Touch binaries

Touch Binaries - opcje binarne na parach walutowych FX z 2 oddalonymi cenami wykonania ustawionymi wokół ceny otwarcia opcji. Przy inicjacji zlecenia klient definiuje docelowy poziom ceny (który jest ceną wykonania, która powoduje, że opcja jest wygrana (w pieniądzu, tj. ITM)) i czas trwania opcji. W tym samym czasie system automatycznie ustawia drugi poziom ceny docelowej (czyli powodujący, że opcja jest przegrana (poza pieniądzem, tj. OTM)) po drugiej stronie bieżącej ceny instrumentu i na tej samej odległości od niego.

Klient ustawia docelowy poziom cen, wskazując odległość od ceny instrumentu na początku zlecenia. Odległość do obu cen wykonania jest obliczana na podstawie ceny Ask w momencie rozpoczęcia kontraktu dla opcji CALL (Góra) i na podstawie ceny Bid dla opcji PUT (Dół).

Ograniczenia dotyczą odległości, którą można ustawić. Każdy instrument ma swoją minimalną i maksymalną odległość od ceny wykonania. Klient ustawia cel w tym zakresie, który jest automatycznie sprawdzany przez platformę transakcyjną.

Opcja Touch Binary jest aktywna do momentu osiągnięcia dowolnej ceny wykonania. Okres obowiązywania kontraktu trwa do czasu rozliczenia (o 21:00/22:00 GMT w zależności od czsu letniego/zimowego). Wynik opcji jest określony przez pierwsze zdarzenie z 3 następujących zdarzeń:

Przykłady poniżej przedstawiają możliwe wyniki opcji binarnej dotykowego CALL (Góra)

  1. Jeśli instrument bazowy opcji osiągnie lub przekroczy poziom wykonania w dowolnym momencie przed wygaśnięciem - opcja zostanie zrealizowana z zyskiem, tj. opcja jest w pieniądzu.


  2. Jeśli zostanie osiągnięty poziom strat straty - opcja jest wykonywana ze stratą, tj. opcja jest poza pieniądzem. 


  3. W przypadku, gdy cena instrumentu bazowego opcji nie osiągnie żadnej z cen wykonania w całym okresie obowiązywania kontraktu, opcja zostaje anulowana bez rozliczenia, a kwota kontraktu zostaje zwrócona klientowi.

Ograniczenia dotyczące czasu trwania umowy, kwoty umów i ekspozycji są takie same jak ograniczenia stosowane w przypadku zwykłych opcji binarnych (zobacz Trading Conditions).

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.