Koncepcja wpółczynnika wypłaty

Współczynnik wypłaty jest główną cechą rentowności opcji binarnych. Określa zysk osiągnięty przez klienta, gdy opcja binarna wygasa w cenie (ang. In-the money). Jeżeli opcja binarna wygasa w cenie, Dukascopy Bank zwraca klientowi na konto premię opcyjną oraz dodatkowo księguje na rachunku zysk handlowy, który równa się premii opcyjnej pomnożonej przez współczynnik wypłaty określony w procentach. O ile nie wybrano współczynnika Wypłata/Zwrot* z poziomem zwrotu różnym od zera, rozmiar kontraktu jest równy premii opcyjnej zapłaconej przez klienta.

Bazowa wypłata

Bazowy współczynnik wypłaty jest zawsze wyświetlony na platformie handlowej przed rozpoczęciem kontraktu opcyjnego. Jest to wypłata określona w procentach dla zerowego zwrotu związanego z wygaśnięciem opcji poza ceną (ang. out-of-money), t.j. ze stratą. Jest to zawsze maksymalna wypłata określona w procentach dostępna dla otwieranych kontraktów opcyjnych.

W każdym momencie, wszyscy klienci otrzymują te same bazowe procentowe współczynniki wypłaty dla wszystkich instrumentów. Niemniej jednak, Dukascopy Bank rezerwuje sobie prawo do zmiany procentowych współczynników wypłaty w dowolnym momencie i bez podania przyczyny w przedziale od 90% do 70% dla opcji binarnych na parach FX, 80%-60% (z 5% krokami) dla Dziennych Opcji na Akcje i Opcje Binarne na Pary. Wszelkie zmiany procentowych współczynników wypłaty dotyczą wszystkich kontraktów opcyjnych otwartych po tej zmianie. Zmiana poziomu procentowego współczynnika wypłaty nie działa wstecz i nie wpływa no procentowe współczynniki wypłaty opcji już otwartych w momencie zmiany współczynnika wypłaty. W przypadku zleceń oczekujących, klient ma możliwość dodania warunków dotyczących minimalnego akceptowalnego współczynnika wypłaty. 

* Opcja współczynnika Wypłata/Zwrot

Oprócz standardowego bazowego współczynnika wypłaty na poziomie 90% który nie zakłada żadnego zwrotu w przypadku złej prognozy (czyli gdy opcja wygasa poza ceną), Dukascopy Bank oferuje klientom opcję wybrania pomiędzy predefiniowanymi zestawami kombinacji Wypłata/Zwrot, które najlepiej odpowiadają osobistej tolerancji klienta na ryzyko. Oznacza to, że trader może wybrać niższy od bazowego procentowy współczynnik wypłaty (niższy od maksymalnego) w zamian za zwrot części premii opcyjnej w przypadku, gdy kontrakt wygasa ze stratą.

Wybrana kombinacja wpływa zarówno na kontrakty opcyjne otwarte natychmiast jak i na zlecenia oczekujące.

W odróżnieniu od innych brokerów, Dukascopy Bank oferuje takie same procentowe współczynniki wypłaty dla wszystkich instrumentów handlowych. Niemniej jednak, jak wyjaśniono powyżej, Dukascopy Bank może zastosować inny współczynnik wypłaty według własnego uznania. Gdy dochodzi do zmiany bazowego procentowego współczynnika wypłaty, wpływa ona w tym samym momencie na wszystkie instrumenty. Zmiana ta wpływa również na oferowane kombinacje współczynników wypłata/zwrot.  

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.