Korekta dywidendy dla CFD

Pozycje na CFD na indeksy mogą podlegać korektom związanym z dywidendami. Korektę związaną z dywidendą stosuje się, gdy pozycja pozostaje otwarta przez swoją datę bez prawa do dywidendy (ang. ex-dividend) - t.j. pozycja była pozostawiona otwarta o godzinie rozliczeniowej poprzedniego dnia handlowego.

Dla pozycji długich, korekta związana z dywidendą jest księgowana na rachunku klienta a w przypadku pozycji krótkich korekta związana z dywidendą jest pobierana z rachunku klienta.

W przypadku dywidendy wypłacanej dla pojedynczych akcji (z wyjątkiem CFD na akcje amerykańskie), efekt ekonomiczny działań korporacyjnych dla posiadaczy CFD będzie generalnie odzwierciedlał sytuację, jakby posiadali instrument bazowy. Dywidendy są księgowane w dniu wcześniejszym i wypłacane w dniu zapłaty. W przypadku długich pozycji na kontraktach CFD na akcje kwota dywidendy jest pomniejszana o stawkę podatku. Wynikowa wartość procentowa dywidend otrzymywanych przez klienta po potrąceniu podatku przedstawiono w poniższej tabeli:

Rynek % client receives on long position % client pays on short position
Austria 72.5 100
Belgium 85.0 100
Denmark 85.0 100
Finland 85.0 100
France 85.0 100
Germany 73.625 100
Netherlands 85.0 100
Norway 85.0 100
Portugal 85.0 100
Spain 85.0 100
Sweden 85.0 100
Switzerland 65.0 100
UK 100 100

Wszystkie pozycje w kontraktach CFD na akcje amerykańskie  zostaną zamknięte przed datą wypłaty dywidendy o godzinie 19.00 GMT, a otwarcie nowych pozycji będzie ograniczone do następnego otwarcia rynku. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu pozycje nie zostaną zamknięte / nowe pozycje zostaną otwarte, Dukascopy Bank zastrzega sobie prawo do poprawienia tego błędu i odpowiedniego dopasowania poszczególnych pozycji.

Kalendarz Korekty Dywidendy pokazuje korekty dywidendy, które zostaną wykonane w dniu wypłaty dywidendy. Wartości opublikowane do jednego tygodnia przed datą dywidendy są prognozowane i mogą ulec zmianie.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.