Moduł zarządzania procentową alokacją (PAMM)

Moduł zarządzania procentową alokacją (Percent Allocation Management Module - PAMM) to rozwiązanie techniczne dostarczane przez Dukascopy Bank dające klientowi możliwość przekazania zarządzania jego kontem traderowi na podstawie ograniczonego pełnomocnictwa do handlu. PAMM umożliwia takiemu traderowi równoczesne zarządzanie nieograniczoną liczbą kont poprzez jedną platformę handlową. Konta zarządzane mogą być zasilane w różnych walutach i z różnych instytucji. W zależności od wielkości depozytu, każdy rachunek zarządzany ma swój współczynnik w PAMM. Suma wszystkich wskaźników w jednym PAMM równa się zawsze 100%. Wyniki działalności tradera (handel, zyski i straty) są dzielone pomiędzy poszczególne konta podpięte pod PAMM według wskaźnika alokacji.

Handel na PAMM nie różni się od handlu na platformie dla tradera indywidualnego.

SPECYFIKACJA FUNKCJI PAMM

  • Możliwość dodawania i wycofywania środków bez przerywania handlu
  • Handel poprzez jedno konto główne na rachunkach klientów w różnych walutach
  • Możliwość wyboru waluty bazowej dla platformy tradera
  • Natychmiastowa i automatyczna alokacja handlu
  • Obliczanie opłat na podstawie wyników (Performance Fee)
  • Możliwość blokowania handlu na określonym rachunku zarządzanym
  • Interaktywna funkcja akceptowania i odrzucania nowych rachunków zarządzanych

PRZYKŁAD ALOKACJI HANDLU

Przykładowo, mając trzy konta zrządzane przez tradera:

  1. Konto w USD z depozytem o równowartości 100.000 $, a zatem wskaźnikiem 9,3%
  2. Konto w EUR z depozytem o równowartości 400.000 €, a zatem wskaźnikiem 49,5%
  3. Konto w GBP z depozytem o równowartości 300.000 300.000 £, a zatem wskaźnikiem 41,2%

W zależności od kwoty przelanej na rachunek, która jest przeliczana każdego dnia według kursu rynkowego na ekwiwalent USD, rachunki mają przydzielony odpowiedni wskaźnik.

Załóżmy, że trader decyduje się na kupno 10 milionów EUR/USD. PAMM przydziela to zlecenie do poszczególnych kont zarządzanych w zależności od wskaźnika. Każdy rachunek zarządzany ma swoją własną porcję pozycji i przypadające z tego tytułu zyki lub straty. W powyższym przykładzie pierwsze konto zarządzane będzie miało długą pozycję na 930.000 EUR/USD, drugie konto zarządzane będzie miało długą pozycję na 4 950.000 EUR/USD, trzecie konto zarządzane będzie miało długą pozycję na 4.120.000 EUR/USD. Powstałe zyski i straty będą automatycznie wyliczone dla każdego rachunku w zależności od cen rynkowych.

Dukascopy Bank SA, bez żadnych wyjątków, nie uczestniczy w decyzjach handlowych podejmowanych przez zewnętrznych zarządzających środkami, nie reprezentuje ich, nie daje gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakichkolwiek strategie handlowe oraz wyniki zewnętrznych zarządzających środkami.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.