Nové předpisy Evropské unie zavedení ESMA
Co je ESMA?Bude Dukaskopie Europe ovlivněna rozhodnutím ESMA snížit pákový efekt CFD a zakazem binární opcí?Jakou páku bude Dukascopy Europe nabízet po zavedení ESMA? Kdy bude rozhodnutí ESMA snížit pákový efekt na CFD a zakázání binárních opcí platné pro klienty Dukascopy Europe?
Tax - Automatic Exchange of Information (AEOI)
Co je AEOI a kterých klientů se týká?oznamuje Dukascopy Europe lotyšské státní službě (SRS) na základě AEOI?Jaké informace budou shromažďovány a oznamovány?Jak budou použity informace o účtu?
Technické otázky
Does Dukascopy Europe provide MT4 Platform?Jaké jsou rozdíly mezi Demo a Live platformou?Jaké jsou požadavky na můj PC pro použití Dukascopy Europe Trading Platformy?
Otázky ohledně obchodování
Garantujete exekuci stop lossů?What is the equity 'Stop Loss Level'?Má Dukascopy Europe dealing desk?Je SWFX - švýcarský forexový trh trhem typu ECN (electronic communications networks)?Může být Dukascopy Europe smluvní stranou (kontrahent) mých obchodů?Jak můžu limitovat slippage při exekuci mých příkazů?Are there any differences in trading conditions between DEMO and LIVE environments?
Základní FAQ
Můžou privátní klienti otevřít účet u Dukascopy?Mají všechny účty přístup k ECN forexovým účtům?Musím zaslat originály dokumentů potřebných k otevření účtu do Dukascopy Europe?Kdo může ověřit kopii mého pasu a ostatních identifikačních dokumentů?Jaký typ platebních karet můžu použít pro fundování účtu?Můžu fundovat účet pomocí SEPA platby?Je možný kontaktovat Dukascopy 24 hodin denně?Účtuje Dukascopy Europe kromě obchodních poplatků jiné dodatečné poplatky?Jsou bilaterální daňové smlouvy mezi Švýcarskem, Austrálii a Spojeným Královstvím (UK) uplatňovány na účtech u Dukascopy Europe?
Příkazy s podmínkou
Jaký je rozdíl mezi Stop a Limitním příkazem?Proč byl můj příkaz s podmínkou exekuován hned po potvrzení příkazu v platformě?Market if Touched příkaz (MIT)Market příkaz
V případě nouze
Co bych měl dělat v případě ztráty připojení?Je obchodování přes telefon k dispozici v případě naléhavé situace?Jaké číslo mám volat pokud chci použít telefonický brokerský servis?Můžu zadat obchodní příkaz pomocí interního chatu s brokerem nebo prostřednictvím Skype-u s vašimi pracovníky podpory?
Aktualizace
Jak často aktualizujete tabulku "Cost of Carry?
Zadávání BID/OFFER příkazu
Jaký je to "Zadat BID/OFFER" příkaz?
Struktura pozic
Pokud mám otevřenou najednou dlouhou a krátkou pozici se stejným instrumentem v "Struktura pozice" (t.z. pozice bude vynulovaná), jaká je nejlepší možnost pozici/-e uzavřít tak, aby byli náklady minimální?
Proces přihlašování
Kdy obdržím přihlašovací údaje do LIVE účtu?

Nové předpisy Evropské unie zavedení ESMA


Co je ESMA?
Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) je finanční regulační instituce Evropské unie a evropský orgán dohledu se sídlem v Paříži.
Bude Dukaskopie Europe ovlivněna rozhodnutím ESMA snížit pákový efekt CFD a zakazem binární opcí?

Ano, rozhodnutí ESMA se dotýká společnosti Dukascopy Europe. Rozhodnutí ESMA nebude mít vliv na subjekty skupiny Dukascopy působící mimo Evropskou unii - Dukascopy Bank a Dukaskopy Japonsko.

Jakou páku bude Dukascopy Europe nabízet po zavedení ESMA?

Hlavní měnové páry - až do 1:30

Nevýrazné měnové páry, zlato a velké indexy - až 1:20

Komodity jiné než zlaté a nejvýznamnější akciové indexy - až 1:10

Jednotlivé akcie - až 1: 5

Krypto měny - až 1: 2   nbsp;

Kdy bude rozhodnutí ESMA snížit pákový efekt na CFD a zakázání binárních opcí platné pro klienty Dukascopy Europe?

Rozhodnutí o zákazu binárních opcí vejde v platnost od 2. července 2018.
Rozhodnutí o snížení pákového efektu u CFDs vejde v platnost od 29. července 2018.

Tax - Automatic Exchange of Information (AEOI)


Co je AEOI a kterých klientů se týká?

Cílem společnosti AEOI je, deklarace pro daňové úřady.

Vyžaduje, aby lotyšské finanční instituce informovaly Lotyšskou státní službu o příjmech (SRS) každoročně o některých účtech. Dotčené účty jsou účty fyzických nebo právnických osob, které jsou daňovými rezidenty v Evropské unii nebo v zemi, s níž Lotyšsko podepsalo smlouvu o AEOI (partnerském státě). V případě účtů, které mají účetní jednotky, za určitých okolností může být povinnost vykazovat i pro osobu (osoby) ovládající subjekty.

Po obdržení těchto informací ji SRS předá daňovému orgánu partnerského státu nebo států, ve kterých má dotyčná osoba nebo subjekt daňové sídlo. Pokud má fyzická osoba nebo subjekt daňové sídlo v několika partnerských státech, bude FTA předávat informace o účtu každému z těchto států.

Seznam partnerských států naleznete na stránce http://likumi.lv/ta/id/279206-kartiba-kada-finansu-iestade-izpilda-finansu-kontu-pienacigas-parbaudes-proceduras-un-sniedz -valsts-ienemumu-dienestam

oznamuje Dukascopy Europe lotyšské státní službě (SRS) na základě AEOI?
Ano, jako licencovaný evropský makléř, Dukascopy Europe nemá žádnou jinou možnost než účastnit se společnosti AEOI v souladu s platnými právními předpisy Lotyšska.
Jaké informace budou shromažďovány a oznamovány?

Oznámené informace o účtu obsahují jméno, adresu, zemi daňového sídla, daňové identifikační číslo a datum narození osoby / založení subjektu. Oznamovací povinnost se však netýká pouze držitele účtu, ale také skutečného vlastníka nebo řídící osoby.

Kromě toho jsou vykázány, celkový roční hrubý příjem, hrubý zisk / ztráta a zůstatek účtu na konci každého kalendářního roku.

Jak budou použity informace o účtu?
Ohlášené informace mohou být použity pouze pro vyřizování nebo dohled nad zdaněním v partnerském státě, který je obdrží. Partnerské státy musí s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými informacemi a nesmějí je předávat jinému státu.

Technické otázky


Does Dukascopy Europe provide MT4 Platform?

Dukascopy Europe offers LIVE trading on MetaTrader 4 platform with direct access to the SWFX Swiss Marketplace. Clients of the Dukascopy Europe can trade in both mobile and desktop versions of MetaTrader 4.

Please note the following important differences in trading conditions between MetaTrader 4 and JForex accounts:

 • Volume commission is higher by $10 per $1 million on MT4 account.
 • Only 41 currency pairs can be traded on MT4 account while over 600+ instruments are available on JForex.
 • Maximum net exposure per currency pair is limited to 3 million units of primary currency of the pair (or 30 MT4 lots).

For more information, see the full specifications on MT4 accounts.

Jaké jsou rozdíly mezi Demo a Live platformou?
I když všechny vlastnosti a funkce LIVE platformy jsou k dispozici i u DEMO platformy, mějte na paměti, že simulace není to samé jako reální obchodování. Jeden podstatný rozdíl je, že obchodovaný objem přes simulovaný obchodování neovlivní trh, na rozdíl od reálného obchodování, kde při velkých objemných obchodech je volume na trhu ovlivněno. Navíc, obchodníci můžou mít velmi rozdílný psychologický profil a reakce při obchodování na DEMO nebo LIVE platformě. Tenhle aspekt může ovlivnit zejména výsledky na demu, proto jsou obchodníci upozorněný na psychologickou náročnost živého obchodování.
Jaké jsou požadavky na můj PC pro použití Dukascopy Europe Trading Platformy?
Pro JAVA verzi platformy: - příme připojení na internet (ne proxy); - Java v.5.0+; - CPU 1500MHz+; Pro WEBovou verzi platformy: - FireFox 1.5+ (doporučeno) nebo Microsoft IE v5.5+ nebo Opera 8+.

Otázky ohledně obchodování


Garantujete exekuci stop lossů?
Dukascopy Europe garantuje exekuci stop lossů. Avšak, pokud je trh volatilní nebo se vyskytují gapy, je tu možnost vysokých slippage situací.
What is the equity 'Stop Loss Level'?
The 'Stop Loss Level' function provides traders with possibility to automatically close all positions beyond a certain drawdown level of equity.
The function is located in the Portfolio section of the trading platform or in the client reports area. All open positions will be closed, all pending orders will be cancelled and trading blocked if the equity on the account becomes equal to or less than the 'Stop Loss Level' set by the client. Please beware that equity on the account after the closing of all open positions might be lower than the 'Stop Loss Level', depending on market conditions.
Má Dukascopy Europe dealing desk?
Ne, všechny objednávky jsou automaticky exekuovány stylem STP (Straight Through Processing-). Objednávky přijaty po telefonu se zadávají ručně do systému a následně automaticky exekuovány.
Je SWFX - švýcarský forexový trh trhem typu ECN (electronic communications networks)?
Ano. ECN prostředí je rozpoznatelný pomocí následujících atributů: existence trhového prostředí s přímou konkurencí obchodníků, zobrazování hloubky trhu včetně možnosti zadávat BID a ASK příkazy, variabilní spready, STP (Straight-Through Processing) exekuce bez dealing desku a konkurence mezi různýma BID a ASK příkazy na trhu, stejný zdroj dat a cen pro všechny účastníky.
Může být Dukascopy Europe smluvní stranou (kontrahent) mých obchodů?
Dukascopy Europe IBS AS zabezpečuje exekuci vašich obchodů a není tak smluvní stranou obchodů, do kterých vstoupíte. Vaše obchody jsou exekuovány na SWFX, který je ECN a je řízen Dukascopy Bank SA. To znamená, že Dukascopy Bank je smluvní stranou všech obchodů klientů. Dukascopy Bank SA posílá příkazy na mezibankovní trh v její vlastním jménu z důvodu hedgingu. Ne všechny příkazy klientů musí být Dukascopy Bank SA nutně zaslané přímo na mezibankovní trh. Malé množství obchodů může mít vliv na schopnost Dukascopy Bank SA hedgovat obchody klientů s její smluvními stranami jelikož smluvní strany nemusí přijat obchody pod určitou minimální úroveň/velikost. To znamená, že Dukascopy Bank SA musí nakumulovat určité množství exekuovaných obchodů na to, aby je byla schopná na trhu hedgovat. To však také závisí na hedgeových smluvních stranách a jejich minimální velikosti lotu a aktuální expozici otevřených nakumulovaných obchodů. Všechny obchodníci mají k dispozici stejný zdroj dat a kvalitu exekuce bez ohledu na velikost obchodu.
Jak můžu limitovat slippage při exekuci mých příkazů?
Obchodní platforma dává obchodníkovi možnost limitovat nebo plně zamezit slippage na všechny obchodní příkazy. Berte na vědomí, že snižování tolerance na slippage zvyšuje šanci, že příkaz nebude vyplněn.
Are there any differences in trading conditions between DEMO and LIVE environments?
Yes, trading conditions may differ between the environments. This might relate to the list of tradable instruments available, trading settings etc. Although Dukascopy Europe strives to ensure that trading conditions on DEMO and LIVE are aligned as much as possible, differences still might appear. This is especially likely to happen when new trading instruments are being released and tested or when special trading conditions are applied to specific instruments.

Základní FAQ


Můžou privátní klienti otevřít účet u Dukascopy?
Dukascopy Europe IBS AS akceptuje všechny typy klientů: institucionální klienty, banky, profesionální hedgeové fondy a privátní klienty.
Mají všechny účty přístup k ECN forexovým účtům?
Ano, všechny účty mají přímí přístup k ECN forexovým účtům prostřednictvím SWFX - švýcarského forexového trhu.
Musím zaslat originály dokumentů potřebných k otevření účtu do Dukascopy Europe?
Účet můžete otevřít pomocí zjednodušeného online postupu zasláním naskenovaných kopií nebo dobře čitelných snímků neověřených dokumentů. Dovolujeme si Vás upozornit, že limit pro obchodní účty otevřené pomocí skanů je 15'000 EUR. V případě, že chcete zvýšit tento limit, obraťte se na Vašeho account manažéra.
Kdo může ověřit kopii mého pasu a ostatních identifikačních dokumentů?
Obyčejná (ne ověřená) kopie mého pasu/OP je postačující když váš vklad nepřesáhne 7 500 EUR a vaše prostředky převedete z instituce sídlící v jedné z následovných krajin: všechny členské krajiny EÚ, Austrálie, Brazílie, Kanada, Čína, Hong Kong, Indie, Mexico, Jižní Korea, Rusko, Singapur, Jižní Afrika a Švýcarsko nebo když celkový vklad nepřesáhne 2 000 EUR a vaše prostředky převedete z instituce sídlící v jedné z tyhle krajin a teritorií.
Ve všech ostatních případech musí být doklady ověřené veřejným notářem nebo oficiálním právním ekvivalentem.

Dokumenty musí být ověřeny autoritou (policie, soud, ambasáda) nebo významnou bankou.

Berte prosím na vědomí, že ověření není potřebné v případě, že poskytnete originály dokumentů pracovníkovi Dukascopy Europe IBS AS.

Ověření nebo certifikaci můžete obdržet u nasledujících osob / institucí / kaceláří:

 • Veřejný notář
 • Solicitor- právní poradce (pouze Velká Británie)
 • Policie
 • Člen soudu
 • Radnice / Obecní úrad
 • Ambasáda, Konzulát nebo Úradník krajiny, kde by doklad vydán
 • Banka nebo instituce podléhající finanční regulaci
 • Commissioner for oaths (např. v bývalých kolonách Velké Británie, Kanady, Malajsie))
 • Justice of Peace (jenom v Austrálii a Novým Zélandu)
 • Pošta (jenom v UK, Švýcarsku, Německu, Portugalsku, Austrálii a kde to je akceptovaná praxe)

Důležité:
Tento seznam není konečný seznam; Prosím, kontaktujte nás pro více informací o vaší zemi, zejména v případě, to máte problém se získáním ověření.
Dukascopy Europe má právo nepřijmout potvrzení dle vlastního uvážení. Prosím, kontaktujte svého správce účtu předem .
Pro akceptování ověřený fotokopie vašeho pasu/OP musí být splněny následovní kriteria:

1.Ověření nebo certifikace musí obsahovat:

 • text "Ověřená kopie originálu"
 • ověřovatelovo jméno, podpis a datum podpisu, pozice a funkce ověřovatele (např. veřejný notář), kontaktní údaje jako adresa, telefonní číslo, jasné viditelný razítko společnosti.

2. Pas / OP musí obsahovat podpisový vzor držitele. Pokud se váš podpis změnil, prosím podepište se svím novým podpisem na kopii vašeho pasu / OP a požádejte ověřovatele o titulek "Podepsáno v moji přítomnosti".
3. Fotokopie a obrázek musí být jasně čitelný a musí být jasná podobnost s originálem.
4. Ověření musí být na stejný straně jako kopie pasu / OP nebo pokud jde o více stran musí být spojené spolu.
5. Pas / OP musí být platný v čase vyhotovení fotokopie.
6. Pas / OP musí obsahovat místo narození držitele.
7. V případě, že vaše příjmení je jiné jako na pasu / OP musíte poskytnou ověřenou kopii vašeho oddacího listu nebo jeho ekvivalentu.

Vezměte prosím na vědomí, že Dukascopy Europe nemůže akceptovat řidičský průkaz jako doklad totožnosti, a to i v případě, že jde o akceptovaný doklad totožnosti ve vaší zemi. Máte-li jakékoli dotazy či problémy se získáním ověřené kopie, obraťte se na správce účtu u Dukascopy Europe IBS AS.

Jaký typ platebních karet můžu použít pro fundování účtu?
Účty u Dukascopy Europe IBS AS můžou být fundovány s debetními (Maestro, Visa Electron) a kreditními kartami (MasterCard, Visa). Pokud nemůžete fundovat účet pomocí jedné ze zmíněných karet, kontaktujte prosím vaši banku ohledně detailů.
Můžu fundovat účet pomocí SEPA platby?
Ano, SEPA platby můžou být použity při účtech Dukascopy Europe IBS AS denominované v EUR.
Je možný kontaktovat Dukascopy 24 hodin denně?
Ano, naši pracovníci jsou dostupný 24 hodin denně od neděle 21:00 GMT do pátku 21:00 GMT v letním čase a od neděle 22:00 GMT do pátku 22:00 GMT v zimním čase.
Účtuje Dukascopy Europe kromě obchodních poplatků jiné dodatečné poplatky?

 V závislosti na od služeb poskytovaných klientům může Dukascopy Europe IBS AS účtovat různé poplatky. Prosím informujte se o poplatcích na našich stránkách.

Jsou bilaterální daňové smlouvy mezi Švýcarskem, Austrálii a Spojeným Královstvím (UK) uplatňovány na účtech u Dukascopy Europe?
Ne. Tyhle smlouvy nejsou uplatňovány, jelikož Dukascopy Europe nesídlí ve Švýcarsku a účty jsou otevírány v rámci EU.

Příkazy s podmínkou


Jaký je rozdíl mezi Stop a Limitním příkazem?
Stop příkaz Je čekající příkaz na nákup nebo prodej měny jakmile cena měnového páru dosáhne specifickou úroveň nazvanou stop cena. Jakmile je stop cena dosažena, stop příkaz se mění na market příkaz. Nákupní stop příkaz je vždy zadáván nad aktuální trhovou cenu, stop příkaz na prodej je zadáván pod aktuální trhovou cenu. Stop příkazy mohou být zasaženy oběma ASK nebo BID cenami, a tak dávají obchodníkům větší flexibilitu při exekuci. Základní hodnota slippage při stop příkazech je 25 pipů. Pokud je hodnota slippage zadána obchodníkem, stop příkaz se stává stop limitním příkazem. Nakonec, když stop příkaz nebude exekuován v specifickým slippage rozpětí, příkaz bude automaticky změněn na limitní příkaz. Limitní příkaz Je čekající příkaz na nákup nebo prodej měny za specifickou cenu, nebo lepší. Nákupní limitní příkaz může být exekuován jenom za limitní cenu nebo nižší a zasáhnutí na straně ASK, a prodejní limitní příkaz může být exekuován jenom za limitní cenu nebo vyšší a zasáhnutí na straně BID. Limitní příkazy nemusí být exekuovány kvůli rychlím změnám trhové ceny, která se může změnit před zasáhnutím limitní ceny.
Proč byl můj příkaz s podmínkou exekuován hned po potvrzení příkazu v platformě?
Když zadávate příkaz s podmínkou, měli by jste dávat pozor na to, jaká je aktuální trhová cena, vámi požadovaná cena a jestli zadáváte znamínka rovnosti a nerovnosti při podmínkách správně. Když vámi zadávané podmínky korespondují s aktuální trhovou cenou, váš příkaz bude okamžitě exekuován. Příkaz: Aktuální trhová cena je EUR/USD 1.4310, váš příkaz s podmínkou je Nákup když >=1.4305. Váš příkaz bude okamžitě vyplněn a exekuován.
Market if Touched příkaz (MIT)
MIT je limitní příkaz se specifickou hodnotou slippage. Na rozdíl od klasickího limitního příkazu má MIT vyšší pravděpodobnost exekuce, právě kvůli toleranci slippage.
Market příkaz
Market příkaz je příkaz na okamžitý nákup nebo prodej za aktuální trhovou cenu (market). Příkazy Market jsou exekuovány za aktuální dostupné příkazy BID a OFFER v hloubce trhu (market depth), která indikuje aktuální volume na konkrétní cenové úrovni. Když je příkaz zadán na trh a objem příkazu je vyšší jak aktuální volume na trhu, zbytek příkazu bude vyplněno na základě dalších úrovní hloubky trhu a jejich volume. Pro příkazy market je jako základní hodnota slippage aplikována 10 pipů, pokud není jiná hodnota nastavena napřed. Jestli by měla být trhová cena posunuta kvůli slippage o více než 10 pipů, market příkaz bude automaticky zrušen.

V případě nouze


Co bych měl dělat v případě ztráty připojení?
Dukascopy Europe má zřízenou NOUZOVOU LINKU, která je připravení pomoct v čase, když jsou trhy otevřeny. NOUZOVÁ LINKA: +371 67 399 039.
Je obchodování přes telefon k dispozici v případě naléhavé situace?
Ano, obchodování přes telefon v naléhaví situaci je možné na +371 67 399 039.
Jaké číslo mám volat pokud chci použít telefonický brokerský servis?
Volejte +371 67 399 039.
Můžu zadat obchodní příkaz pomocí interního chatu s brokerem nebo prostřednictvím Skype-u s vašimi pracovníky podpory?
Z bezpečnostních důvodů můžou být příkazy zadávány jednom prostřednictvím platformy nebo telefonicky použitím nouzové linky +371 67 399 039.

Aktualizace


Jak často aktualizujete tabulku "Cost of Carry?
Dukascopy "Cost of Carry" tabulka je neustále aktualizovaná. Datum a čas poslední aktualizace si můžete zobrazit v pravém sloupci tabulky.

Zadávání BID/OFFER příkazu


Jaký je to "Zadat BID/OFFER" příkaz?
Každý klient může umístit "Zadat BID/OFFER" příkaz. Tyto příkazy umožňují uživatelům působit jako poskytovatelé likvidity tím, že umístí jednotlivé Bid / Offer přímo na trhu. Bid / Offer jsou podobné limitním příkazům a jsou použity k nákupu nebo prodeji měny za stanovenou cenu nebo lepší. Ve srovnání s limitní příkazy, umístění Bid / Offer má několik výhod. Všechny Bid / Offer příkazy jsou umístěný přímo na trhu, co umožňuje klientům být poskytovateli likvidity a zabránili tak zvětšováním nákladů na exekuci. Margin při tomhle typu příkazu je zablokován okamžitě, což zabere méně času na zpracování a exekuci příkazu. Kromě toho mohou klienti určit dobu, po kterou může být příkaz aktivní v systému (Good Till Canceled / Good For / Good Till). Všechny tyto vlastnosti dělají umístění Bid / Offer příkazů cenným nástrojem pro intradenní typ obchodování.

Struktura pozic


Pokud mám otevřenou najednou dlouhou a krátkou pozici se stejným instrumentem v "Struktura pozice" (t.z. pozice bude vynulovaná), jaká je nejlepší možnost pozici/-e uzavřít tak, aby byli náklady minimální?
Pokud máte dvě pozice (dlouhá a krátká) se stejným podkladovým aktivem, můžete využít funkci "spojit pozice". Žádné komise za obrat (traded volume) nebudou účtovány, jelikož nejde o otevření nových obchodů.

Proces přihlašování


Kdy obdržím přihlašovací údaje do LIVE účtu?
Přihlašovací údaje jsou zasílány klientům prostřednictvím emailu v den, který byl účet aktivován.