Kontrakty CFD na kryptowaluty podlegają polityce overnight.

Dukascopy Europe's Overnight Policy is aimed at providing highly competitive rollover conditions to its clients in order to underline the Europe's leadership. Dukascopy Europe applies different rollover rates to ensure that higher trading turnover for a client results in better overnight conditions.

Polityka overnight na kontach klientów oparta jest o dynamicznie zmieniający się poziom aktywności handlowej (Aktywność Handlowa). Aktywność Handlowa obliczana jest na podstawie łącznego obrotu wolumenu na wszystkich kontach handlowych klienta, podzielonego przez sumę obróconego wolumenu oraz wolumenu overnight przez ostatnie 30 dni kalendarzowych.

Aktywność Handlowa
=
Wolumen Handlu
Wolumen Handlu + Wolumen Overnight
x
100%

Ważne: Wolumen Overnight jest sumą zrolowanych pozycji. Wolumen Handlu jest sumą wszystkich zrealizowanych transakcji, z wyłączeniem rolowanych pozycji.

Aktywność Handlowa obrazuje tendencję traderów do częstszego handlu Intraday, niż do przetrzymywania pozycji przez godzinę Settlement (godzinę rozliczeniową; czyli rolowania pozycji). Aktywność Handlowa jest obliczana codziennie, podczas godziny rozliczeniowej. Zgodnie z otrzymanym procentowym wynikiem, przyznawany jest odpowiednia Polityka Overnight:

Polityka Overnight Wymagana Aktywność Handlowa
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

Polityka Overnight Advanced używana jest domyślnie dla kont z brakiem statystyk handlowych przez ostatnie 30 dni i jest przyznawana jako poziom, który zapewnia atrakcyjne stawki swapowe. Konta z aktywnością handlową powyżej 90% mogą czerpać korzyści ze stawek swapowych Premium. Klienci są w stanie sprawdzić w raporcie "Rollovers", która Polityka Overnight obecnie przyznana jest dla ich konta. Przykłady kalkulacji Polityki Overnight znajdują się poniżej.

 

Procedura rozliczeniowa

Czynności rozliczeniowe są prowadzone każdego dnia oraz zawierają w sobie operacje po-handlowe takie jak: rozliczenie handlu, rollovers, prowizje od obrotu, dzienne zamiany zysków/strat oraz inne korekty na koniec dnia (proszę zapoznać się z informacjami związanymi z datą waluty oraz overnights zawartymi w Polityce overnight). Procedura rozliczeniowa  jest przeprowadzana o 21:00/22:00 GMT oraz odbywa się automatycznie w walucie bazowej rachunku. Saldo konta jest aktualizowane codziennie po dokonaniu procedury rozliczeniowej. Klienci mogą śledzić historię salda w różnych raportach poprzez platformę handlową lub przez dostęp na stronie internetowej.