Prowizja od obrotu jest naliczana w walucie podstawowej, dla każdej transakcji otwarcia lub zamknięcia. Stawka prowizji od obrotu jest wyrażona w USD za 1 milion USD handlu.

Prowizja od obrotu jest przeliczana na walutę bazową konta klienta.

Dla klientów handlujących samodzielnie (Traderzy Indywidualni) stawka prowizji od obrotu zależy od Depozytu Netto oraz Kapitału zgodnie z poniższym objaśnieniem:

Depozyt Netto 
(ekwiwalent w USD)
Prowizja od obrotu w USD za 1 milion USD
Depozyt w Dukascopy Depozyt z gwarancją bankową
Waluty Metale szlachetne, CFD* Waluty Metale szlachetne
< 5 000 35 52,5 N/D N/D
≥ 5 000 33 49,5 N/D N/D
≥ 10 000 30 45 N/D N/D
≥ 25 000 25 37,5 N/D N/D
≥ 50 000 18 27 N/D N/D
≥ 250 000 16 24 18 27
≥ 500 000 15 22,5 18 27
≥ 1 000 000 14 21 18 27
≥ 5 000 000 12 18 18 27
≥ 10 000 000 10 15 18 27
Depozyt Netto - suma wszystkich depozytów pomniejszona o sumę wszystkich wypłat wyrażona w ekwiwalencie USD.

 
Kapitał
(ekwiwalent w USD)
Prowizja od obrotu w USD za 1 milion USD
Depozyt w Dukascopy Depozyt z gwarancją bankową
Waluty Metale szlachetne, CFD* Waluty Metale szlachetne
< 5 000 35 52,5 N/D N/D
≥ 5 000 33 49,5 N/D N/D
≥ 10 000 30 45 N/D N/D
≥ 25 000 25 37,5 N/D N/D
≥ 50 000 18 27 N/D N/D
≥ 250 000 16 24 18 27
≥ 500 000 15 22,5 18 27
≥ 1 000 000 14 21 18 27
≥ 5 000 000 12 18 18 27
≥ 10 000 000 10 15 18 27

Kapitał - wartość środków na rachunku klienta oszacowana jako ekwiwalent USD o godzinie rozliczeniowej.

*Dla kontraktów CFD na pojedyncze akcje stosuje się inny system prowizji (zobacz "Prowizja dla kontraktów CFD, ETF CFD na pojedyncze akcje")

W przypadku gdy Depozyt Netto, Kapitał i Wolumen Handlu wskazują na różne stawki prowizyjne, Dukascopy Europe stosuje tą najniższą (jak pokazano w poniższych przykładach).

W przypadku Traderów Indywidualnych z kilkoma kontami depozytowymi w Dukascopy Europy, Depozyt Netto, Kapitał i Wolumen Handlu są kumulowane w celu ustalenia jednej stawki prowizji od obrotu dla wszystkich kont depozytowych.

Prowizja od obrotu jest ustalana codziennie o każdej godzinie rozliczeniowej. Zdefiniowana stawka będzie stosowana w kolejnym dniu handlowym.

Prowizja dla kontraktów CFD, ETF CFD na pojedyncze akcje:

    Rynek     Prowizja od obrotu Minimalna prowizja
Austria EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Belgium EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Denmark DKK 0.10% of trade value DKK 60.00
Finland EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
France EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Germany EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Hongkong HKD 0.15% of trade value HKD 30.00
Japan JPY 0.18% of trade value JPY 1000
Netherlands EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Norway NOK 0.10% of trade value NOK 80.00
Portugal EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Spain EUR 0.10% of trade value EUR 8.00
Sweden SEK 0.10% of trade value SEK 80.00
Switzerland CHF 0.10% of trade value CHF 8.00
UK GBP 0.10% of trade value GBP 7.00
US USD 0.02 per share USD 10.00

W przypadku klientów, którzy ustanowili zewnętrznego zarządzającego lub pełnomocnika, stawka prowizji od obrotu może wynosić do maksymalnie 75 USD za 1 milion USD handlu. 

Wszystkie prowizje od obrotu są przeliczane na walutę bazową rachunku klienta w momencie wykonania transakcji według obecnego kursu wymiany spot Dukascopy skorygowanego o opłatę w wysokości 0,1%.

W przypadku kont bez swapów do standardowej prowizji od obrotu doliczana jest dodatkowa prowizja 5 USD za za 1 milion USD przy handlu walutami i 7.5 USD za 1 milion USD przy handlu metalami szlachetnymi.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kont ECN Dukascopy Europe, proszę do nas napisać na: wyślij do nas wiadomość, zadzwonić do nas na: +371 67 399 000 lub poprosić o oddzwonienie.

Przykłady wyliczania prowizji od obrotu w zależności od Depozytu Netto, Kapitału oraz Wolumenu Handlu:

Przykład 1:

Waluta bazowa konta klienta: USD
Depozyt Netto w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej: 50.000 USD
Kapitał w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej: 48.900 USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Depozytu Netto: 18 USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Kapitału: 25 USD
Stosowana stawka prowizji: 18 USD

Handel dokonany kolejnego dnia handlowego: KUPNO 2.000.000 USD/CHF
Prowizja od obrotu: 2 x 18 USD = 36 USD

Przykład 2:

Waluta bazowa konta klienta: CHF
Depozyt Netto w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej: 5.000 USD
Kapitał w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej: 18.700 USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Depozytu Netto: 33 USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Kapitału: 30 USD
Stosowana stawka prowizji: 30 USD

Handel dokonany kolejnego dnia handlowego: KUPNO 100.000 EUR/USD
Kurs wymiany EUR/CHF o godzinie rozliczeniowej: 1,4750
Prowizja od obrotu: EUR 0,1 x 1,4750 x 30 = 4,43 CHF

Opłaty za przelew i konto

wewnątrz Dukascopy Europe
Bezpłatne
wewnątrz Grupy Dukascopy
Bezpłatne
Przelewy wychodzące*
Bezpłatne
Zamknięcie **
Free of charge
Prowadzenie ***
0 EUR do 40 EUR rocznie na jednego klienta

* Dukascopy Europe nie pobiera żadnych opłat za wychodzące przelewy, jednakże prowizje mogą być pobierane przez naszego depozytariusza i inne banki zewnętrzne. Przelewy w PLN do banków z siedzibą w Polsce są bezpłatne. Wszystkie inne przelewy są przetwarzane przez Dukascopy Bank. Opłaty za przelew pobierane przez Dukascopy Bank możesz znaleźć na ich stronie internetowej.

** Dukascopy Europe IBS AS może zamknąć bez wcześniejszego powiadomienia każde konto handlowe, które nie zostało zasilone przez ponad 360 dni lub posiada saldo niewystarczające do pokrycia stosownych opłat.

*** Przez pierwsze 360 dni od otwarcia rachunku, prowadzenie konta handlowego jest bezpłatne. Po tym okresie konta handlowe pozostają bezpłatne dla klientów mających co najmniej jedną otwartą pozycję na SWFX - Swiss FX Marketplace lub dokonaną przynajmniej jedną wymianę walutową online w ciągu ostatnich 182 dni. W przeciwnym wypadku, Dukascopy Europe IBS AS pobiera opłatę 20 EUR za prowadzenie konta co 182 dni, tak długo jak na rachunku nie nastąpił handel lub otwarcie pozycji. Opłaty za prowadzenie konta są ograniczone do 40 EUR rocznie na jednego klienta, bez względu na liczbę posiadanych subkont handlowych posiadanych przez danego klienta, przy czym wyjątki wynikające z odrębnego porozumienia mogą wystąpić.

 

01.01.2017 - Account is opened. First 182 days are not subject to Maitenance fees
01.08.2017 - the only trade is made
30.12.2017, after 363 days - Maintenance fees review mechanism is triggered and it looks back 182 days, i.e. up to 01.07.2017
No Maintenance fees are charged as there was a trade done in the last 182 days
01.01.2017 - Account is opened. First 182 days are not subject to Maitenance fees
01.05.2017 - the only trade is made
30.12.2017, after 363 days - Maintenance fees review mechanism is triggered and it looks back 182 days, i.e. up to 01.07.2017
31.12.2017, on 364th day the Maintenance fees in the amount of 20 euro are charged

Wymiana waluty

Wymiana walut online, depozyty, wypłaty, przelewy wewnętrzne, przelewy zewnętrzne, wszelkiego rodzaju opłaty, kompensaty i korekty, które wymagają wymiany walut, są realizowane według obecnego kursu spot Dukascopy Europe plus prowizja w tabeli poniżej.

Kwota do przeliczenia
(w walucie bazowej pary )
Fee
< 10'000 1.00%
≥ 10'000 0.75%
≥ 50'000 0.50%
≥ 100'000 0.20%
≥ 500'000 0.10%
≥ 1'000'000 0.05%

Rozliczanie zysków/strat i prowizje od obrotu w walutach inne niż waluta bazwa konta podlega wymianie walutowej. Wymiany te są są przeprowadzone przy użyciu kursu Dukasscopy z godziny rozliczeniowej skorygowanego o prowizję 0.1%.