Witamy w FX Community:Zaloguj się Rejestracja
Nie można wyświetlić listy użytkowników
użytkownik nieodnaleziony lub offline
Czym są CFD?Zakres rynkówCFD Monthly AdjustmentKorekta dywidendy dla CFDOvernight PolicyOpłaty handloweWymagania dot. depozytu zabezpieczającegoPlatformy handloweOtwórz KONTO LIVEOtwórz KONTO DEMO
 

Overnight Policy

Polityka overnight Dukascopy Europe dąży do zapewnienia atrakcyjnych kosztów przeniesienia (ang. cost of carry) dla klientów instytucjonalnych oraz detalicznych, w celu wzmocnienia swojej pozycji lidera w branży FX.

Polityka overnight na kontach klientów oparta jest o dynamicznie zmieniający się poziom aktywności handlowej (Aktywność Handlowa). Aktywność Handlowa obliczana jest na podstawie łącznego obrotu wolumenu na wszystkich kontach handlowych klienta, podzielonego przez sumę obróconego wolumenu oraz wolumenu overnight przez ostatnie 30 dni kalendarzowych.

Trading Activity =  Trading Volume  x 100%
Trading Volume + Overnight Volume

Ważne: Wolumen Overnight jest sumą zrolowanych pozycji. Wolumen Handlu jest sumą wszystkich zrealizowanych transakcji, z wyłączeniem rolowanych pozycji.

Aktywność Handlowa obrazuje tendencję traderów do częstszego handlu Intraday, niż do przetrzymywania pozycji przez godzinę Settlement (godzinę rozliczeniową; czyli rolowania pozycji). Aktywność Handlowa jest obliczana codziennie, podczas godziny rozliczeniowej. Zgodnie z otrzymanym procentowym wynikiem, przyznawany jest odpowiednia Polityka Overnight:

Polityka Overnight Wymagana Aktywność Handlowa
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

Polityka Overnight Advanced używana jest domyślnie dla kont z brakiem statystyk handlowych przez ostatnie 30 dni i jest przyznawana jako poziom, który zapewnia atrakcyjne stawki swapowe. Konta z aktywnością handlową powyżej 90% mogą czerpać korzyści ze stawek swapowych Premium. Klienci są w stanie sprawdzić w raporcie "Rollovers", która Polityka Overnight obecnie przyznana jest dla ich konta. Przykłady kalkulacji Polityki Overnight znajdują się poniżej.

Przykłady kalkulacji aktywności handlowej  Przykład 1:
Przez ostatnie 30 dni kalendarzowych, trader otworzył 6 pozycji z wolumenem 1 milion każda i zamknął 5 z nich tego samego dnia. 1 pozycja została zrolowana.

Obrócony wolumen otwarcia
6 000 000
Wolumen zamknięty
5 000 000
Wolumen poddany rolowaniu w ciągu 1 dnia
1 000 000
Łączny obrócony wolumen
11 000 000
Obrócony wolumen i wolumen overnight
12 000 000
Aktywność Handlowa: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
Polityka Overnight: Premium

 

Przykład 2:
Przez ostatnie 30 dni kalendarzowych, trader otworzył jedną pozycję z wolumenem 1 milion i rolował ją przez 9 dni zanim została zamknięta.

Obrócony wolumen otwarcia
1 000 000
Wolumen zamknięty
1 000 000
Wolumen poddany rolowaniu w ciągu 9 dni
9 000 000
Łączny obrócony wolumen
2 000 000
Obrócony wolumen i wolumen overnight
11 000 000
Aktywność Handlowa: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
Polityka Overnight: Regular

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności:
Prosimy mieć na uwadze, że w niektórych dniach kalendarzowych mogą zostać zastosowane swapy wielokrotne, a tym samym własne obliczenia odpowiednich punktów swapowych mogą różnić się od punktów swapowych pobieranych lub zapisywanych na koncie. W razie wątpliwości proszę skontaktować się z działem Support.
Procedura Rolowania

Polityka overnight opisuje codzienny proces rolowania, który ma na celu dostosowanie wszelkiej istniejącej ekspozycji do kolejnego dnia handlowego. Proces ten jest również nazywany "position roll", "carry" lub "overnight swap".  Proces jest niezbędny, aby uniknąć pełnej dostawy gotówki dla handlowanych walut. Codziennie na koniec dnia, o 21:00 GMT lub o 22:00 GMT [w zależności od sezonu], wykonywana jest procedura rozliczeniowa. Para transakcji "rollover" zostanie zaksięgowana dla każdej otwartej pozycji - istniejąca ekspozycja zostanie zamknięta dla mijającego dnia handlowego po cenie rozliczeniowej i równocześnie otwarta dla nowego dnia handlowego po cenie rozliczeniowej +/- koszty overnight w pipsach, jak ukazano to w tabeli. Transakcje te są oznaczone jako "rollover close" oraz "rollover open" i można je zobaczyć w raporcie portfela i w raporcie dziennym. Dodatkowo klienci mogą zobaczyć wpływ przeniesienia (ang. "carry") w raporcie pozycji. 

Aktualizacja punktów Swap

Dla głównych krajów, obliczanie swapów overnight jest zwykle oparte o stopy referencyjne banków centralnych ukazanych w tabeli poniżej. Stawki swapów overnight zmieniają się wraz ze zmianą różnicy stóp procentowych dla dwóch zaangażowanych walut. Niemniej jednak, należy podkreślić, że Dukascopy Europe używa swoich własnych stawek, które są oparte o swapy overnight obowiązujące na rynku międzybankowym.

Dukascopy Europe wykorzystuje następujące stopy procentowe banków centralnych jako podstawę dla ustalania swojej polityki overnight. Należy podkreślić, iż Dukascopy Europe dodaje również własne koszty przeniesienia (cost of carry) do stawek obowiązujących klientów.

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate
Konta bez swapów
Konta swap-free są kontami handlowymi pozostającymi w zgodzie z islamskimi religijnymi zasadami.
 

Prowizja za overnight swap, która zazwyczaj zostaje pobierana z konta klienta jako różnica w cenie za „rollover close” i „rollover open”, w przypadku kont swap-free nie jest pobierana. Oznacza to, że obie transakcje są zaksięgowane po takiej samej cenie. Klient nie płaci żadnych dodatkowych kosztów za otwarcie jakiejkolwiek pozycji na swoim handlowym koncie w Dukascopy Europe pod koniec każdego roboczego dnia (21:00/22:00 GMT letni/zimowy czas).

Aby zapobiec nadużyciom związanych z zasadami korzystania z swap-free kont i uniknąć finansowych strat dla Dukascopy, stosowane są następujące środki ostrożności:

Oprócz standardowej prowizji płaconej przez klientów posiadających swap-free konta, dodatkowa opłata w wysokości 5 USD za każdy milion USD za walutę i 7.5 USD za każdy milion USD za metale szlachetne i CFD.

Dukascopy oszacowuje szkody finansowe na podstawie różnicy pomiędzy dodatkową prowizją płaconą przez klientów a kwotą swap, która nie jest pobierana w związku z warunkami posiadania swap-free konta. Jeśli różnica jest ujemna (deficyt) i stan konta nie pozwala na pełne pokrycie deficytu, Dukascopy blokuje kolejne transakcje poprzez zamknięcie otwartych pozycji i anulowanie aktywnych zleceń będących w trakcie realizacji. Deficyt jest obliczany raz dziennie podczas rozliczenia za pomocą ustalenia minimalnego poziomu Stop Loss.

Kwota deficytu będzie pobrana z konta jeśli:

  • klient nacisnął przycisk "Pay Deficit" w raporcie Polityka Overnight;
  • stala się większa niż ekwiwalent USD 5000 lub 10% bilansu konta;
  • polityka rolowania swap-free została zakończona;
  • dokonano całkowitej wypłaty środków z konta;
  • ma zostać pobrana opłata za obsługę konta.

Suma częściowej wypłaty środków z konta nie może być większa niż różnica pomiędzy stanem konta a deficytem. W przypadku niezgodności pomiędzy obowiązującymi warunkami umowy korzystania z swap-free konta a wszelkimi innymi umowami pomiędzy klientem a Dukascopy Europe, obowiązywać będą warunki umowy korzystania z swap-free konta. Dukascopy Europe zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania z swap-free kont, odmowy lub rezygnacji z nich według własnego uznania oraz do wypłaty środków z konta klienta celem pokrycia deficytu.

Każdy klient, działający indywidualnie posiada prawo do aktywowania/anulowania warunków odnoszących się do swap-free konta, w dowolnym czasie w sposób przedstawiony poniżej:


 

Procedura rozliczeniowa

Czynności rozliczeniowe są prowadzone każdego dnia oraz zawierają w sobie operacje po-handlowe takie jak: rozliczenie handlu, rollovers, prowizje od obrotu, dzienne zamiany zysków/strat oraz inne korekty na koniec dnia (proszę zapoznać się z informacjami związanymi z datą waluty oraz overnights zawartymi w Polityce overnight). Procedura rozliczeniowa  jest przeprowadzana o 21:00/22:00 GMT oraz odbywa się automatycznie w walucie bazowej rachunku. Saldo konta jest aktualizowane codziennie po dokonaniu procedury rozliczeniowej. Klienci mogą śledzić historię salda w różnych raportach poprzez platformę handlową lub przez dostęp na stronie internetowej.


Dukascopy Europe IBS AS wykorzystuje pliki cookie w celu personalizacji treści i poprawy komfortu użytkowania. Klikając Zgadzam się lub kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie - więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.