JForex API udostępnia możliwość rozwoju własnych aplikacji przy użyciu języka programistycznego Java. Biblioteka klienta API może być podłączona do systemu klienta. API komunikuje się bezpośrednio z serwerami handlowymi Dukascopy przez bezpieczne i uwierzytelnione sesje internetowe. Nie jest wymagane uruchamianie platformy JForex w tym samym czasie, lecz platforma może być używana do monitorowania w trybie rzeczywistym akcji podejmowanych przez system klienta.

Aby rozpocząć pracę z JForex Software Development Kit (JForex SDK), proszę pobrać i zaimportować je do Java Integrated Development Environment (IDE) własnego wyboru:

JForex SDK zawiera przykłady:

  • działania strategii z rzeczywistymi notowaniami,
  • testowania strategii na danych historycznych,
  • testowania strategii na danych historycznych w trybie wizualnym.

Przegląd JForex SDK (EN) opisuje jak modyfikować i poprawiać powyższe przypadki użycia.

W celu rozwijania strategii, proszę zacząć od zapoznania się z przeglądem Strategy API (EN).

Najnowsze JForex SDK dependencies można zawsze znaleźć w publicznym Dukascopy Maven repository (EN), co oznacza, że można skonfigurować swój projekt tak, aby zawsze używać najnowszej wersji JForex API.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat JForex i innych tematów związanych z handlem, proszę napisać do nas na: [email protected]opy.eu, zadzwonić do nas na: +371 67 399 000 lub poprosić o oddzwonienie.