Rolovanie Kontraktov

CFDs na krytomeny podliehajú pravidlám rolovaniu kontraktov cez noc.

Rolovanie kontraktov cez noc v Dukascopy Bank je zamerané na poskytovanie najvýhodnejších podmienok pre klientov. Dukascopy Bank poskytuje rôzne rolovacie podmienky pre klientov v závislosti od obchodného objemu.

Rolovacie podmienky sú kalkulované dynamicky ako obchodná aktiva - na základe obchodného objemu klienta. Obchodná aktivita je počítaná ako celkový obchodný objem na všetkých účtoch vydelený súčtom obchodého objemu a nočného objemu obchodov za posledných 30 kalendárnych dní.

Obchodná aktivita =  Obchodný objem  x 100%
Obchodný objem + Nočný objem

Pozn: Nočný objem obchodov je súčtom otvorených rolovacích obchodov. Objem obchodov je sútom všetkých exekuovaných obchodov okrem rolovacích obchodov.

Obchodná aktivita zobrazuje tendenciu obchodníka obchodovať prevažne cez deň (intraday) ako držať pozície cez noc (overnight). Obchodná aktivita je kalkulovaná na dennej báze v čase vyrovnania (settlement) na konci obchodného dňa a rolovacie pravidlá (politika) sú definované na základe percentuálnych úrovní nížšie:

Rolovacia Politika Požadovaná Obchodná Aktivita
Premium > 90%
Advanced >20%
Regular < 20%

Rolovacia politika "Advanced" je základných nastavením v prípade, že obchodná história nie je dlhšia ako 30 dní a je poskytovaná ako cieľová úroveň, ktorá zabezpečí klientovi atraktívne poplatky. Avšak klienti s obchodnou aktivitou vyššou ako 90% môžu profitovať z takzvaných "Premium swap rates". Rolovacia politika pre každého klienta je zobrazená v jeho backoffice v reporte nazvanom "Rollovers". Pre viac informácií o obchodnej aktivite, nasledujte prosím príklady nižšie.

Príklady kalkulácie obchodnej aktivity  Príklad 1:
Za posledných 30 dní otvorí obchodník 6 pozícií v hodnote 1 millión, uzavrie 5 pozícií v rovnaký deň a ponechá 1 otvorenú pozíciu cez noc.

Objem otvorených obchodov
6 000 000
Objem uzavretých obchodov
5 000 000
Rolovací objem v období 1 dňa
1 000 000
Celkový objem obchodov
11 000 000
Celkový objem obchodov spolu s rolovacím objemom
12 000 000
Obchodná aktivita: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
Aplikovateľná rolovacia politika: Premium

 

Príklad 2:
Za posledných 30 dní otvorí obchodník 1 pozíciu v hodnote 1 millión a ponechá ju otvorenú 9 dní.

Objem otvorených obchodov
1 000 000
Objem uzavretých obchodov
1 000 000
Rolovací objem v období 9 dní
9 000 000
Celkový objem obchodov
2 000 000
Celkový objem obchodov spolu s rolovacím objemom
11 000 000
Obchodná aktivita: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
Aplikovateľná rolovacia politika: Regular

 

Príklad 3:
Za posledných 30 dní nemá obchodník žiadne otvorené obchody.

Objem otvorených obchodov
0
Objem uzavretých obchodov
0
Rolovací objem
0
Celkový objem obchodov
0
Celkový objem obchodov spolu s rolovacím objemom
0
Obchodná aktivita: 0%
Aplikovateľná rolovacia politika: Advanced

 

 

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.