Tabela opłat i prowizji

W zależności od usług Dukascopy Bank SA używanych przez klienta, różne prowizje mogą mieć zastosowanie.

Prowizja od obrotu

Prowizja od obrotu jest naliczana w walucie podstawowej, dla każdej transakcji otwarcia lub zamknięcia. Stawka prowizji od obrotu jest wyrażona w USD za 1 milion USD handlu.

Prowizja od obrotu jest przeliczana na walutę bazową konta klienta.

Dla klientów handlujących samodzielnie (Traderzy Indywidualni) stawka prowizji od obrotu zależy od Depozytu Netto, Kapitału oraz Wolumenu Handlu zgodnie z poniższym objaśnieniem:

Depozyt Netto 
(ekwiwalent w USD)
Prowizja od obrotu w USD za 1 milion USD
Depozyt w Dukascopy Bank Gwarancją bankową
Waluty Metale szlachetneCFD* Waluty Metale szlachetne
< 5 000 35 52,5 N/D N/D
≥ 5 000 33 49,5 N/D N/D
≥ 10 000 30 45 N/D N/D
≥ 25 000 25 37,5 N/D N/D
≥ 50 000 18 27 N/D N/D
≥ 250 000 16 24 18 27
≥ 500 000 15 22,5 18 27
≥ 1 000 000 14 21 18 27
≥ 5 000 000 12 18 18 27
≥ 10 000 000 10 15 18 27
Depozyt Netto - suma wszystkich depozytów pomniejszona o sumę wszystkich wypłat wyrażona w ekwiwalencie USD.

 
Kapitał
(ekwiwalent w USD)
Prowizja od obrotu w USD za 1 milion USD
Depozyt w Dukascopy Bank Gwarancją bankową
Waluty Metale szlachetneCFD* Waluty Metale szlachetne
< 5 000 35 52,5 N/D N/D
≥ 5 000 33 49,5 N/D N/D
≥ 10 000 30 45 N/D N/D
≥ 25 000 25 37,5 N/D N/D
≥ 50 000 18 27 N/D N/D
≥ 250 000 16 24 18 27
≥ 500 000 15 22,5 18 27
≥ 1 000 000 14 21 18 27
≥ 5 000 000 12 18 18 27
≥ 10 000 000 10 15 18 27
Kapitał - wartość środków na rachunku klienta oszacowana jako ekwiwalent USD o godzinie rozliczeniowej.

 
Wolumen Handlu
(ekwiwalent w USD)
Prowizja od obrotu w USD za 1 milion USD
Depozyt w Dukascopy Bank Gwarancją bankową
Waluty Metale szlachetneCFD* Waluty Metale szlachetne
< 5  milionów 35 52,5 35 52,5
≥ 5 milionów 33 49,5 33 49,5
≥ 10  milionów 30 45 30 45
≥ 25  milionów 25 37,5 25 37,5
≥ 50  milionów 18 27 18 27
≥ 250  milionów 16 24 16 24
≥ 500  milionów 15 22,5 15 22,5
≥ 1 miliard 14 21 14 21
≥ 2 miliardy 12 18 12 18
≥ 4 miliardy 10 15 10 15

Wolumen Handlu - wolumen transakcji wykonanych w ciągu ostatnich 30 dni w ekwiwalencie USD.

*Dla kontraktów CFD na pojedyncze akcje stosuje się inny system prowizji (zobacz "Prowizja dla kontraktów CFD na pojedyncze akcje")

W przypadku gdy Depozyt Netto, Kapitał i Wolumen Handlu wskazują na różne stawki prowizyjne, Dukascopy Bank stosuje tą najniższą (jak pokazano w poniższych przykładach).

W przypadku Traderów Indywidualnych z kilkoma kontami depozytowymi w Dukascopy Bank, Depozyt Netto, Kapitał i Wolumen Handlu są kumulowane w celu ustalenia jednej stawki prowizji od obrotu dla wszystkich kont depozytowych.

Prowizja od obrotu jest ustalana codziennie o każdej godzinie rozliczeniowej. Zdefiniowana stawka będzie stosowana w kolejnym dniu handlowym.

Prowizje handlowe za handel na platformie MetaTrader 4

Oprócz standardowych opłat, przy handlu na platformie MetaTrader 4, pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 1 USD za 1 lot (10 USD za 1 milion USD).

Prowizja od obrotu na rachunkach MT4 jest obliczana dla pełnej transakcji (otwarcie i zamknięcie za jednym razem) i jest pobierana przy otwarciu pozycji w walucie rachunku. Prowizja za obrót jest obliczana na podstawie kwoty podstawowej i przewalutowywana na walutę konta klienta.

Prowizja dla kontraktów CFD na pojedyncze akcje:

    Rynek     Prowizja od obrotu Minimalna prowizja
Austria EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Belgium EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Denmark DKK 0.10% of trade value DKK 30.00
Finland EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
France EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Germany EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Netherlands EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Norway NOK 0.10% of trade value NOK 32.00
Portugal EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Spain EUR 0.10% of trade value EUR 4.00
Sweden SEK 0.10% of trade value SEK 32.00
Switzerland CHF 0.10% of trade value CHF 4.00
UK GBP 0.10% of trade value GBP 4.00
US USD 0.02 per share USD 2.00

W przypadku klientów, którzy ustanowili zewnętrznego zarządzającego lub pełnomocnika, stawka prowizji od obrotu może wynosić do maksymalnie 100 USD za 1 milion USD handlu.

Wszystkie prowizje od obrotu są przeliczane na walutę bazową rachunku klienta w momencie wykonania transakcji według obecnego kursu wymiany spot Dukascopy Bank skorygowanego o opłatę w wysokości 0,1%.

W przypadku kont bez swapów do standardowej prowizji od obrotu doliczana jest dodatkowa prowizja 5 USD za za 1 milion USD przy handlu walutami i 7.5 USD za 1 milion USD przy handlu metalami szlachetnymi.

Aby dowiedzieć się więcej na temat kont ECN Dukascopy Bank, proszę do nas napisać na: Wyślij do nas wiadomość

zadzwonić do nas na: +41 22 799 4888 lub poprosić o oddzwonienie.

 

Przykłady wyliczania prowizji od obrotu w zależności od Depozytu Netto, Kapitału oraz Wolumenu Handlu:

Przykład 1:

Waluta bazowa konta klienta: USD
Depozyt Netto w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej: 50.000 USD
Kapitał w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej: 48.900 USD
Wolumen Handlu dla ostatnich 30 dni: 10 milionów USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Depozytu Netto: 18 USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Kapitału: 25 USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Wolumenu Handlu: 30 USD
Stosowana stawka prowizji: 18 USD
Handel dokonany kolejnego dnia handlowego: KUPNO 2.000.000 USD/CHF
Prowizja od obrotu: 2 x 18 USD = 36 USD

Przykład 2:

Waluta bazowa konta klienta: CHF
Depozyt Netto w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej: 5.000 USD
Kapitał w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej: 18.700 USD
Wolumen Handlu dla ostatnich 30 dni: 5 milionów USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Depozytu Netto: 33 USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Kapitału: 30 USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Wolumenu Handlu: 33 USD
Stosowana stawka prowizji: 30 USD
Handel dokonany kolejnego dnia handlowego: KUPNO 100.000 EUR/USD
Kurs wymiany EUR/USD o godzinie rozliczeniowej: 1,4750
Prowizja od obrotu: EUR 0,1 x 1,4750 x 30 = 4,43 USD

Przykład 3:

Waluta bazowa konta klienta: USD
Depozyt Netto w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej: 5.000 USD
Kapitał w ekwiwalencie USD o godzinie rozliczeniowej: 14.200 USD
Wolumen Handlu dla ostatnich 30 dni: 84 milionów USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Depozytu Netto: 33 USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Kapitału: 30 USD
Prowizja od handlu wyliczona na podstawie Wolumenu Handlu: 18 USD
Stosowana stawka prowizji: 18 USD
Handel dokonany kolejnego dnia handlowego: KUPNO 1.000.000 USD/CAD
Prowizja od obrotu: 1 x 18 USD = 18 USD

Polityka overnight

Wealth management (LP PAMM) - opłaty i prowizje

Opłaty za opcje binarne

W celu zawarcia kontraktu opcyjnego, klient musi zapłacić premię opcyjną równą wielkości kontraktu. Premia opcyjna jest automatycznie pobierana przez Dukascopy Bank z rachunku klienta przed otwarciem każdego kontraktu opcyjnego danego klienta. Jeżeli na rachunku klienta nie ma wystarczających środków do zapłacenia premii opcyjnej, Dukascopy Bank automatycznie dostosowuje rozmiar kontraktu i/lub odrzuca zlecenie/a klienta.

Dukascopy Bank nie pobiera żadnych dodatkowych opłat poza premią opcyjną za wejście w kontrakt na opcjach binarnych. Niemniej jednak, klient rozumie i akceptuje, iż różnica między rynkowymi cenami BID i ASK (tzw. spread) występująca na wszystkich instrumentach dostępnych do handlu wpływa negatywnie na prawdopodobieństwo zysku. Należy pamiętać, iż cena "strike" dla opcji typu "góra" (ang. "Up") jest oparta o cenę ASK, lecz cena stosowana w momencie wygaśnięcia opcji do określenia czy opcja jest w cenie, czy też poza ceną (ang. In-the-money, Out-of-the-money), jest oparta o cenę BID. Analogicznie, w przypadku opcji typu "dół" (ang. "Down"), cena "strike" jest oparta o cenę BID, lecz cena sprawdzana w momencie wygaśnięcia opcji jest oparta o cenę ASK. Oznacza to, iż cena instrumentu bazowego musi poruszyć się w prognozowanym kierunku o więcej niż wynosi spread.

Opłaty za usługę powiadomień SMS

Opłaty 20bezpłatnych wiadomości SMS miesięcznie potem 0,07 EUR za SMS

Opłaty za powiadomienia SMS (Short Message Service) są pobierane w EUR za każdą wiadomość wysłaną do klienta zgodnie z wybraną przez niego subskrypcją. Opłaty są przeliczane na walutę bazową rachunku klienta i są pobierane o godzinie rozliczeniowej.

Dukascopy Bank SA oferuje każdemu klientowi 20 bezpłatnych wiadomości SMS miesięcznie. Każda wiadomości powyżej tej liczby kosztuje 0,07 EUR. Pobrane prowizje pojawiają się codziennie w oddzielnym wpisie w Raporcie portfela klienta.

Cena ta dotyczy każdej wiadomości SMS wysłanej do operatora telefonicznego klienta.

Opłaty za przelew

Przelewy przychodzące Bezpłatne
Przelewy wewnątrz Dukascopy Bank SA Bezpłatne
Przelewy wewnątrz Grupy Dukascopy Bezpłatne
Przelewy wychodzące1, 3 CHF 2.3 w przypadku płatności CHF w Szwajcarii lub CHF 152
EUR 2.3 w przypadku płatności SEPA lub EUR 202 / USD 202 / GBP 15
AUD 30 / CAD 30 / CNY 150
CZK 500 / DKK 150 / HKD 180
HUF 5500 / ILS 70 / JPY 2500
MXN 350 / NOK 180 / NZD 30
PLN 80 / RON 80 / RUB 1800
SEK 170 / SGD 30 / TRY 65
ZAR 280
USD 10 for payments in Bitcoins to cryptowallets

1 Począwszy od 14 października 2013, partnerzy White Label płacą za przelewy wychodzące 10 CHF, 10 USD oraz 7,5 EUR.

2 White Label Partners are charged CHF 10, EUR 7.5 and USD 10.

3 Fees for transfers ordered by online customer report. Transfer fees are doubled in case of signed withdrawal form.

Przelewy w walutach innych niż waluta konta podlegają dodatkowym prowizjom wyszczególnionym w tabeli w sekcji Wymiana walut.

Opłaty za konto handlowe

 
Konto Hanlowe
(również binarne)
Konto bieżące
Konto Payment
Otwarcie
Bezpłatne
Bezpłatne
Bezpłatne
Zamknięcie
Bezpłatne
Bezpłatne
Bezpłatne
Utrzymanie
(1)
(2)
Bezpłatne
Opłaty  (3)
1% rocznie od średniego salda złota
1% rocznie od średniego salda złota
Złoto jeszcze niedostepne

(1) Konto nie jest obciążane Opłatami za utrzymanie przez pierwsze 363 kalendarzowe dni od otwarcia. Po upływie 363 kalendarzowych dni, Opłaty za utrzymanie są naliczane jeżeli nie ma żadnej transakcji, otwartej pozycji, lub wymiany waluty na żadnym koncie klienta przez nieprzerwany okres 182 dni kalendarzowych zaczynając od 182 dnia od otwarcia. Kiedy Opłaty za utrzymanie są naliczane maksymalnie mogą one wynosić 100 CHF (niezależnie od ilości kont) dla każdego nieprzerwanego okresu 182 dni kalendarzowych bez transakcji lub wymiany walut na koncie, co oznacza, że będą naliczane maksymalnie dwa razy w roku oraz mogą być całkowicie pominięte. Dodatkowo, na żądanie, Opłaty za utrzymanie są zwracane ale tylko, na pokrycie przyszłych opłat lub premii binarnych.

(2) Zapisz specjalną pisemną umowę, konto jest obciążone Opłatami za utrzymanie jeżeli nie ma żadnej transakcji, otwartej pozycji lub wymiany waluty na żadnym koncie klienta przez nieprzerwany okres 182 dni kalendarzowych od otwarcia.  Kiedy Opłaty za utrzymanie są naliczane maksymalnie mogą one wynosić 100 CHF (zapisz specjalną pisemną umowę) na jednego klienta (niezależnie od ilości kont) dla każdego nieprzerwanego okresu 182 dni kalendarzowych bez transakcji lub wymiany walut na koncie, co oznacza, że będą naliczane maksymalnie dwa razy w roku oraz mogą być całkowicie pominięte. Dodatkowo, na żądanie, Opłaty za utrzymanie są zwracane ale tylko, na pokrycie przyszłych opłat lub premii binarnych.

(3) Opłaty odsetkowe są pobierane pod koniec każdego miesiąca na podstawie średniego bilansu konta (XAU) na koniec dnia. Jeśli transakcje na koncie (np. wypłaty) nie pozwalają wystarczającymi środkami na pokrycie naliczonych opłat depozytowych, te ostatnie stają się płatne i są pobierane natychmiastowo.

 

Przypisy

  1. Bez dalszego powiadomienia, opłaty za utrzymanie są pobierane z rachunku bieżącego lub handlowego klienta do czasu ich pełnej zapłaty. Opłaty za utrzymanie nie są pobierane z rachunków Payment.
  2. Bez dalszego powiadomienia, Dukascopy Bank zamknie konta bez wystarczającego salda na pokrycie powyższych opłat.

Opłaty za konto bieżące

Otwarcie Bezpłatne
Zamknięcie * Bezpłatne
Prowadzenie  CHF 0 do CHF 200 
rocznie na jednego klienta**
Opłata odsetkowa na kontach XAU *** 1% rocznie

* Dukascopy Bank SA może zamknąć bez wcześniejszego powiadomienia każde konto bieżące, które nie zostało zasilone przez ponad 360 dni lub posiada saldo niewystarczające do pokrycia stosownych opłat.

** Począwszy od otwarcia, prowadzenie konta bieżącego jest bezpłatne dla klientów mających co najmniej jedną otwartą pozycję na SWFX - Swiss FX Marketplace lub dokonaną przynajmniej jedną wymianę walutową online w ciągu ostatnich 182 dni. Otherwise, Dukascopy Bank charges CHF 100 as Maintenance Fees every 182th consecutive days without any trade/open position/online currency conversion on any account of the client. Opłaty za prowadzenie konta są ograniczone do 200 CHF rocznie na jednego klienta, bez względu na liczbę posiadanych subkont handlowych lub bieżących posiadanych przez danego klienta, przy czym wyjątki wynikające z odrębnego porozumienia mogą wystąpić.

*** Opłata odsetkowa jest pobierana co miesiąc na podstawie średniego bilansu konta na koniec dnia. Naliczone odsetki są pobierane natychmiast, jeżeli ich wartość jest równa lub wyższa od bilansu sub konta w XAU, np. w przypadku wypłat lub przelewów. W konsekwencji, naliczone odsetki mogą spowodować zmniejszenie przelewanej kwoty i mogą zostać pobrane w ciągu miesiąca. 

Wymiana walut

Wymiana walut online, depozyty, wypłaty, przelewy wewnętrzne, przelewy zewnętrzne, wszelkiego rodzaju opłaty, kompensaty i korekty, które wymagają wymiany walut, są realizowane według obecnego kursu spot Dukascopy Bank SA plus prowizja w tabeli poniżej.

Kwota do przeliczenia
(w walucie bazowej pary walutowej)
Prowizja 
< 10.000 1,00%
≥ 10.000 0,75%
≥ 50.000 0,50%
≥ 100.000 0,20%
≥ 500.000 0,10%
≥ 1.000.000 0,05%

 

Rozliczanie zysków/strat i prowizje od obrotu w walutach inne niż waluta bazwa konta podlega wymianie walutowej. Wymiany te są są przeprowadzone przy użyciu kursu Dukasscopy z godziny rozliczeniowej skorygowanego o prowizję 0.1%.

Opłaty za wystawienie gwarancji bankowej

Opłaty 1,25% rocznie*

* Opłata pobierana z góry w momencie wystawienia gwarancji bankowej oraz na początku każdego kolejnego roku.

Gwarancje bankowe mogą być wystawione tylko w powiązaniu z prowadzonym kontem bieżącym.

Opłaty za karty kredytowe

Opłaty zależności od rodzaju karty, na prośbę

Karty kredytowe mogą być wydawane tylko w powiązaniu z kontem bieżącym i ich wydanie wymaga wystawienia gwarancji bankowej przez Dukascopy Bank SA na rzecz wystawcy karty kredytowej. Stosuje się opłaty za wystawienie gwarancji bankowej.

Wysłanie wyciągu z rachunku lub potwierdzenia bankowego

Opłaty 150 CHF

Opłaty za konto uśpione (Dormant Account)

Safekeeping fees are charged automatically on a weekly basis (every 7 calendar days) starting from the second week, in equal amounts of 1% of each Bitcoin deposit placed in quarantine.

If several Bitcoin deposits are in quarantine for the same client, fees are calculated and charged separately for each deposit.

To learn more about Dukascopy Bank Forex trading platform, SWFX and other trading related information, please contact us: +41 22 799 4888Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.