Welcome to our FX Community:Login Register
user list can't be loaded
user not found or offline
Forex/CFD ECN AccountsObchodování s DukascopyForex MT4 účtyPoplatkyTrading PlatformsAutomatické obchodováníAPISWFX Swiss FX MarketplaceOchrana klientaOtevřít ŽIVÝ ÚČETOtevřít DEMO ÚČETOpen MT4 DEMOLoginWikiVideo TutorialsSeminářeWebinarsFundování účtu pomocí platobní kartyObchodování akcí a dlhopisůiOS™ obchodní platforma
 

Ochrana investora

Ochrana vkladů

Dukascopy Europe IBS AS je investiční broker (Investment Brokerage Company) licencovaný v EÚ a regulovaný institucí zvanou Financial and Capital Market Commission (FCMC).

Podle zákona o ochraně investora (Investor Protection Law) a směrnice o systémech pro odškodnění investorů (Investor Compensation Schemes Directive (Directive 97/9/EC)), na náhradu 90% nenávratně ztraceny hodnoty finančních nástrojů, nebo ztráty vzniklé selháním investičních služeb je pro investora zaručena garance do výšky 20 000 EUR na klienta.

Další podrobnější informace jsou k dispozici na oficiálních stránkách FCMC a European Union Database.

Žádné platby za záporný zůstatek

Dukascopy Bank SA vám nabízí výjimku z povinnosti dodatečných plateb v případě záporného zůstatku na Vašem obchodním účtu. V souladu s rozhodnutím přijatým dne 10. srpna 2017 nebudou klienti splácet záporné zůstatky na svých účtech. V důsledku toho neztratíte více než prostředky investované na obchodním účtu. Upozorňujeme, že výše uvedená výjimka platí také pro již existující klienty.

Custody of client assets

Assets of Dukascopy Europe IBS AS clients are kept in a custodial account of Dukascopy Europe IBS AS in Dukascopy Bank SA, Geneva, Switzerland. In the event of a Dukascopy Bank being declared bankrupt, deposits of up to 100 000 Swiss francs are regarded as preferential deposits and will be paid out immediately to Dukascopy Europe IBS AS.

No additional payments for negative balance

Dukascopy Europe IBS AS offers you the exemption from additional payments obligation in case of a negative balance on your trading account. In accordance with the decision taken on August 10, 2017 the clients will no longer be liable to cover the negative balance on their accounts by paying additional funds. In result, you will not lose more than the funds invested in the trading account. Please be informed that the exemption stated above also applies to the already existing clients.

Manažment rizika protistrany / kreditní riziko u Dukascopy Europe IBS AS

Dukascopy Europe IBS AS drží vklady svých klientů odděleně od její vlastních zdrojů.

Dukascopy Europe IBS AS užívá peněžní prostředky klientů pouze a výhradně za účelem zajištění transakcí s finančními nástroji v souladu s dohodou podepsanou klientem a Dukascopy Europe IBS AS.

Peněžní prostředky náležjící klientovi Dukascopy Europe IBS AS nelze použít k uspokojení věřitelů Dukascopy Europe IBS AS. Tento požadavek platí i v případě insolvence Dukascopy Europe IBS AS.

Exkluzivní ochrana kapitálu

Pokud jsou vaše prosředky spravované externím správcem nebo jinou třetí osobou, Dukascopy Europe IBS AS poskytuje jedinečnou příležitost k omezení ztrát na vašem účtu pomocí "stop-loss" funkce. V případě, že vlastní kapitál na vašem účtu dosáhne úroveň stanovenou stop-lossem, obchodování se okamžitě deaktivuje a všechny otevřené pozice budou uzavřeny z důvodu ochrany zbývajícího kapitálu před dalšími ztrátami.

Kromě toho Dukascopy Europe IBS AS vám dává možnost okamžitě zastavit obchodování prováděný vašim správcem (attorney) na obchodním účtu a snadno uzavřít všechny otevřené pozice jedním klikem na tlačítko v online reportech.

Prosím berte na vědomí, že s cílem poskytnout váš účet na obchodování třetí straně, včetně vašich blízkých osob, musíte podepsat souhlas s odevzdaním plní moci v prospěch třetí osoby.

Kontrola slippage

Dukascopy Europe IBS AS vynakládá veškeré úsilí, aby vám poskytl nejlepší možné nástroje pro řízení rizik na volatilních trzích.

Pomocí ovládacího prvku kontroly slippage můžete předem nastavit maximální negativní skluz v plnění (slippage), který může ovlivnit cenu provedení objednávky. Můžete dokonce zcela vyloučit možnost negativního skluzu, ale v takovým případě berte na vědomí, že snížení tolerance slippage zvyšuje pravděpodobnost odmítnutí objednávky.

Pro další informace o kontrole slippage nás neváhejte kontaktovat a sledovat naše Wiki.

Uschovejte své uživatelské jméno, heslo a PIN v tajnosti

Třetí osoby jako například externího správce nebo poskytovatele služeb by nikdy neměli žádat o vaše přístupové kódy a údaje, ale měli by mít zvláštní přístupová práva přímo od Dukascopy Europe IBS AS. Komunikováním svích přístupových kódů a dat třetím osobám nejen porušujete pravidla zasmlouvněny s Dukascopy Europe, ale také vážně vystavuje vaše prosředky zneužití či zpronevěře. Kromě toho neidendifikované osoby Dukascopy Europe nemůžou komukovat s naší podporou obchodu, čím by jste mohl vystavit váš kapitál riziku (např. když pozice na vašem účtu musí být nutně uzavřena a přístup k internetu zabraňuje přístupu k obchodnímu systému na SWFX).

Forexoví podvody

Pro bezpečnost vašich peněz, investiční příležitosti by měli být vyhodnocovány s tendencí být skeptický o vývoji tru a investice. Dukascopy Europe IBS AS doporučuje obozřetnost, speciálně při nasledujících bodech:

  • Investice "příliš dobré, aby to byla pravda": neobchodujte příležitosti slibující zbohatnutí za jediný den. Nepoužívejte vaše těžce vydělané peníze, úspory, penzijní fond, nebo zálohu na váš dům, aby jste investovali do těchto systémů. Existuje riziko, že nikdy nevyděláte své peníze zpět.
  • Sliby zaručených zisků nebo extrémně dobrých výsledků: Každý, kdo tvrdí, že je schopen poskytovat pravidelné měsíční 30% nebo 40% zhodnocení investic slibuje něco, co nemůže být splněno. Takové sliby o obrovských ziscích jsou s největší pravděpodobností falešné a jsou v podstatě taktika, jak se dostat k vašim penězům
  • Podcenění rizik spojených s obchodováním cizích měn: Vždy byste měli být na pozoru před prohlášením individualit nebo firem slibujících zvrácení vaši ztráty nebo zaručijící, že vaše investice zůstanou v bezpečí. Obchodování na forexovém trhu zahrnuje vysoké riziko a může vyústit v ztrátu všech nebo části vašich investic.
  • Potíže získat informace o subjektu: Nikdy nespolupracujte s kýmkoli, kdo nechce sdílet informace o své minulosti.
  • Převod finančních prostředků třetí osobě: Investor plánující využít obchodní systém Dukascopy Europe pro vlastní správu svých zdrojů, využití externího správce nebo třetí strany, musí vložit své finanční prostředky na účet vedený na jméno investora.

Spící účty (dormant accounts)

Váš účet se stane "spící" (ang. "dormant"), pokud Dukascopy Europe IBS AS již není schopná navázat s vámi kontakt. Tato situace může nastat zejména při změně místa bydliště nebo kontaktních údajů aniž by jste nás informoval, nebo v případě smrti bez předešlého vytvoření právního zástupce, kterého lze kontaktovat. V případě "spánku" bude znovu navázaní kontaktu s vámi nebo vašimi dědiči pro Dukascopy Europe IBS AS obtížné nebo nemožné. Aby se předešlo "spánku" účtu, Dukascopy Europe IBS AS vám doporučuje:

  • informujte nás ihned když dojde k změně adresy, jména (např. po svadbě);
  • informujte nás pokud jedete mimo vaše bydliště na dlouhou dobu a chcete zabezpečit korespondenci;
  • jmenujte zmocněnce nebo zástupce s plnou mocí k zastupování, kterého může Dukascopy Europe IBS AS kontaktovat v případě, že se účet stane "spící";
  • informujte přátele (osoby, kterým věříte) o svých bankovních údajech. Dukascopy Europe IBS AS může poskytnout informace jenom osobám, které jsou oprávněni jednat ve vašem jménu na základě písemně potvrzeného a ověřeného formuláře;
  • sestavit seznam aktiv a jmén příslušných bank, kde jsou uloženy.

 

 


Dukascopy Europe IBS AS uses cookies to personalize content and improve user experience. By clicking I agree or by continuing to use the website, you consent to the use of cookies. You may withdraw your consent at any time - see our Cookie Policy for further details.