Požiadavky na Margin

Transakcie uskutočňované na švajčiarskom forexovom trhu (SWFX) sú založené na báze obchodovania pomocou blokovania určitej čiastky na účte obchodníka (margin), čím umožňujú obchodníkovi exekuovat transakcie väčšie než jeho vklad, a tak zväčšiť vplyv zmeny cien. Expozícia obchodného účtu pri obchodovaní viacerých inštrumentov naraz je limitovaná celkovou obchodovanou líniou, ktorá je kalkulovaná ako násobok celkového kapitálu na účte a finančnej páky dohodnutej s Dukascopy Bank SA. Základná hodnota páky je nastavená na 1:100 pre normální obchodné hodiny, čo umožňuje navýšit expozíciu na 100-násobok hodnoty celkového kapitálu. Na požiadanie môže byť navýšená na 1:200.

Základnú úroveň páky na účte je možné nastaviť na rôzne úrovne (napr. 1:50 alebo 1:20), po dohode medzi Dukascopy Bank SA a klientom. Margin nevyhnutný pre zvýšenie expozície sa vypočíta v čase exekúcie obchodu, množstvo volného a použitého marginu je aktualizované v obchodnej platforme v reálnom čase.

Minimálne Požiadavky na Margin

Kvôli ochrane klientov pred vznikom závazkov väčších ako ich dostupný kapitál, a rovnako tak pre ochranu Dukascopy Bank SA pred rizikami s tým spojenými, platia nasledovné pravidlá minimálneho marginu (blokovanej čiastky na účte obchodníka pri otvorení pozície): Minimálný obchodovateľný kapitál na účte pre individuálnych obchodníkov je 20 CHF. Pri účtoch s inou základnou menou je minimálna požiadavka na obchodovateľný kapitál na účte obchodníka vypočítaná na základe korešpondujúceho kurzu v čase vyrovnania (settlement) na konci obchodného dňa. Všetky otvorené pozicie môžu byť uzavreté a účet dočasne zablokovaný, pokiaľ obchodovateľný kapitál dosiahne minimálne požiadavky na margin.

Minimálne požiadavky na margin pre otvronie pozície závisia od požadovanej finančnej páky, menového páru a aktuálných cien.

Špeciálne Požiadavky na Margin

Kvôli špecifickým obchodným podmienkam majú nasledujúce inštrumenty vyššie požiadavky na margin (nižšia páka):

Inštrument Popis Margin Podmienky Páka
EUR/CZK Euro vs Czech Koruna 10% 1:10
EUR/DKK Euro vs Danish Krone 10% 1:10
EUR/HKD Euro vs Hong Kong Dollar 10% 1:10
EUR/HUF Euro vs Hungarian Forint 10% 1:10
EUR/RUB Euro vs Russian Rouble 10% 1:10
EUR/TRY EUR vs Turkish Lira 10% 1:10
HKD/JPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen 10% 1:10
TRY/JPY Turkish Lira vs Japanese Yen 10% 1:10
USD/CNH US Dollar vs Chinese Yuan 10% 1:10
USD/CZK US Dollar vs Czech Koruna 10% 1:10
USD/DKK US Dollar vs Danish Krone 10% 1:10
USD/HKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 10% 1:10
CAD/HKD Canadian Dollar vs Hong Kong Dollar 10% 1:10
USD/HUF US Dollar vs Hungarian Forint 10% 1:10
USD/ILS US Dollar vs Israeli Shekel 10% 1:10
USD/RON US Dollar vs Romanian Leu 10% 1:10
USD/RUB US Dollar vs Russian Ruble 10% 1:10
USD/THB US Dollar vs Thailand Baht 10% 1:10
USD/TRY US Dollar vs Turkish Lira 10% 1:10
ZAR/JPY South African Rand vs Japanese Yen 10% 1:10
BTC/USD Bitcoin vs US Dollar 33% 1:3
ETH/USD Ether vs US Dollar 33% 1:3
LTC/USD Litecoin vs US Dollar 33% 1:3
USD/MXN US Dollar vs Mexican Peso 10% 1:10
BRENT.CMD/USD US Brent Oil 1% 1:100
LIGHT.CMD/USD US Crude Oil 1% 1:100
DIESEL.CMD/USD Low Sulphur Gasoil 1% 1:100
COPPER.CMD/USD High Grade Copper 1% 1:100
GAS.CMD/USD Natural Gas 1% 1:100
COFFEE.CMD/USX Coffee Arabica 3% 1:30
COCOA.CMD/USD US Cocoa 3% 1:30
SUGAR.CMD/USD Sugar White 3% 1:30
COTTON.CMD/USX Cotton 3% 1:30
OJUICE.CMD/USX Orange Juice 3% 1:30
SOYBEAN.CMD/USX Soybean 3% 1:30
AUS.IDX/AUD Australia 200 Index 1% 1:100
CHE.IDX/CHF Switzerland 20 Index 1% 1:100
DEU.IDX/EUR Germany 30 Index 1% 1:100
ESP.IDX/EUR Spain 35 Index 1% 1:100
EUS.IDX/EUR EU Stocks 50 Index 1% 1:100
FRA.IDX/EUR France 40 Index 1% 1:100
GBR.IDX/GBP UK 100 Index 3% 1:30
HKG.IDX/HKD Hong Kong Index 1% 1:100
JPN.IDX/JPY Japan 200+ Index 1% 1:100
USA30.IDX/USD US 30 Index 1% 1:100
USA500.IDX/USD US 500 Index 1% 1:100
USSC2000.IDX/USD US Small Cap 2000 Index 1% 1:100
USATECH.IDX/USD US 100 Tech Index 1% 1:100
CHI.IDX/USD China A50 Index 1% 1:100
DOLLAR.IDX/USD US Dollar Index 1% 1:100
NLD.IDX/EUR Netherlands 25 Index 1% 1:100
SGD.IDX/SGD Singapore Blue Chip Index 1% 1:100
IND.IDX/USD India 50 Index 1% 1:100
PLN.IDX/PLN Poland 20 Index 1% 1:100
BUND.TR/EUR German government bond 3% 1:30
UKGILT.TR/GBP UK government bond 3% 1:30
USTBOND.TR/USD US government bond 3% 1:30

Maximálna páka k dispozícii cez víkendy a ostatné mimoburzové dni je nasledujúca - 1:30 pre účty s maximálnym pákovým efektom 1:100 a 1:60 pre účty s maximálnym pákovým efektom 1:200, prípadne najnižšia páka pre daný špecifický inštrument alebo obchodný účet.

Špeciálne požiadavky na margin (finančnú páku) zostávajú rovnaké bez ohľadu na klientove požiadavky ohľadne zvýšenia maximálnej páky.

  1. Minimálne požiadavky na margin sa budú odlišovať pri zmene finančnej páky.
  2. Viac informácií nájdete v sekcii "Víkendová Páka".

Pokiaľ obchodovateľný kapitál pre individuálnych obchodníkov klesne pod 20 CHF alebo ekvivalent v inej mene, účet môže byť automaticky dočasne zablokovaný.

Použitie Páky

Použitie finančnej páky je ukazovateľ zobrazujúci, aká veľká časť kolaterálu je aktuálne použitá pri expozicí (otvorené pozície) na obchodnom účte. Páka je zobrazená v percentách v reálnom čase a počítaná je nasledovne:

Použitie Páky
=
Použitý Margin*
Obchodovateľný Kapitál (equity)
×
100%
  • *Použitý Margin sa rovná výške expozície vydelenej pákou.

Príklad

Pozícia 1 mio EUR/USD 1.2000
Expozícia na účte USD 1'200'000
Zisk a strata 0
Páka na účte 1:20
Obchodovateľný Kapitál (equity) USD 100'000

Použitý Margin = Expozícia na účte / Páka = USD 1'200'000 / 20 = USD 60'000
Použitie Páky = Použitý Margin / Obchodovateľný Kapitál (equity)  = 60'000 / 100'000 = 60%

Margin call a margin cut pravidlá

Margin call (použitie páky >100%) nastane v situácii, keď požiadavky na margin nedovoľujú klientovi navýšit jeho expozíciu na účte. Klient môže iba zredukovať expoziciu uzavretím nekrytých pozícií alebo otvorením pozícií opačných k aktuálnym, na krytie rizika a zníženie expozície (hedging). Aj napriek dosiahnutiu Margin call-u nebude pozúcia okamžite uzavretá, náš automatický systém iba zruší všetky príkazy, ktoré by mohli expozíciu eště navýšit.

Margin cut alebo cut-off úroveň (použitie páky ≥ 200%) nastane v situácii, keď použitá páka prekročí 200%. Dukascopy Bank má právo (nie povinnosť) v takomto prípade uzavrieť existujúce pozície alebo otvoriť pozície opačné (hedging) na zníženie expozície (celej alebo iba jej časti). Obyčajne je expozícia zredukovaná automaticky tak, že aktuálna páka dosahuje úroveň 100%. Avšak individuálni obchodníci si môžu nastaviť úplné uzavretie pozícií v prípade margin cut-u.

Použitie Páky Popis
0% Žiadna expozícia
< 100% Normálny stav
≥ 100% Margin call: obchodník nemôže navýšit expozíciu pokiaľ použitie páky prekročí 100%
≥ 200% Margin cut: obyčajne nastane otvorenie opačnej pozíce (hedging) pre všetky pozície podieľajúcich sa na expozícii účtu. Použitie páky sa zníži na 100% alebo menej.

Víkendová Páka

Maximálna povolená páka cez víkendy a ostatné netrhové dni je obyčajne 1:30 (1:60 pre účty s maximálnou pákou 1:200). Dôvodom na takéto nastavenie je minimalizácia rizika spôsobeného potenciálnymi cenovými skokmi (angl. gap) v čase, keď je trh zatvorený, čo by mohlo ohroziť investované financie.

Štandartný algoritmus: Víkendové pravidlá obchodovania sú aplikované 3-4 hodiny pred oficiálnym uzavretím trhu (víkend, sviatky, atď.) do momentu otvorenia trhu. Pre bežný piatok v týždni by tieto pravidlá začali platiť o 18:00 GMT. Ako dôsledok zníženia páky sa môže zvýšit expozícia na účte. Bez ohľadu na víkendové pravidlá obchodovania, bežné pravidlá ohľadne margin call-u a margin cut-u zostávajú aj cez víkend. To znamená, že v prípade, že kapitál na účte nestačí na podporu zostávajúcich pozícií s pákou 1:30, účet dostane margin cut (viď Margin Call a Margin Cut odstavec).

Maximálna expozácia pre jednotlivé inštrumenty

Maximálna čistá expozícia pre každý menový pár je limitovaná na pozíciu vo výške 15 miliónov jednotiek základnej meny, s výnimkou pre nasledujúce menové páry USD/HUF, EUR/HUF, USD/CZK, EUR/CZK, USD/RON, USD/ILS, USD/THB, pre ktoré môže byť expozícia limitovaná na 1 milión jednotiek základnej meny. Pre vzácne kovy a CFD je maxilmálna čistá expozícia zobrazená v tabuľke nižšie:

Instrument Maximum exposure in contracts (for CFDs) /
Oz (for precious metals) / USD (for crypto)
BRENT.CMD/USD 650
LIGHT.CMD/USD 650
GAS.CMD/USD 4'500
DIESEL.CMD/USD 1'800
COFFEE.CMD/USX 940'000
COCOA.CMD/USD 225
SUGAR.CMD/USD 1'430
COTTON.CMD/USX 685'000
OJUICE.CMD/USX 410'000
SOYBEAN.CMD/USX 223'500
COPPER.CMD/USD 8'000
USA500.IDX/USD 1'400
USATECH.IDX/USD 650
USA30.IDX/USD 160
USSC2000.IDX/USD 2'585
DEU.IDX/EUR 250
GBR.IDX/GBP 350
FRA.IDX/EUR 600
AUS.IDX/AUD 750
JPN.IDX/JPY 20'000
HKG.IDX/HKD 1'000
CHE.IDX/CHF 350
ESP.IDX/EUR 300
EUS.IDX/EUR 900
XAU/USD 17'000
XAG/USD 160'000
BTC/USD 30'000 USD equivalent
ETH/USD 30'000 USD equivalent
LTC/USD 30'000 USD equivalent
CHI.IDX/USD 280
DOLLAR.IDX/USD 31'530
NLD.IDX/EUR 4'550
SGD.IDX/SGD 11'220
IND.IDX/USD 270
PLN.IDX/PLN 1'545
BUND.TR/EUR 15'880
USTBOND.TR/USD 19'480
UKGILT.TR/GBP 18'678

Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".

Clients may request to waive/increase the maximum exposure limit.
In this case the account leverage will be reduced to 1:20 (1:10 over-the-weekend).

Stock CFD Maximum Instrument Exposure

Maximum exposure per single stock CFD is 100'000 USD or equivalent in other currencies. Clients may request to increase maximum exposure to 250'000 USD, in this case leverage will be reduced to 1:2 from default setting of 1:10. Clients may request to increase leverage to 1:20. In this case maximum exposure per CFD will be 50'000 USD. Over-the-weekend leverage reduction rules do not apply to single stock CFDs.

Trh Maximum exposure
for a share CFD
Austria 100'000 EUR
Belgium 100'000 EUR
Denmark 750'000 DKK
Finland 100'000 EUR
France 100'000 EUR
Germany 100'000 EUR
Netherlands 100'000 EUR
Norway 900'000 NOK
Portugal 100'000 EUR
Spain 100'000 EUR
Sweden 950'000 SEK
Switzerland 100'000 CHF
UK 90'000 GBP
US 100'000 USD

Vyrozumenie o riziku

Obchodovanie menových párov pomocou využitia marginu je vysoko rizikové a nemusí byť vhodné pre všetkých investorov. Silno doporučujeme použitie finančnej páky v normálnom stave (<100%). Klient by mal mať na pamäti, že obchodovanie s využitím marginu zvyšuje potenciálne straty, ale rovnako tak aj zisky, a investované prostriedky môžu skončit v strate v prípade vysokej volatility, vytvarajúcej nepriaznivé prostredie pre účastníka s vysokou finančnou pákou. Klient by mal byť sám zodpovedný za udržiavanie postačujúceho marginu vo vzťahu k existujúcim pozíciám.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.