Opłaty za usługę powiadomień SMS

Dukascopy Bank SA oferuje swoim klientom możliwość otrzymywania powiadomień SMS na temat wskazanych wydarzeń na ich rachunkach handlowych, o wybranych zdarzeniach rynkowych lub gdy cena określona przez użytkownika została osiągnięta. Usługa jest dostępna dla wszystkich klientów handlujących prawdziwymi środkami.

Opłaty za powiadomienia SMS (Short Message Service) są pobierane w EUR za każdą wiadomość wysłaną do klienta zgodnie z wybraną przez niego subskrypcją. Opłaty są przeliczane na walutę bazową rachunku klienta i są pobierane o godzinie rozliczeniowej.

Dukascopy Bank SA oferuje każdemu klientowi 20 bezpłatnych wiadomości SMS miesięcznie. Każda wiadomości powyżej tej liczby kosztuje 0,07 EUR. Pobrane prowizje pojawiają się codziennie w oddzielnym wpisie w Raporcie portfela klienta.

Cena ta dotyczy każdej wiadomości SMS wysłanej do operatora telefonicznego klienta. Aby poznać więcej szczegółów usługi oraz warunki dostarczania, zapoznaj się z odpowiednią sekcją Wiki

Proszę zauważyć, iż wiadomości SMS nie są szyfrowane oraz że istnieje ryzyko, iż nieautoryzowane osoby trzecie mogą je przechwycić lub posiadać do nich dostęp. Ponieważ wiadomości są wysyłane z Dukascopy Bank SA, osoby trzecie mogą dojść do wniosku, iż posiadają Państwo u nas konto.

 

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.