ≥ 5'000 33 49.5 N/A N/A
  ≥ 10'000 30 45 N/A N/A
  ≥ 25'000 25 37.5 N/A N/A
  ≥ 50'000 18 27 18 27
  ≥ 250'000 16 24 18 27
  ≥ 500'000 15 22.5 18 27
  ≥ 1'000'000 14 21 18 27
  ≥ 5'000'000 12 18 18 27
  ≥ 10'000'000 10 15 18 27
  • *Kapitál — odhadovaná veľkosť účtu v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania (settlement).
  Zobchodovaný Objem*
  (USD alebo ekvivalent)
  Komisia (v USD) za 1 Zobchodovaný Milión USD
  Vklad s  Dukascopy Bank Banková záruka
  Meny Vzácne Kovy, CFD** Meny Vzácne Kovy
  < 5  miliónov 35 52.5 35 52.5
  ≥ 5  miliónov 33 49.5 33 49.5
  ≥ 10  miliónov 30 45 30 45
  ≥ 25  miliónov 25 37.5 25 37.5
  ≥ 50  miliónov 18 27 18 27
  ≥ 250  miliónov 16 24 16 24
  ≥ 500  miliónov 15 22.5 15 22.5
  ≥ 1 miliarda 14 21 14 21
  ≥ 2 miliardy 12 18 12 18
  ≥ 4 miliardy 10 15 10 15
  • *Zobchodovaný objem - objem vykonaných obchodov za posledných 30 dní v USD (alebo ekvivalentoch).
  • **Poplatky za CFD na akcie sa líšia (viď. sekcia "Poplatky za CFD, ETF CFD na akcie").

  V prípade, že všetky 3 kritéria (Čistý vklad, Kapitál, Zobchodovaný objem) vedú k rozdielným konečným komisiám, Dukascopy Bank účtuje tie najnižšie (ako uvádzajú príklady nížšie).

  Pre individuálnych obchodníkov s niekolkými účtami v Dukascopy Bank, sú Čistý vklad, Kapitál a Zobchodovaný objem kumulované a konečné sumy slúžia na určenie cieľových komisií pre klienta na všetkých jeho účtoch.

  Komisie zobchodovaného objemu sú kalkulované na dennej báze v čase vyrovnania (settlement time). Nová výška komisií bude uplatnená nasledujúci obchodný deň.

  Obchodné poplatky za obchodovanie na platforme MetaTrader 4

  Popri štandardných poplatkoch sa za obchodovanie na platforme MetaTrader  4 účtuje poplatok 1 USD za 1 lot na MT4 (10 USD za 1 milión USD).

  Poplatok za obchodovaný objem na účtoch MT4 je vypočítaný za kompletný obchod a je účtovaný pri otvorení obchodov v mene účtu. Výška komisie sa vypočíta z primárnej sumy a konvertuje sa na menu klientskych účtov.

  Poplatky za CFD, ETF CFD na akcie

  Trh Volume commission Min. commission
  Rakúsko EUR 0.10% obchodovanej hodnoty EUR 8.00
  Belgicko EUR 0.10% obchodovanej hodnoty EUR 8.00
  Dánsko DKK 0.10% obchodovanej hodnoty DKK 60.00
  Fínsko EUR 0.10% obchodovanej hodnoty EUR 8.00
  Francúzsko EUR 0.10% obchodovanej hodnoty EUR 8.00
  Nemecko EUR 0.10% obchodovanej hodnoty EUR 8.00
  Hong Kong HKD 0.15% obchodovanej hodnoty HKD 30.00
  Italy EUR 0.1% obchodovanej hodnoty EUR 4.00
  Ireland EUR 0.06% obchodovanej hodnoty EUR 5.00
  Japonsko    JPY 0.18% obchodovanej hodnoty JPY 1000
  Holandsko EUR 0.10% obchodovanej hodnoty EUR 8.00
  Nórsko NOK 0.10% obchodovanej hodnoty NOK 80.00
  Portugalsko EUR 0.10% obchodovanej hodnoty EUR 8.00
  Španielsko EUR 0.10% obchodovanej hodnoty EUR 8.00
  Švédsko SEK 0.10% obchodovanej hodnoty SEK 80.00
  Švajčiarsko CHF 0.10% obchodovanej hodnoty CHF 8.00
  Spojene kralovstvo GBP 0.10% obchodovanej hodnoty GBP 7.00
  Spojene štaty americké USD 0.02 za akciu USD 10.00

  Pre klientov využívajúcich externého správcu účtu

  Komisie z objemu môžu dosiahnúť maximálne 100 USD za zobchodovaný 1 milión USD.

  Všetky komisie zobchodovaného objemu sú konvertované do základnej meny držitela účtu v momente, kedy je obchod uskutečnený za aktuálny spotový kurz upravený o poplatok 0,5%.

  Ako dodatok k štandartným komisiám sa účtuje extra poplatok 5 USD za 1 zobchodovaný milión USD pre meny a 7.5 USD za 1 zobchodovaný milión USD pre vzácne kovy pri účtoch bez swapov.

  Príklady kalkulácie obchodnej aktivity na základe Čistého vkladu, Kapitálu a Zobchodovaného objemu:

  Príklad 1

  Základná mena klientovho účtu USD
  Čistý vklad v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 50'000
  Kapitál v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 48'900
  Obchodovaný objem za posledných 30 dní 10  miliónov
  Komisie podľa kritéria Čistý vklad USD 18
  Komisie podľa kritéria Kapitál USD 25
  Komisie podľa kritéria Zobchodovaný objem USD 30
  Výsledné komisie USD 18

  Obchod nasledujúci obchodný deň: BUY USD/CHF 2'000'000
  Volume commission: USD 2 × 18 = USD 36

  Príklad 2

  Základná mena klientovho účtu CHF
  Čistý vklad v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 5'000
  Kapitál v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 18'700
  Obchodovaný objem za posledných 30 dní 5 million
  Komisie podľa kritéria Čistý vklad USD 33
  Komisie podľa kritéria Kapitál USD 30
  Komisie podľa kritéria Zobchodovaný objem USD 33
  Výsledné komisie USD 30

  Obchod nasledujúci obchodný deň: BUY EUR/USD 100'000
  EUR/CHF spotový kurz 1,4750 upravený o konverzný poplatok 0,5%
  Volume commission: EUR 0.1 × 1.4750 × 30 = CHF 4.43

  Príklad 3

  Základná mena klientovho účtu USD
  Čistý vklad v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 5'000
  Kapitál v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 14'200
  Obchodovaný objem za posledných 30 dní 84 million
  Komisie podľa kritéria Čistý vklad USD 33
  Komisie podľa kritéria Kapitál USD 30
  Komisie podľa kritéria Zobchodovaný objem USD 18
  Výsledné komisie USD 18

  Obchod nasledujúci obchodný deň: BUY USD/CAD 1'000'000
  Volume commission: USD 1 × 18 = USD 18

  Pre klientov udeľujúcich práva Dukascopy Bank pre správu prostriedkov cez LP PAMM

  sa komisie z objemu pohybujú v rozmedzí 25 USD a 0 USD za zobchodovaný milión USD. Aktuálna komisia a jej vývoj je zobrazený nawebovej stránke LP PAMM.

 • Rolovacia Politika

 • Správa majetku (LP PAMM) poplatky a komisie

 • Pri otvorení opčného kontraktu musí klient zaplatiť opčnú prémiu, ktorá odpovedá veľkosti opčného kontraktu. Opčná prémia je automaticky účtovaná na klientovom účte pred otvorením každého opčného kontraktu. Ak na účte klienta nie je dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie opčnej prémie, Dukascopy Bank automaticky prispôsobí veľkosť kontraktu a / alebo príkaz zamietne.

  Dukascopy Bank neúčtuje žiadne ďalšie poplatky okrem opčnej prémie pri vstupe do pozície s kontraktom na binárne opcie. Klient porozumel a súhlasí, že rozdiel medzi trhovou cenou BID a ASK (napr. Spread), ktorý sa vyskytuje pri všetkých dostupných obchodovateľných nástrojoch, negatívne ovplivňuje pravdepodobnosť zisku. Vezmite prosím na vedomie, že strike cena za tzv. "Up" opcie je odvozená z ceny ASK, ale aktuálna cena v dobe maturity opcie, ktorá určuje, či je opce In alebo Out-of-the-money, je odvozená z BID ceny. Rovnako tak v prípade opcie "down", strike cena vychádza z BID ceny, ale cena opcie v dobe maturity opcie je založená na cene ASK. To znamená, že na to, aby bola opcia In-the-money, sa cena podkladového aktíva musí pohybovať v predpokladanom smeru o vyššiu hodnotu ako je veľkosť spreadu.

 • Za každú správu odoslanú klientovi v súlade s jeho predplatným sa účtujú poplatky za SMS (služba krátkych správ) v eurách. Poplatky sa prevádzajú na základnú menu klientskeho účtu a účtujú sa v čase vyrovnania.

  Za každú správu bude účtovaný poplatok 0,07 EUR. Účtované poplatky sa objavujú každý deň v samostatnom zázname vo výpise portfólia klienta.

  Táto cenová politika je uplatnená na každú SMS zaslanú na telefón operátora klienta.

 • Vklady

  Bank Transfers1 Free
  Platobné Karty2 1.2% pri transakciách v EUR, GBP alebo CHF
  1.5% pri transakciách v NOK, CZK, PLN alebo SEK
  2% pri transakciách v USD
  2.3% pri transakciách v RUB, JPY a CAD
  Skrill 2.5%
  Neteller 1 EUR alebo 2.5%3
  Bitcoins, Ether, Tether Free

  Výbery

  Bank Transfers1,4 CHF 2.3 pre platby CHF vo Švajčiarsku alebo CHF 155
  EUR 2.3 pre platby SEPA alebo EUR 205 / USD 50 / GBP 15 / AUD 30 / CAD 30 / CNY 150 / CZK 500 / DKK 150 / HKD 180 / HUF 5500 / ILS 70 / JPY 2500 / MXN 350 / NOK 180 / NZD 30 / PLN 80 / RON 80 / RUB 1800 / SEK 170 / SGD 30 / TRY 65 / ZAR 280
  Bank Transfers to Crypto Exchange 6 EUR 50 / CHF 50 or 0.5% from the amount (whichever is higher)
  Platobné Karty 1.5 EUR + 2.5% (or currency equivalent)
  Skrill 2.5%
  Neteller 1 EUR alebo 2.5%3
  V Bitcoinoch, Éteri, Tether USD 30

  Internal transfers

  Prevody vrámci Dukascopy Bank Zdarma
  Prevody na Dukascopy Group Účtoch Zdarma
  • 1 Sprostredkovateľské banky si môžu účtovať poplatky.
  • 2 Ak chce klient použiť kartu s inou základnou menou, môže sa účtovať dodatočný poplatok za konverziu.
  • 3 Ak je vybratá alebo vložená suma 40 EUR alebo nižšia, komisia bude 1 EUR. V prípade väčších súm bude komisia 2,5%.
  • 4 Poplatky za prevody objednané prostredníctvom online zákazníckej správy. Poplatky za prevod sa zdvojnásobia v prípade výberu pomocou podpísaného formulára.
  • 5 Sú White Label Partnerom účtované komisie 10 CHF, 7.5 EUR.
  • 6 Bank withdrawals to crypto exchanges are processed only in EUR and CHF.

  Prevody v menách iných ako je základná mena účtu sú predmetom dodatočných komisií podľa tabuľky Konverzia mien.

  Za Multi-menové Účty sa účtujú rôzne poplatky

 • Obchodný Účet (vrátane binárnych) Private Banking (Savings) Multi-menové Účty (MCA)
   Otvorenie zdarma zdarma zdarma
  Zatvorenie zdarma4 zdarma4 zdarma4
  Správa Účtu zdarma1 0.8%2 zdarma5
  Kustodiánske Poplatky na Účte v Zlate3 1% ročne z priemerného stavu účtu zlata 1% ročne z priemerného stavu účtu zlata 1% ročne z priemerného stavu účtu zlata
  Account information update zdarma zdarma zdarma6
  Blockchain wallet address change 50 CHF 50 CHF 50 CHF
  • 1 Na účte nie je účtovaný poplatok za správu počas prvých 363 kalendárných dní po otvorení účtu. Po 363 dni sú poplatky za správu účtované iba v prípade, že na účte nie je ani jedna otvorená/uzavretá pozícia alebo konverzia meny v priebehu 182 dní od 182 dňa po otvorení účtu. Ak sú poplatky za správu účtované, bez ohľadu na počet účtov klienta budú vždy maximálne 100 CHF na klienta za obdobie 182 dní bez obchodu alebo konverzie meny. To znamená, že klienti môžu platiť tento poplatok maximálne dva krát do roka, no klienti sa mu môžu vyhnúť úplne. Navyše poplatok za správu môže byť vrátený, ak klient bude pokračovať v obchodovaní a preobchoduje v budúcnosit hodnotu tohto poplatku.
  • 2 0.8% Custody Fee for $100k - $250k per annum
   1% Custody Fee for $250k - $500k per annum
   1.2% Custody Fee for $500k - $1M per annum
   1.6% Custody Fee for accounts over $1M per annum
   Commission is charged based on a ladder principle
  • 3 Tieto poplatky sú odčítané z účtu na konci každého mesiaca na základe priemerného stavu účtu zlata (XAU). Ak transakcie na účte (napr. výbery) by nezanechajú dostatočný stav účtu na pokrytie poplatkov, tieto poplatky sú účtované okamžite.
  • 4 Avšak ak je zostatok na účte príliš malý na vykonanie prevodu, účet bude musieť byť uzavretý klientom alebo Dukascopy Bank. Zostatok bude zaúčtovaný ako správny poplatok účtu použitý na jeho uzavretie.
  • 5 0.4% per annum over the balance of 50'000 USD
  • Okrem toho, keď Dukascopy Bank zruší účet, klienti dostanú 30 kalendárnych dní na poskytnutie platných pokynov na výber, ktoré umožnia úplné prevedenie zostatku na ich účte, v opačnom prípade bude Dukascopy Bank účtovať 50 CHF každý kalendárny mesiac ako poplatok za neaktivitu, začínajúc tridsiatym prvým dňom odo dňa nadobudnutia účinnosti zrušenia účtu.
  • 6 The bank reserves the right to apply an additional fee of 25 EUR for customers with credit turnover less than 500 EUR
  1. Bez upozornenia sú poplatky odčítané z účtu až kým nie sú plne uhradené. Multi-menové Účty nemajú poplatky za správu.
  2. Bez upozornenia Dukascopy Bank uzatvára účty s nedostatočným stavom na uhradenie poplatku.
 • Online konverzie mien, vklady, výbery, interné a externé prevody, rôzne druhy poplatkov, kompenzácie a úpravy, ktoré vyžadujú konverziu mien sú uskutočnené podľa aktuálneho spotového kurzu Dukascopy Bank SA a navýšené o poplatok v nižšie uvedenej tabuľke.

  Konvertovaná čiastka
  (v základnej mene menového páru)
  Fee
  10'000 1.00%
  ≥ 10'000 0.75%
  ≥ 50'000 0.50%
  ≥ 100'000 0.20%
  ≥ 500'000 0.10%
  ≥ 1'000'000 0.05%

  Výsledky transakcie  (zisk/strata) a obchodné komisií v inej než základnej mene účtu klienta zahŕňajú poplatky za prevod alebo konverziu meny. Tieto prepočty sa uskutočňujú pomocou zúčtovacej sadzby Dukascopy Bank (pre zisk / straty) alebo trhového kurzu (pre provízie) upraveného o 0,5% poplatok.

 • Poplatky 1.25% ročne*
  • *Poplatok účtovaný vopred v momente, keď je banková záruka schválená, a na začiatku každého nasledujúceho roka.

  Bankové záruky sú uplatňované iba vo vzťahu k bežnému účtu.

 • Poplatky v závislosti na type karty

  Kreditné karty môžu byť vydané iba s bežným účtom, zároveň ich vydanie je podmienené bankovou zárukou vydanou Dukascopy Bank SA v prospech vydavateľa kreditnej karty. Poplatky za vystavenie bankovej záruky budú započítané dodatočne.

 • Poplatky CHF 150
 • Poplatok za vedenie účtu plus akékoľvek náklady, ktoré vzniknú potrebným prieskumom na obnovenie kontaktu, minimálne 500 CHF, ale nie viac ako zostatok na účte.

 • Safekeeping fees are charged automatically on a weekly basis (every 7 calendar days) starting from the second week, in equal amounts of 1% of each Bitcoin/Ether/Tether deposit placed in quarantine.

  Ak má klient viac Bitcoinov/Ether/Tether v karanténe, poplatky sú účtované separátne pre každý nový vklad.

 • Ak chcete preskúmať poplatky, ktoré sa vzťahujú na Multi-menové Účty, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie odkaz tu.

 • Kliknutím na tento odkaz získate prístup k poplatkom za Dukascoin.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.