Dukascopy Wealth Management — LP PAMM

NASZA OFERTA

Dukascopy Bank oferuje unikalną możliwość uzyskania atrakcyjnych zwrotów z inwestycji, umożliwiając klientowi działanie jako dostawca płynności na rynku SWFX w trybie w pełni zautomatyzowanym.

Aby zacząć, wystarczy otworzyć konto z depozytem o wartości przynajmniej 1000 USD i udzielić upoważnienia do zarządzania przez Dukascopy Bank. Począwszy od tego momentu, Dukascopy Bank obsługuje cały proces i dostarcza bieżących informacji dotyczących Państwa zainwestowanych funduszy za pośrednictwem raportów online.

WYNIKI LP PAMM OD CZASU WPROWADZENIA DO OFERTY

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie wskazują na przyszłe wyniki.

JAK DZIAŁA LP PAMM?

W oparciu o własną technologię, Dukascopy automatycznie dopasowuje transakcje sprzedaży inwestorów do transakcji kupna innych klientów, po tej samej cenie Ask i swoje transakcje kupna do transakcji sprzedaży innych klientów po tej samej cenie Bid.

W rezultacie inwestor działa jako dostawca płynności, podobnie do instytucjonalnych uczestników rynku w SWFX. Dzięki tej usłudze Dukascopy Bank daje klientom możliwość współudziału w części ich dochodów.

Ze względu na dużą częstotliwość transakcji dostawcy płynności są w stanie zarobić połowę spreadu przy swoich obrotach.

JAKIE PONOSZĘ RYZYKO?

Działając jako dostawcy płynności, klienci których rachunkami zarządza Dukascopy Bank utrzymują ekspozycję rynkową, a zatem ich fundusze podlegają wahaniom spowodowanym zmiennością rynku. Jest to nieodłączna część aktywności handlowej tradycyjnego dostawcy płynności. Dlatego klienci powierzający zarządzanie środkami Dukascopy Bank powinni zaakceptować wysokie prawdopodobieństwo spadków i brać pod uwagę okres inwestycji nie krótszy niż 1 rok. W sytuacji utrzymywania inwestycji przez 1 rok, szacowane prawdopodobieństwo ujemnego zwrotu z inwestycji wynosi 13%.

Aby ograniczyć straty, klienci zarządzani mogą definiować poziom stop-loss na swoim koncie, który automatycznie zamknie wszystkie pozycje i zatrzyma transakcje na ich rachunku w momencie, gdy saldo rachunku dotknie, czyli zrówna się lub przekroczy poziom stop-loss na koniec dnia handlowego o godzinie rozliczeniowej.

REKOMPENSATA PROWIZJI

Mając na uwadze zadowolenie naszych klientów, Dukascopy Bank może zwrócić prowizje naliczone za świadczone usługi handlowe. Aby klient mógł ubiegać się o zwrot prowizji, muszą być spełnione następujące warunki. Po pierwsze, klient musi utrzymywać inwestycję bez wypłat przez okres 260 aktywnych dni handlowych. Po drugie, klient musi uzyskać ogólny negatywny wynik w ciągu 260 aktywnych dni handlowych. Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione, Dukascopy Bank może na wniosek klienta zwrócić prowizje naliczone w tym okresie; ale nie więcej niż do wysokości poniesionej straty. .

Klient ma prawo do zawieszenia obrotu w celu ponownego oszacowania swoich wyników handlowych i ryzyka inwestycyjnego. Dni, w których handel został zawieszony, nie są liczone jako aktywne dni handlowe. Każda wypłata powoduje ponowne naliczanie liczby aktywnych dni handlowych od 0.

STOP-LOSS I ZAWIESZENIE HANDLU

Klient ma dostęp do przycisku online umożliwiającego mu dezaktywację usługi (zatrzymanie handlu i zamknięcie pozycji) w kolejnej godzinie rozliczeniowej.

Dodatkowo klient otrzymuje narzędzie do zarządzania ryzykiem (funkcja stop-loss), które pozwala mu nakazać systemowi automatyczne zatrzymanie handlu i zamknięcie wszystkich pozycji na swoim koncie w przypadku, gdy saldo rachunku na koniec dnia handlowego (godzina rozliczeniowa) będzie równe lub niższe od ustawionego poziomu stop-loss. Dukascopy Bank zaleca założenie 15% zmienności przy ustalaniu poziomu stop loss.

OPŁATY I PROWIZJE

Dukascopy Bank za tę usługę nie pobiera prowizji za zarządzanie ani prowizji od zysku. Za automatyczne wykonanie transakcji na koncie klienta pobierana jest tylko prowizja od obrotu oraz swapy.

Obecna podstawowa stawka prowizji od obrotu wynosi 5 USD za obrót 1 miliona USD. Podstawowa stawka prowizji od obrotu jest stosowana przy handlu na parach walutowych.

Stawka prowizji od obrotu dla metali szlachetnych i kontraktów CFD na towary, obligacje, kryptowaluty i indeksy jest 1,5 raza wyższa od podstawowej stawki prowizji od obrotu (7.5 USD za obrót 1  miliona USD).

Dukascopy Bank zastrzega sobie prawo do zmiany podstawowej stawki prowizji od obrotu w zakresie od 0 USD do 25 USD za 1 milion USD wolumenu obrotu w dowolnym czasie i według własnego uznania. Zmiana wpływa proporcjonalnie na stawkę prowizji od obrotu metali szlachetnych i kontraktów CFD na towary, indeksy.

Historyczne wartości zastosowanej podstawowej stawki prowizji za 1 milion obrotu
Od Podstawowa stawka prowizji od obrotu
11/06/2018 USD 25
28/06/2018 USD 20
10/04/2019 USD 5

Prowizje handlowe dla kontraktów CFD na pojedyncze akcje są zdefiniowane tutaj. Minimalna prowizja nie zostanie naliczona dla rachunków LP PAMM. Zmiana podstawowej stawki prowizji nie wpływa na prowizję od transakcji na pojedynczych akcjach i może zostać zmieniona przez Dukascopy Bank w dowolnym momencie, według uznania oraz ogłoszona tutaj.

Swapy są automatycznie naliczane na koncie klienta zgodnie Polityką Overnight na poziomie Advanced.

Other fees from the fee schedule that are applicable to trading accounts are also applicable to LP PAMM accounts.

Pozostałe warunki

  • Minimalny poziom inwestycji — 1000 USD

    zdeponowane na indywidualnym rachunku klienta.

  • Maksymalny poziom inwestycji

    Dukascopy Bank zastrzega sobie prawo do ustalenia maksymalnego poziomu lub ograniczenia kwoty inwestycji w dowolnym czasie i według własnego uznania.

  • Wejście i wyjście z LP PAMM

    Jest to możliwe w każdy dzień roboczy, w godzinie rozliczeniowej.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.