Tabela opłat i prowizji

W zależności od usług Dukascopy Bank SA używanych przez klienta, różne prowizje mogą mieć zastosowanie.

 • Prowizja od obrotu jest naliczana w walucie podstawowej, dla każdej transakcji otwarcia lub zamknięcia. Stawka prowizji od obrotu jest wyrażona w USD za 1 milion USD handlu.

  Prowizja od obrotu jest przeliczana na walutę bazową konta klienta.

  Dla klientów handlujących samodzielnie (Traderzy Indywidualni)

  Stawka prowizji od obrotu zależy od Depozytu Netto, Kapitału oraz Wolumenu Handlu zgodnie z poniższym objaśnieniem:

  Depozyt Netto*
  (ekwiwalent w USD)
  Prowizja od obrotu w USD za 1 milion USD
  Depozyt w Dukascopy Bank Gwarancją bankową
  Waluty Metale szlachetne, CFD** Waluty Metale szlachetne
  5'000 35 52.5 N/D N/D
  ≥ 5'000 33 49.5 N/D N/D
  ≥ 10'000 30 45 N/D N/D
  ≥ 25'000 25 37.5 N/D N/D
  ≥ 50'000 18 27 18 27
  ≥ 250'000 16 24 18 27
  ≥ 500'000 15 22.5 18 27
  ≥ 1'000'000 14 21 18 27
  ≥ 5'000'000 12 18 18 27
  ≥ 10'000'000 10 15 18 27
  • *Depozyt Netto - suma wszystkich depozytów pomniejszona o sumę wszystkich wypłat wyrażona w ekwiwalencie USD.
  Kapitał*
  (ekwiwalent w USD)
  Prowizja od obrotu w USD za 1 milion USD
  Depozyt w Dukascopy Bank Gwarancją bankową
  Waluty Metale szlachetne, CFD** Waluty Metale szlachetne
  5'000 35 52.5 N/D N/D
  ≥ 5'000 33 49.5 N/D N/D
  ≥ 10'000 30 45 N/D N/D
  ≥ 25'000 25 37.5 N/D N/D
  ≥ 50'000 18 27 18 27
  ≥ 250'000 16 24 18 27
  ≥ 500'000 15 22.5 18 27
  ≥ 1'000'000 14 21 18 27
  ≥ 5'000'000 12 18 18 27
  ≥ 10'000'000 10 15 18 27
  • *Kapitał — wartość środków na rachunku klienta oszacowana jako ekwiwalent USD o godzinie rozliczeniowej.
  Wolumen Handlu*
  (ekwiwalent w USD)
  Prowizja od obrotu w USD za 1 milion USD
  Depozyt w Dukascopy Bank Gwarancją bankową
  Waluty Metale szlachetne, CFD** Waluty Metale szlachetne
  < 5  milionów 35 52.5 35 52.5
  ≥ 5  milionów 33 49.5 33 49.5
  ≥ 10  milionów 30 45 30 45
  ≥ 25  milionów 25 37.5 25 37.5
  ≥ 50  milionów 18 27 18 27
  ≥ 250  milionów 16 24 16 24
  ≥ 500  milionów 15 22.5 15 22.5
  ≥ 1 miliard 14 21 14 21
  ≥ 2 miliardy 12 18 12 18
  ≥ 4 miliardy 10 15 10 15
  • *Wolumen Handlu - wolumen transakcji wykonanych w ciągu ostatnich 30 dni w ekwiwalencie USD.
  • **Dla kontraktów CFD na pojedyncze akcje stosuje się inny system prowizji (zobacz "Prowizja dla kontraktów CFD, ETF CFD na pojedyncze akcje").

  W przypadku gdy Depozyt Netto, Kapitał i Wolumen Handlu wskazują na różne stawki prowizyjne, Dukascopy Bank stosuje tą najniższą (jak pokazano w poniższych przykładach).

  W przypadku Traderów Indywidualnych z kilkoma kontami depozytowymi w Dukascopy Bank, Depozyt Netto, Kapitał i Wolumen Handlu są kumulowane w celu ustalenia jednej stawki prowizji od obrotu dla wszystkich kont depozytowych.

  Prowizja od obrotu jest ustalana codziennie o każdej godzinie rozliczeniowej. Zdefiniowana stawka będzie stosowana w kolejnym dniu handlowym.

  Prowizje handlowe za handel na platformie MetaTrader 4

  Oprócz standardowych opłat, przy handlu na platformie MetaTrader 4, pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 1 USD za 1 lot (10 USD za 1 milion USD).

  Prowizja od obrotu na rachunkach MT4 jest obliczana dla pełnej transakcji (otwarcie i zamknięcie za jednym razem) i jest pobierana przy otwarciu pozycji w walucie rachunku. Prowizja za obrót jest obliczana na podstawie kwoty podstawowej i przewalutowywana na walutę konta klienta.

  Prowizja dla kontraktów CFD na pojedyncze akcje oraz ETF CFD

  Rynek Prowizja od obrotu Minimalna prowizja
  Austria EUR 0.10% wartości handlowej EUR 8.00
  Belgia EUR 0.10% wartości handlowej EUR 8.00
  Dania DKK 0.10% wartości handlowej DKK 60.00
  Finlandia EUR 0.10% wartości handlowej EUR 8.00
  Francja EUR 0.10% wartości handlowej EUR 8.00
  Niemcy EUR 0.10% wartości handlowej EUR 8.00
  Hongkong HKD 0.15% wartości handlowej HKD 30.00
  Włochy EUR 0.1% wartości handlowej EUR 4.00
  Irlandia EUR 0.06% wartości handlowej EUR 5.00
  Japonia    JPY 0.18% wartości handlowej JPY 1000
  Holandia EUR 0.10% wartości handlowej EUR 8.00
  Norwegia NOK 0.10% wartości handlowej NOK 80.00
  Portugalia EUR 0.10% wartości handlowej EUR 8.00
  Hiszpania EUR 0.10% wartości handlowej EUR 8.00
  Szwecja SEK 0.10% wartości handlowej SEK 80.00
  Szwajcaria CHF 0.10% wartości handlowej CHF 8.00
  Anglia GBP 0.10% wartości handlowej GBP 7.00
  Stany Zjednoczone USD 0.02 za akcję USD 10.00

  W przypadku klientów, którzy ustanowili zewnętrznego zarządzającego lub pełnomocnika

  Stawka prowizji od obrotu może wynosić do maksymalnie 100 USD za 1 milion USD handlu. 

  Wszystkie prowizje od obrotu są przeliczane na walutę bazową rachunku klienta w momencie wykonania transakcji według obecnego kursu wymiany spot Dukascopy Bank SA skorygowanego o opłatę w wysokości 0,5%.

  W przypadku kont bez swapów do standardowej prowizji od obrotu doliczana jest dodatkowa prowizja 5 USD za za 1 milion USD przy handlu walutami i 7.5 USD za 1 milion USD przy handlu metalami szlachetnymi.

  Przykłady wyliczania prowizji od obrotu w zależności od Depozytu Netto, Kapitału oraz Wolumenu Handlu:

  Przykład 1

  Waluta bazowa konta klienta USD
  Depozyt Netto w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej 50'000
  Kapitał w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej 48'900
  Wolumen Handlu dla ostatnich 30 dni 10  milionów
  Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Depozytu Netto USD 18
  Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Kapitału USD 25
  Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Wolumenu Handlu USD 30
  Stosowana stawka prowizji USD 18

  Handel dokonany kolejnego dnia handlowego: BUY USD/CHF 2'000'000
  Prowizja od obrotu: USD 2 × 18 = USD 36

  Przykład 2

  Waluta bazowa konta klienta CHF
  Depozyt Netto w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej 5'000
  Kapitał w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej 18'700
  Wolumen Handlu dla ostatnich 30 dni 5 million
  Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Depozytu Netto USD 33
  Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Kapitału USD 30
  Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Wolumenu Handlu USD 33
  Stosowana stawka prowizji USD 30

  Handel dokonany kolejnego dnia handlowego: BUY EUR/USD 100'000
  Kurs EUR / CHF 1,4750 skorygowany o opłatę za konwersję 0,5%
  Prowizja od obrotu: EUR 0.1 × 1.4750 × 30 = CHF 4.43

  Przykład 3

  Waluta bazowa konta klienta USD
  Depozyt Netto w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej 5'000
  Kapitał w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej 14'200
  Wolumen Handlu dla ostatnich 30 dni 84 million
  Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Depozytu Netto USD 33
  Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Kapitału USD 30
  Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Wolumenu Handlu USD 18
  Stosowana stawka prowizji USD 18

  Handel dokonany kolejnego dnia handlowego: BUY USD/CAD 1'000'000
  Prowizja od obrotu: USD 1 × 18 = USD 18

  Dla klientów zarządzanych przez Dukascopy Bank (LP PAMM)

  Stawka prowizji od wolumenu jest uznaniowa przez Dukascopy Bank między 25 USD a 0 USD za obrócony 1 mln USD. Aktualnie stosowana stawka i historia są dostępne na stronie internetowej LP PAMM .

 • Polityka overnight

 • Wealth management (LP PAMM) - opłaty i prowizje

 • W celu zawarcia kontraktu opcyjnego, klient musi zapłacić premię opcyjną równą wielkości kontraktu. Premia opcyjna jest automatycznie pobierana przez Dukascopy Bank z rachunku klienta przed otwarciem każdego kontraktu opcyjnego danego klienta. Jeżeli na rachunku klienta nie ma wystarczających środków do zapłacenia premii opcyjnej, Dukascopy Bank automatycznie dostosowuje rozmiar kontraktu i/lub odrzuca zlecenie/a klienta.

  Dukascopy Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza premią opcyjną za wejście w kontrakt na opcjach binarnych. Niemniej jednak, klient rozumie i akceptuje, iż różnica między rynkowymi cenami BID i ASK (tzw. spread) występująca na wszystkich instrumentach dostępnych do handlu wpływa negatywnie na prawdopodobieństwo zysku. Należy pamiętać, iż cena "strike" dla opcji typu "góra" (ang. "Up") jest oparta o cenę ASK, lecz cena stosowana w momencie wygaśnięcia opcji do określenia czy opcja jest w cenie, czy też poza ceną (ang. In-the-money, Out-of-the-money), jest oparta o cenę BID. Analogicznie, w przypadku opcji typu "dół" (ang. "Down"), cena "strike" jest oparta o cenę BID, lecz cena sprawdzana w momencie wygaśnięcia opcji jest oparta o cenę ASK. Oznacza to, iż cena instrumentu bazowego musi poruszyć się w prognozowanym kierunku o więcej niż wynosi spread.

 • Opłaty za powiadomienia SMS są pobierane w EUR za każdą wiadomość wysłaną do klienta zgodnie z wybraną przez niego subskrypcją. Opłaty są przeliczane na walutę bazową rachunku klienta i są pobierane o godzinie rozliczeniowej.

  Każda wiadomość będzie obciążona opłatą w wysokości 0,07 EUR. Pobrane prowizje pojawiają się codziennie w osobnym wpisie na wyciągu w Portfela Klienta.

  Ceny te dotyczą każdej wiadomości SMS wysłanej do operatora telefonicznego klienta.

 • Depozyty

  Bank Transfers1 Darmowe
  Karty płatnicze2 1.2% w przypadku transakcji w EUR, GBP lub CHF
  1.5% w przypadku transakcji w NOK, CZK, PLN lub SEK
  2% w przypadku transakcji w USD
  2.3% w przypadku transakcji w RUB, JPY i CAD
  Skrill 2.5%
  Neteller 1 EUR lub 2.5%3
  Bitcoins, Ether, Tether Darmowe

  Wypłaty

  Bank Transfers1,4 CHF 2.3 w przypadku płatności CHF w Szwajcarii lub CHF 155
  EUR 2.3 w przypadku płatności SEPA lub EUR 205 / USD 50 / GBP 15 / AUD 30 / CAD 30 / CNY 150 / CZK 500 / DKK 150 / HKD 180 / HUF 5500 / ILS 70 / JPY 2500 / MXN 350 / NOK 180 / NZD 30 / PLN 80 / RON 80 / RUB 1800 / SEK 170 / SGD 30 / TRY 65 / ZAR 280
  Karty płatnicze 1.5 EUR + 2.5% (lub równowartość w innej walucie)
  Skrill 2.5%
  Neteller 1 EUR lub 2.5%3
  W Bitcoinach, Eterze, Tether USD 30

  Przelew

  Transfery wewnątrz Dukacopy Bank Bezpłatne
  Przelewy wewnątrz Grupy Dukascopy Bezpłatne
  • 1Mogą zostać dodane prowizje banków trzecich.
  • 2Jeśli klient chciałby użyć karty z inną walutą bazową, może obowiązywać dodatkowa opłata za konwersję.
  • 3Jeśli wypłacona lub zdeponowana kwota wynosi 40 EUR lub mniej, prowizja wynosi 1 EUR. Przy większych kwotach prowizja stanowi 2,5%.
  • 4Opłaty za przelewy złożone online w Raportach klienta. Opłaty transferowe są podwajane w przypadku podpisanego formularza wypłaty.
  • 5Partnerzy White Labels są obciążeni opłatą CHF 10, EUR 7.5.

  Przelewy w walutach innych niż waluta konta podlegają dodatkowym prowizjom wyszczególnionym w tabeli w sekcji Wymiana walut.

  W przypadku kont walutowych obowiązują różne opłaty.

 • Konto Hanlowe (również binarne) Konto Oszczędnościowe Konto wielowalutowe (MCA)
  Otwarcie Bezpłatne Bezpłatne Bezpłatne
  Zamknięcie Bezpłatne4 Bezpłatne4 Bezpłatne4
  Utrzymanie 1 0.8%2 Bezpłatne5
  Opłaty3 1% rocznie od średniego salda złota 1% rocznie od średniego salda złota 1% rocznie od średniego salda złota
  Account information update Bezpłatne Bezpłatne Bezpłatne6
  • 1 Konto nie jest obciążane Opłatami za utrzymanie przez pierwsze 363 kalendarzowe dni od otwarcia. Po upływie 363 kalendarzowych dni, Opłaty za utrzymanie są naliczane jeżeli nie ma żadnej transakcji, otwartej pozycji, lub wymiany waluty na żadnym koncie klienta przez nieprzerwany okres 182 dni kalendarzowych zaczynając od 182 dnia od otwarcia. Kiedy Opłaty za utrzymanie są naliczane maksymalnie mogą one wynosić 100 CHF (niezależnie od ilości kont) dla każdego nieprzerwanego okresu 182 dni kalendarzowych bez transakcji lub wymiany walut na koncie, co oznacza, że będą naliczane maksymalnie dwa razy w roku oraz mogą być całkowicie pominięte. Dodatkowo, na żądanie, Opłaty za utrzymanie są zwracane ale tylko, na pokrycie przyszłych opłat lub premii binarnych
  • 2 0.8% Custody Fee for $100k - $250k per annum
   1% Custody Fee for $250k - $500k per annum
   1.2% Custody Fee for $500k - $1M per annum
   1.6% Custody Fee for accounts over $1M per annum
   Commission is charged based on a ladder principle
  • 3 Opłaty odsetkowe są pobierane pod koniec każdego miesiąca na podstawie średniego bilansu konta (XAU) na koniec dnia. Jeśli transakcje na koncie (np. wypłaty) nie pozwalają wystarczającymi środkami na pokrycie naliczonych opłat depozytowych, te ostatnie stają się płatne i są pobierane natychmiastowo.
  • 4 Jednakże, kiedy saldo na koncie jest mniejsze od wartości prowizji za wypłatę, konto zostaje zamknięte na mocy decyzji klienta lub Dukascopy Banku. Pozostała kwota na koncie będzie naliczona na poczet opłaty serwisowej aby pozwolić na zamknięcie konta.
  • 5 0.4% per annum over the balance of 50'000 USD
  • Ponadto, w momencie kiedy Dukascopy Bank zamknie konto, klienci mają 30 dni kalendarzowych na dostarczenie prawidłowych instrukcji wypłaty, pozwalających na pełne przelanie ich środków, w przeciwnym razie Dukascopy Bank pobiera 50 CHF za każdy miesiąc kalendarzowy jako "Follow Up Fee" począwszy od 31 dnia po dacie wejścia w życie decyzji o zamknięciu konta.
  • 6 The bank reserves the right to apply an additional fee of 25 EUR for customers with credit turnover less than 500 EUR
  1. Bez dalszego powiadomienia, opłaty za utrzymanie są pobierane z rachunku bieżącego lub handlowego klienta do czasu ich pełnej zapłaty. Opłaty za utrzymanie nie są pobierane z kont wielowalutowych.
  2. Bez dalszego powiadomienia, Dukascopy Bank zamknie konta bez wystarczającego salda na pokrycie powyższych opłat.
 • Wymiana walut online, depozyty, wypłaty, przelewy wewnętrzne, przelewy zewnętrzne, wszelkiego rodzaju opłaty, kompensaty i korekty, które wymagają wymiany walut, są realizowane według obecnego kursu spot Dukascopy Bank SA plus prowizja w tabeli poniżej.

  Kwota do przeliczenia
  (w walucie bazowej pary walutowej)
  Fee
  10'000 1.00%
  ≥ 10'000 0.75%
  ≥ 50'000 0.50%
  ≥ 100'000 0.20%
  ≥ 500'000 0.10%
  ≥ 1'000'000 0.05%

  Rozliczenie zysków/strat i prowizji handlowych w walutach innych niż podstawowa waluta rachunku Klienta obejmuje przewalutowanie. Konwersje te są przeprowadzane przy zastosowaniu kursu rozliczeniowego Dukascopy Bank (dla zysków / strat) lub kursu rynkowego (dla prowizji) skorygowanego o 0,5% opłaty.

 • Opłaty 1,25% rocznie*
  • *Opłata pobierana z góry w momencie wystawienia gwarancji bankowej oraz na początku każdego kolejnego roku.

  Gwarancje bankowe mogą być wystawione tylko w powiązaniu z prowadzonym kontem bieżącym.

 • Opłaty w zależności od rodzaju karty, na prośbę

  Karty kredytowe mogą być wydawane tylko w powiązaniu z kontem bieżącym i ich wydanie wymaga wystawienia gwarancji bankowej przez Dukascopy Bank SA na rzecz wystawcy karty kredytowej. Stosuje się opłaty za wystawienie gwarancji bankowej.

 • Opłaty CHF 150
 • Suma opłat za utrzymanie powiększona o dodatkowe koszty, które wynikają z prób ponownego nawiązania kontaktu, minimum CHF 500 lecz nie więcej niż bilans konta.

 • Safekeeping fees are charged automatically on a weekly basis (every 7 calendar days) starting from the second week, in equal amounts of 1% of each Bitcoin/Ether/Tether deposit placed in quarantine.

  Jeśli kilka depozytów Bitcoin/Ether/Tether znajduje się w kwarantannie dla tego samego klienta, opłaty są obliczane i pobierane oddzielnie dla każdego depozytu.

 • Aby zapoznać się z opłatami dotyczącymi konta walutowego, kliknij link tutaj.

 • Kliknij w ten link aby uzyskać dostęp do opłat dotyczących Dukascoin.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.