Konto zasilane kryptowalutami

OGÓLNE ZASADY I OGRANICZENIA

Dukascopy Bank SA (Dukascopy) oferuje możliwość zasilania kont handlowych i wypłacania środków za pośrednictwem kryptowaluty Bitcoin(BTC) i Ether (ETH). Oferta ta jest dostępna w związku z „rachunkami handlowymi zasilanymi kryptowalutami" pod następującymi warunkami:

 • Wpłaty i wypłaty z rachunków kryptowalutowych są możliwe tylko w kryptowalucie Bitcoin lub tylko w Ether, w zależności od rodzaju konta.
 • Bez uprzedniego powiadomienia klientów, kryptowaluty Bitcoin lub Ether wysyłane przez klientów do Dukascopy Bank są zawsze zamieniane przez Dukascopy Bank na USD. Wpływy z konwersji BTC/USD i ETH/USD są zapisywane w USD na koncie klienta zasilanego kryptowalutą.
 • W przypadku wypłaty Bank pobiera kwotę USD z konta klienta zasilanego w kryptowalucie, przelicza taką kwotę na BTC lub ETH (w zależności od rodzaju rachunku) według bieżącego kursu i przekazuje Bitcoin/Ether do portfela klienta powiązanego z jego kontem.
 • Bazową walutą konta zasilanego kryptowalutami to dolar.
 • Wypłaty muszą być zawsze dokonywane na ten sam adres portfela, który jest wskazany przez klienta podczas otwierania konta, które będzie zasilane kryptowalutami.
 • Maksymalna łączna kwota net (np. suma depozytów pomniejszona o sumę wypłat) która może być zdeponowana to 50 000 dolarów. Dukascopny Bank zastrzega sobie uznaniowe prawo do stosowania niższych limitów, indywidualnie dla każdego przypadku.
 • Dukascopy Bank tworzy nowy adres depozytu kryptowalutowego dla każdego zasilenia konta za pośrednictwem kryptowalut Bitcoin i Ether. Taki adres może być użyty przez klienta tylko raz.
 • Depozyty w kryptuwalutach Bitcoin i Ether nie są przetwarzane natychmiast. Klient musi zaakceptować ryzyko straty wynikające z wahań kursów BTC/USD i ETH/USD między momentem wysłania BTC lub ETH do Dukascopy, a momentem ich konwersji na USD przez Dukascopy. Podobnie opóźnienie będzie istnieć między momentem, w którym klient zażąda wypłaty w BTC (lub ETH), a momentem, w którym BTC (lub ETH) zostanie wysłany do klienta przez Dukascopy.
 • Wpłaty i wypłaty w kryptowalutach Bitcoin i Ether są przetwarzane tylko w dni robocze (w kantonie Genewa, Szwajcaria).
 • Ostrzeżenie: ważne jest, aby postępować zgodnie z tymi instrukcjami, ponieważ będą to niepoprawnie wysłane depozyty w Bitcoin placed in quarantine i naliczone zostaną special fees. Klient może wysyłać do Dukascopy tylko należące do niego kryptowaluty Bitcoin.

  1. GENEROWANIE ADRESU DEPOZYTU

  Zaloguj się do Live Member Area, przejdź do sekcji "Funds" i otwórz formularz dla depozytu Bitcoin. Wskaż kwotę, którą zamierzasz wpłacić podczas doładowania konta.

  Należy pamiętać, że wprowadzona kwota wpłaty BTC musi dokładnie odpowiadać sumie BTC otrzymanej przez Dukascopy, w przeciwnym razie wpłata prawdopodobnie będzie umieszczona w kwarantannie .

  Utwórz adres Bitcoin dla swojej wpłaty, klikając przycisk „Wygeneruj adres wpłaty BTC”.

  2. PRZEŚLIJ BITCOINY

  Prześlij zapowiedzianą sumę bitcoinów ze swojego portfela krypto-walut na adres, który wygenerowałeś dla swojego depozytu.

  3. Podaj ID transakcji

  Po wysłaniu ogłoszonej kwoty BTC do Dukascopy, wróć do formularza wpłaty Bitcoin w Live Member Area i podaj TXID (identyfikator transakcji) swojej operacji płatniczej. Pamiętaj, że pole do wprowadzenia TXID pojawi się w formularzu wpłaty Bitcoin dopiero po potwierdzeniu transakcji przez blockchain.

  ID transakcji można znaleźć za pomocą dowolnego blockchain explorera (na przykład Blockchain.com or Bitcoin.com)

  4. Poczekaj na realizację swojego depozytu

  Gdy transakcja ma 6 bloków głębokości, Twój depozyt poprzez bitcoiny zostanie poddany serii weryfikacji przeprowadzanych przez Dukascopy, w tym:

  • Porównanie ogłoszonej kwoty wpłaty kryptowaluty Bitcoin z faktycznie otrzymaną.
  • Porównanie TXID (ID transakcji) z identyfikatorem podanym przez klienta.
  • Akceptowalność otrzymanych bitcoinów, biorąc pod uwagę obowiązujący limit 50 000 USD i kwestie zgodności.

  Jeśli wszystkie weryfikacje zostaną zaakceptowane pomyślnie, depozyt zostanie zaksięgowany na koncie.

 • Ostrzeżenie: ważne jest, aby postępować zgodnie z tymi instrukcjami, ponieważ będzie to niepoprawnie wysłany depozyt Ether placed in quarantine and applied special fees. Klient może wysłać do Dukascopy depozyt w kryptowalucie Ether należący tylko do niego.

  1. GENEROWANIE ADRESU DEPOZYTU

  Zaloguj się w Live Member Area, przejdź do sekcji "Funds" i otwórz formularz wpłaty w kryptowalucie Ether. Podaj kwotę, którą zamierzasz wpłacić podczas doładowania konta.

  Ilość ETH można ustalić z dokładnością do 8 miejsc po przecinku.

  Należy pamiętać, że wprowadzona kwota depozytu ETH musi dokładnie odpowiadać sumie ETH otrzymanej przez Dukascopy, w przeciwnym razie depozyt może zostać umieszczony w kwarantannie .

  Utwórz adres Ethereum dla swojego depozytu klikając przycisk "Generate a ETH deposit address"

  2. Wyślij Ether

  Wyślij ogłoszoną kwotę ETH ze swojego portfela kryptowalut na adres wygenerowany dla depozytu.

  Kwota podana podczas tworzenia adresu depozytu może mieć maksymalnie 8 miejsc po przecinku. Wszelkie kwoty przekraczające ten warunek nie będą przetwarzane przez system.

  3. Poczekaj na przetworzenie depozytu

  Gdy transakcja osiągnie głębokość 12 bloków, Twój depozyt za pośrednictwem kryptowaluty Ether zostanie poddany serii kontroli przez Dukascopy, w tym:

  • Porównanie zapowiedzianej kwoty depozytu w kryptowalucie Ether z faktycznie otrzymaną.
  • Dopuszczalność otrzymanej kryptowaluty Ether, biorąc pod uwagę obowiązujący limit 50 000 USD i względy zgodności.

  Jeśli wszystkie weryfikacje zostaną zaakceptowane pomyślnie, depozyt zostanie zaksięgowany na koncie.

 • Ze względu na wewnętrzną anonimowość transakcji kryptowalutowych, Dukascopy Bank umieszcza w kwarantannie wszystkie przychodzące kryptowaluty Bitcoin/Ether, gdy wystąpią następujące okoliczności:

  • Kryptowaluty Bitcoin/Ether są wysyłane na adres, który był już używany;
  • Klient wysyła więcej kryptowalut Bitcoin/Ether niż wskazano przy generowaniu adresu;
  • Klient nie komunikuje TXID (ID transakcji) depozytu Bitcoin do Dukascopy;
  • Dukascopy nie może zaakceptować otrzymanych kryptowalut Bitcoin/ Ether z jakiegokolwiek innego powodu, np. jeśli zawiera informacje sugerujące, że wysłane kryptowaluty Bitcoin/ Ether należą do strony trzeciej;
  • Opłaty za przechowywanie dotyczą kryptowalut Bitcoin/Ether umieszczonych w kwarantannie;
  • Aby uzyskać zwrot kryptowalut Bitcoin/Ether w kwarantannie, klient musi dostarczyć Dukascopy przekonujących dowodów, że portfel, z którego wysłano środki, faktycznie należy do niego. Dukascopy zastrzega sobie prawo by wymagać od klienta wizyty w jednym z jego biur w celu spotkania się z przedstawicielami Dukascopy.
 • 1. Złóż wniosek o wypłatę

  Zaloguj się do Live Member Area, przejdź do sekcji "Funds" i otwórz formularz wypłaty. Podaj żądaną kwotę wypłaty w USD i potwierdź operację.

  2. Poczekaj na realizację swojej wypłaty

  Wypłaty są przetwarzane jedynie podczas dni roboczych w Kantonie Genewskim, w Szwajcarii.

  Dukascopy zamieni na BTC (według własnego kursu BTC/USD) lub ETH (według własnego kursu ETH/USD) żądaną kwotę wypłaty wskazaną w walucie bazowej rachunku (USD). Wypłaty podlegają stałej prowizji zgodnie z Fee schedule.

  Dukascopy wysyła kryptowalutę Bitcoin lub Ether tylko na adres portfela (BTC lub ETH) wskazany przez klienta podczas otwierania konta handlowego zasilanego kryptowalutą.

  Klient powinien przyjąć do wiadomości, że proces wypłaty nie jest natychmiastowy i że kurs wymiany BTC/USD lub ETH/USD będzie się wahał, dopóki Dukascopy nie dokończy wymiany.
  W rezultacie klient nie może przewidzieć liczby kryptowaluty Bitcoin lub Ether, które otrzyma w swoim portfelu zgodnie z wypłatą

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.