Opcje binarne "Góra/Dół"

Dukascopy Bank skupia się na najpopularniejszych i najłatwiejszych opcjach binarnych, nazywanych najczęściej kontraktami "Góra/Dół" (ang. "Up/Down") lub "Call/Put".

Z opcjami binarnymi Call/Put, trader decyduje, czy cena po zakończeniu kontraktu będzie niższa czy wyższa od ceny na początku kontraktu. Jedyną rzeczą, która decyduje o zysku na opcjach Call/Put, jest cena w momencie wygaśnięcia kontraktu. W przypadku poprawnej prognozy, opcja jest w cenie (ang. "In-the-money") i trader otrzymuje z powrotem wpłaconą premię opcyjną oraz kwotę równą współczynnikowi wypłaty (pomiędzy 70% a 90%) pomnożonemu przez premię opcyjną. Jeżeli prognoza tradera była błędna i cena zamknięcia kontraktu była niższa od ceny początkowej (tzw. ceny strike) w przypadku opcji Call/Up lub wyższa w przypadku opcji Down/Put, kontrakt jest poza ceną (ang. Out-of-the-money). W takim przypadku trader nie osiąga zysków oraz traci wpłaconą premię opcyjną.

Zazwyczaj zyski osiągnięte w przypadku kontraktów in-the-money zależą od instrumentu bazowego oraz kwoty, którą broker jest w stanie zaoferować. Celem Dukascopy Banku, jest zaoferowanie jednolitego systemu wypłat dla wszystkich instrumentów (więcej informacji na tej stronie).

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.