Overnight politika Dukascopy Europe je zaměřená na poskytování vysoce-konkurenčních rolovacích (ang. rollover) podmínek svým klientům na potvrzení líderstva na forexovém trhu. Dukascopy Europe aplikuje různá rolovací poplatky pro klienty s vyšším obratem pro poskytnutí lepších podmínek nočního obchodování.

Rolovací pravidla na klientovým účtu se dynamicky mění na základě obchodní aktivity klienta. Obchodní aktivita je počítaná jako celkový objem obchodů (volume) klienta na všech jeho účtech vydělená součtem obchodního a nočního objemu obchodů za posledních 30 dní.

Obchodní aktivita =  Objem obchodů  x 100%
Objem obchodů + Noční objem obchodů

Pozn: Noční objem obchodů je součtem otevřených rolovacích obchodů. Objem obchodů je součtem všech exekuovaných obchodů kromě rolovacích obchodů. 

Obchodní aktivita zobrazuje tendenci obchodníka obchodovat převažně přes den (intraday) než držet pozice přes noc (overnight). Obchodní aktivita je kalkulovaná na denní báze v čase vyrovnání na konci obchodního dne a rolovací pravidla jsou definovány na základě procentuálních úrovní níže:

Rolovací pravidla Požadovaná obchodní aktivita
Premium > 90%
Advanced >20 %
Regular < 20%

Rolovací pravidla Advanced jsou aplikovany jako základní v případě, že obchodní historie není dlhší než 30 dní a je poskytována jako cílová úroveň, která zabezpečí klientovi atraktivní poplatky. Avšak klienti s obchodní aktivitou výšší než 90% můžou profitovat z takzvaných Premium swap rates. Klienti můžou vidět svoje rolovací pravidla aplikovaná na jejich účte v reportu zvaném "Rollovers". Pro více informací o obchodní aktivitě nasledujte příklady níže.

Příklady kalkulace obchodní aktivity Příklad 1:

Za posledních 30 dní otevře obchodník 6 pozic v hodnotě 1 million, uzavře 5 pozic ve stejný den a ponechá 1 pozici přes noc.

Objem otevřených obchodů
6 000 000
Objem uzavřených obchodů
5 000 000
Rolovací objem v období 1 dne
1 000 000
Celkový objem obchodů
11 000 000
Celkový objem obchodů s rolovacím objemem
12 000 000
Obchodní aktivita: (11 000 000 / 12 000 000) * 100% = 92%
Aplikovatelná rolovací pravidla: Premium

 

Příklad 2:

Za posledních 30 dní otevře obchodník 1 pozici v hodnotě 1 million a bude jí držet 9 dní.

Objem otevřených obchodů
1 000 000
Objem uzavřených obchodů
1 000 000
Rolovací objem v období 9 dnů
9 000 000
Celkový objem obchodů
2 000 000
Celkový objem obchodů s rolovacím objemem
11 000 000
Obchodní aktivita: (2 000 000 / 11 000 000) * 100% = 18%
Aplikovatelná rolovací pravidla: Regular

 

 

Rolovací proces

Overnight procedura opisuje denní rolovací proces, na základě kterého je přispůsobená expozice v další obchodný den. Tahle procedura je také zvaná "position roll", "carry" nebo "overnight swap"; je potřebný vyhnout se příjmu obchodované měny a vyrovnání z obchodu (full cash delivery). Proces vyrovnání na konci obchodného dne je o 21:00/22:00 GMT [v závisloti od letního/zimního času]. Zopár rolovacích obchodů je rezervován pro každou otevřenou pozici, když existujíci pozice jsou zavřeny v předešlý obchodní den za vyrovnávací cenu (settlement price) a současně otevřeny v nový obchodní den za vyrovnávací cenu +/- upravenou o overnight změnu z tabulky. Tyhle obchody jsou označeni jako "rollover close" nebo "rollover open" a můžou být vyhledány v portfoliu a denních výkazích. Navíc klienti můžou vidět vlyv rolovacích úprav v reportu pozic.

Aktualizace swapů

Noční swapi vycházejí z referenčních úrokových sazeb centrální banky v tabulce níže. Noční swapy se můžou mněnit se změnami úrokových sazeb dvou konkrétnich měn. Avšak Dukascopy Europe aktualizuje své sazby na báze mezibankových nočních swapů.

Dukascopy Europe používa nasledovné sazby centrálnich bank na nastavení svích nočních swapů. Je nutno zdůraznit, že Dukascopy Europe přidáva vlastní náklady (carry costs) k daným sazbám.

USD Federal Funds Target Rate
EUR Main Refinancing Rate
GBP Official Bank Rate
JPY Uncollateralized Overnight Call Rate
CHF Average Repo Overnight Rate
CAD Target Key Interest Rate
AUD Cash Target Rate
NZD Official Cash Rate
Účty bez swapů

Swap-free accounts are trading accounts in adherence with Islamic religious principles.

The overnight swap cost which is normally charged or credited to client accounts as price difference between rollover close and rollover open trades is not applied to swap-free accounts meaning that both rollover trades are booked at same price. The Client will not be credited nor debited any interest on any open position in their trading account with Dukascopy Europe at the closing of each business day (21:00/22:00 GMT summer/winter time).
In order to prevent abusive use of swap-free conditions following protection measures are applied:

In addition to the standard volume commission paid by clients, an additional fee of USD 5 per 1 million USD for currencies and USD 7.5 per 1 million USD for precious metals and CFDs is charged to swap-free accounts;
Dukascopy calculates the difference between the additional commission paid by the client and the swap amount which is not applied to the account due to the swap-free conditions. If the difference is negative (the “Deficit”) and the account equity does not fully cover the Deficit Dukascopy will block further trading by closing opened exposures and canceling active pending orders.

The Deficit is calculated once a day at settlement time and is applied by adjusting the minimum Stop Loss Level.
The Deficit amount will be debited from the account if:

  • klient stiskne tlačítko "Pay Deficit" na tlačítku Rollover Policy report;
  • je vyšší než ekvivalent 5 000 USD nebo 10% zůstatku na účtu;
  • the swap-free rollover policy is terminated;
  • a full withdrawal is made on the account;
  • účet se vztahují poplatky za neaktivitu.

The amount of a partial withdrawal cannot exceed the difference between the account equity and the Deficit.
In case of a contradiction between the present Swap-Free Account Terms & Conditions and any other contractual arrangement between the client and Dukascopy Europe, the present Swap-Free Account Terms & Conditions shall prevail. Dukascopy Europe may change Swap-Free Account Terms & Conditions, decline or cancel the use of swap-free conditions, at its own discretion. Dukascopy reserves the right to debit the Deficit at any time.

Any self-trader may activate/cancel the swap-free conditions at any time from reports as illustrated below:
 

The additional fee of USD 5 or USD 7.5 per 1 million USD is charged by Dukascopy Europe.
The Deficit is charged by Dukascopy Bank
 

 Settlement

Settlement je prováděn denně a zahrnuje všechny poobchodní operace včetně vyrovnání obchodů, rollovers, účtování komisí podle volume, denní převod zisků a ztrát a ostatní operace, které se vykonávají na konci obchodního dne (pro více informací se odvolejte na část Overnight politika). Settlement je uskutečňěn v 21:00/22:00  GMT a je vykonávan v základní měne účtu. Velikost účtu je aktualizována denně po settlmentu. Klienti můžou sledovat historii účtu v různych reportech přímo z platformy nebo z webového přístupu na svém účetu.