Služba SMS Notifikácií

Dukascopy Bank poskytuje svojím klientom možnosť prijímať SMS notifikácie o rôzných situáciách vyskytujúcich sa na ich účtoch, prípadne o nastaviteľných cenových úrovniach v momentoch, keď trh dosiahne tieto úrovne a podobne. Táto služba je dostupná pre všetkých klientov s reálnymi živými účtami.

Poplatky za SMS notifikácie sú účtované v EUR za každú správu zaslanú na základe požiadaviek klienta. Poplatky sú účtované a konvertované do meny účtu klienta v čase vyrovnania na konci obchodného dňa.

Dukascopy Bank ponúka 20bezplatných SMS za mesiac pre každého klienta. Každá ďalšia SMS bude spoplatnená sumou 0,07 EUR. Účtované komisie sa objavia v Portfolio výkaze klienta na dennej báze.

Táto cenová politika je uplatňovaná na každú SMS zaslanú na telefón operátora klienta. Pre viac informácií o službe nájdete v sekcii Wiki.

Prosím berte na vedomie, že SMS nie sú nijakým spôsobom kódované, a teda môže prísť k zneužitiu informácií tretími stranami v prípade, že im budú prístupné. Keďže Dukascopy Bank SA je odosielateľ správy, tretie osoby môžu prísť k informácii, že máte u nás účet.

 

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.