Poplatky a Komisie

Poplatky a komisie klientov sa rôznia v závislosti na využívaných službách s Dukascopy Bank SA.

 • Komisie zobchodovaného objemu sú účtované v základnej mene účtu pre každý otvorený a uzavretý obchod. Komisie z obchodovaného objemu sú vyjadrené v USD za zobchodovaný 1 milión USD (10 lotov).

  Komisie zobchodovaného objemu sú konvertované do základnej meny držiteľa účtu.

  Pre individuálnych klientov (Self Traders)

  Sa komisie zobchodovaného objemu odvodzujú od Čistého vkladu, Kapitálu a Zobchodovaného objemu ako vysvetluje tabuľka nižšie:

  Čistý Vklad*
  (USD alebo ekvivalent)
  Komisia (v USD) za 1 Zobchodovaný Milión USD
  Vklad s  Dukascopy Bank Banková záruka
  Meny Vzácne Kovy, CFD** Meny Vzácne Kovy
  5'000 35 52.5 n/a n/a
  ≥ 5'000 33 49.5 n/a n/a
  ≥ 10'000 30 45 n/a n/a
  ≥ 25'000 25 37.5 n/a n/a
  ≥ 50'000 18 27 18 27
  ≥ 250'000 16 24 18 27
  ≥ 500'000 15 22.5 18 27
  ≥ 1'000'000 14 21 18 27
  ≥ 5'000'000 12 18 18 27
  ≥ 10'000'000 10 15 18 27
  • *Čistý vklad - je súčet všetkých vkladov znížený o súčet všetkých výberov v USD (alebo ekvivalentoch).
  Kapitál*
  (USD alebo ekvivalent)
  Komisia (v USD) za 1 Zobchodovaný Milión USD
  Vklad s  Dukascopy Bank Banková záruka
  Meny Vzácne Kovy, CFD** Meny Vzácne Kovy
  5'000 35 52.5 n/a n/a
  ≥ 5'000 33 49.5 n/a n/a
  ≥ 10'000 30 45 n/a n/a
  ≥ 25'000 25 37.5 n/a n/a
  ≥ 50'000 18 27 18 27
  ≥ 250'000 16 24 18 27
  ≥ 500'000 15 22.5 18 27
  ≥ 1'000'000 14 21 18 27
  ≥ 5'000'000 12 18 18 27
  ≥ 10'000'000 10 15 18 27
  • *Kapitál — odhadovaná veľkosť účtu v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania (settlement).
  Zobchodovaný Objem*
  (USD alebo ekvivalent)
  Komisia (v USD) za 1 Zobchodovaný Milión USD
  Vklad s  Dukascopy Bank Banková záruka
  Meny Vzácne Kovy, CFD** Meny Vzácne Kovy
  < 5  miliónov 35 52.5 35 52.5
  ≥ 5  miliónov 33 49.5 33 49.5
  ≥ 10  miliónov 30 45 30 45
  ≥ 25  miliónov 25 37.5 25 37.5
  ≥ 50  miliónov 18 27 18 27
  ≥ 250  miliónov 16 24 16 24
  ≥ 500  miliónov 15 22.5 15 22.5
  ≥ 1 miliarda 14 21 14 21
  ≥ 2 miliardy 12 18 12 18
  ≥ 4 miliardy 10 15 10 15
  • *Zobchodovaný objem - objem vykonaných obchodov za posledných 30 dní v USD (alebo ekvivalentoch).
  • **Poplatky za CFD na akcie sa líšia (viď. sekcia "Poplatky za CFD, ETF CFD na akcie").

  V prípade, že všetky 3 kritéria (Čistý vklad, Kapitál, Zobchodovaný objem) vedú k rozdielným konečným komisiám, Dukascopy Bank účtuje tie najnižšie (ako uvádzajú príklady nížšie).

  Pre individuálnych obchodníkov s niekolkými účtami v Dukascopy Bank, sú Čistý vklad, Kapitál a Zobchodovaný objem kumulované a konečné sumy slúžia na určenie cieľových komisií pre klienta na všetkých jeho účtoch.

  Komisie zobchodovaného objemu sú kalkulované na dennej báze v čase vyrovnania (settlement time). Nová výška komisií bude uplatnená nasledujúci obchodný deň.

  Obchodné poplatky za obchodovanie na platforme MetaTrader 4

  Popri štandardných poplatkoch sa za obchodovanie na platforme MetaTrader  4 účtuje poplatok 1 USD za 1 lot na MT4 (10 USD za 1 milión USD).

  Poplatok za obchodovaný objem na účtoch MT4 je vypočítaný za kompletný obchod a je účtovaný pri otvorení obchodov v mene účtu. Výška komisie sa vypočíta z primárnej sumy a konvertuje sa na menu klientskych účtov.

  Poplatky za CFD, ETF CFD na akcie

  Trh Volume commission Min. commission
  Rakúske akcie EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Belgické akcie EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Dánske akcie DKK 0.10% of trade value DKK 60.00
  Fínske akcie EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Francúzske akcie EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Nemecké akcie EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Holandské akcie EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Nórske akcie NOK 0.10% of trade value NOK 80.00
  Portugalské akcie EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Španielske akcie EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
  Švédske akcie SEK 0.10% of trade value SEK 80.00
  Švajčiarske akcie CHF 0.10% of trade value CHF 8.00
  Britské akcie GBP 0.10% of trade value GBP 7.00
  Americké akcie USD 0.02 per share USD 10.00

  Pre klientov využívajúcich externého správcu účtu

  Komisie z objemu môžu dosiahnúť maximálne 100 USD za zobchodovaný 1 milión USD.

  Všetky komisie zobchodovaného objemu sú konvertované do základnej meny držitela účtu v momente, kedy je obchod uskutečnený za aktuálny spotový kurz upravený o poplatok 0,1%.

  Ako dodatok k štandartným komisiám sa účtuje extra poplatok 5 USD za 1 zobchodovaný milión USD pre meny a 7.5 USD za 1 zobchodovaný milión USD pre vzácne kovy pri účtoch bez swapov.

  Príklady kalkulácie obchodnej aktivity na základe Čistého vkladu, Kapitálu a Zobchodovaného objemu:

  Príklad 1

  Základná mena klientovho účtu USD
  Čistý vklad v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 50'000
  Kapitál v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 48'900
  Obchodovaný objem za posledných 30 dní 10  miliónov
  Komisie podľa kritéria Čistý vklad USD 18
  Komisie podľa kritéria Kapitál USD 25
  Komisie podľa kritéria Zobchodovaný objem USD 30
  Výsledné komisie USD 18

  Obchod nasledujúci obchodný deň: BUY USD/CHF 2'000'000
  Volume commission: USD 2 × 18 = USD 36

  Príklad 2

  Základná mena klientovho účtu CHF
  Čistý vklad v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 5'000
  Kapitál v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 18'700
  Obchodovaný objem za posledných 30 dní 5 million
  Komisie podľa kritéria Čistý vklad USD 33
  Komisie podľa kritéria Kapitál USD 30
  Komisie podľa kritéria Zobchodovaný objem USD 33
  Výsledné komisie USD 30

  Obchod nasledujúci obchodný deň: BUY EUR/USD 100'000
  EUR/CHF spot rate 1.4750 adjusted by a conversion fee 0.1%
  Volume commission: EUR 0.1 × 1.4750 × 30 = CHF 4.43

  Príklad 3

  Základná mena klientovho účtu USD
  Čistý vklad v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 5'000
  Kapitál v USD (alebo ekvivalentoch) v čase vyrovnania 14'200
  Obchodovaný objem za posledných 30 dní 84 million
  Komisie podľa kritéria Čistý vklad USD 33
  Komisie podľa kritéria Kapitál USD 30
  Komisie podľa kritéria Zobchodovaný objem USD 18
  Výsledné komisie USD 18

  Obchod nasledujúci obchodný deň: BUY USD/CAD 1'000'000
  Volume commission: USD 1 × 18 = USD 18

  Pre klientov udeľujúcich práva Dukascopy Bank pre správu prostriedkov cez LP PAMM

  sa komisie z objemu pohybujú v rozmedzí 25 USD a 0 USD za zobchodovaný milión USD. Aktuálna komisia a jej vývoj je zobrazený nawebovej stránke LP PAMM.

 • Rolovacia Politika

 • Správa majetku (LP PAMM) poplatky a komisie

 • Pri otvorení opčného kontraktu musí klient zaplatiť opčnú prémiu, ktorá odpovedá veľkosti opčného kontraktu. Opčná prémia je automaticky účtovaná na klientovom účte pred otvorením každého opčného kontraktu. Ak na účte klienta nie je dostatok finančných prostriedkov na zaplatenie opčnej prémie, Dukascopy Bank automaticky prispôsobí veľkosť kontraktu a / alebo príkaz zamietne.

  Dukascopy Bank neúčtuje žiadne ďalšie poplatky okrem opčnej prémie pri vstupe do pozície s kontraktom na binárne opcie. Klient porozumel a súhlasí, že rozdiel medzi trhovou cenou BID a ASK (napr. Spread), ktorý sa vyskytuje pri všetkých dostupných obchodovateľných nástrojoch, negatívne ovplivňuje pravdepodobnosť zisku. Vezmite prosím na vedomie, že strike cena za tzv. "Up" opcie je odvozená z ceny ASK, ale aktuálna cena v dobe maturity opcie, ktorá určuje, či je opce In alebo Out-of-the-money, je odvozená z BID ceny. Rovnako tak v prípade opcie "down", strike cena vychádza z BID ceny, ale cena opcie v dobe maturity opcie je založená na cene ASK. To znamená, že na to, aby bola opcia In-the-money, sa cena podkladového aktíva musí pohybovať v predpokladanom smeru o vyššiu hodnotu ako je veľkosť spreadu.

 • Za každú správu odoslanú klientovi v súlade s jeho predplatným sa účtujú poplatky za SMS (služba krátkych správ) v eurách. Poplatky sa prevádzajú na základnú menu klientskeho účtu a účtujú sa v čase vyrovnania.

  Za každú správu bude účtovaný poplatok 0,07 EUR. Účtované poplatky sa objavujú každý deň v samostatnom zázname vo výpise portfólia klienta.

  Táto cenová politika je uplatnená na každú SMS zaslanú na telefón operátora klienta.

 • Prichádzajúce Platby Zdarma
  Prevody na Dukascopy Bank SA Účtoc Zdarma
  Prevody na Dukascopy Group Účtoch Zdarma
  Odchádzajúce Platby1,3 CHF 2.3 pre platby CHF vo Švajčiarsku alebo CHF 152
  EUR 2.3 pre platby SEPA alebo EUR 202 / USD 50 / GBP 15 / AUD 30 / CAD 30 / CNY 150 / CZK 500 / DKK 150 / HKD 180 / HUF 5500 / ILS 70 / JPY 2500 / MXN 350 / NOK 180 / NZD 30 / PLN 80 / RON 80 / RUB 1800 / SEK 170 / SGD 30 / TRY 65 / ZAR 280
  USD 10 za platby v Bitcoinoch do Kryptopeňaženiek
  • 1Sprostredkovateľské banky si môžu účtovať poplatky.
  • 2Sú White Label Partnerom účtované komisie 10 CHF, 7.5 EUR.
  • 3Poplatky za prevody objednané prostredníctvom online zákazníckej správy. Poplatky za prevod sa zdvojnásobia v prípade výberu pomocou podpísaného formulára.

  Prevody v menách iných ako je základná mena účtu sú predmetom dodatočných komisií podľa tabuľky Konverzia mien.

  Za bežné mobilné účty sa účtujú rôzne poplatky

 • Obchodný Účet (vrátane binárnych) Štandardný Bežný Účet (SCA) Mobilný Bežný Účet (MCA)
   Otvorenie zdarma zdarma zdarma
  Zatvorenie zdarma4 zdarma4 zdarma4
  Správa Účtu 1 2 zdarma
  Kustodiánske Poplatky na Účte v Zlate3 1% ročne z priemerného stavu účtu zlata 1% ročne z priemerného stavu účtu zlata zatiaľ nedostupné
  • 1Na účte nie je účtovaný poplatok za správu počas prvých 363 kalendárných dní po otvorení účtu. Po 363 dni sú poplatky za správu účtované iba v prípade, že na účte nie je ani jedna otvorená/uzavretá pozícia alebo konverzia meny v priebehu 182 dní od 182 dňa po otvorení účtu. Ak sú poplatky za správu účtované, bez ohľadu na počet účtov klienta budú vždy maximálne 100 CHF na klienta za obdobie 182 dní bez obchodu alebo konverzie meny. To znamená, že klienti môžu platiť tento poplatok maximálne dva krát do roka, no klienti sa mu môžu vyhnúť úplne. Navyše poplatok za správu môže byť vrátený, ak klient bude pokračovať v obchodovaní a preobchoduje v budúcnosit hodnotu tohto poplatku.
  • 2Uložte si špeciálnu písomnú zmluvu, v ktorej je uvedené, že po 363 dni sú poplatky za správu účtované iba v prípade, že na účte nie je ani jedna otvorená/uzavretá pozícia alebo konverzia meny v priebehu 182 dní od 182 dňa po otvorení účtu. Ak sú poplatky za správu účtované, bez ohľadu na počet účtov klienta budú vždy maximálne 100 CHF na klienta za obdobie 182 dní bez obchodu alebo konverzie meny. To znamená, že klienti môžu platiť tento poplatok maximálne dva krát do roka, no klienti sa mu môžu vyhnúť úplne. Navyše poplatok za správu môže byť vrátený, ak klient bude pokračovať v obchodovaní a preobchoduje v budúcnosit hodnotu tohto poplatku.
  • 3Tieto poplatky sú odčítané z účtu na konci každého mesiaca na základe priemerného stavu účtu zlata (XAU). Ak transakcie na účte (napr. výbery) by nezanechajú dostatočný stav účtu na pokrytie poplatkov, tieto poplatky sú účtované okamžite.
  • 4Avšak ak je zostatok na účte príliš malý na vykonanie prevodu, účet bude musieť byť uzavretý klientom alebo Dukascopy Bank. Zostatok bude zaúčtovaný ako správny poplatok účtu použitý na jeho uzavretie.
  1. Bez upozornenia sú poplatky odčítané z účtu až kým nie sú plne uhradené. Payments účty nemajú poplatky za správu.
  2. Bez upozornenia Dukascopy Bank uzatvára účty s nedostatočným stavom na uhradenie poplatku.
 • Online konverzie mien, vklady, výbery, interné a externé prevody, rôzne druhy poplatkov, kompenzácie a úpravy, ktoré vyžadujú konverziu mien sú uskutočnené podľa aktuálneho spotového kurzu Dukascopy Bank SA a navýšené o poplatok v nižšie uvedenej tabuľke.

  Konvertovaná čiastka
  (v základnej mene menového páru)
  Fee
  10'000 1.00%
  ≥ 10'000 0.75%
  ≥ 50'000 0.50%
  ≥ 100'000 0.20%
  ≥ 500'000 0.10%
  ≥ 1'000'000 0.05%

  Výsledky transakcie  (zisk/strata) a obchodné komisií v inej než základnej mene účtu klienta zahŕňajú poplatky za prevod alebo konverziu meny. Tieto konverzie sú vykonávané pomocou sadzby Dukascopy Bank v čase vyrovnania navýšené o poplatok 0.1%.

 • Poplatky 1.25% ročne*
  • *Poplatok účtovaný vopred v momente, keď je banková záruka schválená, a na začiatku každého nasledujúceho roka.

  Bankové záruky sú uplatňované iba vo vzťahu k bežnému účtu.

 • Poplatky v závislosti na type karty

  Kreditné karty môžu byť vydané iba s bežným účtom, zároveň ich vydanie je podmienené bankovou zárukou vydanou Dukascopy Bank SA v prospech vydavateľa kreditnej karty. Poplatky za vystavenie bankovej záruky budú započítané dodatočne.

 • Poplatky CHF 150
 • Account Maintenance Fee plus any costs incurred by necessary researches to reestablish contact, minimum CHF 500 but not more than the account balance.

 • Správcovské poplatky sú účtované automaticky na týždennej báze (každý 7-my kalendárny deň) počnúc druhým týždňom, 1% z každého Bitcoinu vloženého do karantény.

  Ak má klient viac Bitcoinov v karanténe, poplatky sú účtované separátne pre každý nový vklad.

 • Ak chcete preskúmať poplatky, ktoré sa vzťahujú na mobilné bežné účty, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie odkaz tu

 • Kliknutím na tento odkaz získate prístup k poplatkom za Dukascoin.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.