Overnight politika Dukascopy Europe je zaměřená na poskytování vysoce-konkurenčních rolovacích (ang. rollover) podmínek svým klientům na potvrzení líderstva na forexovém trhu. Dukascopy Europe aplikuje různá rolovací poplatky pro klienty s vyšším obratem pro poskytnutí lepších podmínek nočního obchodování.

Rollover pravidla se dynamicky mění na základě obchodní aktivit klienta. Obchodní aktivita je počítaná jako celkový objem obchodů (volume) klienta na všech jeho účtech vydělená součtem obchodního a nočního objemu obchodů za posledních 30 dní.

Obchodní aktivita
=
Objem obchodů
Objem obchodů + Noční objem obchodů
x
100%

Pozn: Noční objem obchodů je součtem otevřených rolovacích obchodů. Objem obchodů je součtem všech exekuovaných obchodů kromě rolovacích obchodů. 

 

Obchodní aktivita zobrazuje tendenci obchodníka obchodovat převažně přes den (intraday) než držet pozice přes noc (overnight). Obchodní aktivita je kalkulovaná denně v čase vyrovnání na konci obchodního dne a rollover pravidla jsou definovány na základě procentuálních úrovní níže:

Rollover pravidla Požadovaná obchodní aktivita
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

Pokročilá Rollover pravidla jsou aplikovany jako základní v případě, že obchodní historie není delší než 30 dní a je poskytována jako cílová úroveň, která zabezpečí klientovi atraktivní poplatky. Avšak klienti s obchodní aktivitou výšší než 90% můžou profitovat z takzvaných Premium swap rates. Klienti můžou vidět svá rollover pravidla aplikovaná na jejich účtě v reportu zvaném "Rollovers". Pro více informací o obchodní aktivitě nasledujte příklady níže.

Disclaimer

Vstup do obchodování s CFD je spekulativní a může mít za následek podstatnou ztrátu, která může převýšit celou vaši investici. Teoreticky může být potenciální ztráta neomezená.

Rollover proces

Overnight procedura opisuje denní rolovací proces, na základě kterého je přispůsobená expozice v další obchodný den. Tahle procedura je také zvaná "position roll", "carry" nebo "overnight swap"; je potřebný vyhnout se příjmu obchodované měny a vyrovnání z obchodu (full cash delivery). Proces vyrovnání na konci obchodného dne je o 21:00/22:00 GMT [v závisloti od letního/zimního času]. Zopár rolovacích obchodů je rezervován pro každou otevřenou pozici, když existujíci pozice jsou zavřeny v předešlý obchodní den za vyrovnávací cenu (settlement price) a současně otevřeny v nový obchodní den za vyrovnávací cenu +/- upravenou o overnight změnu z tabulky. Tyhle obchody jsou označeni jako "rollover close" nebo "rollover open" a můžou být vyhledány v portfoliu a denních výkazích. Navíc klienti můžou vidět vlyv rolovacích úprav v reportu pozic.

Aktualizace swapů

Noční swapi vycházejí z referenčních úrokových sazeb centrální banky v tabulce níže. Noční swapy se můžou mněnit se změnami úrokových sazeb dvou konkrétnich měn. Avšak Dukascopy Europe aktualizuje své sazby na báze mezibankových nočních swapů.

Dukascopy Europe používa nasledovné sazby centrálnich bank na nastavení svích nočních swapů. Je nutno zdůraznit, že Dukascopy Europe přidáva vlastní náklady (carry costs) k daným sazbám.

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate

Účty bez swapů

Účty bez swapů jsou obchodní účty akceptující Islamské náboženské principy.

The overnight swap cost which is normally charged or credited to client accounts as price difference between rollover close and rollover open trades is not applied to swap-free accounts meaning that both rollover trades are booked at same price. The Client will not be credited nor debited any interest on any open position in their trading account with Dukascopy Europe at the closing of each business day (21:00/22:00 GMT summer/winter time).
In order to prevent abusive use of swap-free conditions following protection measures are applied:

In addition to the standard volume commission paid by clients, an additional fee of USD 5 per 1 million USD for currencies and USD 7.5 per 1 million USD for precious metals and CFDs is charged to swap-free accounts;

Dukascopy calculates the difference between the additional commission paid by the client and the swap amount which is not applied to the account due to the swap-free conditions. If the difference is negative (the “Deficit”) and the account equity does not fully cover the Deficit Dukascopy will block further trading by closing opened exposures and canceling active pending orders.

The Deficit is calculated once a day at settlement time and is applied by adjusting the minimum Stop Loss Level.
The Deficit amount will be debited from the account if:

  • klient stiskne tlačítko "Pay Deficit" na tlačítku Rollover Policy report;
  • je vyšší než ekvivalent 5 000 USD nebo 10% zůstatku na účtu;
  • Pakliže jsou rolovací pravidla u účtů bez swapů již neplatný;
  • Pakliže je celá částka vybrána z účtu;
  • účet se vztahují poplatky za neaktivitu.

Celková částka výběru nemůže převýšit rozdíl mezi kapitálem na účtu a deficitem.

In case of a contradiction between the present Swap-Free Account Terms & Conditions and any other contractual arrangement between the client and Dukascopy Europe, the present Swap-Free Account Terms & Conditions shall prevail. Dukascopy Europe may change Swap-Free Account Terms & Conditions, decline or cancel the use of swap-free conditions, at its own discretion. Dukascopy reserves the right to debit the Deficit at any time.

Jakýkoli obchodník může požádat o / zrušit svůj účet bez swapů přímo z obchodní platformy v části reporty.

The additional fee of USD 5 or USD 7.5 per 1 million USD is charged by Dukascopy Europe.
The Deficit is charged by Dukascopy Bank

 Settlement

Settlement je prováděn denně a zahrnuje všechny poobchodní operace včetně vyrovnání obchodů, rollovers, účtování komisí podle volume, denní převod zisků a ztrát a ostatní operace, které se vykonávají na konci obchodního dne (pro více informací se odvolejte na část Overnight politika). Settlement je uskutečňěn v 21:00/22:00  GMT a je vykonávan v základní měne účtu. Velikost účtu je aktualizována denně po settlmentu. Klienti můžou sledovat historii účtu v různych reportech přímo z platformy nebo z webového přístupu na svém účetu.