Nowe regulacje Unii Europejskiej wprowadzone przez ESMA
Czym jest ESMA?Czy na decyzja ESMA o obniżeniu dźwigni finansowej na kontrakty CFD i o zakazie opcji binarnych wpłynie działalność Dukascopy Europe?Jaką dźwignia będzie dostępna w Dukascopy Europe po wprowadzeniu decyzji ESMA o obniżeniu dźwigni finansowej na kontraktach CFD?Kiedy decyzja ESMA o obniżeniu dźwigni finansowej na kontrakty CFD i zakazaniu opcji binarnych będzie miała zastosowanie do klientów Dukascopy Europe?
Automatyczna wymiana informacji podatkowych (AEOI)
Czym jest program AEOI (eng. Automatic Exchange Of Information - Automatyczna Wymiana Informacji) i których klientów będzie dotyczył? Czy Dukascopy Europe przekaże informacje to Łotweskiego Urzędu Podatkowego (SRS) w związku z programem AEOI?Jakie informacje będą zebrane i przekazane dalej?W jaki sposób raportowane informacje będą użyte?
Pytania Techniczne
Does Dukascopy Europe provide MT4 Platform?Jakie są różnice pomiędzy platformami DEMO oraz LIVE?Jakie wymagania techniczne musi spełniać PC, aby możliwe było korzystanie z platformy handlowej Dukascopy Europe?
Pytania dotyczące handlu
Czy Dukascope Europe gwarantuje egzekucje zleceń Stop Loss?Co to jest zlecenie 'Stop Loss"?Czy Dukascopy Europe posiada dealing desk?Czy SWFX – Swiss Forex Marketplace jest rynkiem typu ECN?Czy Dukascopy Europe może być kontrahentem transakcji klienta?Jak można ograniczyć poślizg przy egzekucji zleceń?Czy są jakieś różnice w warunkach handlu między kontami DEMO, a LIVE?
Podstawowe FAQ
Czy osoba prywatna może otworzyć konto w Dukascopy Europe?Czy wszystkie konta mają dostęp do rynku Forex ECN?Czy należy wysłać do Dukascopy Europe oryginalne dokumenty do otwarcia konta?Kto może potwierdzić kopię paszportu lub innego dokumentu tożsamości?Jakiego rodzaju kart można użyć do przesłania środków na konto w Dukascopy Europe?Czy konto w Dukascopy Europe można zasilić za pomocą przelewu SEPA? Czy kontakt z Dukascopy Europe jest możliwy przez 24 godziny na dobę?Czy Dukascopy Europe pobiera jakiekolwiek dodatkowe prowizje oprócz tych za handel? Czy dwustronne umowy dotyczące opodatkowania pomiędzy Szwajcarią, Austrią oraz Wielką Brytanią dotyczą kont w Dukascopy Europe?
Panel zleceń warunkowych
Jaka jest różnica pomiędzy zleceniami STOP oraz LIMIT?Jaka może być przyczyna wykonania zlecenia warunkowego natychmiast po wciśnięciu przycisku "Złóż zlecenie"? Zlecenie "Market if Touched" (MIT)Zlecenie "Po rynkowej"
W nagłych wypadkach
Co należy zrobić w razie utraty połączenia z internetem?Czy jest możliwy handel przez telefon w nagłych wypadkach?Na jaki numer należy dzwonić w celu handlu przez telefon (usługa brokerska)?Czy można złożyć zlecenie z pomocą wsparcia Live używając wewnętrznego Dukascopy chat lub przez Skype?
Uaktualnienia
Jak często Dukascopy Europe uaktualnia tabelę kosztów przeniesienia (cost of carry)?
Umieść BID/OFFER
Co to jest zlecenie typu "Umieść Bid / Umieść Offer"?
Struktura Pozycji
W przypadku otwartych pozycji długiej i krótkiej dla tego samego instrumentu w zakładce "Zestawienie pozycji" (kierunek FLAT), jak najłatwiej zamknąć te pozycje, aby uniknąć zapłaty "cost of carry"?
Proces logowania
Kiedy klient otrzymuje dane do logowania do konta LIVE?

Nowe regulacje Unii Europejskiej wprowadzone przez ESMA


Czym jest ESMA?
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) to instytucja finansowa Unii Europejskiej i europejski organ nadzoru z siedzibą w Paryżu.
Czy na decyzja ESMA o obniżeniu dźwigni finansowej na kontrakty CFD i o zakazie opcji binarnych wpłynie działalność Dukascopy Europe?

Tak, decyzja ESMA dotyczy Dukascopy Europe. Decyzja ESMA nie wpłynie na podmioty Grupy Dukascopy działające poza Unią Europejską - Dukascopy Bank oraz Dukascopy Japan

Jaką dźwignia będzie dostępna w Dukascopy Europe po wprowadzeniu decyzji ESMA o obniżeniu dźwigni finansowej na kontraktach CFD?

Główne pary walutowe - do 1:30

Pozostałe pary walutowe, złoto i główne indeksy - do 1:20

Towary inne niż złoto, pozostałe indeksy - do 1:10

Pojedyncze akcje - do 1:5

Kryptowaluty - do 1:2 

Kiedy decyzja ESMA o obniżeniu dźwigni finansowej na kontrakty CFD i zakazaniu opcji binarnych będzie miała zastosowanie do klientów Dukascopy Europe?
Decyzja o zakazaniu opcji binarnych wejdzie w życie 2 lipca 2018.

Decyzja o obniżeniu dźwigni finansowej na kontrakty CFD wejdzie w życie 29 lipca 2018.

Automatyczna wymiana informacji podatkowych (AEOI)


Czym jest program AEOI (eng. Automatic Exchange Of Information - Automatyczna Wymiana Informacji) i których klientów będzie dotyczył?

Program AEOI ma na celu upewnienie się o przekazaniu informacji o rachunkach do instytucji podatkowych.

Wymaga on ot instytucji finansowych zarejestrowanych na Łotwie, aby przekazały one informacje o wybranych kontakt to Łotweskiego Urzędu Podatkowego (SRS). Wspomniane konta są posiadane przez osoby fizyczne lub firmy, które są rezydentami podatkowymi na terenie Unii Europejskiej lub państwa z ktorym Łotwa podpisała umowę AEOI. W przypadku kont firmowych, przy spełnieniu pewnych warunków, może wystąpić również obowiązek przekazania informacji o osobach kontrolujących firmy.

Po otrzymaniu informacji, SRS przekazuje ją do instytucji podatkowych w państwie partnerskim, w którym klient/firma jest rezydentem podatkowym. Jeżeli osoba fizyczna lub firma jest rezydentem podaktowym w kilku państwach partnerskich, informacje zostaną przekazane do każdego z tych państw.

Lista państw partnerskich bioroących udział w programie jest dostępna tutaj http://likumi.lv/ta/id/279206-kartiba-kada-finansu-iestade-izpilda-finansu-kontu-pienacigas-parbaudes-proceduras-un-sniedz-valsts-ienemumu-dienestam

Czy Dukascopy Europe przekaże informacje to Łotweskiego Urzędu Podatkowego (SRS) w związku z programem AEOI?
Tak, jako licencjonowany dom maklerski na terenie UE, Dukascopy Europe nie ma wyboru i zgodnie z programem AEOI będzie przekazywał informacje przestrzegając prawa obowiązującego na Łotwie.
Jakie informacje będą zebrane i przekazane dalej?

Przekazywane informacje o rachunku zawierają: imię i nazwisko, adres, rezydencja podatkowa, numer podatkowy oraz datę urodzenia/datę rejestracji osoby fizycznej lub firmy. Obowiązek przekazywania informacji dotyczy nie tylko właścicieli kont, lecz również beneficjentów rzeczywistych lub osób kontrolujących.

Dodatkowo, numer konta, przychód burtto, zysk/strata brutto i bilans konta na koniec każdego roku będą raportowane.

W jaki sposób raportowane informacje będą użyte?
Raportowane informacje mogą być użyte tylko i wyłącznie przez instytucje podatkowe w państwie partnerskim, którze otrzymały informacje. Państwa partnerskie mają obowiązek przetryzmywania tych informacji w tajemnicy i nie mogą przesyłać ich to pozostałych państw partnerskich.

Pytania Techniczne


Does Dukascopy Europe provide MT4 Platform?

Dukascopy Europe offers LIVE trading on MetaTrader 4 platform with direct access to the SWFX Swiss Marketplace. Clients of the Dukascopy Europe can trade in both mobile and desktop versions of MetaTrader 4.

Please note the following important differences in trading conditions between MetaTrader 4 and JForex accounts:

 • Volume commission is higher by $10 per $1 million on MT4 account.
 • Only 41 currency pairs can be traded on MT4 account while over 600+ instruments are available on JForex.
 • Maximum net exposure per currency pair is limited to 3 million units of primary currency of the pair (or 30 MT4 lots).

For more information, see the full specifications on MT4 accounts.

Jakie są różnice pomiędzy platformami DEMO oraz LIVE?
Mimo, iż wszystkie cechy i funkcje platformy LIVE są dostępne w platformie DEMO, należy pamiętać, że symulacja nie jest w stanie replikować warunków rynkowych. Ważną różnicą jest to, że wolumen egzekwowany na koncie demo nie oddziałuje na prawdziwy rynek, podczas gdy przy handlu w rzeczywistości transakcje wpływają na rynek, zwłaszcza gdy wolumen transakcji jest duży. Co więcej, użytkownicy mogą posiadać kompletnie inne podejście psychologiczne w zależności od tego czy handlują na platformie DEMO czy na platformie LIVE. Aspekt ten może wpływać na wyniki osiągane na koncie DEMO. Użytkownicy powinni zachować ostrożność wyciągając wnioski na podstawie konta DEMO, które później chcą wprowadzić w życie na koncie LIVE.
Jakie wymagania techniczne musi spełniać PC, aby możliwe było korzystanie z platformy handlowej Dukascopy Europe?
Dla platform Jforex / Java: - bezpośredni dostęp do internetu (bez proxy) - Java 5.0+ - CPU 1.5 GHz+ Dla platformy WEB: - FireFox 3.5+ (zalecany), Microsoft IE 5.5+, Opera 8+, Google Chrome, Safari 5

Pytania dotyczące handlu


Czy Dukascope Europe gwarantuje egzekucje zleceń Stop Loss?
Dukascopy Europe gwarantuje egzekucję zleceń Stop Loss. Niemniej jednak, w czasie gdy ceny na rynku szybko się zmieniają lub w czasie gdy powstają duże przerwy pomiędzy kolejnymi cenami, istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia dużego poślizgu.
Co to jest zlecenie 'Stop Loss"?
Funkcja 'Stop Loss' dostarcza traderom możliwość automatycznego zamykania wszystkich pozycji po przekroczeniu założonego poziomu kapitału na rachunku.
Funkcja ta znajduje się na platformie w sekcji Portfolio lub w raportach. Wszystkie otwarte pozycje zostaną zamknięte, wszystkie oczekujące zlecenia zostaną anulowane a możliwość handlu zablokowana, jeżeli obecny stan kapitału na koncie stanie się równy lub mniejszy niż "Stop Loss Level" ustawiony przez klienta. Prosimy zwrócić uwagę, że obecny stan kapitału na koncie po zamknięciu wszystkich pozycji może być mniejszy niż "Stop Loss Level", w zależności od uwarunkowań rynku.
Czy Dukascopy Europe posiada dealing desk?
Nie, wszystkie zlecenia są egzekwowane automatycznie i egzekucja następuje STP (Straight-Through Processing). Zlecenia złożone drogą telefoniczną są wprowadzane manualnie do systemu handlowego po czym są przez ten system automatycznie egzekwowane.
Czy SWFX – Swiss Forex Marketplace jest rynkiem typu ECN?
Tak, środowisko handlowe typu ECN charakteryzuje się występowaniem następujących cech łącznie: istnienie rynku gdzie traderzy mogą handlować pomiędzy sobą, dostęp do informacji na temat głębokości rynku (włączając zlecenia Bid/Offer umieszczane przez klientów), zmienne spready, egzekucja STP bez dealing desku, konkurencja pomiędzy różnymi zleceniami bid i ask na rynku, te same notowania cen dla wszystkich uczestników.
Czy Dukascopy Europe może być kontrahentem transakcji klienta?
Dukascopy Europe IBS SA realizuje zlecenia klientów, lecz nie jest kontrahentem transakcji. Wszystkie transakcje są egzekwowane na SWFX – Swiss Forex Marketplace, który jest rynkiem typu ECN prowadzonym przez Dukascopy Bank SA. W związku z powyższym, Dukascopy Bank SA jest kontrahentem wszystkich transakcji klientów. Dukascopy Bank przesyła zlecenia na rynek międzybankowy we własnym imieniu w celu ich hedgowania. Nie każde zawarcie transakcji przez klienta musi oznaczać przesłanie przez Dukascopy Bank SA zlecenia bezpośrednio na rynek międzybankowy. Mały rozmiar transakcji może mieć wpływ na zdolność Dukascopy Bank SA do hedgowania transakcji klientów ze swoimi kontrahentami, ponieważ ci ostatni, mogą nie akceptować transakcji poniżej pewnego minimalnego poziomu. Ze względu na to, Dukascopy Bank SA może być zmuszony do skumulowania pewnej ilości egzekwowanych transakcji przed zhedgowaniem ich na rynku. Niemniej jednak, zależy to od minimalnego rozmiaru transakcji akceptowanego przez strony hedginu oraz od aktualnej ekspozycji już skumulowanych transakcji. Wszyscy traderzy otrzymują te same notowania oraz taką samą jakość egzekucji niezależnie od wielkości swoich transakcji.
Jak można ograniczyć poślizg przy egzekucji zleceń?
Platformy handlowe dostarczane przez Dukascopy Europe dają traderom możliwość limitowania lub całkowitego usunięcia poślizgu przy zleceniach typu "po rynkowej". Warto zauważyć, że wraz z ograniczaniem poślizgu zwiększa się prawdopodobieństwo iż zlecenie zostanie odrzucone.
Czy są jakieś różnice w warunkach handlu między kontami DEMO, a LIVE?
Tak, warunki handlowe mogą się różnić w zależności od środowiska. To może mieć wpływ na listę dostępnych instrumentów, ustawień handlu itp. Jednakże Dukascopy Europe robi wszystko, aby zapewnić żeby warunki handlu na koncie DEMO i LIVE były jak najbardziej zbliżone, mimo to, różnice mogą się pojawić. Szczególnie możliwe jest to kiedy nowe instrumenty handlowe są wprowadzane i testowane oraz kiedy specjalne warunki handlowe są przypisane poszczególnym instrumentom.

Podstawowe FAQ


Czy osoba prywatna może otworzyć konto w Dukascopy Europe?
Dukascopy Europe IBS AS akceptuje wszelkiego rodzaju klientów: klientów instytucjonalnych, banki, profesjonalne fundusze hedgingowe oraz klientów prywatnych.
Czy wszystkie konta mają dostęp do rynku Forex ECN?
Tak, wszystkie konta mają bezpośredni dostęp do rynku Forex ECN poprzez SWFX.
Czy należy wysłać do Dukascopy Europe oryginalne dokumenty do otwarcia konta?
Możesz otworzyć konto w pełni online, wysyłając skany lub czytelne zdjęcia dokumentów. Należy pamiętać, iż konta otwarte przy pomocy skanów dokumentów mają limit depozytów netto w wysokości 15'000 EUR. Aby zwiększyć limit, prosmiy skontaktować się z Opiekunem Klienta.
Kto może potwierdzić kopię paszportu lub innego dokumentu tożsamości?
W pozostałych przypadkach potwierdzenie musi zostać wykonane przez notariusza lub urzędnika o identycznych uprawnieniach.

Potwierdzenie musi zostać wykonane przez notariusza lub urzędnika o identycznych uprawnieniach. Dokumenty mogą zostać również potwierdzone przez organy administracji publicznej (posterunek policji, sąd, ambasada) lub większe banki.

Proszę zauważyć, iż potwierdzenie nie jest wymagane w przypadku dostarczenia/okazania oryginalnego dokumentu identyfikacyjnego przedstawicielowi Dukascopy Europe IBS AS.

Potwierdzenie można uzyskać od następujących podmiotów:

 • Notariusz
 • Solicitor - radca prawny (tylko w Wielkiej Brytanii)
 • Policja
 • przedstawiciel sądownictwa
 • urząd miasta/urząd gminy
 • ambasada, konsulat lub wyższy urzędnik kraju, który wydał dokument
 • Bank lub ekwiwalent regulowanej instytucji finansowej
 • Commissioner for oaths (np. w byłych koloniach Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Malezji)
 • Justice of Peace (tylko w Australii i Nowej Zelandii)
 • urząd pocztowy (tylko w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech, Portugalii, Australii oraz w krajach gdzie ta praktyka jest akceptowalna)

WAŻNE:
Powyższa lista nie jest listą finalną; prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat Państwa kraju zwłaszcza, jeżeli pojawi się problem z uzyskaniem potwierdzenia.
Dukascopy Europe ma prawo niezaakceptowania potwierdzenia według własnego uznania. Proszę uprzednio skontaktować się ze swoim Account Managerem.
Aby zostać zatwierdzone przez Dukascopy Europe, potwierdzenie kopii Paszportu lub Dowodu Osobistego musi wyglądać następująco:

1.Potwierdzenie powinno zawierać:

 • tekst "Potwierdzona kopia oryginalnego dokumentu"
 • nazwisko osoby potwierdzającej, podpis, datę podpisu, pozycję lub uprawnienia (np. notariusz), dane kontaktowe takie jak adres, numer telefonu, wyraźnie odciśniętą oficjalną pieczęć firmy / instytucji.

2. Paszport / Dowód Osobisty musi zawierać podpis właściciela. Jeśli podpis zmienił się, należy umieścić nowy podpis na potwierdzonej kopii dokumentu oraz upewnić się, iż podmiot potwierdzający umieści informację: "Podpisano w mojej obecności".
3. Kopia dokumentu oraz zdjęcie posiadacza muszą być wyraźne oraz nadające się do odczytu.
4. Potwierdzenie musi być na tej samej stronie co kopia Paszportu / Dowodu Osobistego. W przypadku większej ilości stron, muszą one być razem zaplombowane.
5. Paszport / Dowód Osobisty musi być ważny w momencie potwierdzania
6. Paszport / Dowód Osobisty musi zawierać miejsce urodzenia posiadacza.
7. Jeżeli nazwisko zmieniło się względem tego w Paszporcie / Dowodzie Osobistym, należy dosłać odpis aktu zawarcia małżeństwa lub odpowiednik takiego dokumentu.

Proszę zauważyć, iż Dukascopy Europe nie może zaakceptować Prawa Jazdy jako dokumentu identyfikacyjnego, nawet jeżeli jest ono ekwiwalentem dokumentu tożsamości w kraju Państwa rezydencji.
W razie jakichkolwiek pytań lub problemów w dostarczeniu potwierdzonych kopii prosimy o kontakt z Państwa Account Managerem w Dukascopy Europe IBS AS.

Jakiego rodzaju kart można użyć do przesłania środków na konto w Dukascopy Europe?
Konta w Dukascopy Europe IBS AS mogą być zasilone za pomocą kart debetowych (Maestro, Visa Electron) oraz kart kredytowych (MasterCard, Visa). W przypadku braku możliwości przesłania środków na konto jedną z wyżej wymienionych kart, należy skontaktować się z bankiem, który wydał kartę w celu identyfikacji problemu.
Czy konto w Dukascopy Europe można zasilić za pomocą przelewu SEPA?
Tak, przelewy SEPA mogą być użyte do zasilania kont w Dukascopy Europe IBS AS z walutą bazową EUR.
Czy kontakt z Dukascopy Europe jest możliwy przez 24 godziny na dobę?
Tak, nasi przedstawiciele są dostępni w języku angielskim 24 godziny na dobę od 21.00 GMT w niedzielę do 21.00 GMT w piątek (sezon letni) oraz od 22.00 GMT w niedzielę do 22.00 GMT w piątek w (sezon zimowy).
Czy Dukascopy Europe pobiera jakiekolwiek dodatkowe prowizje oprócz tych za handel?

 W zależności od usług, które Dukascopy Europe IBS AS dostarcza klientowi, różne opłaty mogą zostać naliczone. Tabela prowizji jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Czy dwustronne umowy dotyczące opodatkowania pomiędzy Szwajcarią, Austrią oraz Wielką Brytanią dotyczą kont w Dukascopy Europe?
Nie. Umowy te nie mają zastosowania, ponieważ Dukascopy Europe nie znajduje się w Szwajcarii oraz konta są otwierane na terenie Unii Europejskiej.

Panel zleceń warunkowych


Jaka jest różnica pomiędzy zleceniami STOP oraz LIMIT?
Zlecenie STOP to zlecenie oczekujące zakupu lub sprzedaży waluty w momencie osiągnięcia przez parę walutową specyficznej ceny nazywanej ceną Stop. Kiedy cena Stop zostaje osiągnięta, zlecenie STOP zamienia się w zlecenie "Po rynkowej". Zlecenie STOP po stronie KUPNO jest zawsze umieszczane powyżej obecnej ceny rynkowej, natomiast Zlecenie STOP po stronie SPRZEDAŻ jest umieszczane poniżej tej ceny. Aktywacja zlecenia STOP może być oparta o cenę Ask lub Bid dając traderom więcej elastyczności przy kontroli egzekucji. Standardowy poślizg dla zleceń STOP jest ustalany na poziomie 25 pipsów. Jeżeli poziom poślizgu jest wskazany przez użytkownika, zlecenie STOP staje się zleceniem STOP (LIMIT). Oznacza to, że w przypadku, gdy zlecenie STOP nie zostanie zrealizowane w podanym przedziale poślizgu, zlecenie to zamieni się automatycznie w zlecenie LIMIT. Zlecenie LIMIT to zlecenie oczekujące zakupu lub sprzedaży waluty po oznaczonej lub lepszej cenie. Zlecenie LIMIT po stronie KUPNO może zostać zrealizowane tylko po ustalonej cenie Limit lub po niższej cenie i być aktywowane tylko przez poziom ceny Ask. Zlecenie LIMIT po stronie SPRZEDAŻ może zostać zrealizowane tylko po ustalonej cenie Limit lub po wyższej cenie i być aktywowane tylko przez poziom ceny Bid. Egzekucja zleceń LIMIT może się nie powieść w przypadkach, gdy cena rynkowa bardzo szybko odbije się od poziomu ceny Limit, jeszcze zanim zlecenie zostanie wyegzekwowane.
Jaka może być przyczyna wykonania zlecenia warunkowego natychmiast po wciśnięciu przycisku "Złóż zlecenie"?
Podczas wprowadzania warunków zlecenia należy zwrócić uwagę na obecną cenę rynkową oraz ustalaną w zleceniu pożądaną cenę i znak nierówności. Jeżeli warunki zlecenia korespondują z obecną ceną rynkową, zlecenie zostanie natychmiast zrealizowane. Przykład: obecna cena rynkowa EUR/USD 1,4310; zlecenie warunkowe KUPNO, jeżeli cena >= 1,4305. Zlecenie zostanie natychmiast zrealizowane.
Zlecenie "Market if Touched" (MIT)
Zlecenie MIT posiada charakter zlecenia Limit z możliwością ustalenia wartości poślizgu. W porównaniu do zleceń Limit, MIT ma większą szansę na egzekucję w podanym przedziale poślizgu.
Zlecenie "Po rynkowej"
Zlecenie "Po rynkowej" to zlecenie natychmiastowego zakupu lub sprzedaży waluty po dostępnej cenie rynkowej. Zlecenia te są egzekwowane zgodnie z dostępnymi "Bid" i "Offer" widocznymi w tabeli głębokość rynku wraz z wolumenami dostępnymi dla każdego poziomu ceny. Kiedy zlecenie jest umieszczane na rynku i wolumen zlecenia jest większy niż wolumen oferowany na platformie, egzekucja pozostałej części zostaje rozdzielona na kolejne poziomy dostępne w tabeli głębokości rynku. Dla zleceń "po rynkowej" standardowy poziom poślizgu wynosi 10 pipsów, o ile wartość ta nie została zmieniona na inną. Jeżeli poślizg na rynku będzie większy niż ustalony poziom, zlecenie zostanie automatycznie anulowane.

W nagłych wypadkach


Co należy zrobić w razie utraty połączenia z internetem?
Istnieje linia emergency. Dukascopy Europe jest gotowe do pomocy w czasie działania rynków. Linia emergency Dukascopy Europe to +371 67 399 039.
Czy jest możliwy handel przez telefon w nagłych wypadkach?
Tak, jest możliwy przez linię emergency: +371 67 399 039.
Na jaki numer należy dzwonić w celu handlu przez telefon (usługa brokerska)?
Należy dzwonić na +371 67 399 039.
Czy można złożyć zlecenie z pomocą wsparcia Live używając wewnętrznego Dukascopy chat lub przez Skype?
Ze względów bezpieczeństwa, zlecenia można składać tylko używając platformy Dukascopy Europe lub przez telefon dzwoniąc na nasz numer emergency: +371 67 399 039.

Uaktualnienia


Jak często Dukascopy Europe uaktualnia tabelę kosztów przeniesienia (cost of carry)?
Tabela "cost of carry" jest na bieżąco aktualizowana. Ostatnią aktualizację można sprawdzić w prawej kolumnie tabeli.

Umieść BID/OFFER


Co to jest zlecenie typu "Umieść Bid / Umieść Offer"?
Każdy klient może umieszczać na rynku zlecenia typu Bid/Offer (Place Bid/Offer). Zlecenia te umożliwiają użytkownikom działanie w roli dostawców płynności poprzez umieszczanie poszczególnych Bid/Offer bezpośrednio na rynku. Bid/Offer są podobne do zleceń z limitem i są używane do kupna lub sprzedaży waluty po określonej lub lepszej cenie. W porównaniu do zleceń z limitem, umieszczanie Bid/Offer posiada kilka zalet. Umieszczanie wszystkich Bid/Offer bezpośrednio na rynku umożliwia ich podejmowanie przez konsumentów płynności i tym samym pozwala umieszczającym je traderom unikać kosztów spreadu. Wymagany depozyt zabezpieczający dla zleceń typu Bid/Offer jest rezerwowany natychmiast, gdy zlecenie zostaje zaakceptowane co oznacza,że mniej czasu jest potrzebne przy procesowaniu egzekucji. Dodatkowo użytkownicy mogą określić przedział czasowy przez jaki zlecenie może zostać podjęte w systemie (GTC - Ważne do anulowania / Ważne przez / Ważne do). Wszystkie te cechy sprawiają, że umieszczanie Bid/Offer jest wartościowym narzędziem dla handlu typu intraday.

Struktura Pozycji


W przypadku otwartych pozycji długiej i krótkiej dla tego samego instrumentu w zakładce "Zestawienie pozycji" (kierunek FLAT), jak najłatwiej zamknąć te pozycje, aby uniknąć zapłaty "cost of carry"?
W razie posiadania 2 pozycji (długiej oraz krótkiej) dla tego samego instrumentu, można użyć funkcji połączenia "Połącz pozycje". Prowizja od obrotu nie zostanie naliczona, gdyż przy połączeniu pozycji nie występuje handel.

Proces logowania


Kiedy klient otrzymuje dane do logowania do konta LIVE?
Dane do logowania są przekazywane nowym klientom e-mailem w dniu aktywacji konta.