Witamy w FX Community:Zaloguj się Rejestracja
Nie można wyświetlić listy użytkowników
użytkownik nieodnaleziony lub offline

Opłaty za usługę powiadomień SMS

Dukascopy Europe oferuje swoim klientom możliwość otrzymywania powiadomień SMS na temat wskazanych wydarzeń na ich rachunkach handlowych, o wybranych zdarzeniach rynkowych lub gdy cena określona przez użytkownika została osiągnięta. Usługa jest dostępna dla wszystkich klientów handlujących prawdziwymi środkami.

Opłaty za powiadomienia SMS (Short Message Service) są pobierane w EUR za każdą wiadomość wysłaną do klienta zgodnie z wybraną przez niego subskrypcją. Opłaty są przeliczane na walutę bazową rachunku klienta i są pobierane o godzinie rozliczeniowej.

Dukascopy Europe oferuje każdemu klientowi 20bezpłatnych wiadomości SMS miesięcznie.  Każda wiadomości powyżej tej liczby kosztuje 0,07 EUR. Pobrane prowizje pojawiają się codziennie w oddzielnym wpisie w Raporcie portfela klienta.

Cena ta dotyczy każdej wiadomości SMS wysłanej do operatora telefonicznego klienta. Aby poznać więcej szczegółów usługi oraz warunki dostarczania, zapoznaj się z odpowiednią sekcją Wiki.

Proszę zauważyć, iż wiadomości SMS nie są szyfrowane oraz że istnieje ryzyko, iż nieautoryzowane osoby trzecie mogą je przechwycić lub posiadać do nich dostęp. Ponieważ wiadomości są wysyłane z Dukascopy Europe, osoby trzecie mogą dojść do wniosku, iż posiadają Państwo konto w naszej firmie inwestycyjnej.