Výplatný Koncept

Výplatný pomer (payout ratio) je hlavným ukazovateľom výnosnosti binárnych opcií. Určuje prírastky realizované klientom v čase maturity, keď je opcia "in-the-money". Pokiaľ opcia maturuje "in-the-money", Dukascopy Bank vracia zaplatené prémium na klientov účet navýšený o prírastky vychádzajúce z výplatneho pomeru (payout ratio) vynásobeného prémiem. Vo všetkých prípadoch sa veľkosť kontraktu rovná prémiu zaplateného klientom, výnimkou je situácia, keď je použitý výplatný pomer* s nenulovou návratnosťou. 

Základný Výplatný Pomer

Základný výplatný pomer je vždy zobrazený v obchodnej platforme pred začiatkom opčného kontraktu. Percentuálne vyjadrenie výplatného pomeru korešponduje s nulovým výnosom v prípade, že opcie expiruje "out of money", teda stratou (90% / 0%). Základný výplatný pomer (90% / 0%) vyjadruje vždy maximálny dostupný výnos pred otvorením opčného kontraktu.

Klientom majú na výber vždy rovnaký výplatný pomer pre všetky inštrumenty. Avšak, Dukascopy si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť výplatný pomer podľa vlastného uváženia v rozmedzí 90%-70% pre štandartné opcie na forex a v rozmedzí 80%-60% pre Denné opcie na akcie a Párové binárne opcie, s možnosťou 5% navýšenia. Akákoľvek zmena výplatného pomeru pre všetky kontrakty binárnych opcií je aplikovaná po otvorení kontraktu. Teda zmeny sa neaplikujú retroaktívne na už otvorené opčné kontrakty. V prípade čakajúcich príkazov (Pending orders) môžu klienti nastaviť podmienky výplatného pomeru opcie.

* Princíp Výplatného Pomeru

Okrem základného výplatného pomeru 90% pre opcie na menové páry (forex) a 80% pre Denné opcie na akcie a Párové binárne opcie, ktorý predstavuje 0%-ný návrat prostriedkov v prípade chybnej predikcie, a teda straty (out of money), ponúka Dukascopy Bank klientom možnost vybrať si medzi preddefinovanými kombináciami výplatného pomeru, ktoré nejlepšie odpovedajú Vašim osobným preferenciám, tolerancii rizík a pod. To znamená, že klient môže zvoliť nižší výnos za možnosť vrátenia časti investície v prípade, že opcia skončí chybným predpodkladom, teda stratou.

Vybraná kombinácia alebo výplatný pomer sa uplatňuje rovnako na opcie otevorené okamžite a čakajúce príkazy.

Dukascopy Bank ponúka rovnaký výpltný pomer prr všetky obchodované inštrumenty (štandartné opcie na forex a Denné opcie na akcie). Ako ale bylo uvedené výššie, Dukascopy si vyhradzuje právo zmeniť výplatný pomer podľa vlastného uváženia. Pokiaľ dôjde k zmene výplatného pomeru, zmeny sa aplikujú súčasne na všetky inštrumenty. Táto zmena sa týka takisto voľby kombinácií rôzneho výplatného pomeru.  

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.