Konta Forex MT4

MetaTrader 4 jest dobrze znaną platformą handlową, cenioną przez wielu użytkowników na całym świecie. Nie ma potrzeby podpinania mostów zewnętrznych dostawców - Dukascopy Bank oferuje możliwość skorzystania z bezpośredniego połączenia z szwajcarskim rynkiem SWFX dostarczonym przez Dukascopy.

Należy pamiętać, że warunki handlu, lista instrumentów, swapy różnią się od standardowego rachunku walutowego, który jest otwarty do handlu na platformie JForex. Poniższe sekcje opisują specyfikację handlu.

Specyfikacje handlowe

Dane techniczne Opis
Waluta konta USD, EUR, GBP, CHF, PLN
Waluta depozytu USD, CHF, EUR, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, HKD, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, PLN, RON, RUB, CNH, SEK, SGD, TRY, XAU, ZAR
Lista Instrumentów AUD/CAD, AUD/CHF, AUD/JPY, AUD/NZD, AUD/SGD, AUD/USD, CAD/CHF, CAD/JPY, CHF/JPY, CHF/SGD, EUR/AUD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/NOK, EUR/NZD, EUR/PLN, EUR/SEK, EUR/SGD, EUR/USD, GBP/AUD, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/JPY, GBP/NZD, GBP/USD, NZD/CAD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/USD, SGD/JPY, USD/CAD, USD/CHF, USD/JPY, USD/NOK, USD/PLN, USD/SEK, USD/SGD, USD/ZAR, XAU/USD
Dźwignia finansowa 1:100
Maks Ekspozycja Netto 5'000'000 w bazowej walucie / 50 lotów dla FX

3'800 uncji / 38 loty dla XAU/USD
Min Lot 0.01 lot (1 lot = 100'000 jednostek dla FX lub 100 uncji dla XAU)
Poziom Margin Call ≤100%
Poziom Stop Out ≤50%
Close By Wyłączone
Rodzaj Egzekucji Rynek
Hedging Dozwolone
Strategie Automatyczne Dozwolone
Trailing Stop Dozwolone
Maksymalna liczba zleceń 1'000
Czas Serwera MT4 Czas Letni  = GMT+3
Czas Zimowy = GMT+2

Tabela Prowizji

Stawka prowizji od wolumenu ustalana jest dynamicznie i zależy od Depozytu Netto, Kapitału i Obrotu Handlu zgodnie z Tabelą prowizji Dukascopy. Oprócz standardowych opłat, przy handlu na platformie MetaTrader 4, pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 1 USD za 1 lot (10 USD za 1 milion USD).

Prowizja od obrotu na rachunkach MT4 jest obliczana dla pełnej transakcji (otwarcie i zamknięcie za jednym razem) i jest pobierana przy otwarciu pozycji w walucie rachunku. Prowizja za obrót jest obliczana na podstawie kwoty podstawowej i przewalutowywana na walutę konta klienta. Stawka prowizji od obrotu handlu podana w poniższej tabeli wyrażona jest w dolarach amerykańskich na 1 USD lot ( 100'000 & nbsp; USD).

Depozyt Netto lub Kapitał
(ekwiwalent w USD)
wolumen obrotu*
(w równowartości w USD)
Prowizja od obrotu w USD za 1 lot
Waluty XAU/USD
5'000 < 5 milion 9 12.5
5'000 ≥5 milion 8.6 11.9
10'000 ≥10 milion 8 11
25'000 ≥25 milion 7 9.5
50'000 ≥50 milion 5.6 7.4
250'000 ≥250 milion 5.2 6.8
500'000 ≥500 milion 5 6.5
1'000'000 ≥1 bilion 4.8 6.2
5'000'000 ≥5 bilion 4.4 5.6
10'000'000 ≥10 bilion 4 5

*The traded volume is the volume of trades executed over the last 30 days, calculated in USD equivalent.

Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Rachunki transakcyjne MT4 są dostępne z domyślną dźwignią 1: 100. Początkowy depozyt zabezpieczający jest obliczany przy rozpoczęciu handlu, a kwota Wolnych i Użytych środków jest aktualizowana w czasie rzeczywistym na platformie MT4.

Maksymalny limit ekspozycji netto

Maksymalna ekspozycja netto dla każdej pary walutowej na jednym rachunku transakcyjnym MT4 jest ograniczona do 5 milionów jednostek waluty bazowej (lub 50 lotów na MT4). W przypadku metali szlachetnych (tylko XAU/USD) ekspozycja netto jest ograniczona do 3'800 uncji (lub 38 lotów MT4).

Maksymalna ekspozycja netto obowiązuje niezależnie na poziomie jednego konta MT4 i globalnie na wielu rachunkach MT4 należących do tego samego klienta. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć szczególne okoliczności, które prowadzą do sytuacji, w których klient tymczasowo przekracza maksymalną ekspozycję netto.

Zlecenia Stop Loss lub Take Profit są odrzucane, a oczekujące zamówienia nie są składane przez system, jeśli egzekucja tych zleceń prowadzi do przekroczenia maksymalnych limitów ekspozycji netto.

Dukascopy Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego i limitów ekspozycji według własnego uznania, bez wcześniejszego powiadomienia.

Polityka dotycząca depozytu zabezpieczającego oraz Margin Cut

Poziom depozytu zabezpieczającego to wskaźnik pokazujący kwotę dostępnego depozytu zabezpieczającego na utrzymanie otwartych pozycji na rachunku handlowym. Jest pokazany w procentach w czasie rzeczywistym i obliczany w następujący sposób:

Poziom depozytu zabezpieczającego
=
Kapitał
Used margin
*
100%

System transakcyjny Metatrader 4 stale kontroluje poziom kapitału zabezpieczającego wszystkich otwartych pozycji w czasie rzeczywistym i automatycznie likwiduje pozycje, gdy poziom kapitału zabezpieczającego poniżej wstępnie zdefiniowanej wartości.

Poziom depozytu zabezpieczającego Opis
> 100% Normalny status
≤100% Margin call: Konto osiągnęło status ostrzeżenia.
≤50% Stop Out: najbardziej stratne pozycje są automatycznie zamykane do momentu, aż poziom kapitału zabezpieczającego ponownie osiągnie ponad 50%.

Polityka Overnight

Polityka overnight dla kont MT4 jest ustawiona na pozime Regular dla kont FX.

Kwota swapu jest obliczana automatycznie na koniec każdego dnia handlowego. Dla swapów od środy do czwartku, do rachunku odejmowany/dodawany jest potrójny swap. W przypadku USD/CAD, swapy są trzykrotne od czwartku do piątku. W zależności od dni świątecznych, dokładne obliczenia mogą się różnić .

Należy mieć na uwadze, że konta typu "swap-free" nie są obsługiwane na platformie MT4.

Należy pamiętać, że w niektóre dni kalendarzowe muszą być zastosowane wielokrotne swapy, w związku z czym własne obliczenia punktów swapowych mogą się różnić od punktów swap faktycznie naliczonych lub uznanych do rachunku. W razie wątpliwości należy skontaktować się z naszym działem Support.

Raporty

Dukascopy Bank provides detailed reports for the trading account of the client. Their access is online and separated from the platform. The reports are structured in different sections, they give the clients binding values of the state of the client account in real-time, they may be used for declaration made to tax authorities:

Account / My Account: An overview of the last settlement balance, current equity and intraday money movements. It contains links to make deposits, withdrawals, contact the account manager and change security settings.

Account / Commission policy: Information in regards to the trade commissions and trade volume.

Account / My account: Lists all client sub-accounts, it allows to request new sub-accounts.

Reports / Portfolio Statement: Displays day by day summary of the account balance including current value, any money movements as well as detailed views of all transactions and results that have been booked on the account.

Reports / Consolidated Report: A condensed overview of the account for any custom time-period.

Reports / Fund Transfers: An overview of all non-trading money movements for any custom time-period.

Reports / Commission Log: Log of changes of the trade commissions applied to the account.

Reports / Trade Log: Log of trades and orders for any custom time-period.

Informacje handlowe

Przeczytaj ważne informacje na temat handlu MetaTrader4.

Platforma MT4

Oprócz historii rachunku dostępnej na platformie MetaTrader 4, Dukascopy udostępnia klientom własne raporty online. Zalecamy okresowe sprawdzanie raportów online dla historycznych lub najbardziej aktualnych wyciągów z konta.
Ponieważ raporty online Dukascopy są głównym sprawozdaniem finansowym konta handlowego, zalecamy regularne monitorowanie synchronizacji między MetaTrader 4 a Raportami online Dukascopy i w razie potrzeby informowanie Dukascopy o wszelkich rozbieżnościach, tak szybko, jak to możliwe.

HEDGED POSITIONS

Należy zwrócić uwagę, że salda rachunku w MetaTrader 4 i Raportach online mogą się różnić. Saldo na platformie MetaTrader 4 obejmuje zyski/straty tylko z pozycji zamkniętych i zmienia się za każdym razem, gdy zlecenie jest zamykane, podczas gdy saldo w Raportach online reprezentuje saldo na koniec dnia, które składa się zarówno z zamkniętych, jak i otwartych Z/S obliczonych w godzinie rozliczeniowej. Należy również pamiętać, że dwa salda nie są identyczne, chyba że wszystkie pozycje są zamknięte na platformie.

SETTLEMENT PROCEDURE

MetaTrader 4 accounts have a specific settlement procedure in regards to positions closed during the trading day. Unlike the usual settlement procedure of Dukascopy Bank where the final P/L of positions closed during the trading day is determined and known at settlement time only, Metatrader 4 calculates the final P/L of position at their closure. In order to avoid discrepancies, Reports align on the functioning of Metatrader 4 on this particular point. The valuation of open positions is done according to the standard settlement procedure of Dukascopy Bank. They are valuated using settlement rates and converted into the account currency as shown in Reports.

Poślizg cenowy

W przypadku zleceń stop i zleceń po cenie rynkowej, pożądana cena nie jest zagwarantowana. Zlecenia są realizowane po pierwszej dostępnej cenie podczas egzekucji zlecenia. W przypadku dużych ruchów cenowych, poślizg cenowy może być znaczny. Zlecenia wejścia mogą zostać odrzucone bez ponownego rozpatrzenia, w sytuacji jeśli wynikiem byłaby egzekucja z nadmiernym poślizgiem.

Wiadomości odrzucenia

W przypadku odrzucenia zamówienia z różnych przyczyn (brak płynności, cena pozarynkowa lub maksymalna ekspozycja netto) platforma MT4 wyświetla ten sam standardowy komunikat message — [Trading jest wyłączony].

Częściowa egzekucja

Częściowa egzekucja może nastąpić zarówno na zleceniach otwarcia i zamknięcia z powodu niskiej płynności lub wtedy, gdy osiągnięta zostanie maksymalna ekspozycja netto na danym instrumencie. Po częściowym zamknięciu zlecenia automatycznie tworzony jest nowy ticket zlecenia z pozostałą kwotą zlecenia i tymi samymi poziomami Stop Loss i Take Profit, jeśli są dodane. Należy pamiętać, że pole comment jest nadpisywane zarówno w zleceniu oryginalnym, jak i podrzędnym.

Brak Close By

Należy zauważyć, że Dukascopy nie obsługuje funkcji Close By ze względu na ograniczenia techniczne.

Brak globalnego Stop Loss

Należy pamiętać, że konta MetaTrader 4 nie mają funkcji globalnego poziomu Stop loss, która umożliwia automatyczne likwidowanie wszystkich pozycji, jeśli kapitał własny spadnie poniżej określonego poziomu.

Brak dźwigni weekendowej

Nie stosuje się automatycznego obniżenia dźwigni na weekend przed weekendem, jak na standardowych kontach handlowych. Klienci chcący zmniejszyć ekspozycję przed weekendem powinni zamknąć i ręcznie dostosować transakcje.

Reset Hasła

Funkcja resetowania hasła dla haseł master i investor (read-only) jest wyłączona na platformie MetaTrader 4. Aby zresetować hasło master, należy użyć raportów online. Aby zresetować hasło investor (read-only), skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej.

Czas Serwera MT4

Czas serwera MT4 jest ustawiony na GMT+3/GMT+2 (czas letni / zimowy) w celu dopasowania do końca dnia handlowego w USA (New York 5 p.m. EST). W rezultacie, gdy handel kończy się w Nowym Jorku o 5 p.m., dzienna świeca zamyka się w Metatrader 4. Ten czas odpowiada również czasowi, w którym swapy są stosowane do otwartych pozycji.

TRYB HEDGINGU

Platforma MT4 pozwala na otwarcie pozycji hedge tylko wtedy, gdy free margin staje się nieujemny po otwarciu pozycji.

Informacja o ryzyku

Handel z dźwignią wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Zdecydowanie zaleca się utrzymanie wykorzystania dźwigni na normalnym poziomie. Klient zawsze powinien pamiętać, że dźwignia finansowa zwiększa potencjalną stratę oraz potencjalny zysk, a zainwestowane fundusze mogą szybko ponieść straty w sytuacjach, w których ceny rynkowe wykazują dużą zmienność, potencjalnie powodując niekorzystne warunki dla wysoko lewarowanego uczestnika rynku. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymanie wystarczającego depozytu zabezpieczającego w stosunku do istniejących pozycji.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.