Ochrona klienta

Ochrona depozytu

Czy moje depozyty są chronione w ramach ubezpieczenia depozytu esisuisse? Tak, tak jak każdy bank i każda firma papierów wartościowych w Szwajcarii, Dukascopy Bank jest zobowiązany do podpisania samoregulacji «Umowa między esisuisse i jej członkami». To oznacza, że klientów’ depozyty są chronione do maksymalnej kwoty 100 000 CHF na klienta. Obligacje średnioterminowe przechowywane na okaziciela w banku emisyjnym są również uznawane za depozyty. Ochronę deponentów w Szwajcarii zapewnia esisuisse, a system ochrony deponentów został szczegółowo wyjaśniony pod adresem www.esisuisse.ch

Depozyty klientów Dukascopy Europe są chronione zgodnie z regulacjami UE do kwoty  20 000 EUR na klienta.

Staranne zarządzanie przez Dukascopy Bank ryzykiem kontrahenta i ryzykiem kredytowym

Ponad "ochronę depozytu" wytłumaczoną powyżej, Państwa środki są zabezpieczone dzięki ostrożnemu zarządzaniu przez Dukascopy Bank swoimi aktywami i płynnością. Aktywa Dukascopy Bank stanowią w ponad 90% środki pieniężne i obligacje Konfederacji Szwajcarii. Dukascopy Bank nie posiada ryzykownych papierów wartościowych lub nieruchomości i nie udziela kredytów.

Ekskluzywna ochrona kapitału

Jeżeli Państwa fundusze są zarządzane przez zewnętrznego zarządzającego lub przez inną osobę trzecią, Dukascopy Bank SA daje unikatową możliwość limitowania strat na swoim koncie poprzez funkcję "Stop-Loss". Jeżeli kapitał na Państwa koncie osiągnie ustalony przez Państwa poziom Stop-Loss, handel zostanie natychmiast wyłączony i wszystkie otwarte pozycje zamknięte, aby chronić Państwa pozostały kapitał przed dalszymi stratami.

Dodatkowo, Dukascopy Bank SA daje Państwu możliwość natychmiastowego przerwania handlu wykonywanego przez Państwa pełnomocnika na Państwa rachunku oraz zamknięcia wszystkich otwartych pozycji przez łatwo dostępny przycisk w Państwa raportach online.

Proszę pamiętać, iż w celu udostępnienia swojego konta do handlu osobie trzeciej, wliczając bliskie osoby, należy przyznać i podpisać pełnomocnictwo na rzecz tej osoby trzeciej.

Kontora poślizgu

Dukascopy Bank SA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu najlepsze z możliwych narzędzi kontroli ryzyka, w celu bezpiecznego handlu na zmiennych rynkach.

Korzystając z funkcji kontroli poślizgu możecie Państwo wstępnie ustalić maksymalny negatywny poślizg, jaki może wpłynąć na cenę egzekucji Państwa zlecenia. Można nawet całkowicie wykluczyć możliwość wystąpienia negatywnego poślizgu. Niemniej jednak funkcja kontroli poślizgu nie jest dostępna dla zleceń Stop Loss. Należy również pamiętać, iż zmniejszenie tolerancji do poślizgu zwiększa prawdopodobieństwo odrzucenia zlecenia.

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat funkcji kontroli poślizgu lub do zapoznania się z naszą Wiki.

Proszę zachować swój login, hasło i kod PIN w poufności

Podmioty trzecie, takie jak zewnętrzni zarządzający lub dostawcy usług nigdy nie powinni pytać o Państwa kody dostępu, lecz powinni otrzymać specjalne prawa dostępu od Dukascopy Bank. Podając swoje kody dostępu podmiotom trzecim ryzykujecie Państwo nie tylko naruszenie warunków Dukascopy Bank, lecz również poważnie narażacie Państwo swoje fundusze na ryzyko niewłaściwego użycia lub sprzeniewierzenia. Co więcej, osoby, które nie są znane Dukascopy Bank, nie mogą otrzymać żadnej pomocy ze strony naszego zespołu wsparcia handlu co może wyrządzić szkodę Państwa kapitałowi (np. w przypadku, gdy pozycja na Państwa koncie musi być pilnie zamknięta, a dostęp przez Internet do systemu handlowego SWFX jest niedostępny).

Oszustwa Forex

Dla bezpieczeństwa Państwa pieniędzy, okazje inwestycyjne powinny być oceniane z pewną dozą sceptycyzmu. Dukascopy Bank SA rekomenduje zachowanie ostrożności, zwłaszcza w odniesieniu do następujących sytuacji:

  • Inwestycje "zbyt piękne, aby mogły być prawdziwe": należy trzymać się z daleka od obietnic handlu na rynku Forex, które sprawią, iż staniecie się Państwo bogaci w ciągu jednego dnia. Nie należy używać swoich ciężko zarobionych pieniędzy, funduszu emerytalnego lub zastawiać swojego domu, aby zainwestować w tego rodzaju schematy. Istnieje ryzyko, iż nigdy nie otrzymacie Państwo swoich środków z powrotem.
  • Gwarantowane zyski lub obietnice wyjątkowo wysokich wyników: ktokolwiek kto twierdzi, że jest w stanie zapewnić regularny comiesięczny 30% lub 40% zwrot z inwestycji, obiecuje coś co nie może być dostarczone. Takie obietnice ogromnych zysków są najprawdopodobniej fałszywe i zasadniczo są taktyką na zwabienie Państwa pieniędzy.
  • Bagatelizowanie ryzyk związanych z handlem walutami: należy zawsze uważać na wypowiedzi obiecujące, iż firma lub osoba indywidualna zwróci Państwa straty lub, że Państwa inwestycja pozostanie bezpieczna. Handel na rynku Forex wiąże się z wysokim ryzykiem i możecie Państwo stracić całość lub część swojej inwestycji.
  • Trudności z uzyskaniem informacji o przeszłości: nie należy współpracować z nikim kto nie chce łatwo udostępnić Państwu informacji o swojej przeszłości.
  • Przelew środków na rzecz osoby trzeciej: inwestor, który planuje używać systemu handlowego Dukascopy Bank SA do samodzielnego zarządzania swoimi środkami, do zarządzania nimi przez zewnętrznego zarządzającego lub osobę trzecią, musi zdeponować swoje środki na koncie otwartym na nazwisko inwestora w Dukascopy Bank lub w jednym z partnerskich banków powierniczych. Alternatywnie, inwestor może zapytać swój bank o wydanie gwarancji bankowej na rzecz Dukascopy Bank SA. Nie ma innych możliwości.

Konto uśpione (Dormant Account)

Państwa konto staje się "uśpione" (ang. "Dormant"), jeżeli Dukascopy Bank SA nie jest już w stanie nawiązać z Państwem kontaktu. Może się tak zdarzyć w szczególności, gdy zmienicie Państwo swoje miejsce zamieszkania lub dane kontaktowe bez poinformowania nas, lub w przypadku śmierci i nieustanowienia żadnego pełnomocnika do swojego konta, z którym możemy się skontaktować. W przypadku "uśpienia", ponowne nawiązanie kontaktu z Państwem lub Państwa spadkobiercami może być trudne lub niemożliwe dla Dukascopy Bank SA. W celu uniknięcia "uśpienia" Dukascopy rekomenduje Państwu, aby:

  • poinformować nas niezwłocznie po zmianie adresu, lub nazwiska (np. po ślubie);
  • poinformować nas, jeżeli przenosicie się Państwo na dłuższy okres czasu i zorganizować korespondencję;
  • wyznaczyć pełnomocnika lub reprezentanta z pełnym pełnomocnictwem, z którym Dukascopy Bank SA może się skontaktować, jeżeli konto stanie się "uśpione" ;
  • poinformować zaufaną osobę o swoich danych bankowych. Dukascopy Bank SA może przekazać informacje tylko tym osobom, które zostały autoryzowane na piśmie (na podstawie tego formularza) do działania w Państwa imieniu;
  • wymienić w swoim testamencie swoje aktywa oraz nazwy odpowiednich banków, gdzie zostały one ulokowane.

Dukascopy Bank SA jest zobowiązany do zgłaszania wszystkich kont "uśpionych" z kapitałem powyżej 100 CHF do centralnego banku danych, do którego ma dostęp tylko Swiss Banking Ombudsman (http://www.bankingombudsman.ch). Każda osoba podejrzewająca, iż aktywa, do których ma prawo spoczywają w nieznanym banku w Szwajcarii, ma prawo poprosić centralne biuro roszczeń Swiss Banking Ombudsman o przeszukanie banku danych wszystkich "uśpionych" relacji klienckich.

Dormant Accounts Authorisation to Contact Trusted Persons

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.