Experience Sharing

Experience Sharing program je vytvorený pre live klientov Dukascopy, ktorí sú ochotní získať odmenu za zdieľanie svojich skúseností s službami Dukascopy.

Dukascopy oceňuje a podnecuje svojich klientov, aby sa so svojimi priateľmi podelili o svoje názory na kvalitu, funkčnosť, použiteľnosť, príležitosti a ďalšie aspekty služieb ponúkaných Dukascopy. Experience Sharer bude odmenený v prípade, keď jeho aktivita bude viesť k novému Live účtu v Dukascopy. Experience Sharer bude môcť zdieľať obdržanú odmenu aj so svojimi priateľmi.

Dukascopy Bank má záujem zdieľať objektívne a čestné informácie o svojich službách a vytvárať možnosti na ďalšie príjmy pre svojich klientov.

Ako aktivovať Sharing program

Iba držitelia obchodných účtov majú nárok na využitie programu Experience Sharing. Ak sa chcete zoznámiť s podmienkami  a aktivovať program, ako existujúci klient môžete pokračovať do Obchodných Reportov do sekcie "Experience Sharing ".

Obmedzenia

Program je určený pre zdieľanie skúseností s priateľmi a ľuďmi s blízkym vzťahom. Propagácia na internete a iný typ marketingu sú zakázané.

Spoločnosť Dukascopy Bank nedefinuje experience sharing ako obchodnú činnosť a vyhradzuje si právo zmeniť podmienky alebo prestať vyplácať odmeny, ak to považuje za potrebné.

Každý Experience Sharer musí vylúčiť akýkoľvek druh marketingu, inzercie a iný druh reklamy, musí rešpektovať existujúce predpisy, získavať klientov iba keď je o to požiadaný, no nie aktívne šíriť informácie o Dukascopy.

Nového klienta možno zaregistrovať iba pomocou jedného Experience Sharer ID (ES ID). Po zaregistrovaní pod určitým ES identifikačným číslom nebude možné prepnúť na iné ES ID.

Zmluvné podmienky

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.