Wymagania dot. depozytu zabezpieczającego

Transakcje przeprowadzone na rynku SWFX  Transakcje przeprowadzone na rynku SWFX mogą być dokonywane w oparciu o efekt dźwigni finansowej, co umożliwia klientowi egzekucję transakcji większych niż depozyt i zwiększenie wpływu zmiany ceny. Wielowalutowa ekspozycja na rachunku jest limitowana całkowitą linią handlową, która jest obliczana jako wynik mnożenia Kapitału i dźwigni ustalonej z Dukascopy Bank SA. Domyślny poziom dźwigni dla zwykłych godzin handlu jest ustawiony na poziomie 1:100, co pozwala zwiększyć ekspozycję do 100-krotności kwoty kapitału. Dźwignia może zostać zwiększona do 1:200 na wniosek klienta (mogą wystąpić ograniczenia).

Domyślny poziom dźwigni na rachunku może być ustalony na innych poziomach (np. 1:50 lub 1:20) zdefiniowanych przez Dukascopy Bank SA i klienta. Depozyt zabezpieczający niezbędny do zwiększenia ekspozycji jest wyliczany w momencie inicjacji handlu oraz kwoty wolnej i użytej linii handlowej są aktualizowane na platformie handlowej w trybie rzeczywistym.

Minimalny poziom depozytu zabezpieczającego

W celu ochrony klientów przed powstaniem zobowiązań większych niż ich kapitał, i aby uchronić Dukascopy Bank SA przed związanymi z tym ryzykami, obowiązuje następująca polityka minimalnego poziomu depozytu zabezpieczającego: Minimalny wymagany kapitał na koncie tradera indywidualnego to 20 CHF. Dla kont o innej walucie bazowej, minimalna kwota kapitału jest obliczana za pomocą kursu wymiany z ostatniego rozliczenia. Jeżeli poziom kapitału na rachunku osiągnie minimalny poziom depozytu zabezpieczającego, wszystkie otwarte pozycje mogą zostać zamknięte i konto może zostać zablokowane.

Minimalny poziom depozytu zabezpieczającego wymagany do otwarcia pozycji zależy od ustalonej dźwigni, pary walutowej oraz obecnej ceny rynkowej.

Szczególne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego

Ze względu na szczególne warunki handlu następujące instrumenty mają wyższe wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (niższą dźwignię):

Instrument Opis Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego Dźwignia finansowa
EUR/CZK Euro vs Czech Koruna 10% 1:10
EUR/DKK Euro vs Danish Krone 10% 1:10
EUR/HKD Euro vs Hong Kong Dollar 10% 1:10
EUR/HUF Euro vs Hungarian Forint 10% 1:10
EUR/RUB Euro vs Russian Rouble 10% 1:10
EUR/TRY EUR vs Turkish Lira 10% 1:10
HKD/JPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen 10% 1:10
TRY/JPY Turkish Lira vs Japanese Yen 10% 1:10
USD/CNH US Dollar vs Chinese Yuan 10% 1:10
USD/CZK US Dollar vs Czech Koruna 10% 1:10
USD/DKK US Dollar vs Danish Krone 10% 1:10
USD/HKD US Dollar vs Hong Kong Dollar 10% 1:10
CAD/HKD Canadian Dollar vs Hong Kong Dollar 10% 1:10
USD/HUF US Dollar vs Hungarian Forint 10% 1:10
USD/ILS US Dollar vs Israeli Shekel 10% 1:10
USD/RON US Dollar vs Romanian Leu 10% 1:10
USD/RUB US Dollar vs Russian Ruble 10% 1:10
USD/THB US Dollar vs Thailand Baht 10% 1:10
USD/TRY US Dollar vs Turkish Lira 10% 1:10
ZAR/JPY South African Rand vs Japanese Yen 10% 1:10
BTC/USD Bitcoin vs US Dollar 33% 1:3
ETH/USD Ether vs US Dollar 33% 1:3
LTC/USD Litecoin vs US Dollar 33% 1:3
USD/MXN US Dollar vs Mexican Peso 10% 1:10
BRENT.CMD/USD US Brent Oil 1% 1:100
LIGHT.CMD/USD US Crude Oil 1% 1:100
DIESEL.CMD/USD Low Sulphur Gasoil 1% 1:100
COPPER.CMD/USD High Grade Copper 1% 1:100
GAS.CMD/USD Natural Gas 1% 1:100
COFFEE.CMD/USX Coffee Arabica 3% 1:30
COCOA.CMD/USD US Cocoa 3% 1:30
SUGAR.CMD/USD Sugar White 3% 1:30
COTTON.CMD/USX Cotton 3% 1:30
OJUICE.CMD/USX Orange Juice 3% 1:30
SOYBEAN.CMD/USX Soybean 3% 1:30
AUS.IDX/AUD Australia 200 Index 1% 1:100
CHE.IDX/CHF Switzerland 20 Index 1% 1:100
DEU.IDX/EUR Germany 30 Index 1% 1:100
ESP.IDX/EUR Spain 35 Index 1% 1:100
EUS.IDX/EUR EU Stocks 50 Index 1% 1:100
FRA.IDX/EUR France 40 Index 1% 1:100
GBR.IDX/GBP UK 100 Index 3% 1:30
HKG.IDX/HKD Hong Kong Index 1% 1:100
JPN.IDX/JPY Japan 200+ Index 1% 1:100
USA30.IDX/USD US 30 Index 1% 1:100
USA500.IDX/USD US 500 Index 1% 1:100
USSC2000.IDX/USD US Small Cap 2000 Index 1% 1:100
USATECH.IDX/USD US 100 Tech Index 1% 1:100
CHI.IDX/USD China A50 Index 1% 1:100
DOLLAR.IDX/USD US Dollar Index 1% 1:100
NLD.IDX/EUR Netherlands 25 Index 1% 1:100
SGD.IDX/SGD Singapore Blue Chip Index 1% 1:100
IND.IDX/USD India 50 Index 1% 1:100
PLN.IDX/PLN Poland 20 Index 1% 1:100
BUND.TR/EUR German government bond 3% 1:30
UKGILT.TR/GBP UK government bond 3% 1:30
USTBOND.TR/USD US government bond 3% 1:30

Maksymalnie dostępna dźwignia na weekendy i inne dni zamknięcia rynku jest równa najniższej liczbie spośród następujących: dźwignia na weekend (1:30 dla kont z maksymalną dźwignią 1:100 oraz 1:60 dla kont z maksymalną dźwignią 1:200), dźwignia dla szczególnego instrumentu lub dźwignia dla rachunku.

Szczególne wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego (dźwigni) pozostają bez zmian bez względu na prośbę klienta o zwiększenie maksymalnie dostępnej dźwigni.

  1. Wymagany minimalny poziom depozytu zabezpieczającego będzie się różnił, jeżeli domyślny poziom dźwigni został zmieniony.
  2. Proszę zobaczyć sekcję "dźwignia na weekend" w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Jeżeli kapitał na rachunku tradera indywidualnego jest niższy niż 20 CHF lub odpowiednik w innej walucie, konto może zostać zablokowane przez Dukascopy Bank.

Użycie dźwigni

Użycie dźwigni jest wskaźnikiem pokazującym jaka część zabezpieczenia jest obecnie użyta przez ekspozycję na rachunku handlowym. Jest ono wyświetlane w procentach w trybie rzeczywistym i jest obliczane następująco:

Użycie dźwigni
=
Użyte środki*
Kapitał
×
100%
  • *Należy pamiętać, że Użyte środki równają się ekspozycji podzielonej przez dźwignię

Przykład

Pozycja na 1 milion EUR/USD 1.2000
Ekspozycja na koncie USD 1'200'000
Zysk/Strata 0
Dźwignia zaaprobowana dla konta 1:20
Kapitał USD 100'000

Użyte środki = Ekspozycja na koncie / Dźwignia = USD 1'200'000 / 20 = USD 60'000
Użycie dźwigni = Użyte środki / Kapitał = 60'000 / 100'000 = 60%

Polityka margin call i margin cut

Margin call - wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego (Użycie dźwigni >100%)oznacza sytuację, w której klient zgodnie z zasadami dotyczącymi depozytu zabezpieczającego nie może zwiększać ekspozycji na swoim koncie. Klient może jedynie zamknąć istniejące niezhedgowane pozycje lub zhedgować obecne pozycje w celu zmniejszenia ekspozycji. Pomimo osiągnięcia poziomu margin call, pozycje nie zostaną zamknięte automatycznie. Automatyczny system anuluje wszystkie umieszczone zlecenia bid/offer, które mogą doprowadzić do zwiększenia ekspozycji.

Margin cut lub poziom cut-off (Użycie dźwigni ≥ 200%) - jeżeli użycie dźwigni osiągnie lub przekroczy 200%, Dukascopy Bank ma prawo (lecz nie obowiązek) całkowitego lub częściowego zredukowania ekspozycji klienta poprzez zamknięcie istniejących pozycji lub poprzez otwarcie nowych pozycji w przeciwnym kierunku. Zazwyczaj system automatycznie redukuje ekspozycję, w taki sposób, że użycie dźwigni jest sprowadzone do poziomu około 100%. Niemniej jednak, trader indywidualny może ustawić całkowite zamknięcie wszystkich otwartych pozycji w przypadku wystąpienia margin cut.

Użycie dźwigni Opis
0% Brak ekspozycji
< 100% Normalny stan
≥ 100% Margin call: trader nie jest w stanie zwiększyć ekspozycji na koncie, jeżeli użycie dźwigni jest wyższe niż 100%
≥ 200% Margin cut: zazwyczaj system otworzy hedgujące pozycje w przeciwnym kierunku dla wszystkich pozycji, które powodują ekspozycję na koncie. Użycie dźwigni zostanie obniżone do 100% lub niższego poziomu.

Dźwignia na weekend

Maksymalnie dostępna dźwignia na weekendy i inne dni zamknięcia rynku jest zwykle ustawiona na 1:30 (1:60 dla kont o maksymalnej dźwigni 1:200). Celem tej polityki jest ograniczenie ryzyk spowodowanych potencjalnym występowaniem luk cenowych powstałych podczas zamknięcia rynków, które mogą poważnie zagrozić zainwestowanym środkom.

Standardowy algorytm: weekendowe warunki handlowe obowiązują począwszy od 3-4 godzin przed każdym zamknięciem rynku (weekendy, święta itp.) do ponownego otwarcia rynku. Dla zwykłego zamknięcia w piątkową noc, weekendowe warunki wejdą w życie o 18:00 GMT. W wyniku zmniejszenia dźwigni, użycie dźwigni może wzrosnąć, jeżeli na koncie występuje ekspozycja. Niezależnie od weekendowych warunków dla depozytów zabezpieczających, ogólny mechanizm egzekucji margin call i margin cut pozostaje taki sam. Oznacza to, że jeżeli kapitał na rachunku nie jest wystarczający do obsługi istniejących pozycji przy dźwigni 1:30, procedura margin cut zostanie zastosowana na rachunku (proszę sprawdzić sekcję Polityka margin call i margin cut).

Maksymalna ekspozycja instrumentów

Maksymalna ekspozycja netto na każdej parze walutowej jest ograniczona do 15 milionów waluty bazowej instrumentu, z wyjątkiem dla par USD/HUF, EUR/HUF, USD/CZK, EUR/CZK, USD/RON, USD/ILS, USD/THB, których maksymalna ekspozycja jest ograniczona do 1 miliona waluty bazowej. Dla metali szlachetnych oraz instrumentów CFD, maksymalna ekspozycja netto, kształtuje się następująco:

Instrument Maximum exposure in contracts (for CFDs) /
Oz (for precious metals) / USD (for crypto)
BRENT.CMD/USD 650
LIGHT.CMD/USD 650
GAS.CMD/USD 4'500
DIESEL.CMD/USD 1'800
COFFEE.CMD/USX 940'000
COCOA.CMD/USD 225
SUGAR.CMD/USD 1'430
COTTON.CMD/USX 685'000
OJUICE.CMD/USX 410'000
SOYBEAN.CMD/USX 223'500
COPPER.CMD/USD 8'000
USA500.IDX/USD 1'400
USATECH.IDX/USD 650
USA30.IDX/USD 160
USSC2000.IDX/USD 2'585
DEU.IDX/EUR 250
GBR.IDX/GBP 350
FRA.IDX/EUR 600
AUS.IDX/AUD 750
JPN.IDX/JPY 20'000
HKG.IDX/HKD 1'000
CHE.IDX/CHF 350
ESP.IDX/EUR 300
EUS.IDX/EUR 900
XAU/USD 17'000
XAG/USD 160'000
BTC/USD 30'000 USD equivalent
ETH/USD 30'000 USD equivalent
LTC/USD 30'000 USD equivalent
CHI.IDX/USD 280
DOLLAR.IDX/USD 31'530
NLD.IDX/EUR 4'550
SGD.IDX/SGD 11'220
IND.IDX/USD 270
PLN.IDX/PLN 1'545
BUND.TR/EUR 15'880
USTBOND.TR/USD 19'480
UKGILT.TR/GBP 18'678

Exceptions may apply for some clients or some instruments. Information on applicable maximum net exposure limits is available in trading reports section "CFD Instruments" subsection "Maximum Exposure".

Klienci mogą zlecić usunięcie/podwyższenie maksymalnego limitu ekspozycji.
W takim przypadku, maksymalna dźwignia na rachunku jest obniżona do 1:20 (1:10 w czasie weekendu).

Stock CFD Maximum Instrument Exposure

Maximum exposure per single stock CFD is 100'000 USD or equivalent in other currencies. Clients may request to increase maximum exposure to 250'000 USD, in this case leverage will be reduced to 1:2 from default setting of 1:10. Clients may request to increase leverage to 1:20. In this case maximum exposure per CFD will be 50'000 USD. Over-the-weekend leverage reduction rules do not apply to single stock CFDs.

Rynek Maksymalna ekspozycja
dla udziałów CFD
Austria 100'000 EUR
Belgium 100'000 EUR
Denmark 750'000 DKK
Finland 100'000 EUR
France 100'000 EUR
Germany 100'000 EUR
Netherlands 100'000 EUR
Norway 900'000 NOK
Portugal 100'000 EUR
Spain 100'000 EUR
Sweden 950'000 SEK
Switzerland 100'000 CHF
UK 90'000 GBP
US 100'000 USD

Informacja o ryzyku

Handel przy użyciu dźwigni finansowej niesie ze sobą duże ryzyko i może nie być przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Zaleca się utrzymywanie użycia dźwigni na normalnym poziomie. Klient musi zawsze pamiętać, że handel przy użyciu efektu dźwigni finansowej zwiększa zarówno potencjalne straty, jak i potencjalne zyski, oraz że zainwestowane środki mogą zostać szybko stracone w sytuacjach, gdy ceny rynkowe cechują się dużą zmiennością tworząc potencjalnie niekorzystne środowisko dla uczestnika używającego dźwigni na wysokim poziomie. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za utrzymywanie wystarczającego depozytu zabezpieczającego w relacji do istniejących pozycji.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.