Riešenie pre Správcov Fondov

Dukascopy Bank poskytuje technické riešenie pre klientov umožňujúce spravovať účet ďalšieho obchodníka. Na podporu týchto aktivít vytvorila Dukascopy Bank jedinečné prostredie založené na týchto funkciách a prioritách:

  • Profesionálne obchodné platformy
  • Rôzne obchodné príkazy vrátane stop-loss a limit príkazov
  • Pokročilé PAMM prostredie
  • Obchodovanie na účtoch s rôznymi základnými menami na jednom účte
  • Profesionálne správy a reporty pre klientov a obchodníkov
  • Funkcia platobného styku medzi klientami a obchodníkmi
  • Individuálna úroveň Stop Loss pre každý účet

Sofistikovaný reporting a široký rozsah nástrojov manažmentu rizika v kombinácii s prostredím švajčiarského regulátora a unikátným prístupom k ECN likvidite SWFX vytvára adekvátne prostredie pre investovanie.

Pokiaľ ste Správca fondov alebo financií a máte záujem obchodovať s Dukascopy, dajte nám prosím o sebe vedieť a my Vás následne kontaktujeme.

Bez akýchkoľvek výnimiek sa Dukascopy Bank SA nezúčastňuje a nepodieľa na obchodných rozhodnutiach externých správcov účtov, neposkytuje zastupovanie, záruky a neberie na seba žiadnu zodpovednosť za obchodné stratégie a výsledky externých správcov účtov.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.