MetaTrader 4 jest dobrze znaną platformą handlową, cenioną przez wielu użytkowników na całym świecie. Dukascopy Europe Nie ma potrzeby podpinania mostów zewnętrznych dostawców - Dukascopy Bank oferuje możliwość skorzystania z bezpośredniego połączenia z szwajcarskim rynkiem SWFX dostarczonym przez Dukascopy.

Należy pamiętać, że warunki handlu, lista instrumentów, swapy różnią się od standardowego rachunku walutowego, który jest otwarty do handlu na platformie JForex. Poniższe sekcje opisują specyfikację handlu.

Specyfikacje handlowe

Dane techniczne Opis
Waluta konta USD, EUR, GBP, CHF, PLN
Waluta depozytu USD, CHF, EUR, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, CNH, SEK, SGD, TRY, XAU, ZAR
Lista Instrumentów AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/SGD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, CHF/SGD, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NOK, EUR/NZD, EUR/PLN, EUR/SEK, EUR/SGD, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/NZD, GBP/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/USD, SGD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, USD/NOK, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD, USD/ZAR, XAU/USD
Dźwignia finansowa 1:30
Maks Ekspozycja Netto 5'000'000 w bazowej walucie / 50 lotów dla FX

3'800 uncji / 38 loty dla XAU/USD
Min Lot 0.01 lot (1 lot = 100'000 jednostek dla FX lub 100 uncji dla XAU)
Poziom Margin Call 100%
Poziom Stop Out 50%
Close By Wyłączone
Rodzaj Egzekucji Rynek
Hedging Dozwolone
Strategie Automatyczne Dozwolone
Trailing Stop Dozwolone
Maksymalna liczba zleceń 1'000
Czas Serwera MT4 Czas Letni  = GMT+3
Czas Zimowy = GMT+2

Tabela Prowizji

Stawka prowizji od wolumenu ustalana jest dynamicznie i zależy od Depozytu Netto, Kapitału i Obrotu Handlu zgodnie z Tabelą prowizji Dukascopy. Oprócz standardowych opłat, przy handlu na platformie MetaTrader 4, pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 1 USD za 1 lot (10 USD za 1 milion USD).

Prowizja od obrotu na rachunkach MT4 jest obliczana dla pełnej transakcji (otwarcie i zamknięcie za jednym razem) i jest pobierana przy otwarciu pozycji w walucie rachunku. Prowizja za obrót jest obliczana na podstawie kwoty podstawowej i przewalutowywana na walutę konta klienta. Stawka prowizji od obrotu handlu podana w poniższej tabeli wyrażona jest w dolarach amerykańskich na 1 lot ( 100'000 & nbsp; USD).

Depozyt Netto lub Kapitał
(ekwiwalent w USD)
Prowizja od obrotu w USD za 1 lot
Waluty XAU/USD
5'000 9 12.5
≥ 5'000 8.6 11.9
≥ 10'000 8 11
≥ 25'000 7 9.5
≥ 50'000 5.6 7.4
≥ 250'000 5.2 6.8
≥ 500'000 5 6.5
≥ 1'000'000 4.8 6.2
≥ 5'000'000 4.4 5.6
≥ 10'000'000 4 5

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

The initial margin requirements are defined according to the standard margin policy of Dukascopy Europe. 

Maksymalny limit ekspozycji netto

Maksymalna ekspozycja netto dla każdej pary walutowej na jednym rachunku transakcyjnym MT4 jest ograniczona do 5 milionów jednostek waluty bazowej (lub 50 lotów na MT4). W przypadku metali szlachetnych (tylko XAU/USD) ekspozycja netto jest ograniczona do 3'800 uncji (lub 38 lotów MT4).

Zlecenia Stop Loss lub Take Profit są odrzucane, a oczekujące zamówienia nie są składane przez system, jeśli egzekucja tych zleceń prowadzi do przekroczenia maksymalnych limitów ekspozycji netto.

Dukascopy Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego i limitów ekspozycji według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia.

Polityka dotycząca depozytu zabezpieczającego oraz Margin Cut

Poziom depozytu zabezpieczającego to wskaźnik pokazujący kwotę dostępnego depozytu zabezpieczającego na utrzymanie otwartych pozycji na rachunku handlowym. Jest pokazany w procentach w czasie rzeczywistym i obliczany w następujący sposób:

  Kapitał  
Poziom depozytu zabezpieczającego =                                 x 100
  Depozyt wykorzystany  

System transakcyjny Metatrader 4 4 stale kontroluje poziom kapitału zabezpieczającego wszystkich otwartych pozycji w czasie rzeczywistym i automatycznie likwiduje pozycje, gdy poziom kapitału zabezpieczającego poniżej wstępnie zdefiniowanej wartości.

Poziom depozytu zabezpieczającego Opis
> 100% Normalny status
≤ 100% Margin call: Konto osiągnęło status ostrzeżenia.
≤ 50% Stop Out: najbardziej stratne pozycje są automatycznie zamykane do momentu, aż poziom kapitału zabezpieczającego ponownie osiągnie ponad 50%.

Polityka Overnight

Polityka overnight dla kont MT4 jest ustawiona na pozime Regular dla kont FX.

Kwota swapu jest obliczana automatycznie na koniec każdego dnia handlowego. Dla swapów od środy do czwartku, do rachunku odejmowany/dodawany jest potrójny swap. W przypadku USD/CAD, swapy są trzykrotne od czwartku do piątku. W zależności od dni świątecznych, dokładne obliczenia mogą się różnić .

Należy mieć na uwadze, że konta typu "swap-free" nie są obsługiwane na platformie MT4.

Należy pamiętać, że w niektóre dni kalendarzowe muszą być zastosowane wielokrotne swapy, w związku z czym własne obliczenia punktów swapowych mogą się różnić od punktów swap faktycznie naliczonych lub uznanych do rachunku. W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszym działem Support.

Informacje handlowe

Przeczytaj ważne informacje na temat handlu MetaTrader4.

Raporty online
Oprócz historii rachunku dostępnej na platformie MetaTrader 4, Dukascopy udostępnia klientom własne raporty online. Zalecamy okresowe sprawdzanie raportów online dla historycznych lub najbardziej aktualnych wyciągów z konta. Ponieważ raporty online Dukascopy są głównym sprawozdaniem finansowym konta handlowego, zalecamy regularne monitorowanie synchronizacji między MetaTrader 4 a Raportami online Dukascopy i w razie potrzeby informowanie Dukascopy o wszelkich rozbieżnościach, tak szybko, jak to możliwe.

Saldo MT4 Balance vs saldo na koniec dnia
Należy zwrócić uwagę, że salda rachunku w MetaTrader 4 i Raportach online mogą się różnić. Saldo na platformie MetaTrader 4 obejmuje zyski/straty tylko z pozycji zamkniętych i zmienia się za każdym razem, gdy zlecenie jest zamykane, podczas gdy saldo w Raportach online reprezentuje saldo na koniec dnia, które składa się zarówno z zamkniętych, jak i otwartych Z/S obliczonych w godzinie rozliczeniowej. Należy również pamiętać, że dwa salda nie są identyczne, chyba że wszystkie pozycje są zamknięte na platformie.

Wiadomości odrzucenia
W przypadku odrzucenia zamówienia z różnych przyczyn (brak płynności, cena pozarynkowa lub maksymalna ekspozycja netto) platforma MT4 wyświetla ten sam standardowy komunikat message — [Trading jest wyłączony].

Częściowa egzekucja
Częściowa egzekucja może nastąpić zarówno na zleceniach otwarcia i zamknięcia z powodu niskiej płynności lub wtedy, gdy osiągnięta zostanie maksymalna ekspozycja netto na danym instrumencie. Po częściowym zamknięciu zlecenia automatycznie tworzony jest nowy ticket zlecenia z pozostałą kwotą zlecenia i tymi samymi poziomami Stop Loss i Take Profit, jeśli są dodane. Należy pamiętać, że pole comment jest nadpisywane zarówno w zleceniu oryginalnym, jak i podrzędnym.

Brak Close By
Należy zauważyć, że Dukascopy nie obsługuje funkcji Close By ze względu na ograniczenia techniczne.

Brak globalnego Stop Loss
Należy pamiętać, że konta MetaTrader 4 nie mają funkcji globalnego poziomu Stop loss, która umożliwia automatyczne likwidowanie wszystkich pozycji, jeśli kapitał własny spadnie poniżej określonego poziomu.

Brak dźwigni weekendowej
Nie stosuje się automatycznego obniżenia dźwigni na weekend przed weekendem, jak na standardowych kontach handlowych. Klienci chcący zmniejszyć ekspozycję przed weekendem powinni zamknąć i ręcznie dostosować transakcje.

Reset Hasła
Funkcja resetowania hasła dla haseł master i investor (read-only) jest wyłączona na platformie MetaTrader 4. Aby zresetować hasło master, należy użyć raportów online. Aby zresetować hasło investor (read-only), skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

Czas Serwera MT4
Czas serwera MT4 jest ustawiony na GMT+3/GMT+2 (czas letni / zimowy) w celu dopasowania do końca dnia handlowego w USA (New York 5 p.m. EST). W rezultacie, gdy handel kończy się w Nowym Jorku o 5 p.m., dzienna świeca zamyka się w Metatrader 4. Ten czas odpowiada również czasowi, w którym swapy są stosowane do otwartych pozycji.