Konto zasilane Bitcoinami

OGÓLNE ZASADY I OGRANICZENIA

Dukascopy Bank SA oferuje możliwość założenia konta handlowego i wypłaty środków w bitcoinach (BTC). Oferta ta jest dostępna w związku z "krypto-zasilanymi kontami handlowymi" zgodnie z poniższymi warunkami:

 • Depozyty i wypłaty z "krypto-zasilanymi kontami handlowymi" są możliwe tylko w bitcoinach.
 • Bez konieczności dodatkowego zawiadamiania klientów, bitcoiny wysłane przez klientów do Dukascopy Bank są zawsze przekonwertowane na dolary. Konwersja BTC/USD jest przypisywana w dolarach na "krypto-zasilane konta handlowe" klienta.
 • Przy wypłacie, Bank debetuje z "krypto-zasilanego konta klienta" kwotę w dolarach, następnie ją konwertuje na BTC po obecnej stawce i przekazuje bitcoiny do portfela klienta połączonego z jego kontem.
 • Bazową walutą "krypto-zasilanych kont handlowych" to dolar.
 • Wypłaty muszą być wykonane zawsze na ten sam adres portfela, który został podany przez klienta zamawiającego "krypto-zasilane konto handlowe".
 • Maksymalna łączna kwota net (np. suma depozytów pomniejszona o sumę wypłat) która może być zdeponowana to 50 000 dolarów, i Dukascopny Bank zastrzega sobie uznaniowe prawo do stosowania niższych limitów, indywidualnie dla każdego przypadku.
 • Dukascopy Bank tworzy nowy krypto-depozyt dla każdego konta top-up poprzez Bitcoiny. Taki adres może być użyty przez klienta tylko raz.
 • Depozyty bitcoin nie są natychmiastowo przetwarzane. Klient musi zaakceptować ryzyko straty z powodu fluktuacji BTC/USD na kursie wymiany walut pomiędzy momentem kiedy wysyła BTC do Dukascopy a momentem, w którym bitcoiny są konwertowane na dolary przez Dukascopy. Powstanie również opóźnienie pomiędzy momentem, w którym klient zażąda wypłaty w BTC i kiedy BTC będą nabyte przez Dukascopy by następnie przesłać je do klienta.
 • Depozyty i wypłaty w bitcoinach są przetwarzane jedynie podczas dni roboczych (w Kantonie Genewskim, Szwajcaria).

ZASILANIE KONTA BITCOINAMI

Uwaga: ważne jest by przestrzegaż instrukcji ponieważ niewłaściwie wysłane bitcoiny będą umieszczone w kwarantannie i zastosowane będą specjalne opłaty . Klient może wysłać do Dukascopy tylko bitcoiny, które należą do niego.

1. GENEROWANIE ADRESU DEPOZYTU

Zaloguj się na Live Member Area , przejdź do sekcji "Moje konto" i otwórz formularz "depozyt BTC":

BTC deposit form

Wskaż sumę, którą planujesz przeznaczyć na depozyt Twojego top-up.

Deposit amount

Zauważ proszę, że wprowadzona kwota depozytu BTC musi się dokładnie zgadzać z sumą BTC Dukascopy, w przeciwnym razie Twój depozyt najprawdopodobniej zostanie umieszczony w kwarantannie .

Stwórz adres bitcoin dla Twojego depozytu klikając w przycisk "Wygeneruj adres depozytu BTC"

2. PRZEŚLIJ BITCOINY

Prześlij zapowiedzianą sumę bitcoinów ze swojego portfela krypto-walutowego na adres, który wygenerowałeś dla swojego depozytu.

3. PODAJ ID TRANZAKCJI

Po wysłaniu BTC do Dukascopy, powróć do formularza depozytu bitcoin w Live Member Area i podaj TXID (Tranzakcja ID) swojej operacji płatności. Uwaga, pole do prowadzenia TXID pojawi się w formularzu depozytu Bitcoin tylko wtedy kiedy tranzakcja zostanie potwierdzona przez Blockchain.

Tranzakcję ID można znaleźć za pomocą block explorera. Poniżej znajdują się przykłady gdzie możesz znaleźć tranzakcję ID w block explorer:

Podanie tranzakcji ID jest obowiązkowe. Żaden depozyt poprzez bitcoiny nie będzie procedowany dopóki TXID tranzakcji nie będzie zakomunikowany przez klienta.

4. POCZEKAJ AŻ TWÓJ DEPOZYT POPRZEZ BITCOINY BĘDZIE PRZETWORZONY

Gdy transakcja ma 6 bloków głębokości, Twój depozyt poprzez bitcoiny zostanie poddana serii weryfikacji przeprowadzanych przez Dukascopy, w tym:

 • Porównanie zapowiedzianego transferu bitcoinów z faktycznie otrzymanymi bitcoinami.
 • Porównanie z TXID (Tranzakcja ID) podana przez Klienta.
 • Akceptowalność otrzymanych bitcoinów, biorąc pod uwagę obowiązujący limit 50 000 USD i kwestie zgodności.

Jeśli weryfikacje zostaną pomyślnie zakończone, depozyt jest dalej przetwarzany.

KWARANTANNA

Ze względu na wewnętrzną anonimowość transakcji bitcoin, Dukascopy Bank umieszcza w kwarantannie wszystkie przychodzące bitcoiny, gdy wystąpią następujące okoliczności:

 • Bitcony są wysłane na adres, który został już używany;
 • Klient wysyła więcej bitcoinów niż wskazał w momencie kiedy wygenerował adres;
 • Klient nie komunikuje TXID (ID transakcji) do Dukascopy;
 • Dukascopy nie może przyjąć otrzymanych bitcoinów z jakiegoś innego powodu, np. jeśli zawiera informacje sugerujące, że wysłane bitcoiny należą do strony trzeciej;
 • Środki zabezpieczające odnoszą się do bitcoinów umieszczonych w kwarantannie;
 • Aby uzyskać zwrot bitcoinów w kwarantannie, klient musi dostarczyć Dukascopy przekonujące dowody, że portfel, z którego zostały wysłane fundusze, faktycznie należy do niego. Dukascopy zastrzega sobie prawo do wymagania od klienta, aby odwiedził jedno z biur,celem spotkania z przedstawicielami Dukascopy.

WYPŁATA ŚRODKÓW W BITCOINACH

1. PROŚBA WYPŁATY

Wskaż żądaną kwotę wypłaty w USD i potwierdź transakcję.

2. CZEKAJ NA PRTZETWORZENIE TWOJEJ WYPŁATY W BITCOINACH

Wypłaty są przetwarzane jedynie podczas dni roboczych w Kantonie Genewskim, w Szwajcarii.

Dukascopy zamieni na BTC (we własnej stawce BTC / USD) żądaną kwotę wypłaty wskazaną w walucie bazowej konta (USD). Wypłaty podlegają płaskiej prowizji zgodnie z Harmonogram opłat .

Dukascopy wysyła bitcoiny na adres portfela bitcoin wskazany przez klienta podczas otwierania swojego "krypto-zasilanego konta handlowego".

Klient musi zrozumieć i zaakceptować, że proces wycofania nie jest natychmiastowy, a kurs wymiany BTC/USD będzie się wahał, dopóki Dukascopy nie zakończy wymiany. W związku z tym klient nie może przewidzieć liczby bitcoinów, które otrzyma w swoim portfelu w ramach wypłaty.

Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.
Aby dowiedzieć się więcej o Opcjach Binarnych w Banku Dukascopy / platformach handlowych Forex, SWFX, oraz innych,
zadzwoń do nas lub pozostaw prośbę o oddzwonienie.
Aby dowiedzieć się więcej o handlu Forex/CFD na platformie Dukascopy Banku, rynku SWFX oraz innych rzeczy związanych z handlem,
zadzwoń do nas lub poproś o oddzwonienie.
To learn more about Crypto Trading / CFD / Forex trading platform, SWFX and other trading related information,
please call us or make callback request.
To learn more about Business Introducer and other trading related information,
please call us or make callback request.
For further information regarding potential cooperation,
please call us or make callback request.