Korekta dywidendy dla CFD

Pozycje na CFD na indeksy mogą podlegać korektom związanym z dywidendami. Korektę związaną z dywidendą stosuje się, gdy pozycja pozostaje otwarta przez swoją datę bez prawa do dywidendy (ang. ex-dividend) - t.j. pozycja była pozostawiona otwarta o godzinie rozliczeniowej poprzedniego dnia handlowego.

Dla pozycji długich, korekta związana z dywidendą jest księgowana na rachunku klienta a w przypadku pozycji krótkich korekta związana z dywidendą jest pobierana z rachunku klienta.

W przypadku dywidendy wypłacanej dla pojedynczych akcji, efekt ekonomiczny działań korporacyjnych dla posiadaczy CFD będzie generalnie odzwierciedlał sytuację, jakby posiadali instrument bazowy. Dywidendy są księgowane w dniu wcześniejszym i wypłacane w dniu zapłaty. W przypadku długich pozycji na kontraktach CFD na akcje kwota dywidendy jest pomniejszana o stawkę podatku. Wynikowa wartość procentowa dywidend otrzymywanych przez klienta po potrąceniu podatku przedstawiono w poniższej tabeli:

Rynek % client receives on long position % client pays on short position
Austria 72.5 100
Belgia 85.0 100
Dania 85.0 100
Finlandia 85.0 100
Francja 85.0 100
Niemcy 73.625 100
Włochy 85 100
Irlandia 100 100
Hongkong 100 100
Japonia 85.0 100
Holandia 85.0 100
Norwegia 85.0 100
Portugalia 85.0 100
Hiszpania 85.0 100
Szwecja 85.0 100
Szwajcaria 65.0 100
Anglia 100 100

Miesięczny kalendarz korekty dywidend pokazuje korektę dywidend, która będzie przeprowadzona w dniu ex-dywidendy. Wartość dywidendy z doliczną prowizją jest publikowana na tydzień do dnia ex-dywidendy jest prognozą i może ulec zmianie.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.