Dukascopy Europe IBS AS (zarejestrowana w UE spółka córka Dukascopy Bank, Szwajcaria) oferuje dla profesjonalnych uczestników rynku możliwość integracji przez FIX API. Dukascopy FIX API jest oparte o protokół FIX4.4. Jest on stosowany do odbioru notowań w trybie rzeczywistym, składania zleceń, ustawiania / modyfikowania / anulowania zleceń oraz otrzymywania automatycznych powiadomień o działaniach handlowych.

Przy użyciu połączenia FIX API, użytkownicy wciąż mogą korzystać ze standardowych platform handlowych Dukascopy Europe, z ich podstawowymi funkcjami. Niemniej jednak, metoda kalkulacji stosowana w kontach FIX API (tryb pozycji netto / global) jest inna.

POCZĄTKOWE WYMAGANIA LIVE:

Minimalne wymagania, aby otworzyć konto API - kliknij tutaj.

Dokumentacja

Schematy połączeń

Użytkownicy FIX API Dukascopy Europe mogą wybrać jeden z dwóch schematów połączenia:

Schemat "1" jest używany w celu bezpośredniego łączenia do pojedynczych kont w Dukascopy Europe, bez udostępniania jakichkolwiek danych rozwiązaniu lub oprogramowaniu podmiotu trzeciego.

Schemat "2" pozwala na bardziej złożone połączenia z udziałem wielu kont w Dukascopy Europe lub przy użyciu bazy danych lub oprogramowania podmiotu trzeciego.