Fundovanie účtu v Bitcoinoch

VŠEOBECNÉ PODMIENKY A OBMEDZENIA

Dukascopy Bank SA (Dukascopy) ponúka možnosť fundovať obchodné účty a vyberať finančné prostriedky prostredníctvom Bitcoinov (BTC). Táto ponuka je dostupná na "krypto obchodných účtoch" za týchto podmienok:

 • Vklady a výbery z krypto účtov sú možné len v Bitcoinoch
 • Bitcoiny zaslané klientom do Dukascopy sú bez ďalšieho upozornenia prevedené na USD. Táto suma je následne prevedená na klientov krypto účet.
 • V prípade výberu banka stiahne sumu v USD z klientovho krypto účtu, prevedie túto sumu na BTC a prevedie Bitcoiny na klientovu peňaženku prepojenú s jeho účtom.
 • Základnou menou krypto obchodných účtov je USD.
 • Výbery sa musia robiť vždy na rovnakú adresu peňaženky, ktorú klient vytvoril pri otvorení svojho krypto účtu.
 • Maximálna čistá kumulatívna suma (t.j. celkové vklady mínus výbery), ktoré možno uložiť, je 50 000 USD a Dukascopy Bank si vyhradzuje právo na uplatnenie nižších limitov pre jednotlivých klientov.
 • Dukascopy Bank vytvorí novú adresu pre každé navýšenie účtu prostredníctvom Bitcoinov. Takúto adresu môže klient použiť iba raz.
 • Bitcoin vklady nie sú spracované okamžite. Klient musí prijať riziko straty v dôsledku kolísania výmenného kurzu BTC / USD medzi okamihom, keď pošle BTC na svoj účet v Dukaskopy a okamihom, kedy sú Dukascopy prevedené na USD. Rovnako nastane oneskorenie medzi okamihom, keď klient požiada o výber v BTC a kedy bude BTC prijatý na účet v Dukascopy, aby bol následne odoslaný klientovi.
 • Vklady a výbery v Bitcoinoch sa spracovávajú iba počas pracovných dní (v ženevskom kantóne Švajčiarsko).

FUNDOVANIE ÚČTU BITCOINAMI

Upozornenie: je dôležité dodržiavať tieto pokyny, pretože nesprávne odoslané Bitcoiny budú umiestnené do karantény a budú použité správne poplatk. Klient môže poslať do Dukascopy len svoje vlastné Bitcoiny.

1. VYGENERUJTE ADRESU VKLADOV

Prihláste sa do Live klientskej oblasti , prejdite do sekcie Môj účet a otvorte formulár vkladania Bitcoinov:

BTC deposit form

Uveďte čiastku, ktorú chcete počas depozitu vložiť.

Deposit amount

Upozorňujeme, že zadaná čiastka vkladu BTC sa musí zhodovať so množstvom BTC obdržaných Dukascopy, inak je pravdepodobné, že váš vklad bude umiestnený do karantény .

Vytvorte adresu Bitcoin pre váš vklad kliknutím na tlačidlo Generovať adresu vkladov BTC

2. ODOSLAŤ BITCOINY

Odošlite oznámenú sumu Bitcoin z kryptopeniteľky na adresu, ktorú ste vytvorili na váš vklad.

3. ULOŽTE ID TRANSAKCIE

Po odoslaní BTC do Dukascopy sa vráťte do formulára vkladu Bitcoin v Live klientskej oblasti a zadajte TXID (transakčné ID) platobnej operácie. Všimnite si, že pole pre zadanie TXID sa zobrazí vo formulári vkladu Bitcoin až po tom, čo transakcia bude potvrdená na blockchaine.

Identifikáciu transakcie môžete nájsť pomocou programu Explorer blokov. Tu sú príklady toho, kde môžete nájsť identifikátor transakcie v prehliadači blokov:

Zadanie ID transakcie je povinné. Žiaden vklad cez Bitcoiny nebude spracovaný, kým klient neoznámi TXID transakcie.

4. POČKAJTE NA VÁŠ VKLAD CEZ BITCOINY, BUDE SPRACOVANÝ

Akonáhle má transakcia 6 blokov, váš vklad cez Bitcoiny bude podrobený sérii kontrol od Dukascopy, vrátane:

 • Porovnanie ohláseného prevodu Bitcoinov na skutočne prevedenými Bitcoinami.
 • Porovnanie s identifikátorom transakcie TXID (Transaction ID) poskytnutým klientom.
 • Akceptácia prijatých Bitcoinov s ohľadom na uplatniteľný limit 50 000 USD a dodržiavanie požiadaviek.

Ak sú kontroly úspešné, vklad sa spracováva ďalej.

KARANTÉNA

Vzhľadom na anonymitu Bitcoin transakcií, Dukascopy Bank umiestni do karantény všetky prichádzajúce Bitcoiny, keď nastali nasledovné okolnosti:

 • Bitcoiny sa posielajú na adresu, ktorá už bola použitá.
 • Klient odošle viac Bitcoinov, ako je uvedené pri generovaní adresy;
 • Klient neoznamuje TXID (Transaction ID) Dukascopy;
 • Dukaskopy nemôže akceptovať prijaté Bitcoiny z akéhokoľvek iného dôvodu, napr. ak má informácie naznačujúce, že odoslané Bitcoiny patria tretej strane;
 • Poplatky za správu sa vzťahujú na Bitcoiny umiestnené v karanténe;
 • Na vrátenie Bitcoinov do karantény musí klient poskytnúť Dukascopy presvedčivé dôkazy, že peňaženka, z ktorej boli zaslané finančné prostriedky, patrí klientovi. Dukascopy si vyhradzuje právo vyžadovať od klienta, aby navštívil jednu z jeho kancelárií na stretnutie so zástupcami Dukascopy.

VÝBER PROSTRIEDKOV V BTC

1. ŽIADOSŤ O VÝBER

Uveďte požadovanú sumu výberu v USD a potvrďte transakciu.

2. POČKAJTE NA SVOJ VÝBER V BTC

Výbery sa spracúvajú len počas pracovných dní v ženevskom kantóne vo Švajčiarsku.

Dukascopy konvertuje na BTC (za svoj vlastný kurz BTC / USD) požadovanú sumu výberu v základnej mene účtu (USD). Výbery podliehajú paušálnej komisii v súlade s rozpisom poplatkov .

Dukascopy pošle Bitcoiny na adresu Bitcoin peňaženky označenú klientom pri otvorení svojho krypto obchodného účtu.

Klient musí pochopiť a akceptovať, že proces výberu z účtu nie je okamžitý a že kurz BTC / USD bude kolísať, kým Dukascopy nedokončí konverziu. V dôsledku toho klient nemôže predpovedať počet Bitcoinov, ktoré dostane v peňaženke po výbere.

Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
To learn more about Dukascopy Bank Binary Options / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
Pre viac informácií o Dukascopy Bank CFD / Forex obchodných platformách a ostatných záležitostiach
nás prosím kontaktujte alebo požiadajte o hovor od nás.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.