CFD Dividend Adjustment

CFD pozície na akciové indexy môžu byť predmetom úpravy súvisiacej s výplatou dividend. Dividendy sú uplatnené v prípade, že na príslušnom podkladovom aktíve bola otvorená pozícia držaná cez noc, resp. v čase výplaty dividendy.

Pri dlhých pozíciách je úprava o dividendy vyplácaná vo forme navýšenia účtu klienta, v prípade krátkych pozícii je úprava dividend znížená z účtu klienta. Hodnoty v stĺpcoch Long a Short nižšie predstavujú výšku dividendy v základnej mene príslušného CFD inštrumentu na jeden kontrakt.

V čase výplaty dividend pri jednotlivých akciových tituloch sa táto dividenda prejaví aj na účte klienta, ak drží CFD na danú akciu. Dividendy sú plánované v tzv. ex-date a vyplácané v deň výplaty (pay-date). Pri dlhých pozíciách je dividenda upravená o daň z kapitálových ziskov. Tabuľka nižšie zobrazuje model vyplácania:

Trh % obdrží klient pri dlhých pozíciách % platí klient pri krátkej pozícii
Rakúsko 72.5 100
Belgicko 85.0 100
Dánsko 85.0 100
Fínsko 85.0 100
Francúzsko 85.0 100
Nemecko 73.625 100
Italy 85 100
Ireland 100 100
Hong Kong 100 100
Japonsko 85.0 100
Holandsko 85.0 100
Nórsko 85.0 100
Portugalsko 85.0 100
Španielsko 85.0 100
Švédsko 85.0 100
Švajčiarsko 65.0 100
Spojene kralovstvo 100 100

Kalendár dividend zobrazuje dividendy, ktoré sú vyplácané po príslušnom dátume výplaty dividendy.Hodnoty dividend vrátane prirážok zverejnené do jedného týždňa pred dňom výplaty dividend predstavujú očakávané hodnoty, a preto sa môže stať, že sa budú líšiť od konečnej hodnoty dividendy.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.