Bonus Jubileuszowy dla Opcji Binarnych

Świętując 11tą rocznicę, Dukascopy Bank SA oferuje dla swoich klientów unikalną możliwość skorzystania z bonusu 100% od posiadanego kapitały. Klienci mogą aplikować o otrzymanie Bonusu do 30 dni po ostatniej wpłacie środków na swoje konto handlowe. Subskrypcja do otrzymania Bonusu oznacza akceptację warunków jego otrzymania,  które powinny być spełnione w ciągu 1 roku, po otrzymaniu Bonusu. Wypłata środków z konta handlowego, przed spełnieniem warunku minimalnego obrotu na koncie, spowoduje anulowanie Bonusu. Prosimy przeczytać Regulamin Bonusu, który znajduje się poniżej.

Bonus Jubileuszowy jest również dostępny dla kont do handlu opcjami binarnymi.

Jak otrzymać Bonus

Klienci mogą aplikować o otrzymanie Bonusu do 30 dni po ostatniej wpłacie środków na swoje konto handlowe, jeżeli suma wszystkich przychodzących/wychodzących środków z ostatnich 30 dni jest dodatnia. Wpłata (depozyt) powinna być ostatnią operacją na rachunku. Nie powinno być żadnych wypłat (tj. przelewów wychodzących) po zaksięgowaniu wpłaty.

O otrzymanie Bonusu można aplikować z poziomu raportów "My bonuses".

Kwota bonusowa będzie dodana do kapitału w momencie spełnienia wymagań dotyczących obrotu na rachunku.

Kwota Bonusu

Kwotą bonusową jest 100% kapitału posiadanego na koncie w momencie subskrypcji.

Kwota Bonusu może zostać podniesiona w przypadku późniejszej, ponownej wpłaty (Depozytu).

Kwota dodatkowego Bonusu może być do 100% wszystkich wpłat przez ostatnie 30 dni. Dokładna kwota dodatkowego Bonusu kalkulowana jest przy użyciu tej formuły:

Additional
Bonus Amount
=
Deposit × 100% ×
Traded Volume
deadline
 −
Additional Bonus
application date
365 days

Przykład

Initial Bonus was obtained 01 March 2016
Required Traded Volume deadline 01 March 2017
Additional Deposit 5'000 USD was made 10 May 2016
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2016

Additional Bonus Amount:
5'000 × 100% × (01 March 2015 − 13 May 2014) / 365 days = 2'400 USD

Przed aplikowaniem o otrzymanie Bonusu, dokłada kwota będzie widoczna w formularzu aplikacyjnym.

Bonus może być aktywny tylko na jednym subkoncie do handlu Opcjami Binarnymi i nie może przekraczać ekwiwalentu 5000 USD.

Warunki Bonusu

Wymagany obrót jest równy 40stokrotności kwoty Bonusu, w momencie aplikowania o Bonus. Wymagany obrót powinien zostać osiągnięty przez upłynięciem 1 roku kalendarzowego od daty otrzymania Bonusu.

W przypadku gdy klient zaaplikował o dodatkowy Bonus, wymagania dotyczące obrotu będą skorygowane. Dodatkowy wymagany obrót będzie kalkulowane na podstawie tej formuły:

Additional Required
Traded Volume
=
Additional Deposit × 40 ×
Required Traded
Volume deadline
 −
Additional Bonus
application date
365 days

Przykład

Initial Bonus was obtained 01 March 2016
Required Traded Volume deadline 01 March 2017
Additional Deposit 5'000 USD was made 10 May 2016
Trader applied for the additional Bonus 13 May 2016

Additional Required Traded Volume:
5'000 × 100% × 40 × (01 March 2017 − 13 May 2016) / 365 days = 160'000 USD

Przed aplikowaniem o Bonus, wymagany obrót będzie widoczny w formularzu aplikacyjnym.

Ograniczenia Bonusu

Przed osiągnięciem wymaganego obrotu, Bonus nie może być użyty do handlu. Kwota bonusowa jest zaksięgowana na rachunku klienta w momencie osiągnięcia wymaganego obrotu.

Anulowanie Bonusu

Przed osiągnięciem wymaganego obrotu, Bonus może być automatycznie anulowany w następujących okolicznościach:

  • transfer wychodzący z konta handlowego;
  • wymagany obrót nie jest osiągnięty w przeciągu 1 roku;
  • klient sam anuluje program Bonus w swoich raportach.

Pozostałe warunki

Konta indywidualne, które są powiązane z programem Business Introducer lub Swiss Custodian Banking Service mogą nie mieć prawa aplikować o przyznanie Bonusu. Dukascopy zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Programu Bonus, odmowy jego przyznania lub anulowania bonusów, wedle własnego uznania.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.