CFD Dividend Adjustment

CFD pozície na akciové indexy môžu byť predmetom úpravy súvisiacej s výplatou dividend. Dividendy sú uplatnené v prípade, že na príslušnom podkladovom aktíve bola otvorená pozícia držaná cez noc, resp. v čase výplaty dividendy.

Pri dlhých pozíciách je úprava o dividendy vyplácaná vo forme navýšenia účtu klienta, v prípade krátkych pozícii je úprava dividend znížená z účtu klienta. Hodnoty v stĺpcoch Long a Short nižšie predstavujú výšku dividendy v základnej mene príslušného CFD inštrumentu na jeden kontrakt.

V čase výplaty dividend pri jednotlivých akciových tituloch (okrem amerických akcií) sa táto dividenda prejaví aj na účte klienta, ak drží CFD na danú akciu. Dividendy sú plánované v tzv. ex-date a vyplácané v deň výplaty (pay-date). Pri dlhých pozíciách je dividenda upravená o daň z kapitálových ziskov. Tabuľka nižšie zobrazuje model vyplácania:

Trh % obdrží klient pri dlhých pozíciách % platí klient pri krátkej pozícii
Rakúske akcie 72.5 100
Belgické akcie 85.0 100
Dánske akcie 85.0 100
Fínske akcie 85.0 100
Francúzske akcie 85.0 100
Nemecké akcie 73.625 100
Holandské akcie 85.0 100
Nórske akcie 85.0 100
Portugalské akcie 85.0 100
Španielske akcie 85.0 100
Švédske akcie 85.0 100
Švajčiarske akcie 65.0 100
Britské akcie 100 100

Všetky CFD pozície amerických akcií budú uzavreté pred plánovaným dňom dividendy o 19:00 GMT a znova otvorené nasledujúci obchodný deň ráno. Dukascopy Bank si vyhradzuje právo uzavrieť pozície klientov, ak ich neuzavrú sami.

Kalendár dividend zobrazuje dividendy, ktoré sú vyplácané po príslušnom dátume výplaty dividendy. Hodnoty v kalendári vyhlásené týždeň pred dňom výplaty dividend predstavujú očakávané hodnoty, a preto sa môže stať, že sa budú líšiť od konečnej hodnoty dividendy.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.