Witamy w FX Community:Zaloguj się Rejestracja
Nie można wyświetlić listy użytkowników
użytkownik nieodnaleziony lub offline
Główne cechySposoby zasilenia kontaWymagania dot. depozytu zabezpieczającegoPolityka overnightPowiadomienia SMS
 

Wymagania dot. depozytu zabezpieczającego

Transakcje przeprowadzone na rynku SWFX mogą być dokonywane w oparciu o efekt dźwigni finansowej, co umożliwia klientowi egzekucję transakcji większych niż depozyt i zwiększenie wpływu zmiany ceny. Wielowalutowa ekspozycja na rachunku jest limitowana całkowitą linią handlową, która jest obliczana jako wynik mnożenia Kapitału i dźwigni ustalonej z Dukascopy Europe.

Maksymalne wartości dźwigni mające zastosowanie do każdego instrumentu można znaleźć w poniższej tabeli:

* Jeżeli kapitał na rachunku handlowym wynosi mniej niż 20 EUR lub równowartość w innej walucie, konto może zostać zablokowane przez Dukascopy Europe.

Minimalny poziom depozytu zabezpieczającego

W celu ochrony klientów przed powstaniem zobowiązań większych niż ich kapitał, i aby uchronić Dukascopy Europe przed związanymi z tym ryzykami, obowiązuje następująca polityka minimalnego poziomu depozytu zabezpieczającego: Minimalny wymagany kapitał na koncie tradera indywidualnego to 20 EUR. Dla kont o innej walucie bazowej, minimalna kwota kapitału jest obliczana za pomocą kursu wymiany z ostatniego rozliczenia. Jeżeli poziom kapitału na rachunku osiągnie minimalny poziom depozytu zabezpieczającego, wszystkie otwarte pozycje mogą zostać zamknięte i konto może zostać zablokowane.

Minimalny poziom depozytu zabezpieczającego wymagany do otwarcia pozycji zależy od ustalonej dźwigni, pary walutowej oraz obecnej ceny rynkowej.

Użycie dźwigni

Użycie dźwigni jest wskaźnikiem pokazującym jaka część zabezpieczenia jest obecnie użyta przez ekspozycję na rachunku handlowym. Jest ono wyświetlane w procentach w trybie rzeczywistym i jest obliczane następująco:

  Użyte środki  
Użycie dźwigni =                                 x 100
  Kapitał  

Należy pamiętać, że Użyte środki równają się ekspozycji podzielonej przez dźwignię.

Przykład:
Pozycja na 1 milion EUR/USD po cenie 1.2000
Ekspozycja na koncie = 1.200.000 
USD
Zysk/Strata = 0
Dźwignia dostępna dla 
EUR/USD = 1:20
Kapitał= USD 100.000
Użyte środki = Ekspozycja na koncie / Dźwignia = 1.200.000 USD / 30 = 40.000 USD
Użycie dźwigni = Użyte środki / Kapitał = 40.000 / 100.000 = 40%

Polityka margin call i margin cut

Margin call - wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (Użycie dźwigni >100%) oznacza sytuację, w której klient zgodnie z zasadami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego nie może zwiększać ekspozycji na swoim koncie. Klient może jedynie zamknąć istniejące niezhedgowane pozycje lub zhedgować obecne pozycje w celu zmniejszenia ekspozycji. Pomimo osiągnięcia poziomu margin call, pozycje nie zostaną zamknięte automatycznie. Automatyczny system anuluje wszystkie umieszczone zlecenia bid/offer, które mogą doprowadzić do zwiększenia ekspozycji.

Margin cut lub poziom cut-off (Użycie dźwigni ≥ 200%) - jeżeli użycie dźwigni osiągnie lub przekroczy 200%, Dukascopy Europe ma prawo (lecz nie obowiązek) całkowitego zredukowania ekspozycji klienta poprzez zamknięcie istniejących pozycji oraz anulowanie zleceń oczekujących. 

 Użycie dźwigni Opis
0% Brak ekspozycji
<100% Normalny stan
≥100%

Margin call: trader nie jest w stanie zwiększyć ekspozycji na koncie, jeżeli użycie dźwigni jest wyższe niż 100%

≥200%

Margin cut: system automatycznie zamyka wszystkie pozycje i anuluje zlecenia oczekujące.


Maksymalna ekspozycja instrumentów CFD na pojedyncze akcje

Maximum exposure per single stock CFD is 100,000 USD or equivalent in other currencies. Clients may request to increase maximum exposure to 250,000 USD, in this case leverage will be reduced to 1:2 from default setting of 1:5. Maksymalna ekspozycja na pojedynczych akjcach CFD wynosi 100 000 USD lub równowartość w innej walucie. Klienci mogą żądać zwiększenia maksymalnej ekspozycji do 250 000 USD, w tym przypadku dźwignia zostanie zmniejszona do 1:2 z domyślnego ustawienia 1: 5.

Rynek Maksymalna ekspozycja
dla udziałów CFD
Austria
100,000 EUR
Belgium
100,000 EUR
Denmark
750,000 DKK
Finland
100,000 EUR
France
100,000 EUR
Germany
100,000 EUR
Hong Kong
780,000 HKD
Netherlands
100,000 EUR
Norway
900,000 NOK
Portugal
100,000 EUR
Spain
100,000 EUR
Sweden
950,000 SEK
Switzerland
100,000 CHF
UK
90,000 GBP
US
100,000 USD

Maksymalna ekspozycja instrumentów

Maksymalna ekspozycja netto na każdej parze walutowej, na pojedynczym koncie handlowym jest ograniczona do 25 milionów waluty bazowej instrumentu, z wyjątkiem dla par USD/HUF, EUR/HUF, USD/CZK, EUR/CZK, USD/RON, USD/ILS, USD/THB, których maksymalna ekspozycja jest ograniczona do 1 miliona waluty bazowej. Dla metali szlachetnych oraz instrumentów CFD, maksymalna ekspozycja netto kształtuje się następująco:

Instrument Maksymalna ekspozycja dla kontraktów (dla CFD) /
Oz (dla metali szlachetnych)
BRENT.CMD/USD 650
LIGHT.CMD/USD 650
GAS.CMD/USD 4 500
DIESEL.CMD/USD 1 800
COFFEE.CMD/USX 940 000
COCOA.CMD/USD 225
SUGAR.CMD/USD 1 430
COTTON.CMD/USX 685 000
OJUICE.CMD/USX 410 000
COPPER.CMD/USD 8 000
USA500.IDX/USD 1 000
USATECH.IDX/USD 300
USA30.IDX/USD 100
USSC2000.IDX/USD 2 000
DEU.IDX/EUR 250
GBR.IDX/GBP 350
FRA.IDX/EUR 500
AUS.IDX/AUD 750
JPN.IDX/JPY 20 000
HKG.IDX/HKD 1 000
CHE.IDX/CHF 350
ESP.IDX/EUR 300
EUS.IDX/EUR 900
XAU/USD 1 500
XAG/USD 40 000
BTC/USD 30 000 USD equivalent
ETH/USD 30 000 USD equivalent
LTC/USD 30 000 USD equivalent
CHI.IDX/USD 200
DOLLAR.IDX/USD 25 000
NLD.IDX/EUR 4 550
SGD.IDX/SGD 11 220
IND.IDX/USD 270
PLN.IDX/PLN 1 545
BUND.TR/EUR 10 000
UKGILT.TR/GBP 10 000
USTBOND.TR/USD 10 000

Klienci mogą zlecić usunięcie/podwyższenie maksymalnego limitu ekspozycji.

W takim przypadku obniżona zostanie dźwignia na rachunku i dźwignia na poszczególnych instrumentach.

Informacja o ryzyku

Handel walutami na rynku Forex przy użyciu efektu dźwigni finansowej wiąże się z dużym ryzykiem i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Zaleca się utrzymywanie użycia dźwigni na normalnym poziomie. Klient musi zawsze pamiętać, że handel przy użyciu efektu dźwigni finansowej zwiększa zarówno potencjalne straty, jak i potencjalne zyski, oraz że zainwestowane środki mogą zostać szybko stracone w sytuacjach, gdy ceny rynkowe cechują się dużą zmiennością tworząc potencjalnie niekorzystne środowisko dla uczestnika używającego dźwigni na wysokim poziomie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie wystarczającego depozytu zabezpieczającego w relacji do istniejących pozycji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kont ECN Dukascopy Europe, proszę do nas napisać na: wyślij do nas wiadomość, zadzwonić do nas na: +371 67 399 000 lub poprosić o oddzwonienie.

 


Dukascopy Europe IBS AS wykorzystuje pliki cookie w celu personalizacji treści i poprawy komfortu użytkowania. Klikając Zgadzam się lub kontynuując korzystanie ze strony, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie - więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.