• Zasilenie konta kartą kredytową jest dostępne tylko dla zaakceptowanych klientów Dukascopy Europe IBS AS. Nie akceptujemy płatności od osób trzecich.
 • Dla bezpieczeństwa naszych klientów maksymalna kwota akceptowana w jednej transakcji kartą płatniczą wynosi USD 18'000 lub równowartość w innej walucie.
 • Karty debetowe (Maestro, Visa Electron) oraz karty kredytowe (MasterCard, Visa) są akceptowane.
 • Nie pobieramy żadnych prowizji za płatności kartowe, lecz prowizja współpracującego z nami banku w wysokości
  1,2% od kwoty transakcji na transakcje w EUR, GBP lub CHF,
  1,5% w przypadku transakcji w NOK, CZK, PLN lub SEK,
  2% w przypadku transakcji w USD i
  2,3% w przypadku transakcji w RUB, JPY i CAD.
  Prowizja ta zostanie pobrana z podanej kwoty transakcji. W przypadku dokonania płatności kartą w innej walucie innej niż CHF, EUR, USD, GBP, CAD, JPY, SEK, NOK, DCZK, RUB lub PLN, mogą wystąpić dodatkowe koszty wymiany.

 • Państwa środki zostaną umieszczone na koncie handlowym w ciągu jednego dnia roboczego od momentu, gdy otrzymamy Państwa środki.

In order to proceed with the payment card funding, please follow the link: