Account Funding In Crypto

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A OBMEDZENIA

Dukascopy Bank SA (Dukascopy) offers the possibility to fund trading accounts and to withdraw funds via Bitcoins (BTC), via Ether (ETH) and via Tether (USDT). This offer is available in relation to "crypto-fundable trading accounts" under the following conditions:

 • Deposits to and withdrawals from crypto-fundable accounts are possible in Bitcoins only, in Ether only or in Tether only, depending on the type of account.
 • Without further notice to the clients, Bitcoins, Ether or Tether sent by clients to Dukascopy Bank are always converted by Dukascopy Bank into USD. The proceeds of the BTC/USD, ETH/USD and USDT/USD conversion are credited in USD to the crypto-fundable client account.
 • In case of withdrawal, the Bank debits an amount of USD from the crypto-fundable client account, converts such amount into BTC, ETH or USDT (depending on the account type) at a current rate and transfers the Bitcoins/Ether/Tether to the client wallet linked to his account.
 • Základnou menou krypto obchodných účtov je USD.
 • Withdrawals must be always done to the same wallet address which is indicated by the client when opening his crypto-fundable account.
 • Maximálna čistá kumulatívna suma (t.j. celkové vklady mínus výbery), ktoré možno uložiť, je 50 000 USD a Dukascopy Bank si vyhradzuje právo na uplatnenie nižších limitov pre jednotlivých klientov.
 • Dukascopy Bank creates a new crypto deposit address for each account top-up via Bitcoins, Ether and Tether. Such address can be used by the client only once.
 • Bitcoin, Ether and Tether deposits are not processed instantly. The client must accept the risk of loss due to the fluctuations of the BTC/USD, ETH/USD and USDT/USD exchange rate between the moment he sends BTC, ETH or USDT to Dukascopy and the moment when they are converted into USD by Dukascopy. Likewise, a lag will exist between the moment the client requests a withdrawal in BTC (or ETH or USDT) and when the BTC (or ETH or USDT) is sent to the client by Dukascopy.
 • Deposits and withdrawals in Bitcoin, Ether and Tether are processed only during business days (in the Canton of Geneva, Switzerland).
 • Warning: it is important to follow these instructions because improperly sent Bitcoins will be placed in quarantine and applied special fees. The client can send to Dukascopy only Bitcoins belonging to him.

  1. VYGENERUJTE ADRESU VKLADOV

  Log in to your Live Member Area, proceed to "Funds" section and open the Bitcoin deposit form. Indicate the amount you intend to deposit during your top-up.

  Please note that the entered BTC deposit amount has to match exactly the sum of BTC Dukascopy will receive, otherwise your deposit is likely to be placed in quarantine.

  Create the Bitcoin address for your deposit by clicking the "Generate a BTC deposit address" button.

  2. ODOSLAŤ BITCOINY

  Odošlite oznámenú sumu Bitcoin z kryptopeniteľky na adresu, ktorú ste vytvorili na váš vklad.

  3. Provide the transaction ID

  After you've sent the announced amount of BTC to Dukascopy, return to the Bitcoin deposit form in the Live Member Area and provide the TXID (Transaction ID) of your payment operation. Note that the field for entering the TXID will appear in the Bitcoin deposit form only after the transaction will have been confirmed by the blockchain.

  The transaction ID can be found with the help of any block explorer (for example, those are provided by Blockchain.com or Bitcoin.com)

  4. Wait for your deposit to be processed

  Akonáhle má transakcia 6 blokov, váš vklad cez Bitcoiny bude podrobený sérii kontrol od Dukascopy, vrátane:

  • Comparison of the announced Bitcoin deposit amount with the actually received one.
  • Comparison of the TXID (Transaction ID) with the one provided by the Client.
  • Akceptácia prijatých Bitcoinov s ohľadom na uplatniteľný limit 50 000 USD a dodržiavanie požiadaviek.

  5. Poskytnite snímku obrazovky transakcie

  You will receive an email asking to provide a screenshot of the transaction made from your blockchain wallet. The screenshot should contain at least 2 of these parameters:

  • The amount of the transaction.
  • The wallet address from which the crypto funds were sent.
  • The wallet address to which the crypto funds were sent.
  • The blockchain transaction ID.
  • Name/Surname of the wallet holder.

  Screenshoty musia byť poskytnuté prostredníctvom vyhradeného chatu podpory, ktorý je možné otvoriť kliknutím na odkaz v e-maile.

  Ak kontroly uvedené v článku 4 prešli úspešne a poskytnuté snímky obrazovky sú akceptované ako platné, vklad sa pripíše na účet.

  An exception from the requirement to provide the transaction screenshot is possible in case if the transaction originates from the wallet address that the client declared as his/her withdrawal address and successfully verified it through the "Message signing" procedure.

 • Warning: it is important to follow these instructions because improperly sent Ether will be placed in quarantine and applied special fees. The client can send to Dukascopy only Ether belonging to him.

  1. VYGENERUJTE ADRESU VKLADOV

  Log in to your Live Member Area, proceed to "Funds" section and open the Ether deposit form. Indicate the amount you intend to deposit during your top-up.

  The ETH amount can be incidated with precision up to 8 decimals.

  Please note that the entered ETH deposit amount has to match exactly the sum of ETH Dukascopy will receive, otherwise your deposit is likely to be placed in quarantine.

  Create the Ethereum address for your deposit by clicking the "Generate a ETH deposit address" button

  2. Send Ether

  Send the announced ETH amount from your crypto-wallet to the address you generated for your deposit.

  The amount you announced during the deposit address creation can have a maximum of 8 decimals. Any leftover amounts exceeding this precision will not processed by the system.

  3. Wait for your deposit to be processed

  Once the transaction is 12 blocks deep, your deposit via Ether will undergo a series of checks by Dukascopy, including:

  • Comparison of the announced Ether deposit amount with the actually received one.
  • Acceptability of the received Ether considering the applicable limit of 50'000 USD and compliance considerations.

  4. Provide a screenshot of the transaction

  You will receive an email asking to provide a screenshot of the transaction made from your blockchain wallet. The screenshot should contain at least 2 of these parameters:

  • The amount of the transaction.
  • The wallet address from which the crypto funds were sent.
  • The wallet address to which the crypto funds were sent.
  • The blockchain transaction ID.
  • Name/Surname of the wallet holder.

  The screenshot/-s should be provided by email. Follow the instructions in the email received to find the address for the sending. Also, please indicate your Dukascopy account number in the reply.

  If the checks listed in clause 3 are passed successfully and the provided screenshots are accepted as valid, the deposit is credited on the account.

  An exception from the requirement to provide the transaction screenshot is possible in case if the transaction originates from the wallet address that the client declared as his/her withdrawal address and successfully verified it through the "Message signing" procedure.

 • Warning: it is important to follow these instructions because improperly sent Tether will be placed in quarantine and applied special fees. The client can send to Dukascopy only Tether belonging to him.

  1. VYGENERUJTE ADRESU VKLADOV

  Log in to your Live Member Area, proceed to "Funds" section and open the Tether deposit form. Indicate the amount you intend to deposit during your top-up.

  Sumu USDT je možné zaznamenať s presnosťou až na 6 desatinných miest

  Please note that the entered USDT deposit amount has to match exactly the sum of USDT Dukascopy will receive, otherwise your deposit is likely to be placed in quarantine.

  Kliknutím na tlačidlo „ Vytvoriť adresu vkladu USDT “ vytvorte adresu Etherea pre svoj vklad.

  Pošlite Tether

  Ohlásenú sumu USDT pošlite zo svojej kryptopeňaženky na adresu, ktorú ste vygenerovali pre svoj vklad.

  Suma, ktorú ste oznámili počas vytvárania adresy vkladu, môže mať maximálne 6 desatinných miest. Akékoľvek zvyšné sumy presahujúce túto presnosť nebudú systémom spracované.

  3. Wait for your deposit to be processed

  Akonáhle je transakcia hlboká 12 blokov, váš vklad cez Tether podstúpi sériu kontrol Dukascopy, vrátane:

  • Porovnanie oznámenej výšky vkladu Tether so skutočne prijatou.
  • Prijateľnosť prijatého Tetheru vzhľadom na platný limit 50 000 USD a ohľady na dodržiavanie súladu.

  4. Provide a screenshot of the transaction

  You will receive an email asking to provide a screenshot of the transaction made from your blockchain wallet. The screenshot should contain at least 2 of these parameters:

  • The amount of the transaction.
  • The wallet address from which the crypto funds were sent.
  • The wallet address to which the crypto funds were sent.
  • The blockchain transaction ID.
  • Name/Surname of the wallet holder.

  The screenshot/-s should be provided by email. Follow the instructions in the email received to find the address for the sending. Also, please indicate your Dukascopy account number in the reply.

  If the checks listed in clause 3 are passed successfully and the provided screenshots are accepted as valid, the deposit is credited on the account.

  An exception from the requirement to provide the transaction screenshot is possible in case if the transaction originates from the wallet address that the client declared as his/her withdrawal address and successfully verified it through the "Message signing" procedure.

 • Due to the intrinsic anonymity of crypto transactions, Dukascopy Bank places in quarantine all incoming Bitcoins/Ether/Tether when the following circumstances occur:

  • Bitcoins/Ether/Tether are sent to an address which was used already;
  • The client sends more Bitcoins/Ether/Tether than indicated when he generated the address;
  • The client does not communicate the TXID (Transaction ID) of a Bitcoin deposit to Dukascopy;
  • Dukascopy cannot accept the received Bitcoins/Ether/Tether for any other reason, e.g. if it has information suggesting that sent Bitcoins/Ether belong to a third party;
  • Safekeeping fees apply to Bitcoins/Ether/Tether placed in quarantine;
  • To obtain the return of Bitcoins/Ether/Tether in quarantine, the client must provide Dukascopy with convincing evidences that the wallet from which the funds were sent do actually belong to him. Dukascopy reserves the right to require the client to visit one of its offices for meeting Dukascopy's representatives.
 • 1. Make a withdrawal request

  Log in to your Live Member Area, proceed to "Funds" section and open the withdrawal form. Indicate the desired withdrawal amount in USD and confirm the operation.

  2. Wait for your withdrawal to be processed

  Výbery sa spracúvajú len počas pracovných dní v ženevskom kantóne vo Švajčiarsku.

  Dukascopy will convert into BTC (at its own BTC/USD rate), ETH (at its own ETH/USD rate) or UDST (at its own USDT/USD rate) the requested withdrawal amount indicated in the base currency of the account (USD). Withdrawals are subject to a flat commission in accordance with the Fee schedule.

  Dukascopy sends the Bitcoins, Ether or Tether only to the wallet address (BTC, ETH or USDT) indicated by the client when opening its crypto-fundable trading account.

  The client must understand and accept that the withdrawal process is not instant and that the BTC/USD, ETH/USD or USDT/USD exchange rate will fluctuate until Dukascopy completes the exchange.
  Consequently, the client cannot predict the number of Bitcoins, Ether or Tether he/she will receive in his/her wallet pursuant the withdrawal

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.