Polityka overnight Dukascopy Bank dąży do zapewnienia atrakcyjnych kosztów przeniesienia (ang. cost of carry) dla klientów instytucjonalnych oraz detalicznych, w celu wzmocnienia swojej pozycji lidera w branży FX.

Polityka overnight na kontach klientów oparta jest o dynamicznie zmieniający się poziom aktywności handlowej (Aktywność Handlowa). Aktywność Handlowa obliczana jest na podstawie łącznego obrotu wolumenu na wszystkich kontach handlowych klienta, podzielonego przez sumę obróconego wolumenu oraz wolumenu overnight przez ostatnie 30 dni kalendarzowych.

Aktywność Handlowa
=
Wolumen Handlu*
Wolumen Handlu + Wolumen Overnight**
×
100%
 • *Sumą wszystkich zrealizowanych transakcji, z wyłączeniem rolowanych pozycji.
 • **Sumą zrolowanych pozycji.

Aktywność Handlowa obrazuje tendencję traderów do częstszego handlu Intraday, niż do przetrzymywania pozycji przez godzinę Settlement (godzinę rozliczeniową; czyli rolowania pozycji). Aktywność Handlowa jest obliczana codziennie, podczas godziny rozliczeniowej. Zgodnie z otrzymanym procentowym wynikiem, przyznawany jest odpowiednia Polityka Overnight:

Polityka Overnight Wymagana Aktywność Handlowa
Premium > 90%
Advanced > 20%
Regular ≤ 20%

Polityka Overnight Advanced używana jest domyślnie dla kont z brakiem statystyk handlowych przez ostatnie 30 dni i jest przyznawana jako poziom, który zapewnia atrakcyjne stawki swapowe. Konta z aktywnością handlową powyżej 90% mogą czerpać korzyści ze stawek swapowych Premium. Klienci są w stanie sprawdzić w raporcie "Rollovers", która Polityka Overnight obecnie przyznana jest dla ich konta. Przykłady kalkulacji Polityki Overnight znajdują się poniżej.

 • Przykład 1

  Przez ostatnie 30 dni kalendarzowych, trader otworzył 6 pozycji z wolumenem 1 milion każda i zamknął 5 z nich tego samego dnia. 1 pozycja została zrolowana.

  Obrócony wolumen otwarcia 6'000'000
  Wolumen zamknięty 5'000'000
  Wolumen poddany rolowaniu w ciągu 1 dnia 1'000'000
  Łączny obrócony wolumen 11'000'000
  Obrócony wolumen i wolumen overnight 12'000'000

  Aktywność Handlowa: 11'000'000 / 12'000'000 * 100% = 92%
  Polityka Overnight: Premium

  Przykład 2

  Przez ostatnie 30 dni kalendarzowych, trader otworzył jedną pozycję z wolumenem 1 milion i rolował ją przez 9 dni zanim została zamknięta.

  Obrócony wolumen otwarcia 1'000'000
  Wolumen zamknięty 1'000'000
  Wolumen poddany rolowaniu w ciągu 9 dni 9'000'000
  Łączny obrócony wolumen 2'000'000
  Obrócony wolumen i wolumen overnight 11'000'000

  Aktywność Handlowa: 2'000'000 / 11'000'000 * 100% = 18%
  Polityka Overnight: Regular

Prosimy pamiętać, że w niektórych dniach kalendarzowych zostaną zastosowane różne swapy, w związku z tym Twoje obliczenia swapów mogą się różnić od swapów, które zostały wycofane lub naliczone na Twoim koncie. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej.

Procedura Rolowania

Polityka overnight opisuje codzienny proces rolowania, który ma na celu dostosowanie wszelkiej istniejącej ekspozycji do kolejnego dnia handlowego. Proces ten jest również nazywany "position roll", "carry" lub "overnight swap".  Proces jest niezbędny, aby uniknąć pełnej dostawy gotówki dla handlowanych walut. Codziennie na koniec dnia, o 21:00 GMT lub o 22:00 GMT [w zależności od sezonu], wykonywana jest procedura rozliczeniowa. Para transakcji "rollover" zostanie zaksięgowana dla każdej otwartej pozycji - istniejąca ekspozycja zostanie zamknięta dla mijającego dnia handlowego po cenie rozliczeniowej i równocześnie otwarta dla nowego dnia handlowego po cenie rozliczeniowej +/- koszty overnight w pipsach, jak ukazano to w tabeli. Transakcje te są oznaczone jako "rollover close" oraz "rollover open" i można je zobaczyć w raporcie portfela i w raporcie dziennym. Dodatkowo klienci mogą zobaczyć wpływ przeniesienia (ang. "carry") w raporcie pozycji.

Dla głównych krajów, obliczanie swapów overnight jest zwykle oparte o stopy referencyjne banków centralnych ukazanych w tabeli poniżej. Stawki swapów overnight zmieniają się wraz ze zmianą różnicy stóp procentowych dla dwóch zaangażowanych walut. Niemniej jednak, należy podkreślić, że Dukascopy Europe używa swoich własnych stawek, które są oparte o swapy overnight obowiązujące na rynku międzybankowym.

Dla głównych krajów, obliczanie swapów overnight jest zwykle oparte o stopy referencyjne banków centralnych ukazanych w tabeli poniżej. Stawki swapów overnight zmieniają się wraz ze zmianą różnicy stóp procentowych dla dwóch zaangażowanych walut. Niemniej jednak, należy podkreślić, że Dukascopy Bank używa swoich własnych stawek, które są oparte o swapy overnight obowiązujące na rynku międzybankowym.

Dukascopy Bank wykorzystuje następujące stopy procentowe banków centralnych jako podstawę dla ustalania swojej polityki overnight. Należy podkreślić, iż Dukascopy Band dodaje również własne koszty przeniesienia (cost of carry) do stawek obowiązujących klientów.

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate

Konta bez swapów

Konta bez swapów są kontami handlowymi w zgodzie z islamskimi religijnymi zasadami.

Prowizja za overnight swap, która zazwyczaj zostaje pobierana z konta klienta jako różnica w cenie za „rollover close” i „rollover open”, w przypadku kont bez swapów nie jest pobierana. Oznacza to, że obie transakcje są zaksięgowane po takiej samej cenie. Klient nie płaci żadnych dodatkowych kosztów za otwarcie jakiejkolwiek pozycji na swoim handlowym koncie w Dukascopy Bank pod koniec każdego roboczego dnia (21:00/22:00 GMT letni/zimowy czas).

Aby zapobiec nadużyciom związanych z zasadami korzystania z kont bez swapów i uniknąć finansowych strat dla Dukascopy, stosowane są następujące środki ostrożności:

 • Oprócz standardowej prowizji płaconej przez klientów posiadających konta bez swapów, dodatkowa opłata w wysokości 5 USD za każdy milion USD za walutę i 7.5 USD za każdy milion USD za metale szlachetne i CFD.
 • Dukascopy oszacowuje szkody finansowe na podstawie różnicy pomiędzy dodatkową prowizją płaconą przez klientów a kwotą swap, która nie jest pobierana w związku z warunkami posiadania konta bez swapów. Jeśli różnica jest ujemna (deficyt) i stan konta nie pozwala na pełne pokrycie deficytu, Dukascopy blokuje kolejne transakcje poprzez zamknięcie otwartych pozycji i anulowanie aktywnych zleceń będących w trakcie realizacji

Deficyt jest obliczany raz dziennie podczas rozliczenia za pomocą ustalenia minimalnego poziomu Stop Loss.

Kwota deficytu będzie pobrana z konta jeśli:

 • klient nacisnął przycisk "Pay Deficit" w raporcie Polityka Overnight
 • stala się większa niż ekwiwalent USD 5000 lub 10% bilansu konta
 • polityka rolowania bez swapów została zakończona
 • dokonano całkowitej wypłaty środków z konta
 • ma zostać pobrana opłata za obsługę konta

Suma częściowej wypłaty środków z konta nie może być większa niż różnica pomiędzy stanem konta a deficytem.

W przypadku niezgodności pomiędzy obowiązującymi warunkami umowy korzystania z konta bez swapów a wszelkimi innymi umowami pomiędzy klientem a Dukascopy Bank, obowiązywać będą warunki umowy korzystania z konta bez swapów. Dukascopy Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z kont bez swapów, odmowy lub rezygnacji z nich według własnego uznania oraz do wypłaty środków z konta klienta celem pokrycia deficytu. 

Aby zapobiec nadużyciom związanych z zasadami korzystania z swap-free kont i uniknąć finansowych strat dla Dukascopy, stosowane są następujące środki ostrożności:

Procedura rozliczeniowa

Czynności rozliczeniowe są prowadzone każdego dnia oraz zawierają w sobie operacje po-handlowe takie jak: rozliczenie handlu, rollovers, prowizje od obrotu, dzienne zamiany zysków/strat oraz inne korekty na koniec dnia (proszę zapoznać się z informacjami związanymi z datą waluty oraz overnights zawartymi w Polityce overnight). Procedura rozliczeniowa  jest przeprowadzana o 21:00/22:00 GMT oraz odbywa się automatycznie w walucie bazowej rachunku. Saldo konta jest aktualizowane codziennie po dokonaniu procedury rozliczeniowej. Klienci mogą śledzić historię salda w różnych raportach poprzez platformę handlową lub przez dostęp na stronie internetowej.