Dukascopy Bank SA

 
Stručný Popis Skupiny Dukascopy

Dukascopy Bank je inovatívna švajčiarská banka poskytujúca online obchodovanie (so zameraním na cudzie meny, drahé kovy, CFD a binárne opcie), bankovníctvo a ďalšie finančné služby prostredníctvom inovatívnych technologických riešení.

Spoločnosť bola založená 2. novembra 2004 v Ženeve vo Švajčiarsku, kde má aj sídlo. Dukascopy Bank je regulovaná inštitúciou Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA, ako banka a ako obchodník s finančnými inštrumentami.

Dukascopy Bank je 100% vlastníkom Dukascopy Europe IBS AS, ktorá je brokerskou spoločnosťou so sídlom v Európskej Únii (Riga, Lotyšsko). V auguste 2015 získala 100% podiel v spoločnosti Alpari Japan K.K., finančného brokera s licenciou Type-1 so sídlom v Tokiu, ktorý bol premenovaný na Dukascopy Japan K.K. Okrem centrály v Ženeve má Dukascopy Bank pobočky v Zürichu, Rige, Kyjeve, Moskve, Kuala Lumpu a Hong Kongu. Spolu zamestnáva Dukascopy Group viac ako 250 ľudí.

Dukascopy Group umožňuje obchodovanie prostredníctvom online webových a mobilných služieb na švajčiarskom forexovom trhu SWFX, ECN technologické riešenie a registrovanú ochrannú známku spoločnosti Dukascopy ako záruku kvality. Skupina Dukascopy takisto zaručuje bezpečné instantné platby pomocou Vášho smartfónu.

Online a mobilné obchodovanie - SWFX – Švajčiarský Forexový Trh

SWFX poskytuje forexové obchodovanie, cenné kovy, CFD, na Vašich počítačoch, tabletoch a smartfónoch.

V súčasnosti je SWFX prepojená pomocou FIX API s viac ako 20 bankami, a tak ponúka najväčší ECN pool likvidity pre obchodovanie spotového forexu, ktorý majú k dispozícii obchodníci, banky, hedgové fondy a ďalšie inštitúcie. Vďaka tomu je Dukascopy Bank schopná ponúknuť svojim klientom bezkonkurenčné exekúcie obchodných príkazov a veľmi nízke spready.

SWFX automaticky páruje príkazy účastníkov trhu s využitím technológie STP (Straight Through Processing) v centralizovanom - decentralizovanom obchodnom prostredí. V ECN prostredí sú príkazy kupujúcich a predávajúcich exekuované na rovnakých princípoch. Dukascopy Bank nemá dealing desk a nerobí žiadne rekotácie, všetky transakcie sú bez ohľadu na ich veľkosť automaticky exekuované na ECN trhu.

Obchodná platforma Dukascopy (JForex) ponúka celú radu nástrojov pre riadenie rizika a kontrolu realizácie príkazu. Klienti môžu obchodovať miliardy dolárov jedným klikom (one-click) v bezpečnom prostredí SWFX. Ak potrebujete obchodovať (otvoriť/uzavrieť pozície) cez telefón, môžete využiť technickú podporu 24 hodín denne (24/6).

Okrem platformy pre forex, CFD a cenné kovy, Dukascopy Bank poskytuje navyše platformu pre binárne opcie na akcie a forex.

Internetové bankovníctvo

Dukascopy Bank ponúka veľmi výhodné podmienky pre konverziu mien na bežných účtoch, poskytuje elektronické bankovníctvo, kreditné karty a širokú škálu bankových produktov. Viac informácií nájdete na našich stránkach.

Finančné média, konzultácie a Dukascopy Komunita

Dukascopy Bank ponúka širokú škálu volných finančných informácií a ďalšie atraktívne materiáli prostredníctvom svojich internetových stránok, online Dukascopy TV, bezplatných produktov a Dukascopy komunity s viac ako 100,000 členmi.

Členovia Dukascopy komunity si môžu vymieňať (v rôznych jazykoch) obchodné skúsenosti, názory o situácii na trhu, obchodné stratégie, môžu vyhrávať ceny v rôznych súťažiach a komunikovať pomocou sofistikovaného a bezpečného instant messagingu a videokonferenčného systému navrhnutého a vyvinutého Dukascopy Bank. Užitočné odkazy:

Bezpečné interaktívne nástroje na komunikáciu (web / mobil)

Dukascopy Online Komunita a Dukascopy súťaže

Obchodné nástroje a tutoriály

Finančné Informácie zdarma:

Predstavenstvo (Board of Directors)
 • Bogdan Prensilevich, nezávislý člen, predseda
 • Gérard de Cerjat, nezávislý člen
 • Frank Guemara, nezávislý člen, vice-predseda a zodpovedný za audit
 • Pierre Zäch, nezávislý člen
 • Per Prod'hom, nezávislý člen a člen výboru pre audit
 • Všetci členovia predstavenstva sú rezidentmi Švajčiarska s trvalým pobytom.
Výkonný Manažment
 • Andre Duka, co-Chairman of the Executive Committee, co-Chief Executive Officer & Chief Technology Officer, founding shareholder, Swiss citizen
 • Veronika Duka, co-Chairman of the Executive Committee, co-Chief Executive Officer & Chief Administrative Officer, founding shareholder, Swiss citizen
 • Laurent Bellières, Chief Risk Officer, Swiss citizen
 • Andrejs Bagautdinovs, Chief Integration Officer, Latvian citizen
 • Irina Kupriyanova Vedeneeva, Chief Financial Officer, Swiss citizen
 • Všetci výkonní predstavitelia sú rezidentmi Švajčiarska.
Auditori

KPMG SA: auditor a audit banky

PKF Certifica SA: interný auditor

Auditor je povinný informovať valné zhromaždenie akcionárov o výsledkoch auditu účtovnej závierky a predložiť návrh na prerozdelenie zisku.

Auditor skontroluje, či je činnosť Dukascopy Bank v súlade so švajčiarským zákonom a ďalšími predpismi regulátora platnými na úrovni spoločnosti a skupiny. Následne reportuje závery a pripomienky priamo regulátorovi FINMA.

Interní auditori vykonajú audit ročného plánu dohodnutého s predstavenstvom a oznámia svoje zistenia a doporučenia správnej rade. Interný auditor kontroluje organizačný systém spoločnosti, vnútorný kontrolný systém a jeho súlad s platnými zákonmi a predpismi.

História Dukascopy

1998 Dukascopy Trading Technologies Corp.

Projekt Dukascopy bol zahájený v roku 1998 skupinou fyzikov, ktorých viedol Dr. Andre Duka. Ich úlohou bolo prezkúmať, vyvinúť a implementovať komplexný finančný systém prostredníctvom moderných matematických metód a techník ekonofyziky.

1999 Dukascopy Obchodná Platforma 

Dukascopy začína rozvíjať svoje obchodné platformy.

2004 Dukascopy – Swiss Brokerage House

Dukascopy bola založená v roku 2004. Jej misiou bolo poskytovať svoje high-tech riešenia pre finančnú komunitu.

2006 Dukascopy – SWFX Swiss FX Marketplace

Dukascopy spustila svoj ECN trh, švajčiarský forexový trh (SWFX Swiss FX Marketplace).

2008 Dukascopy Forex TV

Dukascopy spustila Dukascopy Forex TV, online televíziu poskytujúcu technickú a fundamentálnu analýzu pre obchodníkov a profesionálov v oblasti financií.

2010 Dukascopy Bank SA

Dukascopy sa stáva autorizovanou inštitúciou na vykonávanie bankových aktivít (regulátorom Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA).

2010 Geneva Forex Event

Organizovanie Geneva Forex Event, mesačného podujatia, kde sa stretávajú klienti a ľudia z oboru v neformálnej atmosfére v prospech naviazania vzťahov, kooperácií a kontaktov (www.genevaforexevent.ch).

2010 SWFX Trader iPhone aplikácia

Ide o špičkovú aplikáciu na obchodovanie, ktorá je jednou z popredných aplikácií dostupných na trhu zdarma.

2011 Dukascopy Europe IBS AS

Dukascopy Europe IBS AS začala poskytovať svoje služby prevažne retailovým klientom v Európe (www.dukascopy.eu).

2012 SMS Notifikácie 

Dukascopy Bank SA rozvíja svoju notifikačnú SMS službu, ktorá umožňuje klientom prijímať SMS správy s rôznými typmi aktualizácií o svojich účtoch a situácii na trhoch.

2012 Otvára Štúdio Dukascopy TV v Ženeve

Dukascopy TV otvorila štúdio v Ženeve.

2012 Swiss Bankers Association

Dukascopy Bank becomes a member of the Swiss Bankers Association.

2012 Dukascopy Bank SA v Kyjeve

Dukascopy Bank SA otvorila pobočku v Kyjeve, na Ukrajine.

2012 SWFX Trader pre Android OS

SWFX Trader aplikácia pre Android OS umožňuje obchodovať DEMO a ŽIVÉ účty pomocou pripojenia na Dukascopy ECN-trh.

2012 elektronické bankovníctvo

Dukascopy Bank SA vytvorila unikátne a inovatívne internetové bankovníctvo pre držiteľov bežných účtov.

2012 Dukascopy Bank SA v Hong Kongu

Dukascopy Bank SA expanduje a otvára pobočku v Hong Kongu.

2012 Islamské Účty

Dukascopy Bank SA napĺňa očakávania Moslimských klientov a ponúka účty bez swapov.

2013 Dukascopy Bank SA obdržala Securities Dealer Authorisation.

Dukascopy Bank SA obdržala "Securities Dealer License" udelenú regulátorom FINMA a rozšírila tak paletu poskytovaných finančných produktov

2013 Dukascopy Bank SA v Moskve

Dukascopy Bank SA rozširuje svoju medzinárodnú prítomnosť otvorením pobočky v Moskve.

2014 Dukascopy Bank SA v Zurichu a Kuala Lumpur

Dukascopy Bank SA rozširuje svoju medzinárodnú prítomnosť otvorením pobočiek v Zurichu (Švajčiarsko) a v Kuala Lumpur (Malajzia).

2015 Dukascopy Bank SA získala 100% podiel spoločnosti Alpari Japan K.K., Tokio

Vďaka tejto akvizícii môže Dukascopy ponúkať svoje služby v Japonsku, najväčšom forexovom trhu na svete.

2015 Dukascopy Payments obdržala licenciu na instatné platby cez smartfóny (European payment and e-money)

Pobočka v Rige má špecializovanú ponuku okamžitých platieb cez smartfóny.


Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.